ا234
سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
 همکاران اداره امور هیات علمی:

ریاست : دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

رتبه علمی: استاد

مقطع و رشته تحصیلی: تخصص روانپزشكي

Emai: Kh.ardakani@uswr.ac.ir 

 کارشناس: فاطمه باقر زاده

تحصیلات: کارشناسی

شماره مستقیم: 22180112

 Email:ftbagherzadeh@yahoo.com

رشته تحصیلی: پیش دبستانی

داخلی: 2439

 

کارشناس : مرجان رنجبر

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد

شماره مستقیم: 22180032

Email: marjanr2001@gmail.com

رشته تحصیلی: مدیریت تحول

داخلی: 2436

 کارشناس: الهه نیک آئین


تحصیلات: کارشناسی ارشد


شماره مستقیم: 22180032

 

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی


داخلی: 2436

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences