جهت هرگونه درخواست، تغییر یا ویرایش در سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

 با ایمیل واحد علم سنجی دانشگاه در تماس باشید.:

sci@uswr.ac.ir

تلفن: مستقیم:  71732818-021

 اپراتور:   22180083 -021 الی 22180095 -021 داخلی 2818

آدرس :

تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences