ا234
شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٥

1- روند گسترش دانشگاه از بدو تاسيس

با توجه به نياز كشور به نيروي انساني متخصصي در حوزه توانبخشي با همكاري سازمان بهزيستي كشور ـ دانشگاه رسما" از تاريخ 1371/08/09 در محل يكي از مراكز سازمان بهزيستي با وسعت 20 هزار متر مربع زيربنا و 70 هزار متر مربع فضاي سبز فعاليت خود را آغاز نمود.

2- وضعيت دانشگاه از جهات آموزشي پژوهشي و درماني از بدو تاسيس بطور اجمالي

*فعاليت هاي آموزشي

فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با راه اندازي يك گروه آموزشي بصورت شبانه و با پذيرش 70 دانشجو در رشته مددكاري آغاز شد كه با مرور با گسترش فعاليت هاي آن به تعداد دانشجويان و رشته هاي درسي افزوده شد بطوريكه امروز مفتخر است كه اعلام نمايد داراي 20 گروه آموزشي در دو قالب مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم،فناوري و تحقيقات و داراي بيش از 1430 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي (كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و دستياري روانپزشكي و MPH) مي باشد.

همچنين با راه اندازي واحد آموزش ضمن خدمت به برگزاري دوره هاي آموزشي نيز اهتمام ورزيده است.

*فعاليت هاي پژوهش

اين دانشگاه با درك عميق از رسالت خود به منظور بكارگيري يافته هاي پژوهشي در امر آموزشي و نيز ارائه پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در امر تحقيقات فعال بوده بطوريكه در سال 1388 تعداد 261 مقاله در سمينارهاي داخل كشور، 47 مقاله در سمينارهاي خارج از كشور، 97 مقاله منتشر شده در مجلات علمي ـپژوهشي داخلي ، 57 مقاله چاپ شده در مجلات بين امللي، برگزاري 15 كارگاه آموزشي جهت توانمندسازي محققين دانشگاهف 12 مورد كتاب چاپ شده، 3 مجله داراي مجوز از كميسيون نشريات كشور(توانبخشي، رفاه اجتماعي و سالمندي)، 47 طرح پژوهشي مصوب، برگزاري 4 كنگره كشوري، 4 مركز تحقيقات داراي توافق اصولي (توانبخشي اعصاب كودكان، سوءمصرف و وابستگي به موادف عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و مركز توانبخشي در حوادث و بلايا) و 1 مركز تحقيقات با موافقت قطعي(مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان دانشگاه) و 1 مركز تحقيقات (مركز تحقيقات ژنتيك) داراي موافقت قطعي و نيز داراي رديف بودجه مستقل را در كارنامه ي خود ثبت نموده است.

*فعاليت هاي درماني

دانشگاه جهت خدمت رساني به اقشار آسيب پذير جامعه و نيز به منظور ارائه آموزش هاي علمي و كاربردي به دانشجويان و همچنين در راستاي نهادينه كردن دستاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه علوم بهزيستي و توانبخشي نسبت به ارائه خدمات در بيمارستان ها و كلينك هاي زير اقدام مي نمايد.

الف : بيمارستان روانپزشكي رازي: كه بزرگترين بيمارستان رواني كشور با حدود 1375 تخت واقع در امين آباد شهرري مي باشد كه بيماران مزمن و حاد رواني در آنجا نگهداري و درمان و توانبخشي مي گردند.

ب : بيمارستان توانبخشي رفيده: كه مركز تخصصي ضايعات نخاعي در آن راه اندازي شده و نيز خدمات تخصصي توانبخشي به بيماران به صورت سرپايي ارائه مي كند، بيمارستان تكميل و در شرف راه اندازي است.

د: كلينيك هاي توانبخشي: اين كلينك ها بعنوان فيلدهاي آموزشي و نيز مراكز ارائه خدمات توانبخشي و درماني مشغول فعاليت مي باشند. كه موارد ذيل را تحت پوشش دارد:

1-    مركز مشاوره و توانبخشي سينا

2-    مركز آموزشي، پژوهشي و توانبخشي اسماء

3-    مركز  جامع توانبخشي ـ پزشكي اخوان

4-    روند گسترش و توسعه دانشگاه بعد از قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي:

 

اساسنامه اين دانشگاه در تاريخ 1371/08/09 به تصويب شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده و بالطبع اين دانشگاه از دانشگاه هاي زير مجموعه وزارت بهداشت به حساب مي آيد.

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences