صفحه اصلي > درباره ما > کارشناسان کتابخانه  
چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩
اخبار
کارشناسان کتابخانه
 

 

 

طلیعه ظریفیان

سرپرست کتابخانه مرکزی

مرضیه گلچین

مدیر بانکهای اطلاعاتی

     

  فهيمه باقرنژاد جاويد

 کارشناس بخش سازماندهی منابع

سمیرا ساریخانی   

کارشناس بخش سازماندهی منابع

پریسا رجبی  
کارشناس سازماندهی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی

 نسرین ربیعی 
کارشناس سایت اطلاع رسانی

معصومه خواک 

کارشناس میز امانت کتابخانه مرکزی  

  


 

 

 

 

                                                                                                                           
                                                 

 

                                                                                                                                                    

                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences