• شماره پنجم از دوره دوم مجموعه برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از خدمات ریاست دانشگاه قدردانی کردند
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی اعلام شد
  • گزارش تصویری از حضور  متخصصان حوزه های سلامت روان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی به مناطق سیل زده در استان گلستان
  • اولین کارگاه آموزشی
  • برگزاری برنامه های هفته سلامت در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • بهار در قاب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها