چاپ        ارسال به دوست

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی روابط عمومی ؛

اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام شد

   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  در اجراي برنامه پايش عملياتي وزارت متبوع، اولویت های پژوهشی مصوب این دانشگاه در سال 97 را اعلام کرد.

     به گزارش وبدای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، این اولویت های پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

حیطه سلامت روان:

1-      تولید شواهد در زمینه پیشگیری و مداخلات زود هنگام جهت مشکلات/ اختلالات شایع سلامت روان

2-      تولید شواهد جهت مداخلات آموزشی (شامل تدوین و تهیه پروتکل ها) مرتبط با ارتقای سلامت روان در گروه های پر خطر

3-      بررسی اثربخشی و پیگیری روش های درمانی Bio-Psycho- Socio-Spiritual در اختلالات شایع سلامت روان

4-      بومی سازی و ارتقای روش های مختلف ارائه خدمت در اختلالات سلامت روان

5-      طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات جامعه نگر به منظور ارتقای سلامت روان جمعیت عمومی (استیگما ...)

6-      توسعه مفهوم امنیت روانی و شناسایی راهکارهای ارتقای آن

7-      توسعه تصمیمات مبتنی بر شواهد در حوزه آموزش و سلامت روان کودکان (اصلاح قوانین)

8-      توسعه  کاربرد تکنولوژی های نوین (تشخیصی-درمانی....) در حوزه سلامت روان

9-      آسیب شناسی روانی و اجتماعی زندگی در کلان شهر تهران

10-   بررسی اتیولوژیک اختلالات روانی در جامعه ایرانی (ژنتیک، مارکرهای مرتبط....)

11-   تولید شواهد به منظور ارتقای شاخص های رشد و تکامل کودکان

12-    بررسی اپیدمیولوژیک، سبب شناسی و مداخلات درمانی جهت اختلالات روانی نوظهور در گروههای هدف

13-   ارزیابی کیفیت خدمات سلامت روان در ایران

14-   تدوین استانداردهای آموزشی در دوره پیش از دبستان مبتنی بر شواهد

15-   طراحی، اجرا، ارزشیابی و ارتقای سیستم پایش رشد و تکامل کودکان

حیطه علوم پایه پزشکی:

1- بررسی هزینه اثربخشی مداخلات آموزشی ارتقا سلامت در گروه های در معرض خطر

2- طراحی مدل های ارتقا سواد سلامت برای گروه های در معرض خطر

3- طراحی مدل های مرتبط حیوانی با بیماری های توانبخشی

4-  بررسی تاثیر داروهای گیاهی و سنتی بر بیماری های سیستم عصبی توانبخشی

حیطه ژنتیک:

1-  طراحی و توسعه زیرساخت داده های ژنتیکی لازم برای کشور (پایگاه داده های ژنتیک جمعیت)

2- تولید شواهد جهت پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیکی که به معلولیت منجر می شود (بیماری های ذهنی، ناشنوایی، نابینایی و بیماری های نادر)

3- درمان بیماری های ژنتیکی معلولیت زا با استفاده از شناسایی عملکرد ژنی توسط بدل های حیوانی ( IPSE و...)

حیطه علوم بالینی:

1-تهیه بانک اطلاعاتی توانبخشی به منظوردسترسی به دانش اپیدمیولوژیک مناسب

2- علت شناسی بیماری های شایع منجر به بستری بیماران در مراکز توانبخشی

3-  بررسی اثر مداخلات نوین بر استقلال بیماران توانبخشی

4- طراحی روش های درمانی و خدمات مبتنی بر جامعه به افراد نیازمند خدمات توانبخشی به منظور کاهش دوره بستری و هزینه های مرتبط

5- تولید شواهد جهت تامین زیرساخت های لازم و مناسب به منظور گسترش مراکز توانبخشی در کشور

حیطه آمار زیستی:

1- فراهم کردن پایگاه اطلاعات ثبتی داده های مراکز ارائه کننده خدمات توانبخشی (ریجستری)

2- ارائه مدل های آماری در تعیین عوامل تاثیر گذار بر سلامت

حیطه توانبخشی:

1 – شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با سلامت در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

2 – تهیه راهنمای ارائه خدمات جامع سلامت در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

3 – طراحی و ارزشیابی مدل های مراقبت جامع سلامت (بین حرفه ای) در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

4 – شناسایی اتیولوژیک درد ستون فقرات و مفاصل محیطی

5 – مطالعه شیوه های عملی ایجاد همکاری بین رشته ای و ارتقاء کار تیمی در توانبخشی

6 – تحلیل وضعیت موجود در ارائه خدمات غربالگری و تشخیصی اختلالات تکاملی

7 -  بررسی شیوع اختلالات ستون فقرات کودکان و بزرگسالان

8 – طراحی شیوه های کارا و اثربخش در کاهش عوارض نواقص و مشکلات جسمانی در ابعاد مختلف سلامت فرد دچار معلولیت و خانواده

9 – طراحی ارائه شیوه های ارتقای مدیریت سازمانی نظام سلامت در حوزه توانبخشی مبتنی بر شواهد

10 –طراحی ابزار و بومی سازی ابزارهای غربالگری، تشخیصی و سنجش ناتوانی ها و توانمندی ها، نیاز به خدمات توانبخشی، رضایت از خدمات توانبخشی، همکاری با درمان های توانبخشی، اثربخشی توانبخشی، کارائی توانبخشی در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

11 – بررسی ایمنی و شناسایی خطاهای انسانی در خدمات توانبخشی

-طراحی وسایل کمک توانبخشی (Assistive Device) برای ارتقاء استقلال و مشارکت افراد دچار اختلالات جسمانی  و روانی دارای اولویت⃰

13–  طراحی ابزار الکتریکی، مکانیکی، نرم افزار، مالتی مدیا/ چند رسانه ای برای ارزیابی و درمان اختلالات ارتباط، زبان، گفتار و بلع

14-بررسی اثربخشی مداخلات در افزایش انگیزش نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات توانبخشی

15– تدوین منشور اخلاق توانبخشی/ تدوین کدهای اخلاق حرفه ای توانبخشی

حیطه توانبخشی اطفال:

1– تدوین دستورالعمل ها و گایدلاین های ارائه مداخلات زود هنگام به کودکان زیر 5 سال

  ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی ابزارهای غربالگری و تشخیصی در اختلالات تکاملی کودکان شامل اختلالات ارتباط- زبان- گفتار- بلع، حرکتی، حسی، شناختی، عاطفی

3– بررسی عوامل مرتبط با سلامت خانواده دارای کودک مبتلا به اختلالات تکاملی

4– بررسی شیوع اختلالات نافذ رشد و رفتاری اجتماعی در کودکان

5– تحلیل وضعیت موجود و ارزیابی نحوه ارائه خدمات عصبی تکاملی به نوزادان و کودکان در معرض اختلالات تکاملی

حیطه توانبخشی مبتنی بر جامعه:

1– تبیین مشارکت و استقلال فردی در اختلالات ارتوپدی ناشی از تروما

-طراحی مداخلات توانبخشی مبتنی بر جامعه (Community Based Rehabilitation) دراختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

 3-ارائه شیوه های موثر در ارتقاء مشارکت افراد دچار معلولیت و خانواده ها در مداخلات توانبخشی

4-طراحی شیوه های موثر و کارا در توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات به افراد دچار معلولیت و خانواده ها

5-طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزشی خانواده و جامعه در پیشگیری و بهبود اختلالات ارتباط- زبان- گفتار- بلع

6-بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر پیشگیری از بیماری ها

حیطه  سلامت و رفاه اجتماعی:

1-      بررسی وضعیت بی عدالتی در سلامت در ایران

2-      بررسی بی عدالتی در سلامت گروه های آسیب پذیر

1-      بررسی وضعیت بیکاری و تاثیر آن بر سلامت در ایران

2-      بررسی وضعیت سلامت روانی و اجتماعی سالمندان در ایران

3-      بررسی پیامدهای روانی و اجتماعی خشکسالی (حوادث و بلایا)

4-      بررسی مکانیسم‌های ایجادکننده بی‌عدالتی در افراد دارای ناتوانی

5-      شناسایی تعیین‌کننده‌های اجتماعی مرتبط با سلامت در افراد دارای ناتوانی

6-      طراحی و ارزشیابی مداخلات کاهش بی‌عدالتی در سلامت افراد دارای ناتوانی

7-      بررسی تبیین تاثیر تغییرات اقلیم در حوزه‌های مختلف سلامت

10- مطالعه عوامل موثر بر سواد سلامت روانی/ اجتماعی

حیطه توسعه پژوهش:

1- مطالعه مروری در زمینه پژوهش های مرتبط با سلامت روان

2-  مطالعه مروری در زمینه پژوهش های مرتبط با سلامت و رفاه اجتماعی

3- مطالعه مروری در زمینه پژوهش های مرتبط با توانبخشی

4- بررسی و تعیین مهمترین مشکلات/ نیاز گروه های خدمت گیرنده در حیطه سلامت روانی و توانبخشی

5- بررسی و تعیین اولویت مشکلات اجتماعی

 ⃰ اختلالات دارای اولویت عبارتند از: آلزایمر، سقوط و تعادل، محدودیت حرکتی، سکته مغزی (CVA)، افسردگی، اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان، ترومای مغزی (TBI)، آسیب طناب نخاعی (SCI  اِم اِس (MS)، فلج مغزی (CP)، مایوپاتی/بیماری عصبی-عضلانی، نوروپاتی دیابتیک و ترماتیک، انحرافات ستون فقرات، ضایعات ورزشی، آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه ( COPD)، عفونت های مزمن تنفسی، اختلالات کف لگن، درد ستون فقرات  و مفاصل محیطی، اختلالات ارتباط، زبان، گفتار و بلع.

انتهای پیام /

 


١٥:٣٠ - دوشنبه ٩ مهر ١٣٩٧    /    عدد : ١٢٧٣١    /    تعداد نمایش : ٩٠٤


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج