• دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بلحاظ شاخص ها و فعالیت های فناورانه، رتبه چهارم کشوری را کسب کرده است
  • شرایط انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه (موضوع بند ك) اعلام شد
  • کمک های نقدی و غیرنقدی خیران، از طریق کانون خیریه « همیاران زندگی »، به بیماران و نیازمندان رسید
  • انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
  • سیاست های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ارتباط با مطالعات پیرامون ویروس کووید 19، تبیین شد
  • بهار در قاب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • دستورالعمل حمایت های روانی اجتماعی از بازماندگان و خانواده های متوفیان کووید-19 منتشر شد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها