ا234
چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨
 

مهندس سمیه ناظری : مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات

    رزومه                        شرح وظایف      

 


مهندس فاطمه اسكروچي: مسئول وب سايت دانشگاه  

   رزومه         شرح وظایف: مسئول واحد پرتال دانشگاه     مهندس مرضیه رهبری : مدیر واحد نرم افزار و پشتیبان سامانه های دانشگاه 

  رزومه                  شرح وظایف          

 


 

مهندس مهدی اکبری:  مدیر نرم افزارها و سامانه های آموزش دانشگاه

   رزومه                   شرح وظایف

 


  مهندس امیر امینی:    مدیر شبکه و پشتیبان سرور های دانشگاه

   رزومه             شرح وظایفمهندس امیر علیزاده : پشتیبان شبکه و سرور های دانشگاه

    رزومه             شرح وظایف

 


 مهندس مينا شمشيري:    کادر فنی و پشتیبان  واحد سخت افزار 

   شرح وظایف

 


 

مهندس لیدا همتیان:  کارشناس فنی و پشتیبان واحد نرم افزار

  رزومه                 شرح وظایف

 


آقاي احمد علیزاده رئوف :  تكنسين واحد سخت افزار         

   شرح وظایف تلفن  واحد آمار و فناوري اطلاعات : 71732600

 

 

 

                                            

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences