ا234
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

خواهشمند است اطلاعیه های تعاونی مسکن و صورتجلسات و فایل های مربوطه را مطالعه نمایید.

   دانلود فایل : 981218_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 1486 KB
   دانلود فایل : 971106_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 787 KB
   دانلود فایل : 970912_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 926 KB
   دانلود فایل : 971019_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 493 KB
   دانلود فایل : 971009_هیات مدیره.pdf           حجم فایل 629 KB
   دانلود فایل : 971019_اطلاعیه2.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : 971009_اطلاعیه.pdf           حجم فایل 154 KB
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences