<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه روابط عمومي
FAQ
برای رزرو سالن ها باید چه مراحلی را طی کنیم؟
دارد
FAQ
برای مشاهده برنامه سالن های روابط عمومی به کجا مراجعه کنیم؟
دارد
FAQ
فرم شماره 1 (واگذاری سالن) را از کجا بگیریم؟
دارد
FAQ
مراحل عقد قرارداد برای برگزاری سمینار و همایش به چه صورت است؟
دارد
FAQ
برای ورود اتومبیل مهمانان ویژه به داخل دانشگاه چه اقدامی باید بکنیم؟
دارد
FAQ
برای پوشش خبری سمینار یا همایش چه اقدامی بکنیم؟
دارد
FAQ
چه فرقی بین پوشش خبری روابط عمومی و عقد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده خدمات است؟
دارد
FAQ
برای استقاده از فضای نمایشگاهی چه اقدامی بکنیم؟
دارد
FAQ
نحوه پذیرایی روزهای برگزاری مراسم (کارگاه، همایش، اعیاد و مراسم های مذهبی...) به چه صورت است؟
دارد
FAQ
برای اطلاع رسانی بر روی سایت دانشگاه چه اقدامی باید بکنیم؟
دارد
FAQ
برای ارسال پیام از طریق سیستم sms centerدانشگاه چه اقدامی باید بکنیم؟
دارد
FAQ
برای درج پیام یا اطلاعات در تابلوهای LED چه اقدامی انجام دهیم؟
دارد
FAQ
برای تهیه و نصب بنر و پوستر چه اقدامی بکنیم؟
دارد
FAQ
برای دریافت CD برنامه برگزار شده چه اقدامی باید بکنیم؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :