ا234
چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨
 

  • رضا شمس

مسئول بخش و پشتیبان سخت افزار

تلفن تماس:  22180133  -021

   داخلی:     334           

 پست الکترونیک: sys.admin@uswr.ac.ir

هدف شغلی:

-         تنظیم و حفظ محیط محاسبات ازطریق شناسایی پیشنیازهای سیستم.
شرح وظایف:
1- عیب یابی سختافزار، نرمافزار و سیستمهای عامل.
2- ارتقاء، نصب، نظارت بر عملکرد سیستم طی رایزنی با کاربران.
3- پشتیبانی روزانه و نگهداری و به کارگیری از
Laptop ،PCدر محیط ویندوز، لینوکس و .Apple
توسعه، تست، ارزیابی، و تکمیل کردن یا و بهنگام سازی سیستم نرم افزاری.
4- ایجاد و تست سیاستهای بازیابی قبل از فاجعه و روشهای آن برای حفظ اسناد و مدارک.
5- حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات در سازمان با نگاه داشتن سیستمهای امن و محافظت شده.
6- تضمین امنیت سیستم با تجزیه، تحلیل گردش و دسترسی اطلاعات و نیازمندیهای امنیتی سیستم.
7- نگهداری سرورها، اداره و مدیریت .LAN
8- تکمیل فرایند پشتیبان گیری و اجرای تست بار و استرس سرور.
9- وظایف و مسئولیت های مشخص شده ممکن است در طول زمان متفاوت و به اصلاح و بررسی نیاز باشد.

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences