چهارشنبه ٠١ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلي > معاونت آموزشی > اداره امور هیات علمی > ترفیع پایه 
ترفیع پایه
 

به اعضاي هيأت علمي رسمي (آموزشي و پژوهشي) در قبال هر يك سال خدمت آموزشي و پژوهشي قابل قبول در امور آموزشي و پژوهشي و يا مشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطا مي گردد و در ارتقاء اعضاء پايه هاي قبلي محفوظ خواهد ماند.
خدمت قابل قبول عبارتست از حضور فعال عضو هيأت علمي در مؤسسه متبوع و انجام امور آموزشي و پژوهشي و مديريت و شركت در كميته ها و شوراهاي مؤسسه و ساير امور اجرايي كه از طرف مؤسسه به وي محول مي شود.

 

کارشناس ترفیع پایه:فاطمه باقرزاده          تلفن مستقیم: 22180032                  داخلی:2436

آيين نامه و دستورالعمل چگونگي اعطاي ترفيع پايه اعضاي هيأت علمي

آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي براي مرتبه هاي 1و2(مربي و استاديار)

دستورالعمل ترفیع پایه و رکود سالیانه

   دانلود فایل : فرم ترفیع پایه 97-1.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ارزیابی ترفیع پایه           حجم فایل 601 KB
   دانلود فایل : مقررات_تكميل_پرونده_هاي_ترفيع_پايه[1].pdf           حجم فایل 37 KB
   دانلود فایل : فرآيند_مراحل_رسيدگي_ترفيع_پايه[1].pdf           حجم فایل 36 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5119
 کل بازدید : 48849780
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences