ا234
 

جدول شهریه سالیانه مقاطع مختلف تحصیلی و وضعیت دانشجو مصوبه هیات امنای دانشگاه

 

فوق تخصص ، فلوشیپ

تخصص

Post Doc , Ph.D

دکترای حرفه ای

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کاردانی

هزینه های پایه آموزش رایگان (غیرقابل دریافت)

191 میلیون ریال

172 میلیون ریال

128 میلیون ریال

112 میلیون ریال

77 میلیون ریال

50 میلیون ریال

انصراف از ادامه تحصیل

 

191 میلیون ریال

172 میلیون ریال

128 میلیون ریال

112 میلیون ریال

77 میلیون ریال

50 میلیون ریال

دوره های تکمیلی

 

253 میلیون ریال

229 میلیون ریال

170 میلیون ریال

ــ

ــ

ــ

ادامه تحصیل مجدد

 

191 میلیون ریال

172 میلیون ریال

128 میلیون ریال

111 میلیون ریال

77 میلیون ریال

50 میلیون ریال

پذیرش اتباع خارجی

 

240 میلیون ریال

229میلیون ریال

170 میلیون ریال

146 میلیون ریال

102 میلیون ریال

66 میلیون ریال

شعب بین الملل

( خودگردان)

240 میلیون ریال

216 میلیون ریال

160 میلیون ریال

137 میلیون ریال

90 میلیون ریال

ــ

ظرفیت مازاد

 

240 میلیون ریال

216 میلیون ریال

160 میلیون ریال

137 میلیون ریال

90 میلیون ریال

62 میلیون ریال

شبانه

 

ــ

ــ

ــ

76 میلیون ریال

53 میلیون ریال

34 میلیون ریال

 

 

شماره حساب   IR980100004001084603000436حساب سیبای بانک ملی . به نام وجوه درآمداختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی

شناسه واریز 30 رقمی :391084674140103000000016471000

 دانشجویان محترم حتما با کارت بانک ملی با دستگاه پوز مبلغ مورد نیاز را به شماره حساب سیبا و شناسه واریز 30 رقمی پرداخت نمایند.

 

 

 

مقطع : کارشناسی ارشد واحد پردیس (127.000.000) ریال سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال تحصیلی

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه*

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

55 درصد سقف شهریه هر نیمسال

12.700.000 ریال

2.220.000 ریال

3.490.000 ریال

35.000.000 ریال

* فرمول محاسبه شهریه برای نیمسال تحصیلی که دانشجو علاوه بر پایان نامه واحدهای دیگری هم اخذ نماید، به قرار زیر است:

شهریه نیمسال (به ریال) = شهریه مربوط به واحدهای ماخوذه (به ریال) + 35.000.000 ریال

نکته: در این موارد شهریه ثابت در شهریه نیمسال محاسبه نمی شود.

مقطع : دکتری PhD واحد پردیس(216.000.000) ریال سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال تحصیلی

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه*

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

70 درصد سقف شهریه هر نیمسال

21.600.000 ریال

3.780.000 ریال

5.940.000 ریال

75.600.000 ریال

* به شهریه مربوط به ترم پایان نامه رشته هایی مانند ژنتیک، ارتوپدی فنی و ... که مستلزم صرف هزینه برای لوازم آزمایشگاهی و .... می باشند، 10 درصد مبلغ فوق اضافه خواهد شد. ( مبلغ نهایی 83.160.000 ریال می باشد)

نکته: در این موارد شهریه ثابت در شهریه نیمسال محاسبه نمی شود.

پذیرش اتباع خارجی کارشناسی ارشد (146.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

درصد سقف شهریه هر نیمسال

14.600.000 ريال

2.550.000 ریال

4.015.000 ریال

40.000.000 ریال

پذیرش اتباع خارجی کارشناسی (102.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

 

1.020.0000 ريال

1.785.000 ریال

2.800.000 ریال

 

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences