• معاون اداره کل اعتباربخشی وزارت بهداشت: بیمارستان توانبخشی رفیده، صحنه نمود شاهکارهای انسانی است
  • انتخابات ، جشن بالندگی، بلوغ و تکلیف دوباره برای مردم و انقلاب است
  • جشن بزرگ نیمه شعبان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
  • دو بخش بستری مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی مورد بهره برداری قرار گرفت
  • فصلنامه
  • امضای تفاهم نامه همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • اعیاد شعبانیه مبارک باد
اخبار دانشگاه