صفحه اصلي > لیست کارگاههای آموزشی  
دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨
اخبار
لیست کارگاههای آموزشی
 

 

 

 

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک  سال 97 

 

در صورت نرسیدن به حد نصاب کارگاه برگزار نخواهد شد.

 کارگاهها در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود  

فرم ثبت نام

 

                                       

       کارگاههای زمستان 97

   ردیف

عنوان کارگاه

                  تاریخ

         مدرس    مکان  محتوا 
       1 کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش ونظام نوین اطلاعات (نوپا)               07/11/97  مدرس جناب آقای دکتر کبیری  سالن ریاست  ویژه اعضای هیات علمی         نوپا 

2

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک  (Web of Science)

14/11/97

  نماینده ناشر    کتابخانه مرکزی  برگزار نشد

3

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Elsevier)  (Scopus)

05/12/97

 نماینده ناشر کتابخانه مرکزی برگزار نشد

4

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

Mendeley

15/12/97

 نماینده ناشر کتابخانه مرکزی برگزار نشد 

 

 

کارگاههای توانمند سازی 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences