ا234
چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨
 

·        امیر امینی

مدیر شبکه

تلفن تماس:  22180133  -021

داخلی:     334 

 پست الکترونیک: admin@uswr.ac.ir

 

شرح وظایف:

1-    راه اندازی زیرساخت سامانه های جدید

2-    نگهداری و پشتیبانی از زیرساخت سامانه های موجود دانشگاه

3-    پشتیبان گیری از سامانه های تحت مدیریت IT

4-    مانیتورینگ تمامی سرویس های موجود بر روی بستر شبکه دانشگاه

5-    طراحی و نظارت بر اجرای طرح های زیرساخت IT

6-     بررسی و حل مشکلات احتمالی بوجود آمده در بستر شبکه دانشگاه

7-    مانیتورینگ مصرف اینترنت و ارائه سامانه های کنترلی بر آن

8-    بررسی، اعطا و عدم اعطای دسترسی به کاربران در شبکه دانشگاه

9-    بررسی تمامی سامانه های مرتبط با شبکه دانشگاه و تایید یا رد آنها

10-   نظارت بر عملکرد شرکت های پشتیبان سامانه های تحت شبکه دانشگاه

11-   ایمن نمودن زیرساخت شبکه دانشگاه بر طبق ضوابط اعلامی از سوی فاوا

12-   شرکت در جلسات اعلام شده از سوی فاوا

13-   نگهداری لاگ اینترنت کاربران تا سه ماه

14-   مدیریت بر شبکه دانشگاه و کلیه مراکز تابعه (بیمارستانهای: رازی و رفیده، مراکز درمانی: اخوان، اسما و مرکز درمانی کرمانی، خوابگاه های دانشجویی: شهران، فردوس، اشرفی1، اشرفی2 و مازندران)

15-   نظارت بر حسن انجام وظایف کارمندان IT در مراکز

16-طراحی زیرساخت های جدید در مراکز تابعه

17-   مانیتورینگ بر خط تمامی وقایع شبکه

18-   ارائه پیشنهادات جهت ارتقای زیرساخت و بسر شبکه دانشگاه و مراکز تابعه

 

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences