آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6419 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 
دوشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٥
پیوندهای مفید

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان جدید الورود راهنمای استفاده از اینترنت و پست الکترونیک

تقویم آموزشی

مصوبات شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

وظایف و اختیارات شورای تخصصی آموزشی:

1- همکاری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصمیمات هیات رئیسه؛

2-تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی و تحصیلات تکمیلی به شورای موسسه از جمله:

-برنامه های مختلف آموزشی در مقاطع  کاردانی و کارشناسی به صورت تفکیکی؛

- تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب مصوبات؛

-آیین نامه ای آموزشی و اظهار نظر درباره آنها؛

-طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت؛

-برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های کاردانی و کارشناسی

3-بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه به شورا ارجاع می دهد؛

4-بررسی و اظهار نظر در خصصوص کیفیت آموزشی موسسه در مقاطع دوره های کاردانی و کارشناسی و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی جهت ارائه به شورای موسسه؛

5-بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید موسسه در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛

6-بررسی متون جزوات و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی از لحاظ تطبیق با سر فصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای موسسه؛

7-بررسی دعوت از استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه های آموزشی و تایید دانشکده برای ارائه و کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع قانونی؛

8-تدوین گزارشهای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای موسسه.

 

 وظایف شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی :

1-همکاری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای موسسه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب؛

2-تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای موسسه از جمله:

-برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری؛

-پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه ، اجرای برنامه های درسی در چارچوب ضوابط مصوب؛

-بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها؛

-پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای موسسه؛

-برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای موسسه؛

3-بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای موسسه یا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود؛

4-بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در موسسه و بررسی کیفیت آموزشی اعضاء هیات علمی فعال در این دوره ها و ارائه گزارش آن به شورای موسسه؛

5-بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید موسسه؛

6-بررسی پیشنهادات ارائه شده از شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده ها در خصوص تعداد پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائه به شورای موسسه؛

7- تدوین گزارشهای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها ، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای موسسه.

   دانلود : مصوب تاریخ 95/10/28           حجم فایل 75 KB
   دانلود : مصوب کمیسون موارد خاص 95/10/18           حجم فایل 69 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/09/30           حجم فایل 91 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/09/13           حجم فایل 74 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/09/06           حجم فایل 75 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/07/12           حجم فایل 76 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/06/16           حجم فایل 73 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/06/08           حجم فایل 73 KB
   دانلود : مصوب کمیسون موارد خاص 95/04/28           حجم فایل 67 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/04/28           حجم فایل 67 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/02/28           حجم فایل 78 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/03/11           حجم فایل 78 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 95/02/06           حجم فایل 235 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/12/17           حجم فایل 71 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/11/26           حجم فایل 78 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/06/11           حجم فایل 219 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/07/07           حجم فایل 14 KB
   دانلود : مصوب تاریخ94/06/10           حجم فایل 53 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94-11-05           حجم فایل 70 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/11/05           حجم فایل 70 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/10/14           حجم فایل 77 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/09/17           حجم فایل 93 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/09/16           حجم فایل 93 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/08/20           حجم فایل 93 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/07/27           حجم فایل 98 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/07/06           حجم فایل 107 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/06/23           حجم فایل 91 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/04/15           حجم فایل 61 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/04/02           حجم فایل 46 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/04/01           حجم فایل 45 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/03/18           حجم فایل 34 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/02/28           حجم فایل 25 KB
   دانلود : مصوب تاریخ 94/01/31           حجم فایل 38 KB
صفحه اصليمعاونت آموزشيمعاونت تحقيقات و فناوريمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشيكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences