دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
اخبار
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 

 

 

دکتر فریبا یادگاری                                          

دانشیار                                                                                                    

رشته تخصصی: گفتار درمانی

پست الکترونیک:                  faribayadegari@yahoo.com         fa.yadegari@uswr.ac.ir                         

رزومه یا CV 

آدرس سایت :           http://yadegari.uswr.ac.ir   

  

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences