دکتریوشی ناگا-ایتانو

رییس سمپوزیوم 

 

 

 

 دکتر گیتا موللی 
دبیر علمی سمپوزیوم

 

 

  عطیه خیرخواه

دبیر اجرایی

حمیده السادات خادمی
دبیر اجرایی

فاطمه رضوی
دبیر اجرایی

 

 

 
 
                  مادران  

خانم نصیری 

(انجمن پروانه ها)

خانم صنعتی

(مرکزفرانک)

خانم سیف

(موسسه محاش)

آقاخانی

(ناشنوا،کانون ناشنوایان)

 


آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 555 | کل بازدید : 8670 

سه اصل طلایی

در موفقیت کودکان کم شنوا ناشنوا

تشخیص زودهنگام

سمعک/ کاشت زودهنگام

مداخله زودهنگام

FCEI Congress 2018   
FCEI Africa 2017  
FCEI Congress 2016  
FCEI Congress 2014   
FCEI Congress 2012