ا234
 

زمان بندی دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

     

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

      سمیرا نظر پور دکتر کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی ارزیابی وضعیت ناتوانی بیماران مبتلا به سکته مغزی در شهرستان قزوین در سال 1397 99/09/10 10:30 بصورت آنلاین
      مهدی محققی دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی دکتر سهیلا شهشهانی کودکان استثنایی اثر بخشی برنامه آموزش جرات مندی بر اضطراب دانش آموزان پسر یا اختلال یادگیری خاص 99/09/10 08:30 بصورت آنلاین
      زهرا ولی تبار کراتی دکتر مرتضی فرازی دکتر عطیه اشتری گفتاردرمانی بررسی دانش، نگرش و عملکرد والدین درباره رشد ارتباط، گفتار و بلع کودکان 18تا 36 ماهه 99/09/04 13:00 بصورت آنلاین
      مینا باقری موسوی دکتر مهنا جوانبخت شنوایی شناسی بررسی رابطه ظرفیت حافظه کاری و امتیاز درک گفتار در نویز در کاربران سمعک 8-12 ساله 99/09/04 10:00 بصورت آنلاین
      نسیم سلیمانی فارسانی دکتر مریم مقصودی پور دکتر محسن پورصادقیان ارگونومی بررسی رابطه بین جو ایمنی و خستگی مزمن در پرستاران بیمارستان های شهر کرد بر اساس مدل رگرسیونی 99/09/02 13:00 بصورت آنلاین
      مائده مرتضی نسب دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری ارتباط بین آگاهی از حقایق مربوط به سالمندی و اضطراب نسبت به سالمندی در دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر یزد در سال 1399 99/09/01 12:00 بصورت آنلاین
      وحید حاجی زاده دکتر اشرف کربلایی نوری کاردرمانی تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون غربالگری شناختی آلن نسخه پنجم در بیماران دمانس 99/09/01 08:30 بصورت آنلاین
      ضرغام ابراهیمی دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی بررسی وضعیت پرخاشگری و ابعاد آن و ارائه ی راهکارهایی برای کاهش آن در کارشناسان توان بخشی جمعیت هلال احمر کشور سال 1398-1397 99/08/28 10:00 بصورت آنلاین
      مهران فتحی زاده دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی اثر بخشی تمرینات پوسچرال ریستوریشن بر روی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی 99/08/27 13:00 بصورت آنلاین
      علی کامرانی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی رابطه بین مولفه های کنترل و کارکرد اجرایی در کودکان با فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک 6 تا 12 سال 99/08/26 13:00 بصورت آنلاین
      فردین شریفی دکتر زهرا سادات قریشی گفتاردرمانی ترجمه وانطباق پرسشنامه اختلال بلع ام.دی.اندرسون به زبان فارسی و تعیین روایی و پایایی آن 99/08/24 10:00 بصورت آنلاین
      نیلوفر شیرانی دکترهوشنگ میرزایی کاردرمانی بررسی الگوی استفاده از زمان در کودکان زیر 5 سال شهر اصفهان 99/08/19 13:30 بصورت آنلاین
      ابراهیم الکوزی دکترنورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی تأثیر سوزن خشک بر روی شدت درد، آستانه تحنل فشاء و دامنه حرکتی مفصل مچ پا در بیماران مبتلا به التهاب فاشیای کف پا 99/08/17 13:00 بصورت آنلاین
      مصطفی ساقی دکتر حسین نجم آبادی دکتر کلثوم اینالو ژنتیک  انسانی شناسایی مسیر های مولکولی درگیر در بیماری ناتوانی ذهنی در خانواده ای با جهش در ژن POLR3B با استفاده از تکنیک RNA-seq 99/08/12 13:30 بصورت آنلاین
      مهدی حسنی دکتر مهدی بنان ژنتیک انسانی ارزیابی نقش G-CRE در مسیر هیدروکسی اوره درون کلونی های K562 ناک - این شده GFP به ژن َ گاما - گلوبین با استفاده از سیستم کریسپرCas9 99/08/12 10:30 بصورت آنلاین
      محمد خضری دکترفرهود سعید ارشادی اعضاءمصنوعی بررسی تأثیر کفی با لبه خارجی با و بدون قوس طولی داخلی بر درد و عملکرد مچ پا در افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو 99/08/12 08:00 بصورت آنلاین
      راضیه عالی پور دکتر نسیبه زنجری  دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز سلامت سالمندی بررسی نگرش دانش اموزان دبستانی به سالمندان براساس تحلیل محتوای نقاشی 99/08/11 15:00 بصورت آنلاین
      سپیده خزائی دکتر مهشید فروغان مدیریت توان بخشی بررسی کیفیت مراقبت از سالمندان در سراهای سالمندان شهر کرمانشاه 99-98 99/08/11 10:30 بصورت آنلاین
      زهرا شیر خانلو دکتر سیامک طهماسبی علوم تربیتی بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین،سبک های فرزند پروری و سلامت روان مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی با میانجگیری دلبستگی کودکان 99/08/11 08:00 بصورت آنلاین
      مریم شاه محمدی دکتر مرجان پشت مشهدی روان شناسی بالینی عوامل روان شناختی مرتبط با پایبندی به رژیم غذایی در افراد مبتلا به چاقی 99/08/10 14:00 بصورت آنلاین
      رامین لشنی زادگان دکتر فرزانه لارتی ژنتیک انسانی بررسی اثر کاهش بیان ژن (RABACI)CG1418 بر روی یادگیری و حافظه در مگس سرکه بالغ 99/08/10 10:30 بصورت آنلاین
      محمد رضا حبیبی دکترفرزانه لارتی ژنتیک انسانی بررسی اثر کاهش بیان ژن (RHBDFI)rho-5 بر روی یادگیری و حافظه شرطی در مگس سرکه بالغ 99/08/10 08:00 بصورت آنلاین
      محمد مهدی علمافر دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی کودکان استثنایی رابطه هوش عمومی و خلاقیت با خرد در دانش اموزان تیز هوش دبیرستانی 99/08/07 13:30 بصورت آنلاین
      سحر فیروز بخت دکتر فیروزه ساجدی کودکاتن استثنایی اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان با فلج مغزی کودکان 7 تا 12 ساله 99/08/05 12:30 بصورت آنلاین
      محسن معینی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه ارگونومی بررسی چالش های پیاده سازی مداخلات ارگونومیکی در کنترل اختلالات اسکلتی عضلانی پرستاران بیمارستانهای استان قزوین مطالعه مقطعی در سال 1398 با استفاده از روش دلفی 99/08/05 10:30 بصورت آنلاین
      سیده زهرا صادری دکتر منصوره کریم زاده علوم تربیتی ارزیابی وضعیت آموزشی برای کودکان 1 تا 3 سال مهد های کودک شهر تهران در سال 98 99/08/05 08:00 بصورت آنلاین
      سجاد دوانی دکترمحمد علی حسینی مدیریت توان بخشی
بررسی وضعیت خلاقیت شغلی و خودکارآمدی شغلی کارشناسان توان بخشی بخش های دولتی و خصوصی شهر بندرعباس درسال 1398 وارائه راهکارهای ارتقاء وضع موجود 99/07/30 12:30 بصورت آنلاین
      فرزانه زارع اشرفی دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک انسانی بررسی ژنتیکی میکروسفالی در 5 خانواده با ازدواج خویشاوندی از طریق توالی یابی کل اگزوم 99/07/30 09:00 بصورت آنلاین
      آرزو عباس زاده دکترگیتا موللی کودکان استثنایی اثر بخشی آموزش والدگری برسلامت روان و رابطه والد-کودک در مادران کودکان کم شنوای زیر 3 سال 99/07/29 12:00 بصورت آنلاین
      امین وطن پرست دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی رابطه تجارب آسیب زای دوران کودکی با خود جرحی بدون هدف خودکشی در نوجوانان نقش واسطه ای الکسی تایمیا، علائم تجزیه ای، علائم درونی سازی و نشانه های استرس پس از سانحه 99/07/29 09:00 بصورت آنلاین
      محبوبه مردی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری

بررسی وضعیت نگرش تبعیض سنی نسبت به سالمندان AGEISM و عوامل پیش بینی کننده آن در کارکنان پرستاری بیمارستان امام خمینی شهر تهران 1398

99/07/28 13:30 بصورت آنلاین
      هانیه السادات آتشی پور

دکتر فرشته مومنی

 

روان شناسی بالینی کارآرایی اصلاح سوگیری حافظه در کاهش علائم و نشانه های افسردگی 99/07/28 10:30 بصورت آنلاین
      رضا خلیلی دکتربهمن بهمنی مشاوره رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری،منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد 99/07/28 08:00 بصورت آنلاین
      مهتاب باقری دکتر منیره احمدی بنی ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر ارتوزهای کمری-خاجی رایج با ارتوزهای کمر - خاجی تنظیم قره قره ای بر میزان درد، ناتوانی عملکردی و ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمر درد انتهایی غیر اختصاصی 99/07/27 12:00 بصورت آنلاین
      احسان حاتمی دکتر معصومه پورمحمد رضا تجریشی کودکان استثنایی تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر مشکلات رفتاری کودکان با کم توان هوشی 99/07/22 13:30 بصورت آنلاین
      فاطمه شیرزادی کندی دکتر حمید ابوالحسنی فیزیوتراپی تأثیر فیزیوتراپی روتین با و بدون تزریق بوتاکس بر عملکرد حرکتی اندام تحتانی بیماران مبتلا به ام اس 99/07/22 10:00 بصورت آنلاین
      میثم صیاد فر دکتر مختار عراض پور دکتر محمود بهرامی زاده اعضاء مصنوعی بررسی اثر راگر پنجه بر کینماتیک و پارامترهای فضایی - زمانی راه رفتن در افراد دیابتی نوع دو 99/07/21 13:30 بصورت آنلاین
      فرزانه اسمعیلی دکتر سیامک طهماسبی علوم تربیتی بررسی ابطه سبک های فرزند پروری و دلبستگی با رشد اخلاقی کودکان پیش دبستانی 99/07/21 10:30 بصورت آنلاین
      حسین غریب زاده هرمزی دکتر امیر سالار جعفر پیشه ارگونومی بررسی مقایسه ای خستگی موضعی عظله ذوزنقه ای با آلیزخطی و غیر خطی سیگنال الکترومایوگرافی در حالت ایستا در دانشجویان 99/07/19 13:30 بصورت آنلاین
      فاطمه میر محمدی دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی کودکان استثنایی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حرمت خود و بلوغ عاطفی دانش اموزان دارای آسیب بینایی 99/0719 10:00 بصورت آنلاین
      کوشا عرفی دکتر فرهاد طارمیان روان شناسی بالینی بررسی عوامل روانشناختی تبیین کننده الگوی اعتیادی در مسیر اطمینان خواهی افراطی مدل استفاده مشکل ساز از تلفن های همراه هوشمند 99/07/15 10:00 بصورت آنلاین
      سارا اسدی دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز سلامت سالمندی بررسی کیفیت زندگی زناشویی زوجین ازدواج کرده در سنین سالمندی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کهکیلویه در سال 1398 ، مطالعه تحلیل زوجی 99/07/14 13:30 بصورت آنلاین
      عاطفه داورزنی دکتر افاق علوی ژنتیک انسانی بررسی ژنتیکی پنج خانواده ایرانی مبتلا به اسپاستیک پاراپلاژی وراثتی (HSP)با استفاده از توالی یابی کل اگزوم (WES) 99/07/13 12:00 سالن جلسات ژنتیک
      محمود رضوانی امین دکتر مسلم شعبانی شنوایی شناسی
تأثیر زاویه و جهت تیلت سر بر نتایج آزمایش تصور ذهنی از ارستای عمود در افراد هنجار 35-18 سال 99/07/12 13:30 بصورت آنلاین
      مسعود جلیلیان دکتر غلامرضا امینیان اندام مصنوعی بررسی تأثیر کفی بافت دار بر تعادل ایستا و پویای افراد دیابتی مبتلا به نوروپاتی 99/07/09 13:30 بصورت آنلاین
      رضا حاجتی کنارسری دکتر افاق علوی ژنتیک انسانی استفاده از تکنیک توالی یابی کل اگزوم جهت یافتن واریانت های ژنی عامل بیماری در پنج خانواده مبتلا به اسپاستیک پاراپلژی وارثتی 99/07/07 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      زینب احمدی آلاشتی دکترافسون نودهی مقدم فیزیوتراپی بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با آمادگی جسمانی در جوانان 99/07/06 13:00 بصورت آنلاین
      زینب امیری دکتر نسیبه زنجری دکت ررضا فدای وطن سلامت سالمندی بازنمایی نقش سالمندان در فیلم های سینمایی در 30 سال اخیر (1368-1397) 99/07/05 13:30 بصورت آنلاین
      رضا شم آبادی دکتر مسعود نصرت آبادی روان شناسی بالینی کودک ونوجوان اثر بخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب براضطراب، افسردگی، علائم درد و کارکرد اجرایی کودکان و نوجوانان 9-18 سال مبتلا به سرطان 99/06/31 14:30 بصورت آنلاین
      نسیم پیری کشتیبان دکتر مریم مقصودی پور دکتر محسن پورصادقیان ارگونومی بررسی روند خواب آلودگی و ارتباط آن با تغییرات فیزیولوژیکی و علایم حیاتی در پرسنل شب کار بیمارستان رفیده تهران در سال 1397 99/06/31 11:00 بصورت آنلاین
      لیلا میری دکتر مهشید فروغان سلامت سالمندی بررسی ارتباط خواب آلودگی روزانه با شاخص های سلامت قلب و عروق در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کیار در سال 1398 99/06/30 13:30 بصورت آنلاین
      خدیجه آزاد بخت دکتر سیامک طهماسبی علوم تربیتی رابطه بین تنظیم هیجانات والدین با مشکلات رفتاری کودکان 3 تا 6 سال 99/06/25 08:00 بصورت آنلاین
      پزمان مهربان پژوه دکتر مهدی باسخا رفاه اجتماعی بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 99/06/24 13:00 بصورت آنلاین
      محمد حسن مزیدی شرف آبادی دکتر نازیلا اکبر فهیمی دکتر سید علی حسینی
کاردرمانی بررسی ارتباط بین اندام فوقانی با سطح مشارکت و استقلال در فعالیت های روزمره ی زندگی افراد با سکته مغزی 99/06/24 08:00 بصورت آنلاین
      مصطفی میرزا اسماعیلی دکتر سید جلال یونسی مشاوره اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه ی دلبستگی والدین بر کیفیت مراقبت مادران و مشکلات رفتاری کودکان فرزند خوانده 99/06/23 13:30 بصورت آنلاین
      میلاد ابوالحسنی دکتر اشرف کربلایی نوری کاردرمانی تعیین روایی و پایایی نسخه ی فارسی ابزار ارزیابی مهارت های حل مسئله ی بین فردی در اسکیزوفرنیا 99/06/18 12:30 بصورت آنلاین
      پزمان مهربان پژوه دکتر مهدی باسخا رفاه اجتماعی بررسی عوامل موثر بر قصد کارافرینی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیتی و توان بخشی 99/06/16 12:00 بصورت آنلاین
      مریم محمدی دکترامیر حسین کهلایی فیزیوتراپی مقایسه میزان پایداری وضعیتی و وابستگی کنترل وضعیت به حس عمقی نواحی کمرف گردن و مچ پا در بیماران مبتلا به کمردردمزمن غیر اختاصی با افراد سالم 99/06/05 11:00 بصورت آنلاین
      محمد جواد همتی دکتر حجت اله حقگو کودکان استثنایی اثر بخشی آموزش حافظه فعال بر کارکرد اجرایی کودکان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا 99/06/01 12:00 بصورت آنلاین
      قاسم پور دکتر غلامرضا امینیان دکتر زهرا صفایی پور اندام مصتوعی مقایسه تأثیر کفی فیبر کربن مخصوص دویدن و کفی مرسوم بر میزان راحتی و مصرف انرزی در افراد دارای صافی کف پا انعطاف پذیر در راه رفتن و دویدن آهسته 99/05/14 12:00 بصورت آنلاین
      زهرا حسنعلی زاده دکتریداله ابوالفتحی ممتاز سلامت سالمندی بررسی تأثیر یک مداخله اموزشی بر میزان دانش، نگرش و عملکرد بهورزان نسبت به سالمندی در شهرستان شوط استان آذربایجان 99/05/06 13:30 بصورت آنلاین
      افسانه رستمی زاده دکتر یداله ابوالفتجی ممتاز دکترمهشید فروغان سلامت سالمندی بررسی میزان و عوامل مرتبط با اختلال استرس پس از سانحه در سالمندان بازمانده از بمباران شهر ایلام در سال 98 99/05/06 10:00 بصورت آنلاین
      الناز اله ورد دلو دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی بررسی رابطه اثر جریان مستقیم ترانس کرانیال بر ناحیه کورتکس پریتال خلفی و پیش حرکتی واثر ان بر تغییرات حس وضعیت مفصلی اندام فوقانی فرد سالم 99/05/04 13:30 بصورت آنلاین
      پروین نوری دکتر نسیبه زنجری دکتر احمددلبری سلامت سالمندی بررسی نگرش نسبت به نقش جنسیتی و ارتباط آن با رضایت زناشویی در میان سالمندان اشنویه 99/05/04 10:00 بصورت آنلاین
      شفیعه پناه زاده دکتر زهرا سادات قریشی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی گفتاردرمانی تبیین نیاز های آموزشی اخلاقی حرفه ای در رشته گفتاردرمانی 99/04/29 13:30 بصورت آنلاین
      امیر جوانمرد دکتر کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی ترجمه وروان سنجی مقیاس ارزشیابی مشارکت - توان بخشی (اوتر خت)برای افراد دارای ضایعه نخاعی 99/04/28 13:30 بصورت آنلاین
      ماریه جنابی دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تآثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی ، استرس ، اضطراب افراد تراجنسی 99/04/15 13:30 بصورت آنلاین
      منیزه ایزدی دکترمهشید فروغان سلامت سالمندی بررسی مقایسه ای فراوانی نشانه های اختلالات عصبی روان شناختی در سالمندان عادی و خانواده های شهداو ایثارگران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران در سال 97 99/04/15 10:30 بصورت آنلاین
      مهین جوکار سرهنگی دکتر حجت اله حقگو کاردرمانی تعیین وضعیت تشخیصی، درمانی و توان بخشی در کودکان 3 تا 12 سال دارای اختلال طیف اوتیسم در شهر تهران 99/04/10 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      بهنوش اسداللهی دهکردی دکتر محسن واحدی آمارزیستی کاربرد مدل دو مرحله ای برای داده های بقا و جند متغیره ی طولی در داده های همودیالیز 99/04/08 13:30 بصورت آنلاین
      هانیه حسینی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک انسانی مطالعه ژنتیکی کم توان ذهنی در پنج خانواده با ازدواج خویشاوندی به روش توالی یابی کل اگزوم 99/04/09 10:30 سالن جلسات ژنتیک
      مهرنوش کاکاوند دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تآثیر مراقبت معنوی بر اضطراب زایمان زنان نخست زای بیمارستان کمالی کرج در سال 1396 99/04/08 10:30 بصورت آنلاین
      الیاس منفرد دکتر حجت اله حقگو کاردرمانی مقایسه همبستگی آزمون های کامپیوتری عملکرد شناختی (ادراک بینایی ) باآزمون های عملکردی در ارزیابی های کاردرمانی در ام اس 9904/07 10:30 بصورت آنلاین
      زهرا مزینانی دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی رابطه عوامل خود شیفتگی با میزان تهدید نیازهای اساسی و واکنش پذیری خلق ک نقش القای طرد اجتماعی 99/03/26 09:00 بصورت آنلاین
      عمادولی زاده سماکوش دکتر اصغر دادخواه مشاوره اثر بخشی موسیقی درمانی فعال و غیرفعال برافزایش تنظیم شناختی هیجانی افراد سالمند مقیم روزانه آسایشگاه 99/03/24 10:00 بصورت آنلاین
      سیده عارفه سپهر تاج امیر سالاری دکتر جلال یونسی مشاوره اثر بخشی تراپلی بر نشانه های سوگ خواهر و برادر داغدیده 99/03/20 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      محسن پارسا مهر دکتر سینا احمدی دکتر رمضانعلی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی در مردان با سابقه اعتیاد به مواد مخدر، با عود و بدون عود مصرف، در شهرستان خرم آباد 99/03/20 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه احمدی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیرآموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری ر اضطراب ، افسردگی ، استرس و بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان ضیاییان در سال 97 99/03/17 10:30 بصورت انلاین
      عاطفه وفایی مقدم دکتر سید علی حسینی دکتر مریم فرزاد کاردرمانی بررسی پاسخگویی پرسشنامه ارزیابی بیمار محور تنیس البو به تغییرات در بیماران مبتلا به التهاب تاندون خارجی آرنج 99/03/11 13ک30 بصورت انلاین
      فروغ الیاسی دکتر ملیحه عرشی دکتر لیلا استاد هاشمی مددکاری اجتماعی واکاوی چالش های کارورزی مددکاری اجتماعی و راه حال های آن 99/03/011 09:00 بصورت انلاین
      پریسا فتحی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی ارتباط انعطاف پذیری شناختی با تطابق کاری در کودکان با نقص توجه و پیش فعالی 99/03/03 13:30 بصورت انلاین
      میدیا محمدی دکتر مسلم شعبانی شنوایی شناسی تأثیر تغییر در سرنخ های شنیداری بر نتایج آزمون سازماندهی حسی و وزن دهی حسی در افراد با شنوایی هنجار 99/02/23 13:00 بصورت انلاین
      الهام شکیبا دکتر ابراهیم پیشیاره دکتر سعید فطوره چی کاردرمانی بررسی تأثیر استفاده از بر تعادل عملکردی ومیران خمیدگی مفاصل ران و زانو حین راه رفتن در کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک 99/02/10 11:00 بصورت انلاین
      عماد ولی زاده سماکوش دکتراصغر دادخواه مشاوره اثربخشی موسیقی درمانی فعال و غیر فعال بر تنظیم شناختی هیجانی در افراد سالمند مقیم آسایشگاه 98/12/14 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فروغ الیاسی دکتر ملیحه عرشی دکتر لیلا استاد هاشمی مددکااری اجتماعی واکاوی چالش های کارورزی مددکاری اجتماعی و راه حلی های ان 98/12/20 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      عارفه سپهر تاج امیر سالاری دکترجلال یونسی مشاوره

اثر بخشی تراپلی بر نشانه های سوگ خواهر و برادر داغدیده

 

98/12/07 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      عاطفه وفایی مقدم دکترسیدعلی حسینی دکترمریم زاده کاردرمانی بررسی پاسخگویی پرسشنامه ارزیابی بیمار محور تنیس البو دربیماران مبتلا به التهاب تاندون خارجی 98/12/05 10:30 سالن جلسات گروه مربوط
      سپیده تیموریان دکتر ابراهیم پیشیاره دکتر هوشنگ میرزایی کاردرمانی بررسی تأثیر بازی درمانی گروهی بر مشکلات هیجانی رفتاری کودکان با دنقص توجه و بیش فعالی 6 تا 12 سال 98/12/03 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      مینا زینل زاده دکترفرهاد طباطبائی مهندس رضا اسکوئی زاده ارگونومی تحلیل چالش های ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه فناوری توان بخشی با رویکرد ارگونومی مشارکتی : مطالع پیمایشی با روش دلفی 98/11/28 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      نرگس هوشمند زاده دکتراشرف کربلایی نوری کاردرمانی تبیین وضعیت اوقات فراغت کودکان دچار سرطان 98/11/20 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      رامین بنی مهدی دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی روایی و اعتبار مجموعه ارزیابی فرونتال در افراد با ضربه مغزی 98/11/15 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه جوکار دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی اثر بخشی آموزش روانی مبتنی بر نظریه سیستم ها بر سطوح تمایز یافتگی در مادران دارای کودک طیف اتیسم 98/11/10 12:45 سالن جلسات ابن سینا
      علیرضا عباسی قطار دکترفرشته مومنی روان شناسی بالینی نقش متغیر های مرتبط با مصرف مواد در نقص کارکردهای اجرایی و بد تنظیمی هیجانی در سوء مصرف کنندگان آمفتالین 98/11/08 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرزاد اشکنانی دکتر کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی تحلیل وضعیت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبوردو ارائه ی راهکارههای ارتقاء وضع موجود 98/11/07 08:30 سالن جلسات گروه مدیریت توان بخشی
      ناهید جباری دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی بررسی رابطه ی بین بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سبک زندگی سالم و احساس تنهایی در سالمندان 98/11/06 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرشاد خسروی دکارفریبا یادگاری گفتاردرمانی مقایسه ویژگی های دستوری بیان فعل در بیماران زبان پریش بزرگسال روان و ناروان فارسی شهر تهران در سال 1398 98/11/02 08:30 سالن جلسات گفتاردرمانی
      سجاد دوست کام دکتر بهمن بهمنی مشاوره رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک های مقابله ای با رشد پس از سانحه در بیماران ضایعه نخاعی 98/11/01 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهام محمودی دکترفریبا یادگاری گفتاردرمانی تدوین و استاندارد سازی ابزار بررسی ویژگی های فعل و جمع آوری داده های هنجاری فارسی زبان سالم بزرگسال 98/10/30 12:00 سالن جلسات گفتاردرمانی
      راضیه دیوانی دکتر فرهاد طباطبائی دکتر سیف الله غریب ارگونومی بررسی ارتباط عوامل محیطی خستگی ذهنی و عملکرد کارکنان شاغل در چیدمان فضای باز اداری 98/10/30 10:30 سالن جلسات گروه مربوط
      نجیبهه فلاحی بوکانی دکتر محمد سعید خانجانی مدیریت توان بخشی تبیین چالش های اجرای توان بخشی مبتنی بر جامعه د رایران و ارائه راهکارهای رفع انها 98/10/29 13:30 ساختمان جلسات ابن سینا
      مینا اقراری دکترمریم شریفیان ثانی دکتر سید حسین محققی کمال رفاه اجتماعی بررسی ناامنی غذایی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران 98/10/29 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ملیکا پایون دکتر مهشید فروغان دکتررضا فدای وطن سالمند شناسی بررسی ویژکی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نیمرخ پرما (PERMA-Profiler)در سالمندان ایرانی ،1397 98/10/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم سیرجانی دکتر محمدحسین جوادی  رمضانعلی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر آموزش تاب آوری بر کاهش بارمراقبتی خانواده های دارای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا شهر تهران  98/10/23 10:30 سالن جلسات گروه اموزشی مددکاری
      محمد حسین دریجانی دکتر مهشید فروغان دکتر وحید راشدی مدیریت توان بخشی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگیی لانکشایر در سالمندان دارای بیماری مزمن 98/10/22 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سارا سلجوقی نزاد دکتر جلال یونسی مشاوره رابطه منابع شناخت خود با دلزدگی زناشویی و سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاه های دولتی مستقر در شهر کرمان  98/10/21 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه محمد پور دکترهوشنگ میرزایی کاردرمانی اثر بخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مدرسه دانش آموزان 12-7 سال 98/10/21 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سجاد صفی پور دکتر فرشته مومنی روان شناسی بالینی مدل سازی تأثیر احساس تنهایی بر رفتارهای منفی مرتبط با سلامت (سوء مصرف مواد، الکل ، رفتار جنسی پر خطر و ...) بر اساس نقش میانجی اضطراب و افسردگی 98/10/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      کتایون خوشنودیان دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی رابطه ی بین اعتیاد به کار، تعارض - خانواده و شادکامی در پرستاران شهید دکترفیاض بخش شهر تهران 98 98/10/15 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سهیل جماعتی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه رفتار اجتنابی ترس از سقوط در سالمندان ایرانی 98/10/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      غزاله خلیقی دتر یداله ابوالفتحی ممتاز سلامت سالمندی بررسی تأثیر برنامه بازدید از سرای سالمندان بر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول، در خصوص سپردن والدین به خانه سالمندان در شهر تهران درسال 1396 98/10/01 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سعیده جلیلی موید دکتر سید حسین محققی کمال رفاه اجتماعی بررسی وضعیت کودک آزاری در خانواده و محیط کار و عوامل مرتبط با آن در میان کودکان کار شهر تهران در سال 1397 98/09/30 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فائزه ممانی دکتر فریبا یادگاری گفتاردرمانی مقایسه ی اثر بخشی درمان بازیابی فعل استفاده از افعال مرتبط و غیر مرتبط معنایی در بیماران زبان پریش ناروان 98/09/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      آرنوش بنی سعد دکتر بهمن بهمنی مشاوره رابطه راهبردهای مقابله ای و تفکر قطعی نگر با افت روحیه و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به سرطان 98/09/19 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      مژده داریوش دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی بررسی اثر تکارتراپی در بهبود درد، ناتوانی عملکردی و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی 98/09/16 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      سعیده احمدی ماژین دکترجلال یونسی مشاوره اثر بخشی قصه گویی هدفمند بر کاهش علائم اختلالات رفتاری فرزندان مراکز شبه خانواده تهران 98/09/02 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فریدهه حیدری دکتر حمیدرضا خانکه پرستاری ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی سالمندان د رحوادث و بلایای طبیعی در شهر تهران 98/08/14 11:00 سالن جلسات گروه
      فاطمه محبان دکترفرهاد طارمیان روانشناسی بالینی ارزیابی مدل سلسله مراتبی عدم تحمل ابهام در حالت صفت و وابسته در اختلالات اضطرابی 98/08/14 09:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد سعید اعظمی دکتر فرهاد طارمیان روان شناسی بالینی بررسی شیوع ، عوامل خظر و محافظ و پیامد های روانشناختی آزار گری سایبری د ردانش اموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه 98/08/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه شعبانی دکتر فرهاد طارمیان روان شناسی بالینی بررسی روایی الگوی نظری (مدل ) شناختی زیستی /اجتماعی در مصرف کننده های تریاک و مشتقات آن 98/08/11 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه زمانی علویجه دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی رابطه بین ادارک بینایی و تعادل و تأثیر آنها بر مشارکت در کودکان با فلج مغزی 98/07/30 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      حامد علمایی دکتر محمد علی حسینی  دکتر محمدسعید خانجانی مدیریت توان بخشی تأثیر اموزش خودد مراقبتی (الگوی سوئدی ) بر میزان تاب آوری و رضایت شغلی مددکاران توان بخشی شاغل در مراکز بهزیستی شهر تهران 98/07/30 10:00 سالن جلسات گروه
      یلدا صادقی لنگرودی دکتر نیکتا حاتمی زاده دکتر سهیلا شهشهانی پور مدیریت توان بخشی بررسی تأثیر آموزش و بکارگیری مقیاس سنجش میزان دستیابی به اهداف توان بخشی (CAS)بر انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی کاردرمانگر کودکف مرکز توان بخشی در سال 1397 98/07/30 08:30 سالن جلسات گروه
      بهاره علی جانی دکترمحمد علی حسینی پرستاری تأثیر مهارت هوش هیجانی بر باورهای خودکاراموی وکیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستان میلاد در سال 1393 98/07/29 13:00 سالن جلسات گروه
      امید سروی دکتر حجت الله حقگو کودکان استثنایی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب کودکان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا 98/07/29 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      سپهدار دژمان دکتر محمد سعید خانجانی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه تناسب فرد - سازمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی در سال 1396 98/07/29 10:30 سالن جلسات گروه
      زهرا صادق اکمل دکتر گیتا موللی کودکان استثنایی تأثیر مداخله زود هنگام هیجانی - اجتماعی بر دلبستگی و رشد اجتماعی کودکان کم شنوای پایین تراز 3 سال 98/07/29 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ملیکا پایون دکترمهشید فروغان دکتر رضا فدای وطن سلامت سالمندی بررسی ویزگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نیمرخ پرما (PERMA-Profiler) در سالمندان ایرانی ، 1397 98/07/28 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه زمانی علویجه دکترفریبا یادگاری گفتاردرمانی مقایسه تأثیر برنامه درمانی مبتنی بر مشاهده حرکت و راهنمایی معنایی بر بازیابی فعل بیماران مبتلا به آفازی ناروان 98/07/28 13:30 سالن جلسات گروه
      سونیا طاهری رز دکتر غلامرضا امینیان اعصاء مصنوعی بررسی تءثیر کفی سیلیکونی جدید بر نحوه توزیع مشارکت کف پایی و مقایسه ان با کفی سیلیکونی مرسوم در بیماران دیابتی 98/07/28 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد مسعود رحیمی دکتر آفاق علوی ژنتیک انسانی شناسایی زن عامل بیماری در 10 بیمار ایرانی مبتلا به اسپاتیک پاراپلاژی وارثتی (HSP)آتوزومی غالب /اسپورادیک با به کارگیری تکنیک توالی یابی کل اگزوم (Whol exome sequencing) 98/07/28 11:00 سالن جلسات گروه
      محمد دهانی دکتر داوود زارع عبداللهی دکترحمید رضا خرم خورشید ژنتیک انسانی شناسایی زن های عامل بیماری در 5 خانواده ایرانی مبتلا به فرم مغلوب بیماری رتینیت پیگمنتوزا با به کارگیری تکنیک توالی یابی کل اگزوم 98/07/28 10:00 سالن جلسات گروه
      سمیه سپهریان دکتر حمید پورشریفی دکترمجتبی عظیمیان روان شناسی بالینی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعند بر عدم تحمل ابهام، بهزیستی روان شناختی و انعطاف پذیری و روان شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 98/07/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا جوان پرست دکترآفاق علوی ژنتیک انسانی شناسایی زن عامل بیماری در 10 بیمار ایرانی مبتلا به اسپاتیک پاراپلاژی وراثتی (HSP) اتوزومی مغلوبف با به کارگیری تکنیک توالی یابی کل اگزوم (Whol exome sequencing) 98/07/28 08:30 سالن جلسات گروه
      افسون عربی دکترسعیده مهرکیان شنوایی شناسی مقایسه توجه شنوایی پایدار در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی و همتایان هنجار 7 تا 12 سال با استفاده از زیر آزمونتوجه روزمره کودکان 98/07/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه هنرمند مهندس رضا وهاب کاشانی ارتوپدی فنی اعتبار سنجی فرم کوتاه شده پرسشنامه Sf-36 و بررسی کفی با قوس طولی بر درد، عملکرد و کیفیت زندگی کودکان سن دبستان دارای صافی کف پای منعطف با استفاده از این ابزار 98/07/23 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی امیدی دکترامیر سالار جعفرپیشه ارگونومی بررسی مقایسه ای کارایی و کاربرد پذیری واسط انسان - رایانه د رافراد ضایعه نخاعی گردنی در دو روش بیوفیدبک EMG مبتنی بر بازی رایانه های و بدون بازی رایانه ای 98/07/22 13:00 سالن جلسات گروه
      سهیلا مختاری دکترحمید رضا مختاری نیا ارگونومی بررسی ارتباط بین عملکرد دست با ابعاد منتخب آنتروپومتری، قدرت گرفتن ، شکل دست و انعطاف پذیری دست 9807/21 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      امید درویشی دکتر امیر سالار جعفرپیشه دکتر سیف الله غریب ارگونومی بررسی مهرات های شناختی رانندگان خودروهای سواری با سابقه تصادف و بدون سابقه تصادف با عابر پیاده در شهرتهران 98/07/21 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمانه کریمی دکتر جلال یونسی کودکان استثنایی اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی برمنابع شناخت خود بر افسردگی،اضطراب، استرس در مادران دارای فرزند با اختلال طیف اوتیسم 98/07/20 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی یوسفی دکتر جلال یونسی  دکتر علی فودیان مشاوره اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تکانشگری و رضایت جنسی بهبود یافته مبتلا به اختلال مصرف مواد (مت آمفتالین) 98/07/15 12:00 سالن جلسات گروه
      زکیه حیدر نیا دکتر ابوالفضل رهگوی دکتر محمد علی حسینی پرستاری رابطه هوش اخلاقی پرستار با رعایت حریم و رضایت مندی سالمندان از رعایت ان در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1396 98/07/15 10:30 سالن جلسات گروه پرستاری
      حسنا میرزا عسگر دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی بررسی نقش ابعادد شخصیت ، پریشانی روان شناختی و راهبردهای مقابله ای در نتایج حاملگی زنان تحت درمان های کمک باوری (IVF/ICSI) 98/07/14 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      حسین خوشنام دکتر سیامک طهماسبی علوم تربیتی بررسی آگاهی ، نگرش و مهرات والدین در تربیت جنسی کودکان 4 تا 6 سال شهر قزوین 98/07/14 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مژده دریا بیگی دکتر معصومه پور محمد رضای تجریشی کودکان استثنایی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر مشکلات درونی سازی در کودکان با اختلالات برونی سازی 98/07/13 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمانه سازگار نزاد دکترفریبا یادگاری گفتاردرمانی تدوین و استاندارد سازی شیوه نامه درمان بازیابی فعل و بررسی اثر بخشی ان بر درمان بیماران دستور پریش فارسی زبان 98/07/13 09:30 سالن جلسات ابن سینا
      ایوب پورصفر دکتر مهدی رهگذر آمارزیستی کاربرد مدل اثرات تصادفی حاشیه ای توام برای پاسخ های رتبه ای طولی در بیماران مبتلا به آرتریت  روماتوئید 98/07/10 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      سینا سازگاری اردکانی دکتر علی رضا محمدی آریا علوم تربیتی اثر بخشی مداخله از طریق همسالان بر افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش نشانه های اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی 98/07/10 11:00 سالن جلسات گروه پیش دبستانی
      زهرا یعقوبی دکتر نازیلا اکیر فهیمی  دکتر مجتبی عظیمیان کاردرمانی بررسی تأثیر توان بخشی شناختی مبتنی بر سرعت پردازش اطلاعات بر عملکرد کاری افراد با MS 98/07/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      داوود معینی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی تعیین روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه مراقبت و راحتی مراقب کودکان با فلج مغزی 98/07/09 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      سارا قربانی نژاد دکترفیروزه ساجدی کودکان استثنایی رابطه مشکلات رفتاری با متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان با آسیب بینایی 98/07/09 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      ساجده صادقی دکتر ملیحه عرشی دکتر استاد هاشمی مددکاری اجتماعی واکاوی تجربه همسران مردان مبتلا به سرطان 98/07/08 09:00 سالن جلسات گروه آموزشی مددکاری اجتماعی
      زهرا نجفی کلیانی دکتر کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی تبیین موانع اجرای ماده های 25 (سلامت )و 26 (توان بخشی) کنواسیون حقوق افراد با تاتوانی در ایران و ارئه راهکارهای رفع آنها 98/07/07 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      احسان نوروری دکتر منیره احمدی بنی ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر کفی های طبی سفارشی ساخت دارای حمایت قوس طولی داخلی با و بدون گوه داخلی سرپنجه بر میزان انحراف انگشت شست به خارج به روش عکس برداری دیجیتال به صورت آنی و بعد یک ماه استفاده 98/07/06 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شادان مساوات دکتر محمد سعید خانجانی مشاوره مقایسه ی ضربه های روانی دوران کودکانف حال آگاهی ذهنی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به سرطان با جمعیت عادی  98/07/06 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      محدثه سقائیان دکتر امیر حسین کهلایی دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی ترجمه ، بومی سازی و ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه LANSSو S-LANSS در بیماران فارسی زبان ایرانی مبتلا به درد مزمن 98/07/03 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      پیمان بهرامی مهر دکترجلال یونسی مشاوره بررسی رابطه بین منابع شناخت خود وکمال گرایی با گرایش به طلاق در زوجین متقاضی طلاق در شهر تهران 98/07/03 08:30 سالن جلسات گروه مشاوره
      زهرا برزآبادی فراهانی دکترابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تأثیر رنگ آمیزی ماندالار بر توجه و کارکرد اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در سن مدرسه مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 98/07/02 11:30 جلسات گروه آموزشی پرستار ی
      زهرا سوادی دکتربهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی آموزش مفاهیم روانشناسی وحدت مدار بر کاهش افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیده 98/07/02 09:00 سالن جلسات گروه مشاوره
      زهرا علامه دکتر حمید پور شریفی دکترمجتبی عظیمیان روان شناسی بالینی اضطراب ، پردازش هیجانی و افسردگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 98/06/31 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زینب فرمانیه ی دکترحمیرا سجادی دکتر صلاح الدین کریمی رفاه اجتماعی بررسی رابطه ویژگی های شبکه اجتماعی با نمایه توده زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت درمانی شهر تهران در سال 1396 98/06/31 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه رضاییان دکترگیتا موللی کودکان استثنایی اثر بخشی قصه گویی آنلاین مبتنی بر گفتگو بر مهارت های زبانی کودکان کم شنوا 98/06/31 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه قاسمی فرد دکترهوشنگ میرزایی کاردرمانی تعیین اثر بخشی برنامه ادراکی - حرکتی جانستون و رامون بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با آسیب بینایی 10-7 ساله 98/06/30 13:00 سالن جلسات گروه کاردرمانی
      محسن اکبری دهکردی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز سلامت سالمندی بررسی تأثیر برنامه خود مراقبتی مرکز بهداشت استان اصفهان برمیزان فشار خون ، آگاهی ، نگرش و رفتار سالمندان مبتلا به پر فشاری خون شهرستان گلپایگان در سال 1396 98/06/30 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      افسانه عزیز زاده پریخانی دکتر گیتا موللی کودکان استثنایی تأثیر برنامه والد- کودک فرانک بر ارتقاء مهارت های زبان و گفتار کودکان کم شنوای زیز 3 سال 98/06/30 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سعیده داور دکتر سمانه حسین زاده آمار زیستی کاربرد معادالات برآوردگر تعمیم  یافته در مدل بتا-دو جمله ای برای داده های طولی دوحالتی با بیش پراکنش دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2 98/06/27 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه ارگول دکترافسون نودهی فیزیوتراپی مقایسه آثار بالینی و عملکردی تمرینات کششی ایستا و عملکردی عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیس 98/06/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      اعظم آردم دکتر محمد حسین جوادی مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مداخله مددکاری گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر سازگاری وتعارض والد- کودک فرزندان طلاق 98/06/26 13:15 سالن جلسات ابن سینا
      حکیمه پاشازاده دکترغنچه راهب مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی رفتاری برمیزان بار مراقبتی مراقبین رسمی سالمندان در آسایشگاه کهریزک استان البرز 98/06/26 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      حسین نوجوان دکترطلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی سن اکتساب همخوان ها در کودکان ترکی آذری زبان 3 تا 5 ساله شهر تبریزی 98/06/26 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرشید شمس لاهیجانی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری رابطه بین سواد سلامت با فشار مراقبت در مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی 98/06/25 13:00 سالن جلسات گروه پرستاری
      شیوا عابدی دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی مقایسه ی ضربه های روانی دوران کودکی ، حال آگاهی ذهنی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به سرطان با جمعیت عادی 98/06/25 08:30 سالن جلسات گروه  کاردرمانی
      پوران باقر پور دکتر طلیعه ظریفیان دکتر کیانوش عبدی گفتاردرمانی تبیین عوامل موثر بر استفاده از ابزارهای ارتباطی مکمل و جایگزین در ایران 98/06/24 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      شمس الله عینی دکتر فرهاد نصرتی نژاد رفاه اجتماعی بررسی نگرش جوانان 18 ساله به بالا شهر تهران و همباشی و ارتباط ان با فرد گرایی در سال 1397 98/06/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فائزه مازوچی دکتررضا فدای وطن سلامت سالمندی روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ی شاخص آسیب پذیری تیلبورک  (Tilburg farilty Index)  در سالمندان شهر کاشان، 1397 98/06/23 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا قزوینی دکتر بهمن بهمنی مشاوره ساخت، رواسازی واعتبار یابی پرسشنامه باورهای تقدیر و سرنوشت 98/06/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه شکری چوبی دکترزهرامصلی نژاد فیزیوتراپی مقایسهه تأثیر کاربرد عصای معمولی و عصای لیزری برشاخص های راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون 98/06/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهه کرمی مهندس رضا وهاب کاشانی اندام مصنوعی مقایسه تأثیر کفی ترموپلاستیک سفارشی ساخت وکفی پیش ساختهبا ناودان ضربه گیر بردرد و عملکرد پا در افراد مبتلا به پلانتار فاشیاتیس 98/06/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شبنم معصومی دکترغلامرضا امینیان اندام مصنوعی بررسی تأثیر کفش دارای بارگهواره ای همراه با ارتوز مچ پا - پایی بر تعادل عملکردی در بیماران سکته مغزی همی پلژی 98/06/09 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      طیبه عبدالهی دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز دکتر نسیبه زنجری سالمند شناسی بررسی وضعیت نگرش نسبت به سالمندان و ارتباط آن با ترس از پیری در کارکنان درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران در سال 1397 98/06/06 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیده هانیه سید زاده اعضاء مصنوعی دکتر مختار عراض پور مقایسه تأثیر ارتوز (پرایم واگ)با ارتوز (مدیال لینکیج پیشبرنده )بر عملکرد راه رفتن و مصرف انر/زی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی در سطح توراسیک 98/05/01 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه گل محمدی دکترنرگس ارسلانی پرستاری بررسی تأثیر اجرای برنامه توان بخشی زخم فشاری بر عوامل خطر ساز آن در بیماران بستری در بیمارستان توان بخشی رفیده سال 1396 98/04/31 10:30 سالن جلسات گروه آموزشی پرستاری
      مریم طالبی مقدم دکتر محسن واحدی آمارزیستی کاربرد مدل توام طولی وچند وضعیتی در داده های پزشکی 98/04/30 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا عالی پور دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری تأثیر تمرینات ورزشی پیلاتس بر استرس، اضطراب ، افسردگی و کمردرد پرستاران شاغل بیمارستان خورشید اصفهان 98/04/30 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      عاطفه اشرفی دکتر امیر مسعود عرب لو دریچه فیزیوتراپی بررسی ارتباط وجود نقاط ماشه ای در عضلات ناحیه ی کمری، لگنی وشکمی با یبوست عملکردی مزمن 98/04/29 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      امیر رزاقی مقدم دکتر نیکتا حاتمی زاده دکترحبیب اله کواری مدیریت توان بخشی سنجش نیازهای خانواده کودکان دچار کم شنوایی در مرکز توان بخشی شنیداری کاشان  سال 1397 98/04/29 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه پازوکی موخر دکتر محمد سعید خانجانی دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی تأثیر پیگیری برنامه آموزش خود مراقبتی در منزل بر دفعات بستری مجدد وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری انیداد مزمن ریوی(COPD)در بیمارستان مسیح دانشوری ، سال 1397 98/04/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شقایق فولادوند دکتر امیر مسعود عرب لو دریچه فیزیوتراپی بررسی اثر روش Dry needling  ومقایسه ان با فیزیوتراپی معمول در کاهش درد و ناتوانی و افزایش دامنه حرکتی فعال ناحیه کمری در کمردردهایی با درد انتشاری 98/04/18 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سارا شجاعی دکتر محمد ابراهیم موسوی اعضاء مصنوعی مقایسه تأثیر کفی سفارشی ساخت با استفاده از دستگاه CAD-CAM وکفی مرسوم بر میزان درد و کیفیت زندگی و فعالیت های ورزشی و تفریحی افراد مبتلا به التهاب فاشیای کف پایی 98/04/17 11:00 سالن جلسات گروه ارتوپدی
      کلثوم روشن دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی مقایسه ای تأثیر ارام سازی به روش تجسم ذهنی هدایت شده وموسیقی درمانی بر اضطراب و رضایتمندی سالمندان کاندیدای آندوسکویی بیمارستان امام سجاد (ع)ناجا 98/04/11 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سید آرمان مرتضایی دکترمحمد حسین جوادی مددکار ی اجتماعی بررسی اثر بخشی مددکار یگروهی با رویکرد مبتنی بر نقاط قوت (SBP)بر سلامت اجتماعی همسران بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان امام خمینی شهرآمل 98/04/09 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سونیا معتمدی دکتر محمد علی حسینی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود ودلسوزی وکیفیت خواب بیماران مرد مبتلا به اختلال دو قطبی بستری در بیمارستان روان پزشکی درسال 1397 98/04/04 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سحر صادقی سده دکتر هوشنگ میرزایی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی تأثیر مداخلات به هنگام آموزشی خانواده محور بر سلامت روان کیفیت زندگی مادران کودکان با سندرم داون 98/04/04 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      عرفان شفیعی دکتر مریم فرزاد کاردرمانی تعیین مهم ترین عوامل پیش بینی کننده نتایج ماندگار حاصل از ترمیم تاندون های فلکسوری زون 2 دست 98/04/02 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      اشرف مرادی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر اموزش کاربرد مهار کننده های فیزیکی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخشی های روانپزشکی 98/04/01 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نجمه نقیبی دکتر مسلم شعبانی شنوایی شناسی هنجاریابی و مقایسه ی تأثیر ارائه ی تحریک ارتعاشی به ماستوئی دو عضله ی تراپزیوس گردن، بر حرکات چشم و نوسان بدن در افراد هنجار 35-18 سال 98/03/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهسا صیدی دکتربهنام اخباری فیزیوتراپی ارزیابی اعتبار و تکرار پذیری پرسش نامه روش های مقابله ای (CSQ)در ایرانیان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی 98/03/26 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سعیده خلیلی صنوبری دکتر ابوالفضل رهگوی دکت رمسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر مراقبت معنوی - مذهبی بر افسردگی زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران سال 94-95 98/03/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه ارجمند پور دکترفرحناز محمدی شاهبلاغی دکترطلیعه ظریفیان گفتاردرمانی تبیین و واکاوی چالش های اخلاق حرفه ای در حرفه گفتاردرمانی : تحلیل تجار متخصصان بالینی و مراجعان ، مطالعات کیفی 98/03/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه مشیدی دکتر محمد علی حسینی دکتر بهنام اخباری  پرستاری تآثیر اموزش مراقبت از کمر به روش Back School بر عملکرد شغلی و تعهد کاری کارکنان پرستاری مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بیمارستان بعثت تهران 98/03/21 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      هما خورسندی ثانی دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی براساس مدل A5 برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم شهر تهران در سال 1396 98/03/19 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه رضایی دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان گرمی 98/03/18 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      پریسا صداقت نژاد دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی تأثیر راه رفتن روی سطح شیب دار در شدت درد،دامنه حرکتی ،طول گام،سرعت راه رفتن و ناتوانی در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو 98/03/11 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      امین شریعت زاده دکترنیکتا حاتمی زاده دکترمهشید فروغان مدیریت توان بخشی سنجش نیاز های توان بخشی افراد بزرگسال دچار کم توان جسمی - حرکتی و اولویت بندی ان در شهرستان کهکیلویه در سال 1397 98/03/08 12:00 سالن جلسات گروه اموزشی مدیریت توان بخشی
      آرزو شیرزادی دکترمریم فرزاد دکترفریدون لایقی کاردرمانی بررسی اثر بخشی دستگاه حرکت پاسیو مداوم بر درد، دامنه ی حرکتی و عملکرد درافراد با شکستگی دیستال رادیوس 98/02/31 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرشته سلطانی دکترمنصوره کریم زاده آموزش وپرورش پیش دبستانی بررسی رابطه سواد رسانه ای مادران با مشکلات رفتاری ومیزان استفاده از رسانه های الکترونیک درکودکان 4 تا 6 شهر مجن 98/02/31 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      کمال بنی اسدی دکتر محمد علی حسینی دکترحبیب الله کواری مدیریت توان بخشی تأثیر مدیریت استرس مبتنی بر موبایل بر استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای کارشناسان توان بخشی استان تهران 1397 98/02/16 10:30 سالن جلسات آموزش مدیریت توان بخشی
      نگین خرم دل
دکتر فردین علی پور گراوند
مددکاری اجتماعی
واکاوی تجارب زندگی خانوادگی پس از ازدواج در زنان دارای سابقهه اقامت درمراکز شبه خانواده
98/02/15
08:30
سالن جلسات ابن سینا
      عایشه علیار دکتر فردین علی پور گراوند مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مداخله ی مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی - رفتاری بر کاهش انگ در زنان مبتلا به 98/02/11 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      صابر رنجبر  رمضانعلی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی بررسی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر رفتار اجتماعی مطلوب دانش اموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال1397 98/02/10 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      آسیه شعبانی دکتر فردین علی پور گرواند مددکاری اجتماعی واکاری تجارب زنان دارای سابقه ی ازدواج موقت 98/02/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی مزیداوی دکتر نورالدین کریمی دکتر بیژن خراسانی  فیزیوتراپی بررسی تأثیر سه جلسه تکنیک انرژی عضلانی در عضله کوادراتوس لومباروم بر روی درد و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری درافراد مبتلا به کمردرد مزمن با الگوی محدویت حرکتی جانبی 98/02/03 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد سهید شحاده دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی شیوع پاسچر لوردوز گردنی، کیفوز پشتی و لوردوز کمری در دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی تهران 98/02/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه نظری دکترنرگس ارسلانی پرستاری بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار با عوامل موثر بر خطاهای داروئی در کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام در سال 1396 98/01/27 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد طاهری دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی دیدگاه و تجارب مدرسان روان پرسناری از برنامه درسی جدید کارشناسی 98/01/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      لاله وطن پور دکترسید علی حسینی دکترنازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر تحریکات پسیو وستیبولار بر کارکرد بدنی و استقلال درفعالیت های روزمره زندگی کودکان فلج مغزی 4 تا 7 سال 98/01/24 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه سعادت طلب دکتر رباب صحاف دکترمهرداد کریمی سلامت سالمندی بررسی تأثیر ماءالجبن (آب پنیر) بر یبوست سالمندان 97/12/21 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا شریفی ملک سری دکترمسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر خنده درمانی بر میزان خستگی و افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهرستان های صومعه سرا و فومن در سال 1396 97/12/18 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      پگاه کشفی ارده جان دکترلیلا رهنما فیزیوتراپی بررسی مقایسه ای تأثیر تمرینات اختصاصی عضلات عمقی گردن و تمرینات جنرال بردرد، ناتوانی و ضخامت عمقی گردن در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی 97/12/14 12:30 سالن جلسات فیزیوتراپی
      زهرا شجاعی دکترفرهاد طباطبائی دکترفرامز هلالی ارگونومی بررسی و تحلیل پیشگیری از استرس درکار با رویکرد ارگونومی مشارکتی در مجتمع پالایشگاهی و ذخیره سازی گاز سراجه قم در سال 1395 97/12/07 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      بختیار پیک فلک دکتر حمید رضا خانکه دکتر اصغر دالوندی پرستاری توان بخشی بررسی تأثیر آموزش مهارت استفاده از وسایل کمک حرکتی برخودکارامدی و عزت نفس بیماران به سکته مغزی بستری در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1397 97/12/06 13:30 سالن جلسات گروه اموزشی پرستاری
      ریحانه ذوالفقاری دکتر امیر حسین کهلایی فیزیوتراپی بررسی ارتباط راستای قرارگیری ستون فقرات و لگن با گردن درد مزمن غیر اختصاصی 97/12/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مجتبی خیر خواه دکترسید علی حسینی دکترنازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر تمرینات تکلیفی دوگانه بر تعادلف افتادن و فعالیت های کارکردی روزمره در افراد با سکته مغزی 97/12/07 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ساجده توکلی ازغندی دکترسیدحسین محققی کمال رفاه اجتماعی بررسی وضعیت بهزیستی زنان در استان های کشور : یک مطالعه اکولوژیک 97/11/30 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      زینب بیات دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی بررسی تأثیر کاربرد مینی میکروفون برامتیازات درک گفتار در نویز کودکان 5 تا 12 ساله کاربر کاشت حلزون یکطرفه 97/11/27 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      ندا جوادی دکترامیرسالار جعفرپیشه ارکونومی طراحی و ارزیابی ابزار جانبی صتدلی کلاسی برای افراد چپ دست با رویکرد ارتقاء کارکرد کیفی 97/11/27 10:30 سالن جلسات گروه آموزشی ارگونومی
      لیلا واعظ مهدوی دکتر میرطاهر موسوی رفاه اجتماعی محاسبه، ارزیابی و تحلیل حفاظت اجتماعی و نابرابری در آمدی، در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درایران 97/11/10 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه ایمانیان دکتر منصوره کریم زاده علوم تربیتی ارزیابی محیط مراقبتی در مدارس ابتدایی غیر دولتی در شهر تهران در سال 97 97/11/10 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      رقیه علیزاده نوری دکتر مهشید فروغان مدیریت توان بخشی

بررسی نقش حمایت اجتماعی و تواناییها و مشکلات رفتاری کودک، د ررابطه انک (استیکما ) و علایم افسردگی د روالدین مراقبت کننده از کودکان با نیازهای ویژه در شهر کرمان در سال 1395

97/11/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نرگس محمدی دکترمسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 97/11/09 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      رضا گراوند دکترسعیده مهرکیان شنوایی شناسی بررسی روایی  پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مقیاس تلفیق شنیداری معنایی نوزادان کودکان نوپا 97/11/09 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه ریحانی دکترکیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی تأثیر اجرای فاز اول توان بخشی بر درک از بیماری و سواد سلامت بیماران تحت پیوند عروق کرونر بیمارستان شهید رجایی کرج در سال 1396 97/11/08 11:00 سلان جلسات گروه پرسنار ی
      ام کلثوم تقی پور ایوکی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری مقایسه برآورد شدت درد بیماران توسط پرستاران و بیماران سالمند مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان های منتخب شهر تهران و بررسی عوامل مرتبط آن در سال 95 97/11/06 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      ساناز عزیزی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی رابطه عملکرد اندام فوقانی با عملکرد تعادلی در کودکان با فلج مغزی اسپاستیک 7 تا 12 سال 97/11/03 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه پیمانی فروشانی دکتر حسین نجم آبادی دکتر کلثوم اینالو ژنتیک انسانی شناسایی مسیرهای مولکولی درگیر در بیماری ناتوانی ذهنی در خانواده ای با جهش درژن CDK9 با استفاده تکنیک RNA-seq 97/11/02 11:00 سالن جلسات ژنتیک
      پرهام پارسانژاد دکترزهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی مقایسه  قابلیت پاسخ دهی نسخه فارسی ابزارهای تشخیص پیامد های شانه ASES،OSS،UCLوSSt 97/11/01 10:30 سالن جلسات گروه فیزیوتراپی
      عطیه مهین جعفرآبادی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری بررسی تأثیر(یوگای صندلی)بردرد مفاصل و عملکرد زانو، تعادل و ترس از سقوط در سالمندان مبتلا به آستئو آرتریت زانوی مراجعه کننده به مطب های تخصصی شهر گناباد در سال 1395 97/10/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا کاویان رئوف دکتر سید محمد حسین جوادی مددکاری اجتماعی بررسی مقایسه ای عملکرد خانواده و گرایش به رفتارهای پرخطر فرزندان نوجوان در دو گروه زنان سرپرست خانوار توانمند شده و تحت پوشش 97/10/23 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سعید عسگریان دکتر ملیحه عرشی مددکاری اجتماعی تبیین تجربه ی عدم ادغام اجتماعی ایرانیان مهاجر سوئد 97/10/22 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فروغ میرزائی تشنیزی دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی بررسی ارتباط بین الکوی استفاده از اینترنت با کارکردد روانی - اجتماعی و علایم آشفتگی روان شناختی در افراد 25-15 ساله 97/10/19 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      سها هاشمی دکترفرشته مومنی روان شناسی بالینی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد برراهبردهای شناختی تنظیم هیجان، تاب آوری و پریشانی روان شناختی در خواهر و برادران نوجوان افراد دارای اختلال اتیسم 97/10/18 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد تقی وحیدی دکتر مریم مقصودی پور ارگونومی بررسی اختلالات ریتم سیرکادین خواب و ارتباط آن با تغییرات عملکرد شناختی و خواب در کاکنان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان بجنورد 97/10/18 08:30 سالن جلسات دکتر شاملو
      سحر سادات منصوری دکترافسون نودهی مقدم فیزیوتراپی بررسی مقایسه ای تأثیر لیزرتراپی برروی درد، دامنه حرکتی، قدرت گرفتن و پارامترهای سونوگرافیک عصب مدین در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ 97/10/17 13:00 سالن جلسات گروه فیزیوتراپی
      ژینو الماسی دکترلیلی  رهنما فیزیوتراپی بررسی ضخامت عضله ی مولتی فیدوس در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی گردنی و همتایان سالم 97/10/16 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      احمد رضا دارابی دکترفرهاد طباطبائی قمشه دکترلیلا پیری ارگونومی بررسی رابطه بارکاری ذهنی با فرسودگی ورضایت شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان نجف آباد :مطالعه مقطعی در سال 1396 97/10/16 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      هاجر طهماسبی دکتر سید باقر مداح دکتراصغر دالوندی پرستاری بررسی تأثیر برنامه آموزشی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت برسبک زندگی سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان مرودشت 97/10/15 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه خلیفه دکترنورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی ضخامت عضلاه ی مولتی فیدوس دربیماران مبتلا به رادیکولوپاتی گردنی و همتایان سالم 97/10/15 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زکریا عنایتی دکترعبدالله موسوی شنوایی شناسی بررسی و مقایسه عملکرد اندام های اتولیتی ساکول و اتریکول توسط آزمون های CVEMP و OVEMP درافراد متلا به دیابت نوع 1 وافراد سالم 97/10/12 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیه بهمن زاده دکتر محمد علی حسینی دکتر عارف فقیه پرستاری بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر هموویژلانس بر روش پیامک برنحوه مدیریت مصرف خون توسط پرستاران و جراحان دربیمارستان های شهید محمدی و خلیج فارس شهر بندرعباس در سال 1397 97/10/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه شایانی ممتاز دکتر نرگس ارسلانی پرستاری بررسی تأثیر اجرای برنامه توان بخشی برمیزان خستگی و کیفیت خواب بیماران همودیالیزی بیمارستان امام سجاد (ع) سال 1396 97/10/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیما علیزاده دولت آبادی دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی تأثیر آموزش کفایت اجتماعی درگرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر مراکز شبانه روزی بهزیستی 97/10/09 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      نفسیه ابوالفتحی دکتراصغر دالوندی دکترابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تأثیر آموزش خود کارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران سکته مغزی 97/10/08 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      ایوب محمدی دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی - رفتاری بر پیشگیری از تجربه قربانی شدن مجدد در قلدری در فضای مجازی میان جوانان عضو جمعیت هلال احمر تهران 97/10/05 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      راضیه عقیلی آشتیانی دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی تأثیر مراقبت پرستاری مبتنی بر بازی بر سطح شناخت و میزان فعالیتهای روزانه در سالمندان آلزایمری مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران در سال 1395
97/10/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه چوپانی نجف آبادی دکتر اصغر دالوندی دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی مقایسه ای سبک زندگی در بیماران مبتلا به سکته مغزی از نوع ایسکمیک با افراد سالم در شهرستان نجف آباد در سال 1396 97/10/02 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه حسین پور دکترحجت الله حقگو کاردرمانی بررسی روایی ملاکی تست بست با تست تعادلی تینتی، تست های آزمایشگاهی صفحه نیرو و دوربین ضبط حرکت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 97/09/28 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سجاد بیات ترک مهندس رضا وهاب کاشانی ارتوپدی فنی بررسی و مقایسه ی تأثیر آنی کفی طبی ساخته شده با کمک کامپیوتر و قالبگیری دستی برفشار کف پایی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 97/09/27 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم محمدی دکتراصغر دالوندی پرستاری بررسی تأثیر شستشوی دست مبتنی برآگاهی ، نگرش و نحوی شستشوی دست دانش آموزان پایه سوم دبستان مدارس شهر تهران 97/09/25 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      مونس مدرسی فر دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز سالمند شناسی بررسی میزان و عوامل مرتبط با رابطه دانش آموزان با پدر بزرگ / مادر بزرگ هایشان در شهر جهرم سال 1396 97/09/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه اربابی دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی بررسی ارتباط بین زمان واکنش (Reaction time) وآستانه رفلکس رکابی الکتریکی (ESRT) با میزان درک شنیداری در کودکان دارای کاشت حلزون 97/09/10 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      حسین حسین نزاد دکتر جلال یونسی مشاوره اثر بخشی آموزش گروهی مفاهیم نظریه انتخاب بررضایتمندی زناشویی والدین دارای کودکان مبتلا به اوتیسم 97/08/30 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه فرجی دکترفریبا یادگاری گفتاردرمانی بررسی مهارت های صرفی - نحوی کودکان 4 تا 5 ساله فارسی زبان با سابقه بستری در بخش NICU شهر تهران 97/08/15 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرهاد مصدری درگاه دکترحمید رضا خانکه دکتر معصومه نخعی  97/08/13 بررسی میزان آگاهی و نگرش رانندگان تاکسی و اتوبوس شهری، پلیس و اتش نشانان شهر ساری در مورد کمک های اولیه در سال 94 97/08/13 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد صادق پارسائی دکترحمیدرضا خانکه دکتر مهرداد فرخی کری بزرگ سلامت درحوادث و بلایا بررسی وضعیت امادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران و بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران در سال 1394 براساس ابزار استاندارد کشوری 97/08/13 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      بهاره صوفی نیا دکترمسلم شعبانی دکتر امین شاهرخی شنوایی شناسی بررسی تأثیرات توان بخشی دهلیزی برحفظ تعادل وکیفیت سردرد درمبتلایان به میگرن دهلیزی 9-15 ساله 97/08/12 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی رشیدیان دکتر اشرف کربلایی نوری کاردرمانی تعیین پایایی وروایی آزمون Bafpe-TOA در افراد با بیماری شدید روانی 97/07/30 13:30 سالن جلسات گروه کاردرمانی
      فروغ الزمان فرخی دکتر اکبر داروئی گفتاردرمانی مقایسه مهارت تعریف واژه کودکان کم شنوای 4/5 تا 7/5 ساله با همتایان طبیعی 97/07/30 13:30 سالن جلسات گروه گفتاردرمانی
      فاطمه رضوی دکتر معصومه پور محمدرضا تجرریشی کودکان استثنائی نقش تعدیل کننده رفتارسازشی در ارتباط بین کارکردهای اجرایی و کاربرد شناسی زبان (زبان عملی) در کودکان با اختلال طیف اوتیسم 97/07/30 13:30 سالن جلسات اساتید
      مصطفی وقاری مقدم دکترفرهاد طباطبائی قمشه  مهندس رضا اسکوئی زاده ارگونومی طراحی مجدد وارزیابی ارگونومیک ایستگاه کاری واحد جداسازی دریک کارخانه کاشی سازی 97/07/30 13:00 سالن جلسات گروه ارگونومی
      امید فرج پور خزاعی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی ارتباط بین حیطه های occupation و شدت میزان افسردگی، اضطراب واسترس در بیماران پارکینسون 97/07/30 10:30 سالن جلسات گروه کادرمانی
      محمد امین فرجی دکتر اکبر بیگلریان آمارزیستی کاربرد مدل چند -وضعیتی با مخاطرات نیمه - رقابتی در تحلیل داده های پزشکی 97/07/30 10:00 سالن گروه آما رزیستی
      زهرا کیانی دکترهوشنگ میرزائی کاردرمانی بررسی تأثیر فیلیال تراپی براسترس مادران کودکان با اتیسم 97/07/30 08:30 سالن جلسات اساتید
      محمد قربانی دکترمرتضی فرازی گفتاردرمانی تعیین اثر اموزش بسته بهداشت صوت حرفه ای برآگاهی بازیگران از رفتارهای صوتی درست و نادرست 97/07/29 13:30 سالن جلسات گفتاردرمانی
      حمیده عزیزی دکتر مریم فرزاد کاردرمانی بررسی اثر بخشی دستگاه حرکت پاسیو مداوم بردرد و دامنه ی حرکتی درراستای بهبود عملکردف درافراد با خشکی مفصل شانه 97/07/29 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      حامد بابکری دکتر سیا مک طهماسبی گرمستانی علوم تربیتی انطباق سازی نسخه فارسی سیاهه رفتاری کودکان پیش از دبستان 97/07/29 11:00 سالن جلسات اساتید
      هدی هاشمی دکترمحمود بهرامی زاده ارتوپدی فنی تأثیر راکر پنجه با زوایای 10 و 15 درجه بر تعادل پاسچرال داینامیک و سرعت راه رفتن افراد سالمند 97/07/29 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      عالیه اصغری دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی بررسی ارتباط یافته های تصویر برداری ام ار آی با آزمون های بالینی، سطح درد و ناتوانی بیماران مبتلا به سندرم گیر افتادگی ساب آکرومیون شانه 97/07/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      اکرم سلمان زاده دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تأثیر آرام سازی به روش بنسون بر اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی سزارین در زنان نخست زا 97/07/29 08:30 سالن جلسات اساتید
      علی بهنام پور دکتراکبر بیگلریان آمار زیستی مقایسه روش ای کمترین مربعات و کمترین قدرمطلق اختلافات در برآورد پارامترهای رگرسیون لوجستیک دارای پاسخ های فازی در داده های علوم توان بخشی 97/07/28 13:30 سالن جلسات گروه امار
      جمیله چوپانی دکتر یونس لطفی     خانم جوان بخت شنوایی شناسی بررسی ومقایسه درک گفتار درنویز درافراد تک زبانه ی فارس با افراد دو زبانه ی کرد-فارس 25-8 ساله با شنوایی هنجار، با استفاده از آزمون های گفتار سریع درنویز (Q-SIN) و هجای بی معنا در نویز (CVin noise) 97/07/28 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سعید آهنگری سریزدی دکترمهدی رهگذر دکترعنایت بخشی آمارزیستی کاربرد مدل بازگشتی دارای شکنندگی طی دوره های زمانی متناوب بازدارنده وغیر بازدارنده درداده های کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی 97/07/28 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      راضیه لک دکتر سید حسین کمال محقق رفاه اجتماعی بررسی اثربخشی مسولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر مدرسه برنگرش به بزهکاری نوجوانان 97/07/28 08:30 سالن جلسات اساتید
      شهرزاد جلیلی  دکتر بهمن بهمنی  مشاوره  مقایسه سلامت عمومی روان وابعاد اضطراب وجودی درافراد دچار ضایعات نخاعی ومبتلا به مولتیپل اسکلروزیس  97/07/28 10:30 سالن جلسات گروه مشاوره 
      فائزه سنبلی  دکتر فرهاد نصرتی نژاد رفاه اجتماعی  بررسی سیاست های مرتبط با سلامت دربرنامه های توسعه (اول تا ششم) در چارچوب سیاست اجتماعی  97/07/25 10:30 سالن جلسات دکترشاملو 
      سمیرا ایرملو جنگ تپه دکترمنصوره کریم زاده علوم تربیتی استاندارسازی ، اعتبار یابی و پایایی سنجی ابزار رشد آغاز کودکی (EDI)درجامعه ایرانی 97/07/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سهیلا خاکساری دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک انسانی بررسی تنوعات تعداد کپی های نوکلئوتیدی (CNV)درزن های GATA4،NKX2.5،TBX5،CRELD،BMP4 در 50 فرد با ناهنجارهای مادر زادی قلبی غیر سندرمیک تک گیر با استفاده از روش MLPA 97/07/25 08:30 سالن جلسات گروه ژنتیک
      محمد علی یزدانی پور طالمی دکترعنایت بخشی آمارزیستی کاربرد مدل رگرسیون دو جمله ای منفی حاشیه ای با انباشتگی صفر درتحلیل داده های پزشکی 97/07/24 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا نظری گیوی رمضاونعلی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی بررسی رابطه هم وابستگی با سلامت وپایگاه اقتصادی - اجتماعی درمادران دارای فرزند معلول جسمی - حرکتی شهر تهران در سال 1396 97/07/24 10:45 سالن جلسات ابن سینا
      تکتم رسولی دکتر جلال یونسی مشاوره ارتباط منابع شناخت خود با تعارات زناشویی و افسردگی، اضطراب ، استرس (dass)درافراد متقاضی طلاق و افراد دارای سازگاری 97/07/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد زارع دکترروشنک بقایی رودسری ارتوپدی فنی بررسی تأثیر بریس میلواکی برکیفیت زندگی نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه QPLSD 97/07/24 08:30 سالن جلسات اساتید
      سیده فاطمه نجات دکترلیلی رهنما فیزیوتراپی بررسی مقایسه اولتراسونوگرافیک ضخامت عضلات گلوتئال درافرادد با کمردرد مزمن غیراختصاصی وافراد سالم 97/07/23 13:30 سالن جلسات گروه فیزیوتراپی
      زینب قلیچ خانی دکترکیانوش عبدی مدیریت توان بخشی بررسی مقایسه ای نگرش افراد دارای ناتوانی ، خانواده هایشان و کارکنان مراکز توان بخشی نسبت به ناتوانی در شهر تهران درسال 1395 97/07/23 13:30 سالن جلسات گروه مدیریت توان بخشی
      سارا راموز دکترسید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی رابطه سطح عملکرد حرکتی درشت و مهارتهای دستی با الگوی ااستفاده از زمان درکودکان مبتلا به فلج مغزی 97/07/23 10:30 سالن جلسات گروه کاردرمانی
      فاطمه رئیسی دکترنرگس ارسلانی پرستاری تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بین حرفه ای برفرهنگ ایمنی بیمار درکارکنان اورژانس بیمارستان بهمن تهران درسال 1396 97/07/23 10:00 سالن جلسات گروه پرستار ی
      فاطمه رفیعی نژاد دکترهوشنگ میرزایی دکترمهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی روایی و اعتبار آزمون ارزیابی سندرم نقص عملکرد اجرایی درکودکان با اختلال نقص توجه - بیش فعالی 97/07/22 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهسا محمد زاده دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی بررسی تأثیر تمرینات ذهنی برروی عملکرد راه رفتن و فعالیت های روزمره زندگی درافراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 97/07/22 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم بسطامی دکتریونس لطفی قره باغ شنوایی شناسی مقایسه توانایی جهت یابی شنوایی سالمندان و جوانان با شنوایی هنجار توسط محرک نویز بالا 97/07/21 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      حسنیه سادات عربی مقدم دکتر مسعود نصرت آبادی روان شناسی بالینی مقایسه اث ربخشی دو روش درمانی نوروفیدبک و کاهش استرس مبتنی برذهن اگاهی براسترسف فرسودگی شغلی و عملکرد کارکنان بانک 97/07/18 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      حمیده السادات سیاهپوشها دکت رجلال یونسی دکترمنوچهرازخوش مشاوره اثربخشی اموزش مهارتهای ارتباطی برافزایش سخت رویی کاهش روان رنجور خویی زنان مطلقه 97/07/18 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا مظفری دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی بررسی ارتباط بین ظرفیت حافظه کاری و پردازش شنوایی زمانی و دایکوتیک در معلمان با اختلال دردرک گفتار در حضور نویز 97/07/18 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      پریسا عطایی دیزجی
دکتر مهدی رهگذر آمارزیستی کاربرد حاشیه ای بیزی پارامتری وناپارامتری د رتحلیل زمان تا عودهای مکرر تشنج در کودکان با استفاده از توابع مفصل 97/07/17 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه براتی بلداچی دکترعباس پورشهباز روانشناسی بالینی نقش تکانشگری، سوگیری توجه وسبک های تصمیم گیری دررفتارهای پرخطر رانندگی 97/07/17 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      الناز براری پور کلاچایی دکترگیتا موللی کودکان استثنائی تأثیر بسته بندی اموزش بهزیستی روانی برکیفیت زندگی نوجوانان ناشنوا 97/07/16 13:30 سالن جلسات اساتید
      فرزانه محمد پور دکتر مهدی باسخا رفاه اجتماعی محاسبه قیمت تمام شده خدمات توان بخشی درمرکز آموزشی، پژوهشی وتوان بخشی سماء: روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور 97/07/16 10:30 سالن جلسات اساتید
      الهه زهره وند دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک انسانی بررسی ژنتیکی 8 خانواده ی کم توان ذهنی دراستان لرستان به روش توالی یابی کل اگزوم 97/07/16 08:30 سالن جلسات ژنتیک
      سحر محمد پور دکترفیروزه ساجدی کودکان استثنائی تأثیر آموزش روش دیویس برروان خوانی، درک مطلب و انگیزش تحصیلی دانش اموزان نارسا خوان پسر مقطع ابتدایی شهر مشهد 97/07/15 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهشید فتاحی نافچی دکترفرخنده بهجتی ژنتیک انسانی شناسایی واریانت های نادر ژنی در پنج خانواده مبتلا به اختلال طیف اوتیسم فامیلی در قومیت فارس با استفاده از روش توالی یابی کل اگزوم 97/07/15 10:30 سالن جلسات اساتید
      مریم زرین دکتر مریم نیشابوری ژنیک انسانی بررسی تغییرات تعداد کپی با روش MLPA در 50 بیمار آنمی مشکوک به داشتن حذف یا اافه در لوکوس های آلفا و بتا گلوبین 97/07/15 08:30 سالن جلسات اساتید
      عطیه میرزا امیری دکترفیروزه ساجدی کودکان استثنائی بررسی تأثیرآموزش مهارت های زندگی برمشکلات رفتاری دانش اموزان کم توان ذهنی اموزش پذیر مقطع دبستانی شهراصفهان 97/07/15 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد تقی عبداللهی دکتر نرگس ادیب سرشکی کودکان استثنائی مقایسه اثر بخشی تحلیل رفتار کاربردی (ABA) ودرمان پاسخ محور (PRT) برارتباط کلامی کودکان با اختلال طیف اتیسم 97/07/14 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      خلیل پاکدل مرادلو دکتر سیامک طهماسبی گرمستانی علوم تربیتی مقایسه الگوهای ارتباطی والدین کودکان عادی و دارای اختلال رفتاری - هیجانی از دیدگاه نظریه ی تحلیل رفتار متقابل 97/07/11 10:30 سالن جلسات اساتید
      الهه فدایی دکترسعیده مهرکیان شنوایی شناسی هنجاریابی آزمون همخوان - واکه در حضور نویز درکودکان هنجاردر رده های سنی 12-8 ساله فارسی زبان 97/07/10 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه سلیمانی دکترحمیدرضا خرم خورشید ژنتیک انسانی بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs2235375،rs2013162 از ژن IRF6 با شکاف لب و کام غیرسندرمی در جمعیت ایرانی 97/07/10 10:30 سالن جلسات ژنتیک
      شکیبا محمد نیا دکتر جلال یونسی دکتر اصغر دادخواه مشاوره رابطه منابع شناخت خود با سبک های فرزند پروری والدین و اختلالات رفتاری کودکان در سه گروه والدین کودکان با نیاز های ویژه (کم توان ذهنی و کم توان جسمی ) و عادی 97/07/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم خسروی دکتر حمید رضا خرم خورشید ژنتیک انسانی بررسی ارتباط پلی مورفیسمGSTP1313A/G و حذف هموزیگوت پلی مورفیک ژن های GSTM1،GSTT1  با شکاف لب وکام غیر سندرمی در جمعیت ایرانی
97/07/10 08:30 سالن جلسات ژنتیک
      سعید فرج زاده ولیلو دکترفرخنده بهجتی ژنتیک انسانی شناسایی واریانت های ژنی نادر اختلال طیف اوتیسم از نوع فامیایال در 5 خانواده در جمعیت آذری آذربایجان شرقی با روش توالی یابی کل اگزوم 97/07/08 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیده هدی فصیح نیا دکتر ایرج عبداللهی دکترمهیار صلواتی فیزیوتراپی مقایسه ویژگیهای مورفولوژیک سونو گرافیک عضله و فاشیا درافراد با وبدون سندرم درد مایوفاشیال در مجموعه شانه 97/07/07 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی کاکاوندی دوره دکترابوالفضل صالحی گفتاردرمانی مقایسه ویژگی های اکوستیکی وادارکی صدای معلمان با شکایت صوتی قبل و بعد از آموزش بهداشت صوتی 97/07/03 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      شیما حسین آبادی دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی و مقایسه مهارت تعریف واژه در کودکان کاشت حلزون سوم دبستان با همتایان طبیعی 97/07/02 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      طاهره عباسی اصل دکتر سمانه حسین زاده آمارزیستی کاربرد مدل توآم طولی و بقا به روش اسپلاین تاوانیده در داده های پزشکی 97/06/31 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      هیوا لطفی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی بررسی الکترومیوگرافی سطح فعالیت بخش های مختلف عضله چهار سر رانی حین انجام الگوهای PNF در دو گروه افراد با وبدون سندرم درد پتلوفمورال 97/06/31 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      شهاب پاپی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز دکتررباب صحاف سلامت سالمندی بررسی تأثیر روش های مختلف آموزشی بردانشف نگرش و رفتار سالمندان در زمینه فعالیت فیزیکی 97/06/27 10:30 سالن جلسات دکترشاملو
      زهرا جیریانی شراهی دکتر منیر احمدی بنی اندام مصنوعی ارزیابی تأثیر استفاده از دستکش رباتیکی کمکی جدید نرم برکیفیت گریپ، رضایتمندی و عملکردی های پایه ی روزانه در بیماران دچار آسیب نخاعی مبتلا به فلج شدید عضلات انگشتان 97/06/27 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیما نورزادی ساریخانبگلو دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی تأثیر توان بخشی جنسی بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز توان بخشی قلب تهران 1396 97/06/27 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم پور امیری دکترابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی رابطه ویژگی های فردی و بالینی با اختلالات شناختی بیماران دارای مالتیپل اسکروزیس 97/06/26 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد علی سرحدی  دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی بررسی تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی بر مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت و سرگرمی کودکان 7 10 ساله با تشخیص اختلال هماهنگی رشدی 97/06/25 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فریده مختاری جونقانی دکتر احمد دلبری دکتر رباب صحاف سلامت سالمندی بررسی رابطه ی الگوی گذران وقت با کیفیت زندگی در سالمندان مقیم آسایشگاههای سالمندان منتخب شهر تهران 97/06/24 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مبینا خسروی فارسانی دکتر مختارعراض پور اندام مصنوعی بررسی تأثیر استفاده همزمان از کفی تمام طول با لبه خارجی و بریس ایجاد کننده ولکوس بر پارامترهای درد، گشتاور ادداکتوری، عملکرد و رضایت مندی در بیماران مبتلا به استئو آرتریت کمپارتمنت داخلی زانو  97/06/21 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      یاسمن شیاسی دکتر شسما شکیبا روان شناسی بالینی مقایسه اثر بخشی اصلاح سوگیری توجه با و بدون تحریک الکتریکی جمجمه ای بر سوگیری توجه و پیامد های روان شناختی مرتبط با درد افراد مبتلا به کمردرد مزمن 97/06/21 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      محسن شمس دکترنورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی تدثیر افزودن راه رفتن با کفش پاشنه معکوس به برنامه فیزیوتراپی رایج برمتغیرهای شدت درد، دامنه حرکتی، طول کام، سرعت راه رفتن وناتوانی دردافراد مبتلا به اسنئوآرتریت زانو 9706/20 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      ندا نقدی دکتر محمد علی محسنی بند پی فیزیوتراپی بررسی اولتر اسونوگرافیک ضخامت عمقی شکمی و مالتی فیدوس کمری درحالت های استراحت و انقباض در افراد سالم و مبتلا به درجات مختلف فتق دیسک یک طرفه کمری 97/06/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مسعود ثاقب اسمعیل پور دکتر کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه اخلاق کاری و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداری - درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ومراکز تابعه در سال 1396 97/06/19 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      بهنام عابدی دکتر محمود بهرامی زاده اندام مصنوعی بررسی فشار های کف پایی در سربازان هنگام استفاده از کفی طراحی شده با فنر فشاری و مقایسه ان با کفی بدون فنر 97/06/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیمه سالاری مردهک دکتر محمد علی حسینی پرستاری سالمندی تأثیر گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی برمبانی اسلامی بر اضطراب مرگ سالمندان 97/06/18 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیما وطن دوست  دکتر بهنام اخبار ی فیزیوتراپی بررسی الگوی عدم تعادل عضلانی در افراد مبتلا به کمر درد زیر گروه اکستنشن فعال بر اساس مدل تقسیم بندی سالیوان در مقایسه با افراد سالم 97/06/18 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نیلوفر سوری دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی تبیین و واکاوی چالش های اخلاق حرفه ای در حرفه ی فیزیوتراپی دد رایران یک مطالعه کیفی 97/06/14 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهری وفائی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی مقایسه پاسچر ستون قرات بین زنان بدون و با شلی عمومی مفاصل 97/06/14 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا امیری دکتر بهنام اخباری دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی ترجمه، بومی سازی وارزیابی روایی وپایایی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت کینگ (KHQ)در خانم های ایرانی مبتلا به بی اختیاری اداری  97/06/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فریبا خسروی بهجردی دکتر لیلی رهنما فیزیوتراپی بررسی ضخامت عضلات انتخابی اسکاپولاتوراسیک در وضعیت استراحت و حین انقباض ایزومتریک در افراد با وضعیت سر رو به جلو وافراد با وضعیت طبیعی سرو گردن 97/06/11 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهناز اسحاق دکتراکبرداروئی گفتاردرمانی بررسی ادارک شنیداری تقابل های واجی در کودکان کاشت حلزون پایه سوم تا ششم ومقایسه آن با کودکان طبیعی 97/06/10 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      شهین امانی دکتر منصوره کریم زاده علوم تربیتی بررسی روایی واعتبار یابی ابزار خود ارزیابی صلاحیت های حرفه ای مدیران مراکز آموزش پیش دبستان شهر تهران 97/06/10 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      احسان جمشیدیان دکتر هوشنگ میرزائی کاردرمانی روایی و اعتبار پرسشنامه رمان و روال های رایج روزمره خانواده در خانوادههای کودکان با اتیسم 97/05/03 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      شهناز علمداری دکرت یونس طلفی قره باغ دکتر کریمی یزدی شنوایی شناسی برسی رابطه مدت زمان ابتلا به عفونت مزمن گوش میانی و ابتلا به تنبلی گوش با استفاده از آزمونهای دایکوتیک در کودکان 7 تا 11 سال 97/05/02 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      سلمان نادریان خانکندی دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر رباب صحاف سلامت سالمندی بررسی وضعیت شناختی سالمندان با سابقه ورزش حرفه ای و قهرمانی 97/04/31 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیده مطهره حجازی دکتر حجت الله حقگو دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی ارتباط بین مشکلات شناختی با شاخص های سلامت در بیماران با پارکینسون 97/04/30 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرانک عبدلی دکتر سیدعلی حسینی دکتر سعید فطوره چی کاردرمانی طراحی و کاربرد سیستم اصلاحی - فیدبکی جهت اصلاح راستای ستون فقرات در کودکان مبتلا به فلج مغزی 97/04/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      هدیه رضی کاظمی دکتر منیر احمدی بنی اندام مصنوعی مقایسه تأثیر استرپ پروگزیمال ساعدی مجهز به لیزر کم توان و استرپ پروگزیمال مرسوم در میزان درد عملکرد و قدرت گریپ د رافراد مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی استخوان بازو 97/04/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهتاب واشقانی فراهانی دکترمهدی رهگذر آمارزیستی کاربرد رگرسیون spike and slab در تحلیل داده ای بیمارانی دیابتی 97/04/23 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شایسته محمد زاده دکتر امیرسالار جعفرپیشه دکتر حمید رضا مخناری نیا چلچله 97/04/19 طراحی و ارزیابی روایی و پایایی ابزار بیوفیدبک برای وضعیت بدنی کیفوتیک در افراد سالم 97/04/19 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهه فتحی آذر کلخوران دکتر حجت اله حقگو کاردرمانی بررسی تأثیر TDCS بر عملکرد شناختی بیماران اسکیزوفرنی 97/04/17 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      علیرضا نصیری دکتر محمد سعید خانجانی  مدیریت توان بخشی بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و راهبردهای ارتقای آن در سازمان بهزیستی استان لرستان 97/04/16 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه امیری ابراهیم محمدی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی روایی و اعتبار آزمون ارزیابی کارکرد مدرسه برای کودکان فلج مغزی 12-7 سال 97/04/12 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      حسین باقری دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی میزان آمادگی آسایشگاه خیریه سالمندان کهریزک تهران در مقابل زلزله با استفاده از ابزار استاندارد در سال 1395 97/04/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ریحانه مسلمی دکترابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی روانسنجی ابزار حرکتی (MABC-II) در کودکان 6-3 سال 97/04/10 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ندا السادات نظری پناه دکتر مینا اوحدی سلامت سالمندی شناسایی توالی های تکراری کوتاه پروموتر مرکزی مختص انسان در طبقه بندی تترا نوکلئوتید در مقیاس کل ژنومی انسانی 97/04/09 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      نرگس عبدالحمیدی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر نقش همراه بر اضطراب زنان اول زا در بخش جراحی بیمارستان بانک ملی ایران 97/04/09 12:13 سالن جلسات ابن سینا
      مریم طاهر دکتر مهدی رهگذر آمارزیستی کاربرد مدل رگرسیون پواسون آمیخته با انباشتگی صفر درتحلیل داده های داندانپزشکی نوجوانان 12-13 سال پاکدشت ورامین 97/04/09 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      آتنا زارع دکتر محمد علی حسینی دکتر اصغر دالوندی پرستاری تأثیرآموزش ورزش ورژیم غذایی به روش "کتابچه آموزشی" و "موبایل محور" بر شاخص توده بدنی و " تصویر بدنی " کارکنان شرکت های پتروشیمی جنوب کشور  97/04/06 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیده طاهره قرشی دکتر فرزانه لارتی زنتیک انسانی بررسی اث راسترس اکسیداتیوناشی از افزایش شاخص توده بدنی برروی متوسط تلومر لوکوسیتی 97/04/06 10:30 سالن جلسات ژنتیک
      نسیم صادقی محلی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی لنطباق فرهنگی ، روایی پرسشنامه مقیاس عملکرد حرکتی سالمندی نسخه 25
97/04/05 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      اسرین پوریان دکتر گیتا موللی کودکان استثنائی تأثیر آموزش وروش کیود (گفتار نشانه دار ) فارسی بر بهبود خواندن در کودکان در کودکان کم شنوایی پایه اول ابتدایی  97/04/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      پری ورمقانی دکترعلی پورگراوند مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد حل مسأله برکاهش افکار خودکشی زنان مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی ومددکاری اجتماعی شهرستان قروه 97/04/02 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ارضیه لطفیان دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی ترجمه و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه نتایج سمعک (IOI-HA) 97/03/30 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      آبتین مهدی پور دکتر رضا فدای وطن دکترمهتاب علیزاده سالمندی بررسی اعتبار سنجی ابزار مجموعه حداقل داده های برنامه مراقبت در منزل (MDs-HC) در سالمندان ایرانی: مطالعه روایی و پایایی 97/03/29 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه عبدالعی زاده دکترمهیار صلواتی دکتر زهرامصلی نزاد فیزیوتراپی ترجمه و بومی سازی مقیاس Medrisk Instrument For Measuring Patient Satisfaction (MRPS with physical TherapyCare  و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی آن در مراجعه کنندگان فارسی زبان ایرانی به خدمات فیزیوتراپی 97/03/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      پرستو براغوش دکتر امیرحسین کهلایی فیزیوتراپی مقایسه تغییر پذیری الگوی وارد عمل شدن عضلات کمری - لکنی و شکمی - رانی حین انجام تکالیف فلکسوری و اکستانسوری در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با الگوی اکستانسوری و افراد بدون کمردرد 97/03/09 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سحر اباذر پور دکتر مختاری نیا   دکترمهیارصلواتی ارگونومی بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ارزیابی سریع مواجهه 97/03/13 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      هیرش قادریان دکتر مهدی رصافیانی حسین سورتچی کاردرمانی مقایسه الگوی استفاده از زمان افراد 18 تا 50 سال دچار ضایعه نخاعی و افراد بهنجار 97/03/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فروغ جمشیدی دکتر عنایت بخشی آمار زیستی کاربرد مدل لجستیک در تحلیل داده های سرطان پستان با مقادیر گمشده : در ستنمایی تاوانیده نیمرخ 97/03/09 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      عاطفه زین العابدینی دکتر عنایت الله بخشی امار زیستی کاربرد مدل حاشیه ای بتا - دو جمله ای در براورد نسبت شانس مشترک چاقی د رافراد بزرگسال ایرانی : روش متا آنالیز 97/03/06 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه حسین نژاد دکتر نرگس ارسلانی پرستاری تأثیر آموزش مهارتهای تاب اوری بر شرایط روانی - اجتماعی شغلی کارکنان پرستاری بیمارستان روان پزشکی شفا، رشت 97/03/02 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد نادری زاده دکتر فرهاد طباطبائی قمشه دکترسیف اله غریب  ارگونومی ارزیابی ارگونومی محیط فیزیکی اتاق عمل بیمارستان های استان فارس و ارتباط ان با استرس شغلی ، سطح ریسک خطاهای انسانی و اختلالات  اسکلتی عضلانی 97/02/31 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      پریسا جهان بین دکترکیانوش عبدی مدیریت توان بخشی شناسایی موانع و تسهیل کننده های کارتیمی درارائه خدمات توان بخشی 97/02/31 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نجمه باقریان دکتر محمود بهرامی زاده ارتوپدی فنی تأثیر راکر پنجه با زاویه 10 و 15 درجه بر توزیع فشار کف پای افراد سالمند سالم 97/02/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      شهره شاکری  دکتر اکبر داروئی دکتر زهرا سادات قریشی  گفتاردرمانی  مقایسه اختلال بلع در بیماران پارکینسون نوع ترمور وغیر ترمور (رجیدیتی)  97/02/24 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      نفیسه رشید دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی ارتباط آمادگی جسمانی با کیفیت زندگی در سالمندان فعال در جامعه و ساکن مراکز سالمندان شهر مقدس مشهد در سال 1396 96/12/23 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      زینب ابراهیم زاد دکتر امیر سالار جعفر پیشه دکتر حمید رضا مختار ینیا ارگونومی استخراج ویژگی مرتبط با خستگی عضله ذوزنقه ای فوقانی با استفاده از آنالیز کمی سازی بازگشت سیگنال الکترومایوگرافی دریک فعالیت دینامیک 96/12/22 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      بابک نوری دکت راکبر داروئی گفتاردرمانی بررسی رابطه ی پیچیدگی کلمه با وضوح گفتار در کودکان کم شنوا و کودکان طبیعی در شهر 96/12/22 13:00 سالن جلسات گروه
      مهدیه صدیقی پاشاکی دکترمحمدی دکترعظیمیان پرستاری بررسی تأثیر سنبلالیب بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران مبتلا به M.S 96/12/21 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیده صدیقه موسوی بافران دکتر اصغر دادخواه دکتر بهمنی مشاوره تأثیر شرکت زنان در یک برنامه اموزش گروهی مهارتهای زناشویی به شیوه اولسون بر پیوستگی والدینی همسران دارای کودک مبتلا به کم توان ذهنی 96/12/09 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      اعضم السادات زمانی علی آبادی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی بررسی شیوع Scapular Dyskinesis در بیماران مبتلا به شانه و گردن درد 96/12/05 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      عطیه ارام دکترمحمد حسین جوادی مددکار ی اجتماعی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران 96/11/23 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      عبدالباسط احمد ریزه ئی دکتر حجت الله حقگو روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر خود کارآمدی در مادران کودکان کم توان هوشی 96/11/17 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زاهده بلوکی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی نقش تنظیم هیجانی تصویر بدنی و فشارزاهای روانی زندگی در افزایش وزن زنان مبتلا به چاقی 96/11/15 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      اقدس رحیمی دکترنرگس ارسلانی پرستاری بررسی تأثیر اموزش مهارتهای ارتباطی بر وضعیت خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورزانس بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان 96/11/10 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      جواد کریمیان دکترفرخنده بهجتی ژنتیک انسانی شناسایی واریانت های نادر در پنج بیمار ایرانی مبتلا به اوتیسم با استفاده از روش ترادف یابی تمام اگزوم 96/11/10 12:00 سالن جلسات ژنتیک
      فرزانه دشتی دکترفریبا یادگاری خانم اسدی گفتاردرمانی انطباق برنامه درمانی اموزش صرف زمان افعال و بررسی اثر بخشی ان بر بیان صرف زمان فعل بیماران زبان پریش ناروان فارسی زبان مبتلا به دستور پریشی 96/11/10

10:30

سالن جلسات ابن سینا
      فرزاد حمزه پور دکتر عبدالله موسوی دکترسعیده مهرکیان شنوایی شناسی تهیه و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سودمندی توان بخشی دهلیزی 96/11/07 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم یکه زارع دکتراصغر دالوندی پرستاری بررسی تأثیر اموزش مهارت هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و پرخاشگری دختران بی سرپرست 18-12 سال مرکز نگهداری شبانه روزی بهزیستی شهر تهران 96/11/04 13:00 سالن جلسات ابن سینا
       ساناز دهقانی دکترفریبا یادگاری عطیه اشتری  گفتاردرمانی ترجمه وانطباق بخش والد آزمون نظام کد گذاری تعامل دوسویه والد - کودک وتعیین ویژگی های روان سنجی ان در کودکان 3-6  سال فارسی زبان 96/11/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا عسگری دکتر مهدی رصافیانی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی تبیین عوامل تسهیل کننده و باز دارنده هندلینگ کودکان دارای فلج مغزی بر اساس تجارب مراقبت یاران در مدارس جسمی - حرکتی شهر اصفهان 96/10/30 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      نگین برجیان دکتر فریبا یادگاری گفتاردرمانی مقایسه پردازش معنایی در بیماران بزرگسال مبتلا به آسیب تمپوروپریتال نیکره راست وچپ ناشی از سکته مغزی 96/10/30 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نوید منزوی زاده مهندس رضا وهاب کاشانی دکتر مختار عراض پور ارتوپی فنی مقایسه تأثیر کفش آکسفورد با راکر پاشنه تا پنجه با کفش آکسفورد بدون راکر بر میزان مصرف انرژی افراد سالم 96/10/27 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سحر جاسمی دکترابراهیم پیشیاره دکتر احمدی کهجوقی کاردرمانی بررسی اثر بخشی برنامه سان -رایز بر تعامل اجتماعی کودکان با اتیسم 96/10/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا مروتی دکتر مریم فرزاد دکتر فریدون لایقی کاردرمانی رابطه بررسی تأثیر مداخلات حفاظت از مفصل بر درد ، دامنه حرکتی و قدرت دست سالمندان با آستئوآرتریت 96/10/26 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      پریسا کرد بچه دکتر حسن شاکری فیزیوتراپی بررسی مقایسه ای اندازه عضلات سرینی و عضلات اطراف زانو در افراد با و بدون مشکل درد قدامی زانو از نگاه اولتراسونوگرافی 96/10/25 13:30 سالن جلسات فیزیوتراپی
      فاطمه انبایی فریمانی دکتر میر طاهر موسوی رفاه اجتماعی رابطه بین ادارک عدالت و عمل به تکالیف شهروندی در شهر تهران در سال 1395 96/10/25 10:00 سالن جلسات دکتر شاملو
      مریم احتشامی فر دکتر فرهاد نصرتی نژاد روان شناسی بالینی مقایسه اثر بخشی مداخله در مولفه های اجرایی و اندوزشی حافظه کاری بر عملکرد شناختی سالمندان 96/10/24 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا بیات دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی اثر بخشی معنا درمانی برافزایش بهزیستی جانبازان مبتلا بهه استرس پس از سانحه 96/10/20 10:30 سالن جلسات ابن سینا
     

محبوب رستمزاد

 

دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی ارزیابی پاسخگویی نظام سلامت : مطالعه شهر ایلام 96/10/20 08:30 سالن جلسات ابن سینا
     

سارا معدنی

 

دکتر گیتا موللی کودکان استثنایی مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان کم شنوایی با /بدون کاشت حلزون 96/10/19 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سارا سادات سید طاهری دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی اثر بخشی تمرین شناختی رایانه ای بر شاخص های توجه دانش اموزان دبستانی 96/10/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیده لیلا جعفری پور زارع دکتر حمید رضا خانکه مهدی نجفی پرستاری تأثیر تور آشناسازی چند رسانه ای بر اضطراب و رضایتمندی بیماران مبتلا به سرطان تیروئید کاندید یدتراپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران در سال 1396 96/10/17 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه آسید علی دکتر کیان نوروزی تیریزی پرستاری نیاز سنجی جامع سلامت و ارائه راهکارهای پیشنهادی ویزه سالمندان عضو مرکز روزانه سالمندان یاس تهران در سال 1394 96/10/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      اعظم احمدی دکتر محمد علی حسینی پرستاری تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و فشار خون بیماران کاندید عمل باز در بیمارسنان شهید مدرس در سال 1395 96/10/10 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      حشمت بیگم قدمگاهی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی رابطه بین بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت و سطح سلامت روان سالمندان با عوامل اجتماعی - اقتصادی در سالمندان ساکن روستاهای شهرستان سمنان در سال 1395 96/10/06 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فریبا سلیمانی امید دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی بررسی تعیین کننده های (عوامل محافظ و خطر)سلامت روان محلات شهر تهران : یک مطالعه الوژیک 96/10/06 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مینا جهانپور دکتر سید حسین کمال محققی رفاه اجتماعی بررسی ارتباط بین استاندارهای زندگی با رضایت از زندگی و شادکامی در بین سالمندان شهر تهران 96/10/02 12 سالن جلسات ابن سینا
      طیبه ابراهیم پور دکتر حمید رضا خانکه خانم سالمی پرستاری بررسی مقایسه ایی رضایت از خدمات مراجعین سالمند ، رضیت پرستاران ، مدیریت زمان انتظار تا تعیین تکلیف ، در شیفت های اداری تریاژ با فاقد تریاژ در بیمارستان تامین اجتماعی ف بیمارستان آموزشی شهرستان بجنوردسال 1394 96/10/02 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      زینب خداپرست دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی روش های درمانی به کارگرفته شده و علل آن وسط بیماران روانی و خانواده های آنها در مراجعین بیمارستان آموزشی درمانی روان پزشکی شفا رشت 96/09/29 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      حمید گودرزی دکتر حبیب الهکواری مدیریت توانبخشی بررسی رابطه وضعیت مدیریت بهداشت حرفه ای ورضایت شغلی کارکنان مراکز غیردولتی توان بخشی تحت نظر سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویر احمد 96/09/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      حلیمه زارعی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز دکتر رباب صحاف سلامت سالمندی بررسی میزان رضایت از ازدواج در دوره سالمندی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهرستان سنندج در سال 1395 96/09/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی فلاحتی دکتر رباب صحاف دکتر احمد علی اکبری کامرانی سلامت سالمندی بررسی و روایی وپایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف عملکرد (OARS)در سالمندان ایرانی 96/09/20 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمانه حاجی عباسی دکتر مهدی رهگذر آمار زیستی کاربرد مدل امیخته ریسک های رقابتی بقاء در تحلیل داده های پزشکی 96/09/11 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      ام کلثوم دهبان نژاد دکتر حمید رضا خانکه دکتر نرگس ارسلانی پرستاری تأثیر آموزش کمک های اولیه و حمل مصدوم بر دانش و نگرش راننده های تاکسی شهرستان ماهشهر در نیمه دوم سال 1395 96/09/04 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      احسان جباری دکتر کیان نوروزی تبریزی دکتر مهدی نوروزی پرستاری مقایسه وضعیت خدمان مراقبتی ارائه شده به افراد سالمند و غیر سالمند در بخش اورژانس بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت تهران در سال 1394 96/09/04 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا طالبی توتی دکتر مهشید فروغان سالمندی بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی مشارکت سالمندان در کلاسهای آموزشی بهبود شیوه ی زندگی سالم در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1391 96/09/01 08:15 سالن جلسات ابن سینا
       مریم باصبر دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی مقایسه ای میزان رضایت شغلی پرستاران اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی 17 شهریور در شهر مشهد سال 1395 96/08/29 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیرا رجبی دکتر حمید رضا خانکه دکتر نرگس ارسلانی پرستاری بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت خطر بیمارستانی بر امادگی بیمارستان و شایستگی حرفه ای پرستاران در بیمارستان توان بخشی رفیده 96/08/22 10:30 سالن جلسات دکتر شاملو
      سمانه مداح دکتر اصغر دالوندی پرستاری مقایسه نتایج نمره دهی MODS LODS و SOFA در پیش بینی میزان مرگ ومیر سالمندان مبتلا به سکته حاد مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران 96/08/22 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا حسین زاده دکتر اکبر بیگلریان امار زیستی کاربرد رگرسیون چندکی در شناسایی عوامل خطر شاخص های رشد شیر خواران 96/08/17 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      وحید شاهینی دکتر مسعود کریملو آمار زیستی کلربرد مدل رگرسیون لاسو در شناسایی عوامل خطر وزنی نوزادان به روش بیزی 96/08/13 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سولماز غفوری نیا دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی بررسی اولتراسونوگرافی فعالیت عضلات مالتیفیدوس کمری در حین انقباض عضلات کف لگن در افراد مبتلا به بی اختیاری ادارای استرسی و سالم 96/08/09 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه نجفی نسب دکتر حمید رضا مختاری نیا  دکتر پیری ارکونومی  بررسی ارتباط بین تقاضای فیزیکی وروانی - اجتماعی کار با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران صنعتی 96/08/07 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      رویا مرسا دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی گروه درمانی شناختی وجودی بر کاهش نشانگان افت روحیه سالمندان 96/08/06 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      سروش آریانی دکتر مهشید فروغان دکتر وحید راشدی مدیریت توانبخشی بررسی وابستگی و نیازهای مراقبتی جسمی و روانی سالمندان آسایشگاههای شهر تهران در دو گروه سالمندان پیر و جوان در سال 1395 96/08/02 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      روح انگیز علیرضایی دکتر احمد علی اکبری کامرانی سلامت سالمندی تأثیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی بر میزان قند خون - دانش - نگرش و عملکرد سالمندان شهر اصفهان در سال 1395 96/08/02 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      ناطق نامدار دکتر مختار عراض پور ارتوپدی فنی مقایسه ارتوز اسپاینومد وارتوز پاسچرترینینگ ساپورت بر عملکرد راه رفتن و شدت درد افراد سالمند داری هایپر کایفوز 96/07/30 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا فکری دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی تأثیر لیزر درمانی کم توان و پرتوان بر درد ، حساسیت و قدرت کریپ بیماران مبتلا به آرنج تنیس بازان 96/07/30 08:30 سالن جلسات اساتید
      حسام زارع رحیمی آبادی دکنر منیره احمدی بنی ارتوپدی فنی بررسی تأثیر ارتوز توراکولومبوساکرال سمی ریجید اصلاحی بر تغییرات فشار کف پایی در سالمندان مبتلا به هایپیر کایفوز 96/07/29 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      سحر دارائی دکتر مریم مقصودی پور ارگونومی بررسی ارتباط کاری و خستگی ذهنی در کاکنان خط تولید لوله های صنعتی 96/07/26 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا خطیر نامنی دکتر سمانه حسین زاده امار زیستی کاربرد مدل حاشیه ای چند متغیره انعطاف پذیر برای تحلیل داده های طولی در بیماران دیابتی توع دو 96/07/26 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      نازیلا سمسار دکتر حمید رضا مختاری نیا ارگونومی بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و فیزیکی با میزان اختلال اسکلتی - عضلانی در پرستاران اتاق عمل 96/07/26 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد ملکیان دکتر ابراهیم پیشیاره دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی روایی همگرایی آزمونهای بالینی تونوسیته بالینی عضلات اندام تحتانی با آزمون H-reflex در کودکان فلج مغزی اسپاستیک مطابق GMFCS 96/07/25 13:30 سالن جلسات گروه
      سجاد دوست محمدی دکترکیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی رابطه درک از بیماری و باور به ردمان با پایبندی به رژیم درمانی در سالمندان مبتلا به فشار خون ساکن تهران 96/07/25 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      نسیم کثیریان دکتر هوشنگ میرزایی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی اختلالات توجه در دانش اموزان با اختلال یادگیری ویژه ریاضی 11-8 ساله با استفاده از آزمون توجه روزمره برای کودکان 96/07/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      المیرا نصیری آذری دکتر مریم شریفیان ثانی رفاه اجتماعی بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با شادکامی در بین سالمندان شهر تهران 96/07/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا باقری دکتر اکبر داروئی گفتاردرمانی طراحی برنامه درمان نوای گفتار برای کودکان کم شنوای فارسی زبان و بررسی تأثیر آن 96/07/24 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      آرش حقیقت دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی بررسی الگوی عدم تعادل عضلانی در افراد مبتلا به کمردرد در زیر گروه های اکستانسوری روتاتوری و اکستانسوری براساس مدل movement impairment syndrom در مقایسه با افراد سالم 96/07/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرهاد چوپانیان دکتر مرتضی فرازی دکتر زهرا السادات قریشی گفتاردرمانی بررسی پردازش واجی در افراد بزرگسال دارای لکنت 96/07/24 08:15 سالن جلسات ابن سینا
      محمد هادی چیت فروش دکتر ابرهیم پیشیاره دکتر یزدانی  کاردرمانی بررسی روایی مجموعه ابزار ارزیابی حرکتی کودکان ویراست دو با آزمون برونیکس اوزرتسکی در کودکان و پرسشنامه اختلال هماهنگی رشد در پسران 7-11 شهر تهران 96/07/23 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      زیبا سعیدی
دکتر اکبر داروئی گفتاردرمانی بررسی اثر بخشی آموزش مختصه های معنایی بر مهارت تعریف واژه کودکان اوتستیک با عملکرد بالا 96/07/23 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهره عرفانی منش دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فعالیتهای روزانه در اختلالات دهلیزی و ارزیابی اعتبار همگرای آن  96/07/22 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      امید کریمی دکتر اصغر دالوندی پرستار ی بررسی رابطه بین تاب آوری ، استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران قلب و عروق شهید رجایی سال 1395 96/07/22 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سیران محمدی بلبلان آباد دکتر رباب صحاف دکتر نورالدین کریمی سلامت سالمندی بررسی تأثیرروغن به لیمو در مقایسه با روغن بی اثر بر اختلال خواب سالمندان ، یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور 96/07/19 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      ژاله حیدری دکتر غلامرضا امینیان ارتوپدی فنی بررسی میزان رضایت افراد با قطع عضو زیر آرنج از پروتز های مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی و شناسایی مشکلات احتمالی انها 96/07/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      پرستو لک دکتر مریم مقصودی پور دکتر فرهاد طباطبائی ارگونومی بررسی ارتباط استرس شغلی ، بی خوابی و فرسودگی در کاکنان نوبت کار پالایشگاه تهران 96/07/18 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم سیاف دکتریونس لطفی خانم جوانبخت شنوایی شناسی کاربرد آزمون بالینی تعامل حسی برای تعادل جهت بررسی اثر بخشی مانور Epley در توانبخشی مبتلایان به سرگیجه وضعیت حمله ای خوش خیم 96/07/17 13:30 سالن جلسات گروه
      سلطان زیلایی دکتر نرگس ادیب سرشکی کودکان استثنایی تأثیر آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش اموزان کم توان هوشی مقطع ابتدایی 96/07/16 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      کامران گرگی دکتربهروز دولتشاهی دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی رابطه تجارب آسیب زا با شدت اضطراب و افسردگی : نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 96/07/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه عبدلی دکتر سید علی حسینی دکتر فریبا دهکردی کاردرمانی بررسی تأثیر اموزش خود- مدیریتی (از طریق کتابچه آموزشی )بر عملکرد کاری افراد با فیبرومیالژی 96/07/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه مهدوی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز سلامت سالمندی بررسی میزان و عوامل مرتبط با رابطه بین پدر بزرگ ف مادر بزرگ ها و نوه ها در شهر کاشان 96/07/11 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      اکرم بای دکتر جلال یونسی مشاوره اثر بخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش تاب آوری و رضایت زناشویی مادران دارای کودک کم توان ذهنی 96/07/05 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      الیاس نیکویی کوپس دکتر جلال یونسی مشاوره اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر منابع شناخت خود بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش احترام بنفس در پسران 15 تا 17 ساله شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی 96/07/04 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      هوشیار رستمی دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی تأثیر آموزش مراقبت کمر(به روش Back School) بر ناتوانی عملکردی و عملکرد شغلی مادریاران شاغل در مراکز توان بخشی سازمان بهزیستی شهر تهران 1395 96/07/04 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیه برکتی دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی گروه درمانی شناختی وجودی برکاهش اضطراب هستی سالمندان 96/07/03 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      نسیم غلامی دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تأثیر روان نمایشگری (سایکودراما ) برمهارتهای اجتماعی کودکان سن مدرسه بااختلال نقص توجه / پیش فعالی (ADHD)مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 96/07/03 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      رباب زارعی دکتر مهدی رهگذر آمار زیستی کاربرد مدل آمیخته - بازگشتی بقادر تحلیل داده های بیماران اسکیزوافکتیوبا عودهای مکرر 96/07/02 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا بابایی دکتر طلیعه ظریفیان عطیه اشتری گفتاردرمانی بررسی رشد حرکات بیتانگر ارتباطی در کودکان فارسی طبیعی از 12تا 18 ماهگی 96/07/02 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرحناز حفظی فرد دکترمنوچهر ازخوش مشاوره اثر بخشی اموزش گروهی طرحواره درمانی برتمایز یافتگی خود و سبک دلبستگی زنان متاهل 96/07/01 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا خداقلی دکتر طلیعه ظریفیان  دکتر مریم سلیمانی گفتاردرمانی بررسی تأثیر تحریک تلفیقی بوی شیر مادر و مکیدن غیر تغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه مستقل دهانی در نوزادان نارس 96/06/29 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه عادلی راد دکتر حمید رضا خرم خورشید دکترمینا اوحدی سلامت سالمندی مقایسه توزیع توالی اللی بسیار بلند و مختص انسان CA-repeat پروموترمرکزی ژن NHLH2 در بیمران آلزایمری و گروه کنترل 96/06/29 13:00 سالن جلسات گروه
      سید داود حسینی دکترحمید رضا خانکه پرستاری مقایسه تأثیر دو روش اموزشی صلاحیت محور و سخنرانی بر دانش و عملکرد پرستاران در زمینه تریاژ بیمارستانی در پرستاران استان گلستان در سال 1394 96/06/29 12:00 سالن جلسات دکتر شاملو
      آرزو حسن وند دکتر ابوالفضل صالحی گفتاردرمانی تعیین کیفیت صدای افراد طبیعی فارسی زبان براساس شاخص سی پی پی (CPP) 96/06/29 11:00 سالن جلسات گروه
      سیده زهرا میرزایی راد دکترنرگس ارسلانی پرستاری بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تاب آوری براسترس شغلی پرستاران بیمارستان های استان گلستان در سال 1394 96/06/29 10:00 سالن جلسات دکتر شاملو
      محمد حسین روحانی دکتر اکبر داروئی گفتاردرمانی بررسی اثربرنامه لیدکاب از راه دور بر کاهش لکنت پیش دبستانی
96/06/29 09:15 سالن جلسات گروه
      سروش حسنکی پور دکتر حسن شاکری فیزیوتراپی اندازه گیری شاخص های تنفسی در افراد مبتلا به ضایعه نخاعی در سطوح گردنی ، پشتی و کمری بوسیله دستگاه اسپیرومتر 96/06/29 09:00 سالن جلسات گروه
      مصطفی مردانی دکتر فردین علی پور مددکار ی اجتماعی بررسی مقایسه ای رابطه بین حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحه (PTG) در بازماندگان زلزله آذربایجان شرقی 96/06/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نسرین قنبری دکتر حمید رضا خانکه دکتر معصومه نخعی پرستاری بررسی تأثیر موسیقی بردرد و اضطراب کودکان مبتلا به لوکمی، مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان کرمانشاه حین انجام آسپیراسیون مغز استخوان وپونکسیون کمری 96/06/28 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی رحتمی یامی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی شیوع مشکلات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در فیزیوتراپیست های ایران 96/06/28 11:00 سالن جلسات گروه
      عرفان سلیمانی دکتر جلال یونسی مشاوره اثر بخشی اموزش گروهی مولفه های درمانی شناختی - رفتاری بر کاهش افسردگی وافزایش خودکارامدی دانش اموزان پسر با نقص بینایی 96/06/28 11:00 سالم جلسات گروه
      محسن صفاری دکتر غلامرضا امینیان دکتر روشنک بقایی ارتوپدی فنی بررسی تأثیر کفی لبه خارجی همراه با کفش ساق بلند بر میزان جابجایی مرکز فشار به سمت خارج ، درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت سمت داخل زانو 96/06/28 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ابراهیم رمضانی دکتر امیر مسعود عرب فیزیوتراپی بررسی اثر تکنیک آزاد سازی مایوقاشیال در ناحیه فوقانی گردن در افراد مبتلا به سردرد با منشاء گردنی 96/06/28 08:30 سالن جلسات اساتید
      یاسمن حبیب زاده عمران  مهندس رضا اسکوئی زاده دکترحبیب اله کواری ارگونومی طراحی و روان سنجی ابزار ارگونومیک سنجش بهره وری در پرستاران  براساس مدل آچیو 96/06/27 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      شکوفه یحیوی دکتر زهرا مصلی نزاد فیزیوتراپی مقایسه ی اثر شاک ویوتراپی با اثر اولتر اسوند تراپی در بیماران مبتلا به سندرم کارپال تونل 96/06/27 10:30 سالن جلسات ساختمان اساتید
      مهسا بدیعی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری تأثیر ورزش پیلاتس بر ترس از سقوط و توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی در زنان سالمند 80-60 ساله 96/06/27 08:30 سالن جلسات ساختمان اساتید
      فرشاد فتحی دکتر کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی بررسی وضعیت پاسخگویی سازمان های ارائه دهنده خدمات توان بخشی از دیدگاه دریافت کنندگان خدمات توان بخشی شهر تهران سال 1396 96/06/26 13:30 سالن جلسات گروه
      مهسا روحانی انارکی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی تأثیر تحریک فرا جمجمه ای الکتریکی با جریان مستقیم (tDCs)و تحریک فراجمجمه ای الکتریکی با جریان متناوب (tACS)بر میزان ولع مصرف مواد دربیماران مبتلا به اختلال مصرف متامفتامین 96/06/26 12:30 سالن جلسات دکتر شاملو
      مریم عبدوس دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی بررسی پایایی ، روایی و قابیلت پاسخ دهی نسخه ی فارسی پرسشنامه (knee injury and osteoarthritis outcome score)KOOS در بیماران مبتلا به استئو آرتروز زانو 96/06/26 11:30 سالن جلسات گروه
      ساجده رضایی مشهدی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی الگوهای مصرف پورنوگرافی ونقش متغیر های جمعیت شناختی در بین جوانان شهر تهران در سال 1395 96/06/26 11:30 سالن جلسات دکتر شاملو
      نرگس نقابی دکترملیحه عرشی مددکاری اجتماعی ساخت ، روا وپایاسازی پرسشنامه سلامت روانی - اجتماعی در بزرگسالان 18 تا 65 ساله شهر تهران 96/06/26 08:30 سالن جلسات مددکاری
      شعله معماری دکتر مریم مقصودی پور ارگونومی مقایسه عملکردی شناختی و خستگی در افراد مبتلا به آپنه انسدادی خواب و افراد سالم 96/06/25 13:30 سالن جلسات ساختمان اساتید
      مهدی جمالی دکتر طلیعه ظریفیان عطیه اشتری گفتاردرمانی طراحی آزمایه حافظه بینایی ناکلمات هم اوا و تعیین ویژگی های روان سنجی ان در کودکان دبستانی 96/06/25 13:00 سالن جلسات گروه گفتاردرمانی
      مریم لطیفیان دکتر ملیحه عرشی مددکار ی اجتماعی بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و خشونت با طلاق عاطفی در میان زنان متاهل شهر تهران 96/06/25 10:30 سالن جلسات دکتر شاملو
      رقیه یاری دکت رمهدی رصافیانی دکتر اشرف کربلایی نوری کاردرمانی تعیین کارآیی آموزش روشهای مقابله با استرس بر سلامت روانی و کیفیت زندگی مادران کودکان با فلج مغزی 96/06/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا شجاعی دکتر مهدی رصافیانی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر آموزش هندلینگ بر کیفیت زندگی دردهای عضلانی - اسکلتی مراقبان کودکان دارای فلج مغزی در مدارس جسمی - حرکتی 96/06/25 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      مسلم آرین دکتر جلال یونسی مشاوره تبیین پیامد های مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان در فاز نهایی 96/06/22 08:30 سالن جلسات گروه مشاوره
      زهرا صفایی فر دکتر فردین علی پور گراوند مددکار ی اجتماعی اثر بخشی اموزش مهارتهای اجتماعی با رویکرد مبتنی بر نقاط قوت (SBP) بر گرایش به رفتارهای پر خطر نوجوانان معارض قانون کانون اصلاح و تربیت تهران در سال 1395 96/06/21 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      هیوا صالح دکتر جلال یونسی دکتاصغر دادخواه مشاوره اثر بخشی آموزش مهارتهای خوش بینی بر کاهش افسردگی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان با کم توانی های جسمی - حرکتی 96/06/21 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      شیما شیروان دکتر اصغر دالوندی پرستاری تأثیر مگنت تراپی ثابت بر میزان درد و دامنه ی حرکتی غیرفعال شانه بیماران مبتلا به نیمه در رفتگی شانه پس از سکته مغزی مراجعه کننده به مرکز توان بخشی تبسم تهران 96/06/21 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
      نوشین صیادی دکتر لطفیان  دکتر امیر حسین کهلایی شنوایی شناسی بررسی وضعیت تعادلی کودکان 4 تا 6 ساله شهر تهران با استفاده از آزمون تعامل حسی برای تعادل کودکان 96/06/20 13:30 سالن جلسات دکترشاملو
      یحیی صالح نیا دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی بررسی سازمان یافتگی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی و ارتباط ان با مدل ابعادی اختلالات شخصیت بر مینای DSMv 96/06/20 10:00 سالن جلسات ساختمان اساتید
      فاطمه سلیمانی دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی رابطه ی شدت نشانه های یائسگی با طرحواره های شناختی فعال شده در بافت جنسی و عملکرد جنسی زنان شهر تهران 96/06/20 08:30 سالن جلسات ساختمان اساتید
      آزاده شجاع دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر ابوالفضل رهگوی
پرستاری تأثیر رایحه درمانی استنشاقی برمیزان استرس شغلی پرستاران مرکز اموزشی - درمانی روان پزشکی رازی 96/06/19 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه موقری دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری اثر بخشی برنامه پیشگیری از خشونت محل کار بر فراوانی خشونت ، دانش،نگرش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس 96/06/19 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه رستمی دکتر سیدحسین محققی کمال رفاه اجتماعی بررسی ارتباط بین سواد سلامت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد با کیفیت زندگی کودکان آنها در شهرستان نورآباد 96/06/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهام ابری لاهیج دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه کیفیت زندگی حرفه ای با تاب اوری و خودکارآمدی کارشناسان توان بخشی بیمارستان ها ی اموزشی شهر تهران سال 95 96/06/15 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      سید صالح اشرفی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی برسی تأثیر بریس کانترفورس روی فعالیت عضلات بازو وساعد ، قدرت گریپ افراد سالم و بیماران مبتلا به تنیس البو 96/06/14 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مجید زارعی دکتر فرشته مومنی روان شناسی بالینی نقش میانجیگری انعطاف پذیری شناختی ، شرم و بدتنظیمی هیجان در ارتباط بین روان رنجوی و افسردگی در دانشجویان تهران 96/06/12 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      زینب حقی کرم اله دکترمروئه وامقی مدیریت رفاه اجتماعی بررسی شیوع مواجهه با خشونت خانگی و رابطه آن با خطر پذیری در دانش اموزان شهر خرم اباد سال 1395 96/06/11 13:30 سالن جلسات ابن سینا
     

مریم رستگار پور

 

دکتر عنایت بخشی آمار زیستی کاربرد رگرسیون لجستیک در داده های دیابت دارای خطای طبقه بندی 96/06/11 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه پور حسینی دکتر جلال حسینی مشاوره اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های تنظیم منابع شناخت خود بر افزایش سازگاری زناشویی و باورهای خودکارآمدی زنان 96/06/08 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم یوسفی دکتر معصومه تجریشی کودکان استثنایی شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD)در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 94-93 96/06/05 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      طاهره سادات هندی دکتر ساحل همتی کودکان استثنایی مقایسه ی نقش مدارس تلفیقی و استثنایی بر توانمندی ها و مشکلات رفتاری دانش آموزان 7 تا 12 سال با کم توانی جسمی حرکتی 96/06/05 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه امینی دکتر رباب صحاف دکتر محسن شتی سلامت سالمندی بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه وضعیت تغذیه ای (SCREENII) درسالمندان ایرانی 96/05/30 12:00 سالن دکتر شاملو
      الهام لطفعلی نژاد دکتر رباب صحاف دکتر محسن شتی سلامت سالمندی بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مقیاس پریشانی روانشناسی کسلر (K10)در سالمندان ایرانی 96/05/30 10:00 سالن دکتر شاملو
      نفسیه علیمرادی دکتر طلیعه ظریفیان دکتر عطیه اشتری گفتاردرمانی بررسی رشد ژست های ارتباطی در کودکان طبیعی فارسی زبان شهر از 8 تا 12 ماهگی 95/05/11 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      عاطفه مسیبی دکتر ملیحه عرشی مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مددکاری اجتماعی گروهی مبتنی بر مداخله ی امید درمانی بر انزوای اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان 96/05/10 10:00 سالن دکتر شاملو
      شهرام سلیمانی وجدان دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی کودکان استثنایی تأثیر سیستم ارتباطی مبادله تصویر (PECS) بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال طیف اوتیسم 96/05/09 10:30 سالن جلسات ساختمان اساتید
      مصلح الدین ادیب حسامی دکتر نورالدین کریمی دکتر یحیی سخنگوئی فیزیوتراپی تأثیر یک جلسه کشش استاتیک عضلات شانه بر عملکرد پرتاب در ورزشکاران ویلچری پرتاپ وزنه، دیسک ونیزه 96/05/08 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      صدیقه وریج کاظمی دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی تأثیر آموزش خود مراقبتی مبتنی بر الگوی توانمند سازی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیز شهر ساری 96/05/07 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      رویا محمودی دکتر فریدون لایقی دکتر مریم فرزاد کاردرمانی بررسی تأثیر مداخلات توان بخشی مبتنی بر شرایط بیمار بر حس، عملکرد و درد بیماران با سندرم تونل کارپ پس از جراحی 96/05/04 08:30 سالن جلسات ابن سینا
     

زهرا محمدی

 

دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی بررسی روایی مدل ابعادی اختلال دو قطبی بر اساس DSM-5 96/05/02 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مبارکه انصاری دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی بررسی تأثیر نقش هیجانات منفی و کنترل توجه بر کیفیت خواب افراد سالمند 96/05/02 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شهین صادقی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالیتی نقش تجارب آسیب زای اوایل زندگیو طرحواره ای هیجانی در تبیین شدت علائم جسمانی 96/05/01 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیرا کمالیان لاری دکتر حجت اله حقگو کاردرمانی بررسی روایی و پایایی پرسش نامه تست ارزیابی سیستم های تعادلی (بست تست )در ارزیابی اختلالات تعادلی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 96/04/28 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      نجمه شعبان دکتر فردین علی پور گراوند مددکاری اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مثبت روان در بزرگسالان شهر تهران 96/04/28 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه موحد دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی کینتیک و کینماتیک تنه واندام تحتانی در تکلیف فرود یک پا در ورزشکان زن با و بدون کمردرد مزمن غیر اختصاصی با نقص کنترل حرکتی اکتیواکستنشن 96/04/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سپیده نادریان دکتر حجتاله حقگو کودکان استثنایی بررسی تأثیر تحریکات وستیبولار بر کارکردهای اجرایی کودکان مشکوک به اختلال نارسایی توجه / پیش فعال مقطع دبستان 96/04/26 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      سپیده میرزا جانی رندانی دکتر گیتا موللی کودکان استثنایی تأثیر قصه گویی مبتنی برگفتگو برافزایش گنجینه واژگان کودکان با سندروم داون 11-8 سال 96/04/26 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      ناصر نیک افشار دکتر کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی بررسی نحوه تأمین هزینه مالی خدمات توان بخشی ومیزان و عوامل مرتبط با مشارکت فرد دارای ناتوانی جسمی در فرآیند توان بخشی (خراسان رضوی سال 1395) 96/04/25 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهره محمودی دکترعلی رضا محمدی آریا آموزش و پرورش پیش دبستانی تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی بر یادگیری مهارت های پایه ریاضی و حافظه فعال در کودکان پیش دبستانی استان کرمان در سال1395 96/04/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سیده فاطمه نور اشرف الدین دکتر روشنک وامقی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه درمان و توان بخشی بینایی با کیفیت زندگی و وضعیت بینایی در کودکان با تنبلی چشم تشخیص داده شده در برنامه ملی غربالگری تنبیلی چشم سال های 1388 تا 1390 شهرستان های نوشهر و چالوس و کلاردشت 96/04/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه تجویدی دکتراصغر دالوندی دکتررباب صحاف پرستاری بررسی رابطه خستگی مراقبین خانوادگی با سلامت عمومی انها و میزان استقلال عملکردی بیماران سکته مغزی 96/04/21 13:00 سالن جلسات ابن سینا
     

مهدی تهمتن

 

دکتر ابوالفضل صالحی گفتاردرمانی تعیین مشخصه های آکوستیک صدای خوانندگان آواز سنتی ایران 96/04/21 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      بنفشه ابراهیمی برمی دکتر محمد علی حسینی دکتر کیانوش عبدی  مدیریت توان بخشی رابطه هوش معنوی با استرس درک شده و تاب آوری کارشناسان توان بخشی مراکز وابسته به بهزیستی شهر تهران و شمیرانات سال 1396-95 96/04/13 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      حامد پهلوان دکتر حبیب اله کواری مدیریت توان بخشی بررسی رابطه بین میزان اعتماد به نفس و تاب آوری با پرخاشگری کاردرمانگران و فیزیوتراپیست های شاغل در مراکز توان بخشی خصوصی و دولتی شهر مشهد 1396-1395 96/04/13 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      آزاده حسینی دکتر حمید رضا مختاری نیا ارگونومی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شاخص عملکرد ستون فقرات 96/04/12 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا رضایی دکترمریم شریفیان ثانی لیلا استاد هاشمی  رفاه اجتماعی تعیین رابطه تابآوری و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش موسسه خیریه محک 96/04/11 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      ستوده افروز دکتر اصغر دادخواه مشاوره مقایسه و تحلیل مولفه های رضامندی زوجیت در زوج های خویشاند و غیر خویشاوندی 96/04/10 11:00 سالن جلسات گروه مشاوره
      لیلا داودی دکتر بهمن بهمنی مشاوره مقایسه هوش هیجانی ، ناگویی هیجانی ،آگاهی از اصول مراوده صحیح زناشویی و رضایتمندی زناشویی در زوج های متقاضی و غیر متقاضی طلاق 96/03/27 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      فروزان رستگار کوتنایی دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی تأثیر لیزر کم توان بر سطح سرمی سی آر پی ، معیار های بالینی و عملکردی بیماران مبتلا بهه آرتروز زانو 96/03/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      طاهره سجودی دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تأثیر برنامه ی توانمندسازی بر میزان بارمراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتون اوری وسطح فنیل آلانین سرم فرزندان در شهر قزوین  96/03/21 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      منیژه زارعی محمودآبادی دکتر فریبا یادگاری دکتر مهدی زاده گفتاردرمانی اعتبار یابی مقیاس ارزیابی دهانی - حرکتی و بررسی همبستگی آن با تصویر برداری بلع باریم 96/03/17 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نیلوفر قدوسی دکتر فیروزه ساجدی روان شناسی کودکان استثنایی اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان کار و خیابان سنین 7 تا 10 سال 96/03/08 10:00 سالن جلسات  اساتید
      شقایق بنا دکتر فیروزه ساجدی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر عزت نفس کودکان با کم توانی هوشی 96/03/08 08:30 سالن جلسات  اساتید
     

زینب ذوقی

 

دکتر عنایت بخشی آمارزیستی کاربرد مدل لگ- دوجمله ای در تحلیل داده های پیوند کلیه 96/03/06 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      رضا قدرتی دکتر رباب صحاف سالمندی بررسی سبک زندگی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391 96/03/03 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم قدرتی دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی بررسی تأثیر اضافه شدن درمان های دستی مفصل فک به درمان های رایج فیزیوتراپی بر بهبود بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی 96/03/02 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      نازنین طاهری دکتر الهه کیهانی ژنتیک بررسی مقایسه ای جهش های Hot Spot ژن PIK3CA در 55 زن ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر و بررسی ارتباط این جهش با بیان پروتئین pi3k0(p110a) ودانستیه عروق خونی در سطح بافت سرطانی 96/03/01 10:30 سالن جلسات ژنتیک
      شادی حسینی دکتر الهه کیهانی ژنتیک تغییرات تعداد کپی های ژن PIK3CA در 40زن ایرانی مبتلا به سرطان پستان تهاجمی تک گیر و بررسی ارتباط این تغییرات با بیان پروتئین Pi3k و دانسته عروق خونی در سطح بافت سرطانی 96/02/30 11:30 سالن جلسات ژنتیک
      سید سعید موسوی دکترمهدی باسخا رفاه اجتماعی بررسی عوامل موثر بر رضایت از سکونت شهروندان ساکن در مسکن مهر شهر پرند 96/02/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهتاب لطف اله بیگی دکتر حمید رضا خانکه آقای حمد زاده پرستاری بررسی تأثیر استقرار سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر آمادگی بیمارستانهای ناجا (تهران)در پاسخ به حوادث با استفاده از شرایط شبیه سازی شده (1394) 96/02/18 12:00 سالن جلسات اساتید
      افسانه عیوضی دکتر حمید رضا مختاری نیا ارگونومی طراحی نیمکت ارگونومیک برای سالمندان با رویکرد آنتروپومتری 96/02/17 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      حسن بابایی دکتر نیکتا حاتمی زاده مدیریت توان بخشی طراحی ابزار سنجش نیاز به خدمات آموزشی و توان بخشی دانش آموزان تلفیقی ابتدایی دچار اختلال شنوایی 96/02/16 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا مرادیان  دکتر کیان نوروزی تبریزی دکتر رحیمی موقر پرستاری ارزیابی کیفیت مراقبت از کودکان از کودکان ترومایی در بیمارستان های سینا، شهدای هفتم تیر و امام خمینی شهر تهران -1394 96/02/11 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      هانیه شبانی دکتر مریم مقصودی پور ارگونومی بررسی ارتباط هوش هیجانی، زمان واکنش و ظرفیت هوازی با ثبت رکورد دانشجویان دختر دو ومیدانی دانشگاههای شهر تهران 96/02/09 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      هاشم ظاهری نیا دکتر محمود بهرامی زاده ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر استفده از کفی در دو حالت ایجاد پلاک با و بدون قراردادن سیلیکون بر کاهش فشار کف پا در بیماران دیابت ملیتوس 96/02/03 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سیده الهه معدی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی تإثیر  ارتفاع پاشنه کفش بر روی راستای زانو،تیلت لگن، لورودوز کمری و گردنی 96/01/30 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم آشکار دکت رمحمد علی مردانی ارتوپدی فنی بررسی مقایسه ای بین کفی مرسوم و کفی سیلیکونی تغییر یافته بر میزان توزیع فشار کف پایی و درد افراد دچار متاتارسالژیا 95/01/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سحر رضا زاده دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر مشاوره شغلی برریسک پذیری متعادل توان خواهان جسمی - حرکتی مجتمع توان بخشی و آموزشی رعد
96/01/20 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا علی عبداله الثلایا دکتر رضا نیلی پور دکتر زهرا قریشی گفتاردرمانی تطابق سازی نسخه بالینی تست WAB برای زبان عربی (A-WAB-1) 95/12/23 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیمین یحیی زاده دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی مقایسه ای شیوع اعتیاد به تلفن هوشمند در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 95/12/21 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      حکیمه آذر افرا دکترحسین نجم آبادی دکتر لطیفی نوید ژنتیک مطالعه همراهی گسترده ژنوم در یک جمعیت ایرانی دچار جنون (سایکوز) وابسته به مت آمفتامین 95/12/18 11:00 سالن جلسات ژنتیک
      نغمه بابائیان دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی اشتغال در شبکه بهبود یافتگان برماندگاری مبتلایان به اختلال مصرف مواد دردرمان  95/12/17 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      حسین دقاق دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک بررسی ژن های شناخته شده ناشنوایی در 100 خانواده ایرانی مبتلا به ناشنوایی فامیلیال با روش Next Generation Sequencing 95/12/16 12:30 سالن جلسات ژنتیک
      وفا دلفی دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی فرایند های واجی در کودکان دو زبانه ی فارس - عرب زبان 5-3 سال 95/12/16 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرانک تحریری دکتر کیان نوروزی تبریزی دکتر حبیب الله کواری پرستاری بررسی تأثیر روابط انفورماتیک پرستاری بر میزان توانمندی انفورماتیکی پرستاران کمالی کرج 95/12/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      راضیه دیده ورا دکتر غلامرضا امینیان ارتوپدی فنی تأثیر زاویه مچ پا و طول قطعه کف پایی ارتز مچ پایی - پایی سخت بر پارامترهای فضایی -مکانی و میزان زاویه مفصل زانو در افراد سکته مغزی همی پلژی 95/12/15 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      نهال معروفی دکتر مهدی بنان ژنتیک بررسی عملکرد ناحیه 7 Kb( از SNP rs6706648 تا SNPrs6545816 ) در Enhancer ژن BCL11A با استفاده از سیستم CRISPER - Cas9 در سلول های K562 95/12/14 13:00 سالن جلسات ژنتیک
      سید شمس الدین زرین دکتر مهشید فروغان دکتر محمد سعید خانجانی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه منبع کنترل بارشد پس از  ضربه در افراد مبتلا به ضایعات نخاعی تحت پوشش مرکز حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران در شهر تهران 95/12/10 14:00 سالن جلسات ابن سینا
      مسعود ادی زاده دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک جستجو برای شناسایی ژن های جهش یافته جدید در پنج بیمار مبتلا به سندرم باردت بیدل که درژن های شناخته شده جهشی نداشته اند 95/12/09 13:30 سالن جلسات ژنتیک
      بتول یوز باشی دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی روا و پایا سازی پرسشنامه سنجش احاس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی در شهر تهران 95/12/08 12:15 سالن جلسات ابن سینا
      طیبه آقا محمدی دکتر سید باقر مداح دکتر محمدی شاهبلاغی پرستاری بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی بر خود کارآمدی، رفتارهای خود مراقبتی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور در سال 1394 95/12/07 09:30 سالن جلسات ابن سینا
      سارا اسمعیلی دکتر آفاق علوی ژنتیک تشخیص ژنتیکی بیماری دیستروفی عضلانی نوع facioscapulohumeral muscular dystrophy یا fshd  با استفاده از تکنیک ساترن بلات و پروب های غیر رادیو اکتیو 95/12/03 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      فریده حاجی حسینی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی استرس زندگی و سلامت روانی سالمندان مراجعه کننده به کانون های جهان دیدگان شهر تهران -1395 95/11/30 08:30 سالن جلسات اساتید
      ژیلا قادری دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک بررسی علل ژنتیکی ناتوانی ذهنی تک گیر در 30 فرد بیمار با استفاده از روش توالی یابی کامل اگزوم 95/11/30 08:30 سالن جلسات ژنتیک
      شیما ده ده سی دکتر حسین نجم آبادی دکتر فرزانه لارتی ژنتیک اندازه گیری طول تلومر در 20 فرد سالم ایرانی با روش Real Time PCR 95/11/19 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      فرناز صادقی نیا دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک بررسی 10بیمار مبتلا به شارکوت ماری توث از نوع دمیلینه کننده به روش توالی یابی کل اگزوم ها 95/11/19 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      فرنوش اسدی دکترمختارعراض پور ارتوپدی فنی بررسی تأثیر مفصل استانس کنترل "سنسور لاک " بر کینماتیک و پارامترهای زمانی ، مکانی در افراد دارای ضعف عضله چهار سر ران 95/11/13 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سمانه عبدالله پور چری دکتر محسن امیری فیزیوتراپی مقایسه ی قوس های ستون فقرات و بررسی ارتباط آنها با شدت دردد و ناتوانی در افراد با گردن درد مزمن غیر اختصاصی با افراد سالم 95/11/13 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا برخور دکتر محسن امیری فیزیوتراپی مقایسه پوزیشن کمربند شانه ای در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن وافراد سالم 95/11/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه جوادی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک شناسایی زن های جهش یافته ی جدید در 10 بیمار مبتلا به دیستروفی عضلانی که در زن های شناخته شده جهشی نداشته اند. 95/11/11 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      زهرا حیاتی زاده
دکتر سید علی حسینی
کاردرمانی
بررسی تأثیر برنامه درمانی تکلیف مدار در افراد با آسیب دست
95/11/06 13:30
سالن جلسات ابن سینا
      نسیم کلانی دکتر اصغر دالوندی پرستاری

تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی در سالمندانن موفق شهرستان بروجرد

 

95/11/06 13:30 سالن جلسات گروه پرستاری
      زهره حبیبی دکنر فرهاد نصرتی نژاد رفاه اجتماعی بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و سنجش آن (مطالعه موردی بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ) 95/11/06 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      سید احمد راه چمنی دکترحمیدرضا         مختار ی نیا
ارگونومی بررسی اثر بخشی مداخلات ارگونومیکی بر اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان مرکز بهداشت استان خراسان شمالی در سال1393 95/11/06 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      غفور اشکانی راد دکتر مریم مقصودی پور مهندس رضا اسکوئی زاده ارگونومی بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی و خستگی ذهنی با اختلات اسکتی عضلانی در نوازندگان سازهای زهی 95/11/06 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد جعفر نصیری دکتر فرهاد طباطبائی دکتر امیر سالار جعفر پیشه ارگونومی تأثیر اندازه ابعاد شیار تخت کفش بر توان مکانیکی و گشتاوردهای وارد بر مفصل اندام تحتانی در حین راه رفتن بر روی سطوح خشک و لغزنده 95/11/06 09:00 سالن جلسات ارگونومی
      پرهام محبی دکتر مسعود فلاحی خشکناب  دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی تأثیربرنامه توان بخشی بازگشت به اجتماع بر تبعیت دارویی بیماران با اختلال دوقطبی نوع یک در بیمارستان روانپزشکی ایران در سال 1395-1394 95/11/06 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      میترا حاجی مقصودی دکتر محسن امیری فیزیوتراپی بررسی تأثیر و سابقه زمین خوردن بر شاخص های سینماتیکی سگمانی در حین آموزن Timed UP and Go 95/11/06 08:30 سالن جلسات گروه فیزیوتراپی
      زاهده نعیم دکتر ابراهیم پیشیاره دکتر مریم فرزاد کاردرمانی روایی همزمان خرده آزمون بینایی - حرکتی سنجش پویای شناختی کاردرمانی با آزمون یکپارچگی بینایی حرکتی بییری در کودکان با اختلال نقص توجه - پیش فعالی 95/11/05 13:00 سالن جلسات گروه
      محمد حسن خزاعی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن( MBSR) بر کاهش استرس و درد بیماران کاندید عمل جراحی شکم 95/11/05 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      علیرضا شفیعی علویجه دکتر حمید رضا خانکه  خانم احمدی پرستاری بررسی تأثیر آموزش اصول فرا ظریفیت به پرستاران بر میزان آمادگی پاسخ دهی به حوادث احتمالی بیمارستان سوانح سوختگی مطهری تهران (یک اقدام پژوهی ) 95/11/05 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مژگان تابان دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی بررسی تعارض نقش حنسیتی در زوجین و ارتباط ان با کارکرد خانواده و رضایتمندی زناشویی 95/11/05 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شیرین صابری مبارکه دکتر ابراهیم پیشیاره  دکتر فرهبد کاردرمانی بررسی تأثیر توان بخشی مجازی از طریق بازی رایانه ای ماجرا جویانه بر عملکرد خود ارزیابی ماجریانه بر عملکرد خود ارزیابی کاری کودکان با نارسا خوانی 95/11/03 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      شهرزاد قاری دکتر مسعود فلاحی خشکناب  دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری تأثیر آموزش الگوی تفکر خلاق (رانکو وچاد)بر سبک های تصمیم گیری مدیران پرستاری بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) سال 1394 95/11/03 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم رحیمی دکتر کیمیا کهریزی دکتر محمد رضا خدایی ژنتیک بررسی علل ژنتیکی کم توانی ذهنی ارثی همراه با اختلالات روان شناختی در 10 بیمار به روش توالی یابی کامل اگزوم 95/10/29 10:00 سالن جاسات ژنتیک
      فهیمه قاسمی دکتر حمید رضا خانکه دکتر مریم  نخعی پرستاری تأثیر استقرار و فعال سازی سامانه هشدار اولیه بر میزان آمادگی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در مقابل حوادث و بلایا 95/10/28 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      صدیقه یوسفی دکتر حمید رضا خانکه آقای اکبری پرستاری بررسی تأثیر اجرای ملی بیمارستانی در شرایط شبیه سازی شده حوادث و بلایا بر امادگی پرستاران و آمادگی و ایمنی بیمارستان با استفاده از ابزارهای ملی 95/10/28 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه فراست دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی آقای حمدزاده پرستاری بررسی تأثیر مراقبت معنوی - مذهبی بر امیدواری و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر شهرستان محلات 95/10/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      لاله گلامرج الیاسی رمضان علی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی آموزش بهداشت بلوغ با رویکرد مددکاری اجتماعی گروهی اهداف اجتماعی و بررسی اثر بخشی ان بر خطر دختران 18 تا 15 ساله 95/10/20 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      پریا پرهیزکار شهری دکتر مرتضی فرازی گفتاردرمانی طراحی آزمایه ی حافظه ی فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان 14-9 ساله فارسی زبان 95/10/19 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      میترا گلی دکتر مداح دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با سالمندی موفق در شهر تهران 95/10/18 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی رضا زاده دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی مقایسه اندازه عضلات ثباتی کمر و اندازه عضلات ثباتی زانو در افراد با مشکل درد قدامی زانو و افراد سالم از نگاه اولتراسونوگرافی 95/10/15 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      ستاره جمالی نیا دکتر اکبر داروئی گفتاردرمانی طراحی آزمایه ی درک ضرب المثل در بزرگسالان فارسی زبان و بررسی ویژگیهای روان سنجی آن 95/10/15 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      آزاده رحمانی دکتر حجت اله حقگو دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی تأثیر تحریکات یکپارچگی حسی بر تئوری ذهن کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا 95/10/14 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      ابوالفضل رحیمی زارچی دکتر محمد علی حسینی دکتر روغنی پرستاری بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بردرد و اضطراب بیماران مرد پس از اعمال جراحی شکمی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 95 95/10/14 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      رقیه طراح حامد نظام دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی روان شناسی کودکان استثنائی تأثیر برنامه حمایت رفتاری بر مهارت های اجتماعی پسران با ناتوانی های جسمی حرکتی 95/10/13 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا مهدوی ساروی دکتر اصغر دالوندی دکتر ویسی رایگانی پرستاری تعیین تأثیر آموزش توانمند سازی خانواده محور بر استقلال عملکردی و کیفیت مشارکت اجتماعی سالمندان مبتلا به سکته مغزی  95/10/13 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا کاظمی دکتر کربلایی نوری دکتر مهدی رضائی کاردرمانی تأثیر آموزش مهارتهای پایه زندگی بر عملکرد عمومی افراد دچار اسکیزوفرنیا 95/10/12 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      پروین نظری دکتر سید علی حسینی دکتر سعید فطوره چی کاردرمانی بررسی مقایسه ای مهارتهای عملکردی دست در سالمندان و میانسالان 95/10/11 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      عطیه مرادی حادث دکترمحمد علی مردانی ارتوپدی فنی مقایسه پروتز های مکانیکی با پروتز های زیبایی روی کیفیت زندگی و عملکرد افراد قطع عضو زیر آرنج با طول اندام باقی مانده متوسط 95/10/07 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      حسن شاهمیرزالو دکتر حسن رفیعی رفاه اجتماعی ساخت و رواسازی ابزار بومی سنجش دینداری با رویکرد سلامت اجتماعی 95/10/06 10:00 سالن جلسات اساتید
      حسین باغیشنی دکتر ابوالفضل صالحی گفتاردرمانی بررسی شاخص های اکوستیک صدای بزرگسالان طبیعی فارسی زبان 20 تا 40 سال شهر تهران 95/10/01 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد علی مفتح دکتر مسعود عرب لو دریچه فیزیوتراپی بررسی ارتباط ضخامت سونوگرافی عضلات ساق پا با حداکثر قدرت انقباضی عضله 95/09/30 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      الهه عموزاده مهندس اسکویی زاده دکتر ذاکریان ارگونومی مقایسه وضعیت خلقی ، وضعیت بینایی (حدت و تشخیص رنگ ) وتایپ کردن در شرایط در شرایط روشنایی مختلف 95/09/30 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      رضا کارگر دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز سالمندی بررسی میزان و الگوی توزیع حوادث ترافیکی رانندگان سالمند شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی در سال 1393 95/09/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیه زارعی نژاد دکتر کیان نوروزی تبریزی دکتر فیروزه ساجدی پرستاری بررسی ارتباط خودکارامدی و کیفیت زندگی در مادارن دارای نوزاد پره ترم در بیمارستان کمالی کرج در سال 1394 95/09/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      نسرین گودرزی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی ارتباط عملکرد خانواده و افسرئدگی ،اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران در سال 1394 95/09/23 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی مزیدی شرف آبادی دکتربهروز دولتشاهی  روان شناسی بالینی سوگیری توجه نسبت به چهره های دردناک در بیماران مبتلا به درد مزمن 95/09/21 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سپیده کاشفی دکتر نازیلا اکبر فهیمی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی مقایسه ای بدرفتاری با کودکان سالم و کودکان با فلج مغزی 12 تا 18 ساله در تهران 95/09/13 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مجتبی محمدی دکتر فرحناز محمدی دکتر محسن شتی پرستاری بررسی ویزگیهای روان سنجی نسخه فارسی ابزار شناخت سالمندان در معرض خطر (ISAR) در مراکز اورژانس 95/09/03 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      بهناز توکلی دکتر محمد علی مردانی اعضاءمصنوعی تأثیر اسپیلنت کوتاه شست بردرد، عملکرد و قدرت گرفتن در بیماران مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار 95/09/02 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      کبری همتی صالح دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری مقایسه کیفیت خدمات درمانی از دید سالمندان بستری وکارکنان بیمارستان های ناجا بر اساس روش سروکووال 95/08/29 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهسا جعفری دکتر فردین علی پورگراوند مددکاری اجتماعی بررسی رابطه بین ادارک شده و تاب آوری با بار مراقبتی در مراقبین در مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران 95/08/23 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرشته اکبرنژاد مهندس رضا اسکویی زاده دکترحمیدرضا مختاری نیا ارگونومی بررسی آنتروپومتری دست کارگران شاغل در صنایع قطعه و خودروسازی شهر صنعتی البرز 95/08/22 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      شیرین فرازمند دکتر محمد علی حسینی زهرا مختاری مدیریت توان بخشی تبیین تجارب سازمانی از راهکارهای جلب مشارکت خانواده های مددجویان در فرایند مراقبت و توان بخشی در مراکز توان بخشی استان قزوین در سال 1394 95/08/22 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      معیاد شمساری دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی بررسی میزان رابطه حمایت های اجتماعی با میزان اختلال استرس پس از سانحه در میان زنان و مردان بازمانده از زلزله بم 95/08/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم گودرزیان دکتر مسعود فلاحیان خشکناب پرستاری تأثیر پرستاری از راه دور به شیوه مشاوره تلفنی برمیزان افسردگی وئ اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی در شهر سبزوار 95/08/19 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      سمانه صبا دکتر نرگس ارسلانی پرستاری بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تاب اوری براسترس و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به سندرم داون 95/08/17 11:30 سالن جلسات اساتید
      سیده پریناز وهابی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی بررسی تأثیر برخی تمرینات انتخابی عضلات کمربند شانه ای در افراد مبتلا به اختلال حرکتی کتف 95/08/15 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      جواد شعبانی دکتر ابوالضل رهگوی پرستاری

بررسی مقایسه ای خود پنداره ، خودکارامدی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیر مقیم آسایشگاههای شهر تهران در سال 1394

95/08/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم اعتمادی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی بررسی رابطه ظرفیت حافظه فعال و امتیاز درک گفتار در حضور نویز در کودکان کاربر کاشت حلزونی 8-12 ساله 95/08/09 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      اسماعیل خان محمدی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه مهندس رضا اسکوئی زاده ارگونومی بررسی اثر بخشی مداخله ارگونومیک در کاهش عوارض اسکلتی عضلانی کارگران شاغل در سالن مونتاژ کامیون کشنده در یک شرکت خودروساز 95/08/08 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      عاطفه رحمتی دکتر مرتضی فرازی دکتر هاشم فرهنگدوست گفتاردرمانی مقایسه مهارت تغییر توجه و کنترل بازداری در کودکان 8-6 سال دارای گفتار روان و مبتلا به لکنت دوران رشد 95/08/02 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرحناز کرمی دکتر عبدالله موسوی دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی ساخت و روان سنجی نسخه فارسی آزمون گفتار در نویزBKB در کودکان هنجار 6 تا 12 سال فارسی زبان 95/08/01 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا مرتضوی دکتر اکبر داروئی گفتاردرمانی بررسی ساختارهای زبانی کودکان کاشت حلزون شده 8 تا 13 ساله و مقایسه ان با کودکان طبیعی 95/07/28 13:30 سالن جلسات گفتاردرمانی
      اعظم زینعلی دکتر اصغر دالوندی خانم منجذبی پرستاری بررسی رابطه عدم اطمینان با راهبردهای مقابله ای و استقلال عملکردی در بیماران سکته مغزی مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب شهر تهران در سال 1394 95/07/28 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا احمدی دکتر میر طاهر موسوی رفاه اجتماعی رابطه سلامت اجتماعی و گرایش به بزهکاری نوجوانان شهر تهران (محله فرحزاد) 95/07/28 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      حمیده ارباب سرجو دکتر عبدالله موسوی دکتر مهناز جوان بخت شنوایی شناسی تهیه و روان سنجی نسخه فارسی آزمون سریع درک گفتار در حضور نویز در بزرگسالان هنجار 18 تا 25 ساله فارسی زبان 95/07/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهام اذان چیلر دکتر حسن رفیعی رفاه اجتماعی بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در شهر تهران 95/07/27 13:30 سالن جلسات ریاست
      بهاره داودی مقدم دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر آموزش سخت رویی بر سازگاری فردی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار 95/07/27 13:15 سالن جلسات ابن سینا
      نادیه احراری دکترفریدون لایقی دکترمریم فرزاد کاردرمانی بررسی نقش سه عامل افسردگی ، اضطراب و درد در بروز سندرم درد منطقه ای پیچیده د رافراد با شکستگی دیستال رادیوس 95/07/27 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد پرخو دکتر مریم مقصودی پور ارگونومی بررسی تأثیر نور درخشان بر تغییرات ریتم سیرکادین دما و خستگی و خواب آلودگی در پرستاران نوبت کار 95/07/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نگین انصاری دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی نقش بد تنظیمی هیجانی ، تجارب تجزیه ای و ترومای دوران کودکی در رفتار خوردن هیجانی 95/06/26 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      اسماعیل محمد زاده دکتر حبیب اله کواری دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی رابطه بین انتقال دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در بین پرسنل سازمان بهزیستی استان سمنان در سال 1394 95/07/26 10:00 سالن جلسات گروه مدیریت توان بخشی
      سحر اسماعیلی رمضان علی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی به روش اورم با تکنیک FGC بر سلامت عمومی زنان سرپرست خانوار 95/07/26 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      سارا امین الرعایا دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی شناسایی نقش الگوی دلبستگی ، راهبردهای مقابله ای و ویژگی های شخصیتی مراقبت کنندگان بیماران مبتلا به MS در میزان بار مراقبتی و کیفیت زندگی 95/07/26 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سهیده نجفی رمضانعلی قادری ثانوی دکتر حمیده عادلیان مددکار ی اجتماعی بررسی تأثیر مددکاری گروهی مبتنی بر آموزش راهبردهای مقابله ای بر مهارتهای مربوط به راهبردهای مقابله ای در بین زنان سرپرست خانوار 95/07/25 13:30 سالن جلسان گروه مددکاری
      شراره محمدی دکتر حمیدرضا مختاری نیا مهندس اسکوئی زاده ارگونومی تعیین تأثیر مداخلات آنتروپومتری بروضعیت بدنی و عملکرد شناختی کاربران مبلمان مطالعاتی کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 95/07/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      پریسا عزیز آبادی فراهانی دکتر حمید رضا مختاری نیا مهندس رضا اسکوئی زاده ارگونومی طراحی ابزار ارزیابی ارگونومیک اتاق بازی در مراکز پیش دبستانی 95/07/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مصطفی اقلیمی دکتر حجت الله حقگو دکتر اصغر دالوندی کاردرمانی مقایسه مهارتهای اداراک بینایی کودکان دارای فلج مغزی 12-6 ساله بر اساس شدت درگیری عملکرد حرکتی درشت آنها در استان البرز 95/07/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهین طاطاری دکتر سمانه حسین زاده آمارزیستی مدل توام داده های طولی وبقا و کاربرد آن در بیماری نارسایی مزمن کلیه 95/07/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      متینه سادات غیاثی دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی بررسی علل خطاهای پزشکی در سیستم های توان بخشی از دیدگاه کارشناسان و مدیران توان بخشی سازمان بهزیستی تهران و مراکز تابعه در سال 1393 95/07/19 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      زبیده صالحی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی ارتباط بین سواد سلامت با تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران آرتریت روماتوئیدبیمارستان شریعتی تهران در سال 1394 95/07/18 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      نجمه شکوفه دکتر عبدالله موسوی دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی ساخت و روان سنجی آزمون تراز قابل تحمل نویز در کودکان 5 تا 8 سال 95/07/17 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم کلانتری دکتر فرهاد نصرتی نژاد رفاه اجتماعی بررسی رابطه ی بین رفاه اجتماعی و رعایت تکالیف شهروندی در شهر تهران 95/07/14 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه سلیمانی رمضانعلی قادری ثانوی دکتر حمیده عادلیان مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توانمندسازی بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی سالمندان 95/07/14 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیرا سلیم دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی ساخت و روان سنجی نسخه فارسی آزمون کلمه در نویز در کودکان 7 تا 12 ساله فارسی زبان 95/07/12 13:30 سالن جلسات گروه شنوایی شناسی
      سمیه حسینجانی دکتر نیکتا حاتمی زاده مدیریت توان بخشی طراحی ابزار ارزیابی انگیزاننده بودن برنامه توان بخشی کودکان دچار ناتوانی جسمی - حرکتی مطابق با اصول خودکار آمدی بندورا -تهران 1394 95/07/12 09:00 سالن جلسات گروه مدیریت توان بخشی
      نسیم قاسمی دکتر عبدالله موسوی دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی ساخت و روان سنجی نسخه فارسی آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیه آمیخته در کودکان هنجار 6 تا 11 ساله فارسی زبان 95/07/11 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فرشته حسینی دکتر مریم مقصودی پور ارگونومی بررسی ریسک فارکتورهای شغلی مرتبط با سندرم تونل کارپ در دندانپزشکی 95/07/10 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا جمالی دکتر حجت الله حقگو کودکان استثنائی اثر بخشی برنامه یکپارچگی حسی بر مشکلات و مهارتهای اجتماعی کودکان 6-4 سال دارای اختلال اوتیسم 95/07/07 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      عادله کیا قادی دکتر محمود بهرامی زاده ارتوپدی فنی مقایسه ی تأثیر کفش طبی و ورزش بر عملکرد کفی پیش ساخته و کفی بافت دار در ارزیابی ثبات پاسچرال دینامیک سالمندان 95/07/06 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      نسیم مردانی دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی بررسی عملکرد دهلیزی در بیماران 45-18 ساله ی مبتلا به میگرن دهلیزی 95/07/05 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      صابر معبودی دکتر حبیب الله کواری ارگونومی بررسی رابطه بین نوآوری استراتژیک با بهره وری نیروی انسانی در شرکت نفت و گاز پارس در سال 1394 95/07/05 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سجاد بیگلری دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک بررسی وضعیت انیوزومی کروموزوم 21 در میکرونوکلئوس 20 بیمار مبتلا به آلزایمر با شروع زودرس با استفاده از هیبراسیون فلورسنس درجا 95/07/05 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه صیاد دکتر فردین علی پورگراوند مددکار ی اجتماعی تأثیر مداخله ی مددکاری گروهی با رویکرد قوت مدار(SBP) بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار 95/07/04 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      صغری مشتاقی مهندس رضا اسکوئی زاده دکتر ذاکریان ارگونومی مقایسه کاربردپذیری سه نرم افزارچند رسانه ای با رویکرد ارگونومیکی  95/07/03 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      شهلا فاطمی سیادر دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی سن اکتساب همخوان ها در کودکان کرد زبان 3 تا 5 ساله شهرستان بوکان 95/07/03 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      ناهید زارع دکترنازیلا اکبرفهیمی کاردرمانی مقایسه ی الگوی استفاده از زمان در کودکان دچار فلج مغزی و کودکان هنجار 7 تا 12 سال 95/07/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نسرین بابازاده دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی تأثیر شناخت گرا وعملکرد کاری روزمره بر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری 12-9 ساله 95/06/31 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      امیر آقاجانی دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی مشاوره با رویکرد شناختی - وجودگرا بر امیدواری و کیفیت زندگی زنانی که همسرانشان مبتلا به سرطان هستند 95/06/31 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      رعنا قاسمی دکتر جلال یونسی مشاوره ارزیابی بین نسلی طرحواره های ناسازگار اولیه مادر بزگها ، مادرها و دختران 95/06/31 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا ساکی دکتر جلال یونسی مشاوره اثر بخشی زوج درمانی رفتاری - سیستمی بر افزایش مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی 95/06/29 10:00 سالن جلسات ساختمان اساتید
      سعیده کارگر بیده دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی ساخت و روان سنجی فارسی آزمون همخوان - واکه در حضور نویز در بزرگسالان هنجار 18 تا 25 ساله فارسی زبان 95/06/29 08:30 سالن جلسات دکتر شاملو
      سید محمد جواد ابراهیم زاده موسوی دکتر پروانه محمد خانی روان شناسی بالینی عوامل موثر در عدم تبعیت از درمان در بیماران دو قطبی نوع یک با سابقه ی بستری و اثر آموزش روانی روی تبعیت 95/06/28 12:15 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا صداقتی دکتر اکبر داروئی دکتر درخشنده گفتاردرمانی بررسی واژگان درکی و بیانی کودکان 8 -16 ماهه ی فارسی زبان دارای شکاف کام و لب و مقایسه ی آن با همتایان طبیعی 95/06/28 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی شریفی دکتر جلال یونسی دکتر گیتا موللی مشاوره توان بخشی روانی مبتنی بر آموزش مفاهیم نظریه امید اسنایدر بر افزایش امید و شادکامی دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی 95/06/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      ثریا عظیمیان دکتر جلال یونسی مددکاری اجتماعی
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب بیماران همودیالیز 95/06/27 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      کبری رحیمی مهندس رضا وهاب کاشانی ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر ارتوز میلواکی و لیونایز طراحی شده کایفوز بر اصلاح اولیه درون بریسی در نوجوانان مبتلا به کایفوز ایدیوپاتیک توراسیک 95/06/27 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      علیرضا معماری دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی تأثیر مراقبت معنوی برسلامت روان سالمندان مقیم آسایشگاه خیریه کهریزک 1393 95/06/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهنا امیدی دکتر مسعود کریملو آمار زیستی کاربرد روش گام پیشرو با مقایسات زوجی پاسخ های تربیتی در بیماری ترمیم فتق اینگوینال 95/06/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      فائزه عباسی دکتر محمود بهرامی زاده اعضاء مصنوعی مقایسه تأثیر سه نوع کفی پیش ساخته ، قالب گیری شده وبا گوه خارجی بر کنترل پاسچرال دینامیک در افراد با پیچ خوردگی مزمن پا 95/06/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      بهناز لرکی دکتر حسین فکرآزاد مددکاری اجتماعی اثر بخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر کیفیت زندگی درمانی برتاب آوری و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد 95/06/21 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      حنانه اردلان دکتر طلیعه ظریفیان گفتادرمانی ساخت بسته ی تصویری جفت های کمینه برای کودکان 7-5 ساله و تعیین روایی آن 95/06/20 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا صحرا خیل دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی رابطه بین سواد سلامت ، خود کارامدی و کیفیت زندگی در بیماران قلبی و عروقی بستری در بیمارستانهای منتخب شهر قزوین در سال 94 95/06/17

13:30

سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه حسنی فرد دکتر ابراهیم پیشیاره دکتر یزدانی کاردرمانی بررسی ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی "پرسشنامه انگیزه انجام کار در کودکان "(PVQ) برای کودکان 9-5 ساله ایزانی 95/06/17 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سحر طلوعی دکتر لیلی رهنما فیزیوتراپی بررسی تأثیر جریان تحریک همزمان دو نقطه ای یک طرفه tDCS بر روی عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به سکته مغزی 95/06/17

08:30

سالن جلسات ابن سینا
      سیمه بختیاری هرسینی
دکتریداله ابوالفتحی ممتار دکتر رباب صحاف
سالمند شناسی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد (مطالعه KAP) بهورزان شهرستان هرسین نسیبت به سالمندی در سال 1394 95/06/16 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      هراله جلالی دکتر حمیده عادلیان مددکار ی اجتماعی بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهرستان پاوه 95/06/16 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      روح اله میرزایی دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی کودکان استثنائی اثر بخشی بازی درمانی شناختی -رفتاری بر علائم و نشانه های اختلالات درونی سازی شده کودکان 8-10 سال 95/06/15 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      رویا اسحاقی مقدم دکتر لیلی رهنما فیزیوتراپی بررسی و مقایسه سطح مقطع فلکسورهای عمقی گردن حین انجام فلکسیون کرانیوسرویکال در افراد با پوسچر طبیعی و پوسچر سر رو به جلو 95/06/14 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه شیبانی دکتر ملیحه عرشی مددکاری اجتماعی سنجش اثر بخشی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توانمند سازی بر رضایت جنسی زنان متأهل مبتلا به مالتپیل اسکلروزیس در انجمن ام اس ایران 95/06/13 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد رضا زنگنه دکتر مهدی رصافیانی دکتر سید علی حسینی کاردرمانی بررسی رابطه موانع محیطی مشارکت و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی در اصفهان 95/06/13 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهه رئیسی دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی تأثیر مداخله پرستاری مبتنی بر بکارگیری شوخی بر درد و افسردگی نوجوانان مبتلا به لوسمی 95/06/13 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا افتخاری دکتر فرهاد نصرتی نژاد رفاه اجتماعی باز نمود مفهوم سالمندی و مفاهیم مرتبط با آن در کتاب های درسی مقطع ابتدایی 95/06/07 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      آرزو عابدینی دکتر اصغر دادخواه دکتر گیتا موللی مشاوره اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی زنان ناشنوا 95/06/07 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      نسرین سودمند نیری دکتر اصغر دادخواه دکتر گیتا موللی مشاوره اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش عزت نفس و کنترل پرخاشگری نوجوانان کم شنوای دختر 95/06/07 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهدیه عزیزی دکتر نرگس ارسلانی پرستاری بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر رفتارههای خود مراقبتی و هموگلوبین AIC بیماران مبتلا به دیابت نوع یک 95/05/31 13:00 سالن جلسات اساتید
      آزاده شجاع
دکتر فردین علی پور
مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر مداخله مددکاری گروهی مبتنی بر مدرسه  برکاهش خشونت در روابط صمیمانه دانش آموزان دختر 95/05/27 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      طاهره جمالی دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر مداخله پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان برنگرش کودکان کار خیابانی نسبت به مصرف سیگار 95/05/24 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      پریچهر عزتی دکتر اصغر مکارم مدیریت توانبخشی بررسی نقش مواجهه با رویدادهای استرس زای زندگی و عوامل جمعیت شناختی و بالینی در پیگیری توان بخشی قلبی بعد از عمل کرونری آرتری بای پس گرفت در بیماران مراجعه کننده به بخش بازتوانی بیمارستان امام علی شهر کرمانشاه در سال 1394 95/05/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      عطیه جهانی خیر آبادی دکتر غلامرضا امینیان دکتر محمد رضا صفری ارتوپدی فنی بررسی فیت مناسب و نامناسب سوکت برمیزان مصرف انرژی در افراد دچار قطع عضو زیر ران و یک طرفه 95/04/30 13ک30 سالن جلسات ابن سینا
      الهام ترابی مومن دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر توانمند سازی روانی اجتماعی زنان سرپرست خانوار 95/04/30 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه رمضانی دکتر بهمن بهمنی دکتر منوچهر ازخوش مشاوره شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زناشویی در ازدواج های مجدد، پس از طلاق :یک مطالعه کیفی 95/04/27 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیده سارا حسامی دکتر مهدی بنان ژنتیک استفاده از سیستم CRISPR-Case9 برایایجاد برش در بالادست ژن گاماگلوبین به منظور ایجاد سلول مدل K562 با GFP جایگزین گاماگلوبین 95/04/27 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      فاطمه میرزایی دکتر مختارعراض پور ارتوپدی فنی بررسی تأثیر همزمان کفی تمتم طول با لبه ی خارجی و بریس ایجاد کننده ی والگوس بر پارامترهای کینتیک ، کینماتیک و فضایی زمانی راه رفتن در بیماران مبتلا به استئوارتریت کمپارتمنت داخلی زانو 95/04/26 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم حاتمی زاده دکتر اصغر دالوندی دکتر ابوالفضل رهگوی پرستاری بررسی مقایسه ای اثر اسپری سرد کننده تبخیری و کرم املا در کاهش درد و اضطراب ناشی از رگ گیری در کودکان 12-6 ساله مبتلا به تالاسمی شهر تهران 95/04/20 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم جمشید زاد دکترمریم مقصودی پور دکتر سید ابوالفضل داکریان  ارگونومی بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد ذهنی و عینی در دانشجویان 95/04/20 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      حامد عبدی دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی
بررسی اثر بخشی آموزش رساله حقوق امام سجاد (ع)با رویکرد مددکاری گروهی توسعه بر میزان سازگاری اجتماعی و معنویت دردبیرستان های پسرانه 95/04/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      جواد محمدی دکتر گیتا موللی کودکان استثنائی نقش داستان های اجتماعی بر بهبود مهارت اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم با عملکرد بالا 95/04/09 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی باقری دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی تأثیر برنامه آموزش اصلاح سوگیری توجه در کاهش علائم و نشانه های افسردگی 95/04/06 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      بیتا زمان زاده دکتر مهشید فروغان مدیریت توان بخشی بررسی ارتباط سبک رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در پرسنل درمانی، توان بخشی ، و مراقبتی بهداری صنعت نفت - استان های مرکزی ولرستان -در سال 1393 95/04/02 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      علیرضا کریمیان دکتر محمد علی محسنی بند پی فیزیوتراپی مقایسه ابعاد عضلات شکمی و مولتی فیدوس کمری در مردان مبتلا به اسکولیوزیس و افراد سالم (بدون اسکولیوزیس ) با استفاده از اولتراسونوگرافی 94/04/01 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      نگین یزدانبخش دکتر جلال یونسی دکتر مهشید فروغان مشاوره اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر احساس تنهایی سالمندان 95/03/31 08:30 سالن جلسات اساتید
      مینا شمالی زاده دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی تأثیر تحریک دو طرفه قشر پیش پیشانی به وسیله TDCS در کاهش ولع خوردن 95/03/30 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      رضوان کاظمی مجد دکترمحمد علی حسینی محمد هادی صافی پرستاری بررسی مقایسه ای تأثیر اموزش خود مراقبتی به روش پیام و کتابچه آموزشی بر خودکارآمدی و تبعیت از رژیم دارویی در نوجوانان مبتلا به صرع 95/03/30 08:30
سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه قاسمی کوشکنو دکتر مهدی بنان ژنتیک اثر بخشی مداخله ی مددکاری گروهی با شیوه ی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان 95/03/26 09:00 سالن جلسات ژنتیک
      الهام سعیدی نیا دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی ابعاد والد گری،رابطه والد- کودک و مشکلات رفتاری کودکان مادران معتاد 95/03/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      عسل فاضلی دکتر بهروز دولتشاهی پرستاری تأثیر بازتوانی شناختی بر بهبود نقائص شناختی (توجه، حافظه و عملکرد اجرایی)و علائم و نشانه های بیمران مبتلا به اسکیزوفرنیا براساس سطوح شناختی 95/03/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مژگان سعید دکتر اصغر مکارم مدیریت توان بخشی بررسی مقایسه ای سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیر مقیثم مراکز سالمندان شهر تهران در سال 1394 95/03/22 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      حانیه اسدی نژاد دکترمحمدعلی حسینی مختاری  پرستاری بررسی تأثیر اجرای تکنیک ساماندهی محیط کار (S5) بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های جراحی و داخلی مرکز آموزش درمانی امیرالمومنین (ع) و صیاد شیرازی شهر کردکوی در سال 1394 95/03/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      بی بی نجمه عبادی دکتر محمدعلی حسینی  دکتر ابوافضل رهگوی پرستاری اثر بخشی مداخله ای مددکاری گروهی با شیوه ی اموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان 95/03/18 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      پریا پور حسین هند آباد دکتر مصطفی اقلیما مددکار ی اجتماعی بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر مشارکت اجتماعی معلولین جسمی و حرکتی 95/03/16 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا تقی نزاد دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی اثر بخشی مداخله ی مددکاری گروهی با شیوه ی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان 95/03/16 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم اکبرزاده زهرا کاشانی نیا پرستاری انطباق فرهنگی و اعتبار یابی چک لیست اصلاح شده غربالگری اوتیسم در نوپایی همراه با پیگیری 95/03/12 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      نرگس نجاتی نژاد دکتر بهمن بهمنی دکتر منوچهرازخوش مشاوره اثر بخشی گروه درمانی شناختی وجودی بر کیفیت زندگی سالمندان 95/03/09 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      وحیده محمدی ثابت دکتر فریبا یادگاری دکتر مهشید فروغان گفتاردرمانی بررسیعملکرد روانی گفتار در سالمندان هنجار فارسی زبان 95/03/09 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      سپیده محوری دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک شناسایی ژن های جهش یافته در اختلالات ماده سفید مغز در 10 خانواده مبتلا به ناتوانی ذهنی ارثی همراه با لکودیستروفی به روش توالی یابی اگزوم 95/03/08 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      آیلین شادانی دکتر محمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی بررسی ابعاد عضلات شکمی و مالتی فیدوس در حالت استراحت در وضعیت استراحت و انقباض بین افراد سالم مبتلا به اسپوندیلولیستزیس با استفاده از سونوگرافی 95/03/05 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سعید فروزنده دکتر مهشید فروغان دکترمحمد حسن فرهادی مدیریت توان بخشی رابطه آگاهی از حقایق دوران سالمندی و نگرش به سالمندی با استرس شغلی در مراقبان رسمی سالمندان مقیم آسایشگاه -شهر تهران 1394 95/02/29 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زینب کاظمی دکتر محمد رضا مختاری نیا ارگونومی طراحی و ارزیابی نرم افزار فیدبک ارگونومیک برای کاربران رایانه در واحد اداری 95/02/26 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی جانگرد دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی مقایسه تأثیر توان بخشی دهلیزی نظارت شده و کنترل نشده در بیماران مبتلا به نقص دهلیزی یکطرفه بر اساس بهره رفلکس چشمی - دهلیزی 95/02/11 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا راستی دکتر نرگس ارسلانی پرستاری ارزیابی و مقایسه اثر بخشی آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار با استفاده از PTAI و REBA در اتاق عمل 95/02/08 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      سپیده قباخلو دکتر مریم نیشابوری ژنتیک بررسی تمایل اتصال فاکتور نسخه برداری RUNXI  به توالی پالیندرومیک5  HS4 در ناحیه ی تنظیم لوکوس بتا 95/02/07 10:00 الن جلسات ژنتیک
      فریبا اردلانی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک بررسی ژن های شناخته شده شنوایی در 100 خانواده ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرومی اتوزومی مغلوب به روش توالی یابی نسل بعد 95/02/01 11:00 سالن جلسات ژنتیک
      سپیده باطبی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی بد عملکردی مولفه های هیجانی در بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی 95/01/29 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      زکیه توکلی دکتر نرگس ارسلانی پرستاری بررسی رابطه عوامل روانی - اجتماعی و شغلی با وضعیت سلامت پرستاران در بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 95/01/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      حمید رضا اشراقی دکتر مهشید فروغان دکتر حبیب الله کواری مدیریت توان بخشی بررسی ارتباط خودکار آمدی و اضطراب /افسردگی در سالمندان برخوردار از حمایت اجتماعی بالا و پایین در سراهای سالمندی شهر تهران - سال 1394 95/01/24 13:15 سالن جلسات ابن سینا
      سید مهدی حسینی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی ارتباط بین درد، ترس از حرکت ، سطح ناتوانی و فعالیت های روزانه با یافته های تصویر برداری ام آر آی در بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمر  94/12/24 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه رجب زاده دکتر یحیی سخنگوئی فیزیوتراپی ترجمه ف بومی سازی وارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس ناتوانی لندن (LondonHandicap Scale) در افراد مبتلا به زانو درد مزمن فارسی زبان ایرانی 94/12/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مرتضی نصیری دکتر مهشید فروغان دکتر حبیب اله کواری  مدیریت توان بخشی بررسی وضعیت طراحی فراگیر آسایشگاه های سالمندان شهر تهران بر اساس پرسشنامه ی بررسی تناسب فیزیکی آسایشگاه سالمندان در سال 1393 94/12/22 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      حمید رشیدی دکتر اکبر بیگلریان آمار زیستی کاربرد مدل چند - وضعیتی بقا در تحلیل داده های سرطان پستان 94/12/22 10:00 سالن جلسات گروه امار زیستی
      کاظم خزان دکتر جلال یونسی مشاوره مقایسه وضعیت کیفیت زندگی سالمندان قبل و بعد از ارائه ی بسته خدمات توان بخشی سازمان بهزیستی - مرکزروزانه توان بخشی کهریزک - محمد شهر کرج1393 94/12/22 10:00 سالن جلسان ژنتیک
      محمد نصیری دکتر مهشید فروغان وحید راشدی مدیریت توان بخشی مقایسه وضعیت کیفیت زندگی سالمندان قبل و بعد از ارائه ی بسته خدمات توان بخشی سازمان بهزیستی - مرکز روزانه توان بخشی کهریزک -محمد شهر کرج-1393 94/12/22 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      هدی موزونی دکتر رضا نیلی پور دکتر زهرا سادات قریشی گفتاردرمانی سنجش عملکرد اجرایی در کودکان فارسی زبان 5 تا 8 ساله با آسیب ویژه زبانی و ارتباط ان یا نقایص زبانی 94/12/19 13:15 سالن گروه گفتاردرمانی
       عماد آل کثیر دکتر پروانه محمد خانی روان شناسی بالینی شیوع اعتیاد به اینترنت در مدارس و ارتباط ان با عوامل شخصیتی و نشانه های اختلالات روانی 94/12/19 10:00 سالن جلسات ریاست
      الناز حاجتی دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی رابطه ی بین ابعاد شخصیتی مدل پنج عاملی با مدل های ابعادی اختلال های شخصیت در DSM-5 94/12/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نیلوفر کاظمی دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی
 تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت روان خانوارهای دارای فرد ناتوان شهر تهران
94/12/18 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      تابان نعمتی فرد دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی تأثیر آموزش به روش خود مدیریتی پنج -آ، برآپگار خانواده و کیفیت زندگی مادران داری کودک فلج مغزی 94/12/18 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      حسین مهدوی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه  دکتر مظلومی  ارگونومی ارزیابی مشکلات ارگونومیک در بین کارکنان بانک و ارائه ی راهکارهای اصلاحی با استفاده از روش ارگونومی مشارکتی 94/12/16 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نرجس زنهاری دکتر مهشید فروغان مدیریت توان بخشی بررسی تأثیر انتقال دانش پنهان به روش داستان گویی بر آگاهی و نگرش به سالمندی در مراقبان رسمی آسایشگاه ها - شهر شیراز سال 1394 94/12/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      کبری مسعودی پور دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر اعتبار درمانی بر کیفیت زندگی و وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به دمانس آلزایمر 94/12/15 10 سالن جلسات ژنتیک
      طاهره احمد پور دکترد مهدی رصافیانی دکترنازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی تعیین اثر بخشی خانواده به خانواده بر مهارت های اجتماعی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه / پیش فعالی 94/12/11 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      راضیه موچان دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی طرح واره درمانی بر بهبود علائم شکست عاطفی 94/12/09 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      علی کیانی دکتر محمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی بررسی سطح مقطع عضله مالتی فیدوس کمری در دانش آموزان پسر دبیرستانی سالم و مقایسه آن باگروهه سنی مشابه مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با استفاده از سونوگرافی 94/12/02 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      سید یحیی حسینی دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی بررسی اثر تزریق جنتامایسین داخل گوش میانی بر پاسخ های ارگان دهلیزی در بیماران منیر یک طرفه قطعی 94/11/28 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      پریسا اکرمی دکتر سید حسین محققی کمال رفاه اجتماعی بررسی رابطه ی بین احساس شهروندی وگرایش به انحرافات اجتماعی در نوجوانان شهر تبریز 94/11/28 13:00 سالن جلسات گروه رفاه اجتماعی
      زینب زارعی دکتر سید حسین محققی کمال رفاه اجتماعی بررسی رضایت از زندگی در زنان شهر تهران و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن 94/11/28 10:00 سالن جلسات اساتید
      سیروان مام عزیزی دکتر میر طاهر موسوی رفاه اجتماعی بررسی ارتباط نحوه گذراندن اوقات فراغت با کیفیت زندگی معلولین جوان جسمی-حرکتی 94/11/28 08:30 سالن جلسات اساتید
      یاسین لرنی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی تجزیه وتحلیل کینماتیکی تنه، ران و ساق در حین آزمون پنج بار بر خاستن و نشستن در سه گروه سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن و جوانان سالم 94/11/27 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      کیوان نصیری دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی مقایسه تأثیر دو روش تمرین درمانی ناحیه گردن وتمرینات پاسچرال بر روی میزان درد و ناتوانی گردن درد مزمن غیراختصاصی 94/11/26 08:30 سالن جلسات گروه فیزیوتراپی
      سرور خوبی وند دکتر حمید رضا مختاری نیا ارگونومی طراحی و روانسنجی چک لیست بررسی محیطهای کاری داندانپزشکی 94/11/26 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      منیره کاشی دکتر محمد علی حسینی دکتراحمدد علی اکبری کامرانی  پرستاری بررسی تأثیر آرام سازی فک بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 93 94/11/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم کامی دکتر پروانه محمد خانی روان شناسی بالینی تبیین سهم عوامل فرا تشخیصی در پیش بینی اختلال اضطراب سلامتی و اضطراب فراگیر 94/11/25

1100

سالن جلسات ابن سینا
      سمانه دریکوند دکتر فیروزه ساجدی کودکان استثنائی اثر بخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارت های حرکتی کودکان 7-11 سال پسر آسیب بینایی 94/11/20 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهران کاهه دکتر روشنک وامقی مدیریت توان بخشی بررسی ارتباط خود پنداره و خودکارآمدی با خود مدیریتی در سالمندان آسایشگاههای شهر تهران در سال 1394 94/11/17 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیه آذر نیا دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی بررسی پایایی اینتر و اینترا ریترمقیاس Modified tardieu  در ارزیابی اسپاستیستیه اکستانسورهای زانو در بیماران مبتلا به ام اس 94/11/14 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      اعظم حسین زاده دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی بررسی اختلالات احتمالی اسکلتی - عضلانی ناشی از رژه وتمرینات رژه در دانشجویان پسربدو خدمت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دوره 6 ماهه اول 94/11/13 10:00
سالن جلسات ابن سینا
      زیور طاهری دکتر محمد علی حسینی دکتر محسن پور مدیریت توان بخشی بررسی رابطه اخلاق کاری با کیفیت خدمات در سازمان بهزیستی شهر اصفهان در سال 1394 94/11/13 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      احسان حسامی دکتر مرتضی فرازی گفتاردرمانی مقایسه درک نحوی در بیماران مبتلا به پارکینسون و افراد سالم فارسی زبان 94/11/10 14:00 سالن جلسات اساتید
      فاطمه باقرزاده دکتر یونس لطفی دکترعلی ناظری شنوایی شناسی مقایسه غیر قرینگی عملکردی نیمکره های مغزی در شنوایی دایکوتیک در سالمندان موسیقی دان و غیر موسیقی دان  94/11/10 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      علی غلامی دکتر مهدی رهگذر آمار زیستی کاربرد مدل آمیخته با در ستنمایی تاوائیده در تحلیل داده های صدمات ناشی از سقوط سالمندان 94/11/07 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      امیر مغنی باشی دکتر منصور فتحی مددکاری اجتماعی طراحی شیوه نامه (پروتکل)مداخله مددکاری اجتماعی در درمان و بازتوانی سوء مصرف کنندگان مواد در مراکز درمان اجباری 94/11/07 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      شهرزاد رئیسی دکترمریم مقصودی پور مهندس رضا اسکوئی زاده ارگونومی طراحی مجدد صفحه کنترل با رویکرد ارگونومی 94/11/07 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      محسن یوسف زاده دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی کیفیت زندگی وابسته به باروری (Fertiqol) زوج های نابارور و نقش مدت ناباروری،علت ناباروری و راهبردهای مقابله ای 94/11/06 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا کلهر دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک پزشکی تشخیص ژن های عامل بیماری در 20 فرد مبتلا به دیستروفی عضلانی به روش توالی یابی نسل بعدی 94/11/06 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      فروغ باقرزاده دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی تأثیر یک جلسه تکنیک های انرژی عضلانی بر شدت درد، دامنه حرکتی و حس عمقی در بیماران با گردن درد مزمن غیر اختصاصی  94/11/06 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شعله شریفی پور دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی رشد ضمایر ملکی متصل در کودکان 5 ،2-4 ساله فارسی زبان 94/11/05 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      امیر علی کردهانی دکترمختارعراض پور ارتوپدی فنی بررسی تأثیر آنی داکر پنجه بر پارامترهای کینماتیکی و فضایی -زمانی راه رفتن بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 94/11/04 13:30 سالن جلسات ابن سینا
       وحید ولی نژاد دکتر فریبا یادگاری گفتاردرمانی بررسی روایی و اعتبار آزمون نگرش ارتباطی در بزرگسالان دارای لکنت و غیر لکنتی (بیک کت ) 94/11/04 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا متینی فر دکتر محسن امیری فیزیوتراپی مقایسه اثر تکنیک شاک ویو و ماساژ فریکشن بر روی درد زنان مبتلا به نقاط ماشه ای در عضله تراپزیوس فوقانی 94/11/03 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      میلاد اسماعیلی دکتر اصغر دادخواه دکتر گیتا موللی مشاوره اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT برکاهش علائم افسردگی مادران کودکان سندرم داون 94/10/30 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      صبا یار محمدی دکتر اصغر مکارم مدیریت توان بخشی بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان شهر تهران در سال 94 94/10/29

13:30

سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه فاریابی دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی تأثیر مداخله وازگان پایه بر وضوح گفتار کودکان سندرم داون آموزش پذیر11-7 ساله فارسی زبان 94/10/29  10:00 سالن جلسات ابن سینا
       مهناز توهمی دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی ارزیابی پایایی و روایی نسخه نشانگان اضطراب درد در ایرانیان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی 94/10/28 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا جعفری دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های پاسخ برانگیخته شنوایباا محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 12 سال 93 94/10/26 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      ویدا دیناروند دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی تأثیر متحرک سازی (موبیلیزاسیون)استخوانهای اسکافویید و همیت دربیماران مبتلا به سندرم تونل کارپل (یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی ) 94/10/26 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      رحیم صادقی دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی بررسی اثر Dry needling  بر بهبود بیماران مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله کوادراتوس کمری 94/10/26 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا معینی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران به خشونت محل کار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان 94/10/19 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سحر بیک زاده دکتر بهروز دواتشاهی روان شناسی بالینی اثر بخشی خود افشا سازی هیجانی نوشتاری و تصویری بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب کودکان 10-16  ساله ی مبتلا به سرطان 94/10/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سید صادق رحیمی دکتر مرتضی فرازی گفتاردرمانی بررسی رابطه بین شدت لکنت و نگرش ارتباطی در فرادداری لکنت بزرگسال 94/10/15 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      ارزو قنبرلو دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری تأثیر بازتوانی قلب مبتنی بر سبک زندگی وکیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سکته قلبی در شهرستان خوی در سال 93 94/10/13 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      میلاد غلامی دکتر مختار عراض پور اعضاء مصنوعی بررسی تأثیر لینک دو طرفه مفصل هیپ بر پارامترهای فضای مکانی و کینماتیکی راه رفتن بیماران آسیب نخاعی هنگام استفاده از ارتز پیشبرندهای ایزوسنتریک 94/10/12 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      رضا همتی دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی بررسی سرعت پردازش اطلاعات در انواع بالینی مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه با افراد سالم 94/10/12 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی پاکباز دکتر محمد علی حسینی آقای برزگر پرستاری بررسی تأثیر اموزش مراقبت از کمر (به روش bach school) برمیزان کمردرد و ناتوانی عملکردی پرستاران دارای کمردرد شاغل در بیمارستان شهدای تجریش 1394 94/10/05 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      نبی اکبر نژاد دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری بررسی اثر فشار درمانی بر روی دردف سفتی و عملکرد زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت مقیم در سراهای سالمندی تهران در سال 1393 94/09/30 13:00 سالن جلسات ژنتیک
      فرانک جلوه زاده دکتر ابراهیم رضایی دوگاهه روان شناسی بالینی اثر بخشی درمانی سیمونتون براتقاء کیفیت زندگی و کاهش آشفتگی هیجانی زنان مبتلا به سرطان سینه 94/09/25 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهراخصالی دکتر فرحناز محمدی شاهبلغی پرستاری بررسی تأثیر ورزش تای چای چوان بر میزان افسردگی و اضطراب زنان سالمند ساکن در کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران در سال 93 94/09/24 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      شادی عابدی دکتر مهشد فروغان مدیریت توان بخشی بررسی رابطه معنای زندگی و سلامت معنوی در سالمندان مقیم آسایشگاه های شهرستان شمیرانات در سال93 94/09/10 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      ندا پاکزاد دکترکیان نوروزی تبریزی پرستاری مقایسه تأثیر دو روش آموزش سخنارنی و مجازی بر فرهنگ ایمنی بیماردر پرستاران بیمارستان های دولتی شهر ایلام 94/08/25 13:45 سالن جلسات ژنتیک
      ابوالفضل محمدیان دکتر شیما شکیبا روان شناسی بالینی شناسایی نقش سطح تحول من (ایگو) و ابعاد تنظیم هیجانی در علایم و نشانه های زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) 94/08/17 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه ضیغمی دکتر اکبر داروئی عطیه اشتری  گفتاردرمانی بررسی رشد آگاهی از هجا در کودکان 5-3 ساله ی فارسی زبان 94/08/13 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد حسن دهقانی دکتر اصغر مکارم مدیریت توان بخشی ارتباط بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان بخشی بهزیستی شهر یزد 94/08/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد احمدی دکتر نیکتا حاتمی زاده مدیریت توان بخشی تبیین مفهوم ومولفه های سرمایه فکری در حوزه خدمات توان بخشی 94/08/05 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهتاب شریف محسنی دکتر محمد عای حسینی پرستاری بررسی تأثیر کاربرد پروتکل مراقبت از پا در بهبود برکیفیت زندگی و پیشگیری از میزان  مشکلات شایع پا و ناخن سالمندان مراجعه کننده به کانون سالمندان منطقه 4 شهرداری در سال 1393 94/08/05 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهران شیریان دکتر محمد رضا صفری رضا وهاب کاشانی ارتوپدی فنی اندازه گیری فشار وارد از شل قدامی ارتز عملکردی زانو بر تیبیا در افراد دچار پارگی رباط صلیبی قدامی با استفاده از دستگاه پلاینس در زمان راه رفتن 94/07/29 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد جواد حجتی دکتر مختار عراض پور ارتوپدی فنی بررسی تأثیر تحرک مفصل مچ بر میزان مصرف انرژی هنگام استفاده از راه رفتن متقا رن در بیماران آسیب نخاعی 94/07/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      صدیقه خوش نظری
دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی تأثیر آموزش مهارت هوش هیجانی بر میزان تاب آوری و استرس شغلی پرستاران در بیمارستان روان پزشکی روزبه شهر تهران در سال 1392 94/07/28 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهره انجیدنی

دکتر یونس لطفی

دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی بررسی اثر بخشی تربیت شنوایی به روش تفاوت شدت بین گوش DIID بر امتیاز تلفیق دو گوشی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری 7 تا 12 سال 94/07/28 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      سمیرا محبوبی دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی بررسی رابطه ویژگیهای شبکه اجتماعی با استعداد اعتیاد و سلامت روان در دانش آموزان (19-14)دبیرستانی شهر تهران 94/07/27 13:00 سالن جلسات ژنتیک
      حجت اله مهدی دکتر مداح پرستاری بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت اصفهان 94/07/27 10:00 سالن جلسات اساتید
      فاطمه یزدانی دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی - ایرانی خانواده با نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و سطح اعتیاد پذیری در نوجوانان دختر مراجعه کننده به فرهنگسرای بهمن شهر تهران در سال 1393 94/07/27 08:30 سالن دکتر شاملو
      بتول زارع دکتر پورشهباز روان شناسی بالینی تعیین الگوهای روابط بین فردی افراد دارای سابقه آزار در دوران کودکی 94/04/26 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      وحید معروف دکتر مهیار صلواتی ارتوپدی فنی ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه Musiqol  در افراد مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس فارسی زبان ایرانی 94/07/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مینا کریمی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری تأثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر خستگی زنان سالمند مبتلا به مولتیپل پل اسکلروزیس مقیم در آسایشگاه کهریزک در سال 92 94/07/25 14:00 سالن جلسات ابن سینا
      ثریا دشتی دکتر ابراهیم رضایی دوگاهه روان شناسی بالینی بررسی نقش سوگیری توجه به چهره های هیجانی در پیش بینی خود کارامدی اجتماعی در اختلال اضطراب اجتماعی 94/07/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      شیوا نوری دکتر غلامرضا امینیان ارتوپدی فنی ترجمه معادلسازی بین فرهنگی پرسشنامه تشخیص بی ثباتی عملکردی مچ پا در ایرانیان و ارزیابی و روایی و پایایی ان 94/07/22 14:00 سالن جلسات ابن سینا
      ابوالفضل علمدار لو دکتر محمد علی حسینی پرستاری تأثیر کاربرد مدل مراقبت مشارکتی برکیفیت خواب بیماران تحت عمل پیوندعروق کرونر مراجعه کننده به مرکز توان بخشی بیمارستان قلب الزهرا شیراز 93 94/07/21 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه یوسلیانی زهرا کاشانی نیا پرستاری بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر سبکهای تصمصم گیری مدیران پرستاری بیمارستان مفرح در سال 1392 94/07/21 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      هانیه دمیرچی دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی خانواده دارای فرزند در شرف ازدواج با الگوهای ارتباطی خانواده و سن ازدواج فرزندان در شهر کرج در سال 93 94/07/20 14:30 سالن جلسات ابن سینا
      صدیقه فرخی مقدم دکتر حجت اله حقگو کاردرمانی تأثیر تحریکات وستیبولار بر کارکردهای کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی 94/07/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم خسروزاده  دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی عدالت سازمانی ، رفتار شهروندی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهر شیراز در سال 1393 94/07/19 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      گلنوش میرزایی دکترمحمد علی حسینی دکتر حبیب اله کواری مدیریت توان بخشی بررسی آسیب پذیری غیر سازه ای و عملکردی مراکز توان بخشی دولتی سازمان بهزیستی شهر تهران در مواجه با بلایای طبیعی با استفاده از ابزار استاندارد ملی در سال 1393 94/07/18 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سالار اسبقی دکتر محمد رضا صفری دکتر محمود بهرامی زاده ارتوپدی فنی بررسی راستای محور مکانیکی در اندام تحتانی افراد قطع عضو با استفاده از پروتز زیر زانو با راستای مورد قبول 94/07/12 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      ناصر صدقی گوی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر برنامه ی ورزشی بر شدت درد نوروپاتیک واسکلتی - عضلانی بیماران ضایعات نخاعی در بیمارستان خاتم االانبیاء (ص) 1393  94/07/12 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      اسداله طاهری دکتر مهدی رصافیانی فاطمه بهنیا کاردرمانی بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پدران و مادران کودکان فلج مغزی 94/07/11 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی محمدی دکتر حسن رفیعی رفاه اجتماعی بررسی انحراف اجتماعی ارتشا و عوامل مرتبط با ان در میان ساکنان شهر تهران در سال 1393 94/07/07 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      منیژه معتمدی دکتر حمید رضا مختاری نیا فیزیوتراپی بررسی اثر بخشی مداخله در طراحی مجدد ایستگاه کاری در بخش مونتاژ کارخانه باطری 94/06/31 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      ماهان رستگار دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی مقایسه حس وضعیت غیر فعال و حس حرکت مفصل شانه در زنان با و بدون شلی عمومی مفصل 94/06/31 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم یاوری دکتر ملیحه عرشی مددکاری اجتماعی بررسی رابطه انک اجتماعی و حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مبتلا به ایدز 94/06/31 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی جهانی دکتر سید علی حسینی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی تأثیر نوروفیدبک بر مهارت های ادارکی - حرکتی کودکان اداری اختلال نقص توجه به همراه پیش فعالی 94/06/30 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      ساغر کرایمی دکتر مسعود کریملو آمارزیستی کاربرد رگرسیون لجستیک دو جمله ای ریج در پیش بینی مناسب از وضعیت افراد دچار شریانهای کرونری 94/06/29 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      افروز آرمال دکتر حمید رضا مختاری نیا ارگونومی بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست ارزیابی سریع تنش اداری (روسا) 94/06/29 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      سولماز طاهری دکتر مهدی رهگذر آمار زیستی کاربرد مدل بازگشتی دارای شکنندگی همراه با متغیرهای پیشگوی وابسته به زمان با استفاده از درستنمایی تاوانیده در داده های بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی 94/06/28 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      نسیم پاک نیا دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 94/06/28 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      سحر مسعودی دکتر مهدی رهگذر آمار زیستی کاربرد مدل بازگشتی دو متغیره همراه با شکنندگی چند متغره در تحلیل داده های بیماران مبتلا به سرطان دهان ، گلو و حنجره  94/06/25 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهام سرآبادی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیو تراپی مقایسه فضای ساب آکرومیال و اختلال حرکتی کتف در افراد مبتلا به شانه گرد و افراد سالم با استفاده از اولتراسونوگرافی 94/06/25 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      حسن خشنو دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری بررسی ماساژ پشت بر کیفیت خواب سالمندان مقیم سرای سالمندان بندرعباس در سال 1393 94/06/24 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      مینا فتوحی دکتر فریبا یادگاری گفتاردرمانی بررسی رشد غان و غون در کودکان طبیعی 6 تا 12 ماهه فارسی زبان 94/06/22 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      شیما مطلوبی دکتر طلیعه ظریفیان دکتر طاهره سیما شیرازی گفتاردرمانی بررسی مهارت تعریف واژه در کودکان 7-12 ساله فارسی زبان 94/06/21 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      نادر علی رضا لو دکتر سید علی حسینی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی تأثیر بیو فیدبک مبتنی بر نقشه مغزی (QEEG) بر مولفه های رفتاری و توجیهی کودکان پسر 7 14 ساله با تشخیص بیش فعالی و کمبود توجه 94/06/18 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      راحله مسعودی دکتر بهمن بهمنی مشاوره ساخت ، رواسازی و اعتبار یابی پرسشنامه اضطراب هستی 94/06/18 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم زرگوش دکتر محسن امیری فیزیو تراپی بررسی ارتباط بین سطح مقطع و میزان انقباض عضلات فلکسور عمقی گردن در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی و افراد سالم 94/06/17 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      هادی مداحی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه  دکتر مصطفی پویا ارگونومی طراحی و ارزیابی ویژگی های شناختی شش نماد هشدار دهنده متحرک برای انتقال پیام انحراف از مسیر "به سایر رانندگان" 94/06/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      رضوانه لک دکتر محسن امیری فیزیوتراپی بررسی تأثیر تمرینات استقامتی بر عضلات کف لگن در بیماران خانم مبتلا به بی اختیاری ادرار استرسی 94/06/15 12:30 سالن اجتماعات ریاست
      فاطمه بهرامیان دکترغلامرضا امینیان ارتوپدی فنی بررسی تأثیر کفی سفارشی ساخته شده با تکنیک medial heel skive بر فشار کف پا، میزان درد و عملکرد در افراد مبتلا به سندرم درد پتلافمورال 94/06/15 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی حیدری دکتر کیان نوروزی تبریزی دکتر اصغر دادخواه پرستاری تعیین تأثیر روش توان بخشی روان شناختی (دوساهو)بر تعادل سالمندان مبتلا مولتیپل اسکلروزیس در آسایشگاه کهریزک در سال 93 94/06/14 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم شفیعی دکتر حمید رضا خانکه پرسترای بررسی تأثیر طب فشاری بر روی شدت درد و خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تهران در سال 93 94/06/14 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه فخاری نیا دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی مقایسه تأثیر آموزش انفرادی و آموزش گروهی هندلینگ بر کیفیت زندگی والدین کودکان 1 تا 6 ساله شهر اصفهان 94/06/11 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی مجاور دکتر غلامرضا امینیان دکتر مختار عراض پور ارتوپدی فنی بررسی اثر راکر پاشنه تا پنجه به همراه ارتز مرسوی بلند تحتانی بر سینماتیک مفاصل اندام تحتانی و پارامترهای فضایی - زمانی در بیماران پولیومیلیت 94/06/11 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      اسماء خدیو دکترعبدالله موسوی دکتر علی ناظری آستانه  شنوایی شناسی ساخت و بررسی ویژگیهای روان سنجی آزمون دایکوتیک هجای بی معنی در بزرگسالان هنجار 18 تا 25 سال فارسی زبان 94/06/10 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهسا عالی پناه دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی و تعهد زناشویی در خانواده های میانسال شهر تهران در سال 93 94/06/10 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      هاجردهقان دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی تأثیر آموزش بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا بر خودکارآمدی عمومی و مدیریت دیابت در بیماران دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان آق قلا در سال 93 94/06/07 08:00 سالن جلسات ابن سینا
      الهه اهوان بر دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی فراوانی گزارش تجربه آزار جسمی، و جنسی در وابستگان به مواد اپیوئیدل و نقش آن در ماندگاری دردرمان نگهدارنده با متادون 94/06/03 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه زینتی زهرا کاشانی نیا پرستاری بررسی تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی و افسردگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان های استان مازندران در سال 93 94/04/24 11:00 سالن جلسات اساتید
      منصور ذوقی فر دکترپروانه محمدخانی دکترعباس پورشهباز  روان شناسی بالینی اثر بخشی درمان گروهی با روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علایم و کیفیت خواب مبتلایان به استرس پس از سانحه ثانویه 94/04/23 11:00 سالن جلسات ژنتیک
      پروین اکبرف
دکترنورالدین کریمی فیزیوتراپی
بررسی تأثیر پانزده جلسه اعمال ترکش سگمنتال بر میزان بیرون زدگی دیسک کمری در بیماران مبتلا به کمردرد حاد 94/04/23 08:30 سالن جلسات اساتید
      سیده نفیسه عسگر نژاد دکتر اصغر مکارم مدیریت توان بخشی بررسی میزان اگاهی ، نگرش و عملکرد مسئولین در امر مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری تهران در سال 93 94/04/22 13:00 سالن دکتر شاملو
      مرتضی دانایی فر دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی و ارزشیابی مداخله راغب سازی با رویکرد مددکاری اجتماعی در منزل، برای ورود مردان سوء مصرف کنندگان مواد به درمان 94/04/22 10:00 سالن دکتر شاملو
      فریده نوید زاده رمضانعلی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی بر سازگاری فردی و اجتماعی دختران ساکن در شبانه روزی 94/04/21 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      طیبه جعفریان دکتر منصور فتحی مددکاری اجتماعی بررسی رابطه بین تعارض نقش جنسیتی و هوش هیجانی مردان با خشونت علیه همسران در شهر طبس 94/04/21 10:00 سالن دکتر شاملو
      شیرین فرازمند دکتر پروانه محمدخانی روان شناسی بالینی بد رفتاری های عاطفی دوران کودکی و آشفتگی های روانی بعدی در میان دانشجویان : نقش میانجی طرحوارههای ناسازگار اولیه  94/04/14 11:00 سالن دکتر شاملو
      میترا رضا پور دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی مقایسه غیر قرینگی عملکرد نیمکره های مغزی در شنوایی دایکوتیک در سالمندان و جوانان 94/04/13 10:00 سالن دکتر شاملو
      وحید بختیاری دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی آینده پژوهی افسردگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران 94/04/10 13:30 سالن جلسات اساتید
      سحر سرورهمایون دکتر مصطفی اقلیما دکتر ملیحه عرشی مددکاری اجتماعی بررسی مقایسه ای زابطه کفایت اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بازتوان شده و مستمری بگیر تحت حمایت بهزیستی شهرستان بابل 94/04/10 11:00 سالن جلسات اساتید
      نسرین فتاحی دولت آبادی دکتر حبیب الله کواری مدیریت توان بخشی بررسی عوامل مرتبط با آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایا از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز سالمندی شهر تهران سال 92 94/04/08 13:30 سالن جلسات اساتید
      فاطمه کریمی احمد آبادی دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی
بررسی اثر بخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد خانواده درمانی ارتباطی ستیر بر بهبود هم وابستگی اعضای خانواده سوء مصرف کنندگان مواد 94/04/07 10:00 سالن دکتر شاملو
      حمید حسن پور دکتر علی فرهودیان مشاوره اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان هم وابستگی مادران افراد معتاد 94/04/06 10:00 سالن دکتر شاملو
      محسن آقا جانپور دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک انسانی بررسی سمیت ژنتیکی (تعداد و ساختار کروموزومها ) ناشی ازآلاینده ی بیس فنل- آدررده های سلولی 7-MCF و فیبروبلاست 94/04/03 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      مریم حیدری دکتریونس لطفی  دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی مقایسه تأثیر توجه شنیداری بر شنوایی دایکوتیک کودکان دچار اختلال خواندن و هنجار 8 تا 10 سال 94/04/02 12:30 سالن جلسات ژنتیک
      مینا نوری دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی نقش میانجی خودکارآمدی و انتظارپیامد در رابطه با شدت درد اداراک شده با ناتوانی و افسردگی بیماران مبتلا به دردد مزمن 94/04/02 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      عاطفه صفر آبادی دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی برنامه یFOCUS  بر کیفیت زندگی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان 94/04/01 12:30 سالن دکتر شاملو
      زهرا خانلری دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی مداخله مددکار یاجتماعی با رویکرد شناختی رفتاری در خانواده بر کاهش تجربه آزار سالمندان 94/04/01 10:00 سالن دکتر شاملو
      حدیثه حیدری دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی ارتباط میزان استرس ادارک شده و ابعاد چند گانه جایگاه کنترل و خودکارامدی با میزان کنترل پذیری علائم آسم در مبتلایان به بیماری آسم 94/03/31
11:00 سالن دکتر شاملو
      زینب صالح جونقانی دکترمرجان پشت مشهدی روان شناسی بالینی حافظه کلامی ، حافظه کاری، عملکرد اجرایی و توجه در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا 94/04/31 10:00 سالن دکتر شاملو
      صدیقه مومنی دکتر مهشید فروغان مشاوره اثر بخشی مشاوره گروهی با استفاده از تکنیکهای گشتالتی بر روحیه و احساس تنهایی سالنمدان ساکن آسایشگاه 94/03/30 12:00 سالن دکتر شاملو
      رقیه کوهی دکتر گیتا موللی کودکان استثنائی تأثیر برنامه والد - کودک فرانک بر رابطه مادر- کودک کم شنوا 94/03/26 08:30 سالن جلسات مرکز تحقیقات اطفال
      رقیه عباسی دکتر گیتا موللی کودکان استثنائی تأثیربرنامه آگاه سازی (متمرکز برقصه گویی)بر تغییرنگرش کودکان عادی در مورد همسالان کم شنوا در مدارس تلفیقی 94/03/25 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      سیف اله خدادادی نرگس ادیب سرشکی کودکان استثنائی اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری 94/03/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نیلوفر میرزایی طاقی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری تأثیر برنامه مدیریتی بردرد زانو، خودکارآمدی مراقبت از خود و عملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال 92 94/03/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      شیوا دلیریان 
دکتر ملیحه عرشی مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر مداخله مددکاری گروهی با رویکرد بخشش درمانی بر رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه 94/03/23 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      مظفر کاکایی دکتراصغر دالوندی کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی مقایسه فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز توان بخشی خصوصی و دولتی از دیدگاه کارشناسان توان بخشی شهر تهران درسال 1392 و ارائه راهکارهای ارتقای آن 94/03/20 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      هدی حسینیان دکتر نیکتاحاتمی زاده مدیریت توان بخشی بررسی تأثیر مشاوره پرستاری بر اضطراب و رضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان امیرالمومنین شهرستان کردکوی سال 1393 94/03/20 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      امیرحسین صحیح النسب دکتر محمد علی حسینی ،کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه هوش سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان بهزیستی یزددر سال 93 94/03/19 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      زاهد کنعانی نرگس ادیب سرشکی کودکان استثنائی تأثیر آموزش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارسا خوان 94/03/19 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      حمیده زمانیان زهرا کاشانی نیا پرستاری تأثیر کاربرد ماساژسوئدی بر خستگی و کیفیت زندگی کودکان 7-12 ساله مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک تحت شیمی درمانی در مرکز طبی کودکان شهر تهران در سال 1393 94/03/16 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      هانیه الستی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی تعیین اثر بخشی مداخلات شناختی - رفتاری در کاهش وزن افراد با شاخص توده بدنی 30 یا بالاتر 94/03/10 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      اعظم صفار دکتر اکبر بیگلریان امار زیستی کاربرد مدل های شکنندگی در تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان خون حاد 94/03/09 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      وحیده اسد نژاد زهرا کاشانی نیا پرستاری بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت و کمیت خواب نوجوانان دختر دبیرستانی شهرستان فردیس استان البرز در سال 93 94/03/06 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      بهناز جباری پور دکتربیژن خراسانی فیزیوتراپی بررسی اولتراسونیک عملکرد عضلات کف لگن در الگوهای اندام تحتانی تسهیل عصبی عضلانی حس عمقی در زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادارار 94/03/04 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی فرزاد مهر دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر مشاوره پرستاری بر اظطراب و رضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان امیر المومنین شهرستان کردکوی سال 1393 94/03/03 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      ابراهیم سلطانی عظمت دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی نقص نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک 94/03/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سحر دالوند دکتر عنایت بخشی آمار زیستی کاربرد مدل متغیر پنهان در بیماری تصلب شرایین با پاسخ های دو متغیره همبستهی پیوسته و دو حالتی 94/02/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      نسرین قنبری دکتر یونس لطفی دکتر علی ناظری آستانه شنوایی شناسی ساخت و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیه امیخته 94/02/22 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      جواد ترکمان غلامی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرساری بررسی ارتباط ترس از سقوط و محدودیت حرکتی در میان سالمندان شهر قائم شهر سال 1392 94/02/20 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      محمد محمدی دکتر علی فرهودیان فاطمه شعاعی مشاوره اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش پرخاشگری در نوجوانان بزهکار 94/02/16 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سمیه صالح آبادی دکتر فرحنازمحمدی شاهبلاغبی پرستاری تأثیر آرام سازی به روش تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب و مشخصه های همودینامیک سالمندان تحت عمل راحی کاتاراکت و گلوکرم 94/02/14 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      روح انگیز معصومی دکتر زهرا کاشانی نیا پرستاری بررسی تأثیر آموزش عملی نقش های مادری بر اعتماد به نفس حین مراقبت و هویت مادری مادران نخست زای شهرستان اردبیل 92-1391 94/02/07 12:00 سالن جلسات ژنتیک
      فریما عنبری دکتر ابرهیم رضائی دوگاهه روان شناسی بالینی روش های ناسازگارانه کنترل فکر در افراد با اظطراب فراگیر و افسردگی اساسی و ارتباط ان با اضطراب 94/02/06 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      بتول کوثری دکتر یحیی سخنگویی فیزیوتراپی بررسی تأثیر اضافه شدن کینزیوتیپیک به مداخلات معمول فیزیوتراپی در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد مکانیکی گردن 94/01/29 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      رسول دیناری گله دار دکتر منوچهر ازخوش مشاوره پیش بینی رضایت زناشویی به وسیله ویژگی های شخصیتی (5 عاملی نئو )  و فرسودگی شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی 94/01/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهره مشمول دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری سالمندی بررسی ارزش دو شاخص APACHEIV و SAPSII در تعیین شدت بیماری، طول مدت بستری و پیش بینی مرگ و میر بیماران ICU بیمارستان های هاشمی نژاد و امام رضا در سال 1390 94/01/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      نجمه علیاری عطا آبادی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر مئداخله  شناسی - رفتاری به شیوه گروهی بر میزان استرس پرستاران تازه کار در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 94/01/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      آزاده رباب پور درخشان دکتر حمید رضا مختاری نیا ارگونومی ارزیابی ارگونومیک کلاس آموزش کامپیوتر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 93/12/24 14:00 سالن جلسات ابن سینا
      زینب کربلایی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری بررسی تأثیر تفریح درمانی بر میزان افسردگی سالمندان مراجعه کننده به مرکز مراقبت روزانه ی یاس واقع در شهر تهران در سال 92 93/12/24 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      راضیه باغی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی مقایسه الگوی فعالیت عضلات اکستانسور گردن در پاسخ به یک وظیفه حرتی اندام فوقانی در افراد سالم و افراد مبتلا به گردن درد مزمن به وسیله اولتراسوند 93/12/20 14:00 سالن جلسات ابن سینا
      فرشته گودرزی دکتر نورالدین کریمی  فیزیوتراپی مقایسه الگوهایفعالیت عضلات اکستانسور گردن حین انقباض ایزومتریک اکستانسوری گردن در افراد با پاسچر سررو به جلو وپاسچر طبیعی سر با استفاده از اواولتراسونوگرافی 93/12/20 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      ملیحه اعظم حاج هاشم خانی دکتراصغر دالوندی پرستاری رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب و نمایه توده بدن در کودکان 6-11 ساله قزوین سال 93 94/02/19 10:00 سالن جلسات ابن سینا
       نسرین چهل امیرانی دکتر رباب صحاف دکتر مهدی رصتافیانی کاردرمانی برسی روایی و پایایی پرسشنامه" کیفیت زندگی افراد ناتوان سازمان بهداشت جهانی "در افراد سالمند ناتوان 93/12/18 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      پروانه خفتان دکتر ملیحه عرشی مددکاری اجتماعی بررسی مسایل و مشکلات بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) 93/12/13 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فردین علی پور دکترمختارعراض پور دکتر فرهاد طباطبائی اعضاء مصنوعی بررسی تأثیر ارتوز بلند اندام تحتانی با مفصل زانوی قدرتی بر تقارن راه رفتن افراد مبتلا به پولیومیلیت 93/12/12 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهره زنگویی دکتر روشنک وامقی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه ویژگی شغلی با سلامت روان در کارشناسان توان بخشی مراکز توان بخشی دولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور در سال 1393 93/12/12 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مجید گودرز تله جردی دکتر مهشید فروغان مدیریت توان بخشی بررسی رابطه حمایت های اجتماعی و بهزیستی ذهنی در سالمنندان مراجعه کننده به مراکز جامع توان بخشی روزانه سالمندان استان  تهران 1393 93/12/11 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      کیوان اعظمی رمضانعلی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی بررسی نقش سبک های فرزند پروری والدین در همنشینی با همسالان و بزهکاری نوجوانان شهر تهران 93/12/10 10:00 سالن جلسات ابن سینا
       عطیه ذریه زهرا دکتر الهه کیهانی ژنتیک بررسی بیان مارکرهای بافتی HER-2 -ER-CK/6 در 10 مرد ایرانی مبتلا به سرطان پستان و جهش در ژن BRCA1 93/12/09 11:30 سالن جلسات ژنتیک
      گوهر لطفی دکتر مهشید فروغان مدیریت توان بخشی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون غربالگری اختلال شناسی mini cog در سالمندان همدان 1392 93/12/09 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فتانه شاه حاتمی دکتر غنچه راهب مددکار اجتماعی بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانوادههای دارای نوجوان کم توان ذهنی که از خدمات مراکز توان بخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنندد در شهرستان کاشان 93/12/05 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فائزه سیدی دکترمنصور فتحی مددکای اجتماعی تأثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بارویکرد شناختی - رفتاری بر کفایت معلولین جسمی -حرکتی مجتمع آموزشی - نیکوکاری رعد شهر سنندج 93/12/05 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه استرش دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک بررسی شش ژن جدید عامل ناشنوایی مغلوب غیر سندرومی در 100 خانواده ایرانی -PTPRQ1-GRXCR5A26-SLC3-MSRB2GPSM-3GIPC 93/12/04 10:00 سالن جلسات ژنتیک
      زهرا چاکری دکتر مهیارصلواتی فیزیوتراپی بررسی تأثیر کینزیوتیپ بر روی پدیده فلکشن - رلکسیشن کمری با و بدون کریپ در افراد سالم 93/12/02 08:15 سالن جلسات ابن سینا
      جواد کاظمی دکتر جلال یونسی دکتر منوچهرازخوش مشاوره اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود برافزایش ابزار وجود معتادان در حال بازتوانی 93/11/29 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      امیر حسین حسین پور دکترسید جلال  یونسی مشاوره اثر گستالت درمانی گروهی بر افسردگی بیماران سرطانی 93/11/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      منصوره الزامی دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش افسردگی زنان مبتلا بر سرطان پستان 93/11/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سجاد سهراب نژاد دکتر سید جلال یونسی مشاوره اثر بخشی آموزش مفاهیم نظریه انتخاب (واقیت درمانی)برتعارض والد فرزندی و خودکار آمدی نوجوانان پسر 93/11/21 08:15 سالن جلسات ابن سینا
      سید مرتضی عظیمی نصرآبادی دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش  به روش شبیه سازی و تلفیقی (شبیه سازی و تئوری ) با روش سنتی (تئوری )در محمدود سازی حرکت ستون فقرات مصدومین حوادث ترافیکی ، بر عملکرد پرستاران شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی شهر تهران در سال 93 93/11/12 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا بابایی دکتر ابراهیم رضائی دوگاهه روان شناسی بالینی عاطفه منفی و مثبت و نقش میانجی توجه متمرکز برخود و کنترل توجه در پیش بینی شدت علائم اضطراب اجتماعی 93/11/04 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      نازنین مانی کازرونی دکتر مهدی رصافیانی فریبا دهکردی کاردرمانی اثر بخشی آموزش تکنیک های ذخیره انرژی بر خستگی و فعالیت های روزمره زندگی بیماران سرطانی سالمند 93/11/01 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      ابوالفضل پور صدوقی دکتر اصغر دادخواه کودکان استثنائی اثر بخشی روش توان بخشی روانی (دوسا-هو) برکیفیت زندگی کودکان 4تا12 سال فلج مغزی 93/10/29 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      کیمیا اسمعیلی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی ارتباط بین یافته های تصویر برداری ام ار ای با نشانه ها و آزمون های بالینی ، سطح ناتوانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمر 93/1029 09:00 سالن جلسات ابن سینا
       سمیرا لطفی دکتر ابراهیم رضایی دوگاهه روان شناسی بالینی شیوع قلدری د رمدارس و نقش ان در فراوانی نشانگان روان شناختی دانش آموزان (10-15)ساله شهرستان ارومیه در سال 92 93/10/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      ناهید سنقری دکتر حسین فکر آزاد مددکاری اجتماعی طراحی الگوی مداخله مددکاری اجتماعی به منظور بهبود جامعه پذیری نوجوانان افغان مقیم شهر تهران 93/10/17 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      ژوانا صلواتی دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی تأثیر اموزش و بکار گیری اصول ایمنی عملکردی و غیرسازهای بیمارستانی برآمادگی پرستاران در مقابل حوادث و بلایای بخش های درمانی بیمارستان رفیده و رازی بر اساس شاخص ارزیابی امادگی بیمارستان در سال 1392 93/10/16 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی علیزاده دکتر حمید رضا مختاری نیا ارگونومی بررسی ارتباط ابعاد و شاخص های انتروپومتریک با میزان قدرت چنگش دست در افراد مبتلا به سندرم تونل کارپال 93/10/16 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      حمید ستارزاده دکتر فرهاد طباطبائی قمشه دکتر مصطفی پویا کیان ارگونومی بررسی قابلیت انتقال پیام از نظر ویژگی شناختی در 8 تابلوی پیشنهادی برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی 93/10/15 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      ندا مشهدی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شیوع اختلالات روان شناختی در بزرگسالان 18 سال به بالا در شهرستان نظر آباد در سال 1393 93/10/15 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه شاه رفعتی دکتر معصومه پور محمد رضای تجریشی دکتر ابراهیم پیشیاره کودکان استثنایی تأثیر بازی درمانی گروهی بر مهارت های ارتباطی - اجتماعی کودکان 5-8 سال مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا 93/10/14 11:00 سالن جلسات ابن سینا
      علیرضا مرادی دکتر مختار عراض پور ارتوپدی فنی بررسی تأثیر ارتز قدرتی بلند اندام تحتانی بر پارامتر های کینماتیک وفضایی مکانی راه رفتن در افراد پولیومیلیت 93/10/14 09:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم عرشیان مهر دکتر سید باقر مداح پرستاری بررسی رابطه بین میزان تبعیت از سبک زندگی اسلامی با ابتلا به سکته مغزی در بیماران مبتلا و مقایسه ان با سایر بیماران و افراد عادی 93/10/13 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      بهروز مهدوی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر مراقبت معنوی به شیوه گروهی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران در سال 92 93/10/14 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      سید میثم نظام الدینی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی تأثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر رضایتمندی والدین از عملکرد کاری کودکان فلج مغزی 4-12ساله شهر تهران 93/10/13 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم گرایلی افرا دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی تأثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر کیفیت زندگی، استرس و افسردگی مادران کودکان فلج مغزی 4-12 ساله 93/10/13 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا مرادی دکتر محمد علی حسینی مدیریت توان بخشی بررسی رابطه عدالت سازمانی و بهره وری در کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز 1392 93/10/06 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      امیر بلاشی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی فراوانی مصرف و الگوی مصرف الکل در بین دانشجویان و ارتباط آن با ابعاد شخصیتی 93/09/29 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      مهتاب قادی دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی مقایسه اندازه عضلات ثباتی کمر با اندازه عضلات چهار سر رانی و تنسور فاسالاتادر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی با و بدون درد قدامی زانو از نگاه سونوگرافی 93/09/29 08:30 سالن جلسات ابن سینا
       مولود نیکخواه دکتر مینا اوحدی ژنتیک بررسی عملکرد توالی های CA Repeat ناحیه پروموتر مرکزی ژن  SCGBL انسانی 93/09/25 09:30 سالن جلسات ابن سینا
      سپیده کد خدا دکتر الهه کیهانی ژنتیک بررسی بیان مارکرهای بافتی- ER ،CK2Her ،6/5  و جهش  در ژن 2BRCA در 10 مرد ایرانی مبتلا به سرطان پستان  93/09/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      طاهره نجفی فرد دکتر معصومه پور محمد رضای تجریشی کود کان استثنائی اثر بخشی بازآموزی اسنادی بر ارتقای سلامت کودکان با اختلال صرع 93/09/19 08:15 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی گرمابی دکتر گیتا موللی کودکان استثنائی تأثیر آموزش مهارتهای ادراک دیداری بر حافظه دیداری، وهارتهای دیداری حرکتی دانش آموزان پسر 7 تا 10 ساله کم شنوا 93/0/918 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا جمالی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک بررسی ناقلی در 69 ژن شناخته شده سرطان در یک فردد سالم با سابقه سرطان های فامیلیال با استفاده از تکنیک Whole Exame sequencing 93/09/18 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      مریم شیدایی نرگس ادیب سرشکی کودکان استثنایی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر رفتار انطباقی دانش آموزان کم توان ذهنی 93/09/17 09:30 سالن جلسات ابن سینا
      رضا کریمی نژاد اصل دکتر روشنک وامقی کیانوش عبدی مدیریت توان بخشی ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توان بخشی از دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی در سال 1392 93/09/16 12:00 سالن جلسات ابن سینا
      تارا اختر خاوری دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک شناسایی واریانت های متبط با Longevity در سالمندترین فرد ایران توسط روش Whol Exome Sequencing 93/09/16 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      نسترن شوهانی دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی تأثیر انتقال دانش پنهان به روش داستان گوئی بر رعایت اصول کنترل عفونت توسط پرستاران در بخشهای ICU بیمارستان امام خمینی و شهید مصطفی خمینی شهر ایلام در سال 1392 93/09/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
      ریحانه حاجی علیخانی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک بررسی هفت ژن جدید عامل شنوایی مغلوب غبر سندرومی در 100 خانواده ایرانی 93/09/15 10:00 سالن جلسات ابن سینا
      سهیده وزیری دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک ردیابی ناقلی برای اختلالات عضلانی اتوزومی مغلوب در ژنوم انسان به روش توالی یابی نسل بعد 93/09/11 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      سارا موحد آذر هولیق دکتر روشنک وامقی مدیریت توان بخشی امکان سنجی پیاده سازی فن آوری توان بخشی از راه دور از دیدگاه کارشناسان توان بخشی و فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی - توان بخشی شهر تهران در سال 93-92 93/09/09 12:30 سالن جلسات ابن سینا
       لیلا محبی دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی و مقایسه صلاحیت های حرفه ای پرستاران شاغل در اوژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی شهر تهران در مقابل حوادث و فوریت های پزشکی با استفاده از ابزار بومی 93/09/01 10:00 سالن جلسات ابن سینا
       شاهین محمود زاده دکتر پروانه محمد خانی روان شناسی بالینی تعیین رابطه میان حضور ذهن ، راهبردی شناختی تنظیم هیجان و ابعاد بهزیستی روان شناختی 93/08/27 08:30 سالن جلسات ابن سینا
       اکرم قنبری مقدم دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری سالمندی بررسی ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی سالمندان تهران در سال 1392 93/08/25 10 سالن جلسات ابن سینا
      فرشید مرادی دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی تأثیر طب فشاری برمیزان اضطراب بیماران کاندید آنژیو گرافی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول تهران سال 93 93/08/18 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی ناصری دکتر محمد رضا صفری اندام مصنوعی بررسی تأثیر فیت سوکت پروتزی بر پارامتر های کینماتیک و فضایی - زمانی راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو 93/08/17 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      الهام رجبی پور بار کوسرایی دکتر سادات سید باقر مداح پرستاری بررسی تأثیر مداخله پرستاری به روش " مصاحبه انگیزشی گروهی" بر کیفیت زندگی و عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی 93/08/17 13 سالن جلسات ابن سینا
      مریم حسینی دکتر مهدی رصافیانی دکتر محمود بهرامی زاده اعضاء مصنوعی بررسی اثر ارتز نئوپرنی داینامیک اندام تحتانی بر تعادل کودکان فلج مغزی 93/08/24 08:30 سالن جلسات ابن سینا
      رحمان گودینی دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی روانشناسی آموزش کودکان استثنائی تأثیر آموزش برنامه مدیریت هیجان ها به مادران وتأثیر آن بر اختلال های رفتاری فرزندان پسر 93/07/29 13 سالن جلسات ابن سینا
       بتول گلریز دکتر مختار عراض پور اندام مصنوعی مقایسه تأثیر اسپیلنت مچ با اسپیلنت مچ و متاکارپوفالانژیال دست بر درد ، عملکرد، قدرت گرفتن و فشردن ، در بیماران منتلا به سندرم تونل کارپال خفیف تا متوسط 93/07/29 09:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه اجودی شهرستانی دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی فرآیند های واجی در کودکان 3 تا 6 ساله ی فارسی زبان شهر رشت 93/07/28 09:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهره مهرجو دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک بررسی ناقلی در ژن های شناخته شده مسئول عقب ماندگی ذهنی مغلوب اوتوزومی در فرد نرمال به روش توالی یابی اگزوم 93/07/23 13:30 سالن جلسات ابن سینا
       وحید رضا خدابنده مژگان فرهبد دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی ارتباط مهارتهای ادراک بینایی غیر وابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش اموزان فلج مغزی اسپاتیک 93/07/22 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه شریفی فرد دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی ارتباط فرسودگی تحصیلی با خودکار آمدی آموزشی و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم درسال 92 93/07/22 9:30 سالن جلسات ابن سینا
      ابراهیم ایجابی دکتر مسعود کریملو آمار زیستی کاربرد تکنیک تاپسیس فازی بهبود در اولویت بندی روش های درمان 93/07/20 8:15 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه باسی دکتر مرتضی فرازی گفتاردرمانی تعیین تأثیر روش درمانی GILCU  بر کاهش ناروانی گفتارکودکاندبستانی 11-6 سال مبتلا به لکنت 93/07/16 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم ذبیحی پور سعادتی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی بررسی تأثیر سیستمی مداخله مددکاری با رویکرد مدیریت موردی بر کاهش بار مراقبان خانگی بیماران روانی مزمن در مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی رازی 93/07/16 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      رضا علی اکبری دکتر اکبر بیگلریان آمار زیستی کاربرد مدلهای شفا در تحلیل بقای بیماری تالاسمی ماژور 93/07/15 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      زرافشان حق دوست شیوایی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری بررسی تأثیر الگوی مراقبتی پیگیر بر کیفیت زندگی و پیشگیری از عواض در بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر ف مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1392 93/07/09 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      آرین کریمی طار دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی نقش تکانه های پرخاشگرانه و باز داری جنسی در تبیین علایم وسواسی - جبری و رابطه ان با ارتباط بین فردی 93/0709 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی محمدی نوبری دکتر فرهاد نصرتی نژاد رفاه اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ازدواج دیر هنگام در بین جوانان شهرستان طارم 93/07/06 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      عبدالحکیم جوربنیان دکتر اصغر مکارم مدیریت توان بخشی بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی و ابعاد آن در کارکنان سازمان بهزیستی شهر تهران 1392 93/07/05 13 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه مطهری نزاد دکتر ستاره قهاری دکتر شهریار پروانه کاردرمانی بررسی روایی نسخه فارسی مقیاس ارزیابی جامع خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 93/07/02 11 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه جلالیان چالشتری دکتر طاهره سیما شیرازی دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی تدوین آزمایه های حذف واج وتعیین روایی و پایایی آنها در کودکان 7-9 ساله ی پایه های اول تا سوم فارسی زبان 93/06/31 9 سالن جلسات ابن سینا
      الهام امینی دکتر ستاره قهاری دکتر شهریار پروانه کاردرمانی بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی بر خستگی افراد مبتلا به مالتیپل اسکروزیس شهر اصفهان 93/06/30 10 سالن جلسات ابن سینا
      حمید خاکباز دکتر علی فرهودیان دکتر منوچهر ازخوش مشاوره اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (َACT) بر تنظیم هیجانی افراد وابسته به مت آمفتامین باز توانی شده 93/06/30 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه خواجه امینیان دکتر سید جلال یونسی مشاوره تجربه جنسی زنان پس از جراحی ماستکتومی - مطالعه کیفی 93/06/29 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد جواد آزاد چهر دکتر مهدی رهگذر امار زیستی کاربرد تحلیل بیزی برای شناسایی مخاطره های رقابتی طول عمر سالمندان مقیم سرای سالمند کاشان 93/06/29 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا خدا بنده لو دکتر مقصودی پور دکتر لیلا پیری ارگونومی مقایسه عملکرد ذهنی و میزان خواب آلودگی در شیفتهای کاری 12 و 8 ساعته در یکی از پالایشگا های نقت کشور 93/06/26 10 سالن جلسات ابن سینا
      الهام جوادی زاده
دکتر یحیی سخنگوئی دکتر شهریار پروانه کاردرمانی
بررسی ارتباط بین سطح و نوع فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و افسردگی در افراد دچار آسیب نخاعی
93/06/26 13 سالن جلسات ابن سینا
      فرزانه فردوسی دکتر بهمن بهمنی مشاوره پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه 93/06/25 11 سالن جلسات ابن سینا
       صبا حسنوند رمضانعلی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی بررسی اثر بخشی بکارگیری روش " مددکاری گروهی توسعه " با تکنیک ایفای نقش بر مهارت های ارتباطی زنان مبتلا به ام اس شهر اصفان 93/06/24 9 سالن جلسات ابن سینا
      علی فیضی خواجه دکتر مرجان پشت مشهدی روان شناسی بالینی راهبرد همسر داری در زوج های ایرانی و ارتباط ان با ابعاد رضایت زناشویی 93/06/23 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      شیوا فرمانی دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش دلزدگی وجودی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) 93/06/22 13 سالن جلسات ابن سینا
      عصمت خالقی دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی اثر بخشی مداخله مددکاری با رویکرد سیستماتیک در پیشگیری از عود اعتیاد و افزایش سلامت عمومی در افراد دارای سوء مصرف مواد مراکز ترک اعتیاد گیلان 93/06/22 10 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا جمشیدی نسب دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی رابطه نارضایتی از تصویر بدنی با ابعاد شخصیتی (سرشت - منش ) و علائم نشانه های اختلالات روانی 93/06/22 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم ابوطالبی دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی بررسی رابطه اندازه عضلات ثباتی گردن با اندازه عضلات ثباتی کمر د رافراد با و بدون گردن درد مزمن غیر اختصاصی از نگاه اولتراسونوگرافی  93/06/19 13 سالن جلسات ابن سینا
      کریم ایوبی آواز دکتر شهریار پروانه دکتر ستاره قهاری  کاردرمانی بررسی مشارکت اجتماعی سالمندان دارای وسایل کمک تحرکی ساکن شهر تهران 93/06/18 12 سالن جلسات ابن سینا
      الهه سادات محروقی دکتر طاهره سیما شیرازی دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی انطباق آزمون تکرار هجا وتعیین روایی و پایایی ان در کودکان 4-6 ساله فارسی زبان 93/06/17 9 سالن جلسات ابن سینا
      عطیه قزوینی دکتر مجید رفیعی گفتاردرمانی انطباق مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه با زبان فارسی و تعیین روایی و اعتبار آن در کودکان 8- 30 ماهه 93/06/16 11 سالن جلسات ابن سینا
       سولماز عزیزی دکتر سید علی حسینی هوشنگ میرزایی کاردرمانی بررسی تأثیر نمایش درمانی  بر مهارتهای اجتماعی کودکان بیش فعال نقص توجه 93/06/15 13 سالن جلسات ابن سینا
      حمید امیدی دکتر فیروزه ساجدی کودکان استثنائی تأثیر آموزش مهرات های اجتماعی بر عزت نفس و مهارت های اجتماعی، دانش اموزان پسر مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی 93/06/11 8 سالن جلسات ابن سینا
      زینب محسنی دکتر طاهره سیما شیرازی گفتاردرمانی طراحی برنامه ی آموزش آگاهی واج شناختی وبررسی تأثیر آن روی بهبود مهارت های آگاهی واج شناختی کودکان دارای سندرم داون 93/06/09 11 سالن جلسات ابن سینا
       عاطفه تقی زاده دکتر شهریار پروانه دکتر ستاره قهاری کاردرمانی بررسی تأثیر آموزش تکنیک های جابه جایی بر دردهای اسکلتی - عضلانی مراقبین افراد مبتلا به سکته مغزی 93/06/08 10 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه قاسمی دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی مقایسه توانایی پردازش زمانی شنوایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - پیش فعالی(ADHD) با کودکان هنجار در محدوده سنی 12-8 سال 93/06/05 10 سالن جلسات ابن سینا
      سیده حمیده میری ابیانه دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی بررسی اثر اضافه شدن روش superficial dey needling به درمان روتین فیزیوتراپی در بیماران مبتلا به سندرم درد پتلو فمورال 93/06/04 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه ملکی دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی تابلو بالینی سندروم پیش قاعدگی و راهبرد های مقابله ایی مبتلالان به آن و نقش علایم و نشانه ها بر ابعاد کیفیفت زندگی 93/06/04 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه راحمی نوش آبادی نرگس ادیب سرشکی روان شناسی و اموزش کودکان استثنایی تأثیر برنامه خوداموزی کلامی بر مولفه های شایستگی اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری 93/06/04 9:30 سالن جلسات ابن سینا
      نازنین اسمعیلی انور دکتر حمید رضا خرم خورشید ژنتیک پزشکی بررسی ارتباط واریاسون های( 4072111rs.1131445)زن مسیر التهابی 16il با بیماری آلزایمردیررس (تک گیر) در جمعیت ایرانی
93/06/01
10 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه پشم دار فرد دکتر حمید رضا مخاری نیا ارگونومی بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش خستگی شغلی سوفی 93/05/29 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا شریفی دکترفرهاد طباطبایی قمشه ای ارگونومی طرح مجدد صندلی صنعتی با رویکرد ارگونومی مشارکتی 93/05/29 9 سالن جلسات ابن سینا
       فرشاد زارعی میانکلی دکتر سید جلال یونسی مشاوره اثر بخشی مصاحبه انگیزشی در کاهش رفارهای پر خطر جنسی مردان معتاد 93/05/28 12 سالن جلسات ابن سینا
      افسانه یوسفی  دهقی دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی طرحواره های ناسازگار اولیه در اختلال وسواسی - اجباری 93/05/27 9 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه بدخش دکتر بیژن خراسانی دکتر مسعود عرب فیزیوتراپی بررسی عملکرد عضلات کف لگن در افراد مبتلا به بی اختیاری مدفوع و افراد سالم توسط سونوگرافی 93/05/26 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سامان نونهال دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی نقش رسانه های جمعی ، کمال گرایی، وتنظیم هیجانی در اختلال بد شکلی عضلات 93/04/29 10 سالن جلسات ابن سینا
      فهیمه مردی پیر سلطانی رمضانعلی قادری ثانوی مددکاری بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و رضایت زناشویی در میان کارکنان بهزیستی شهر کرج 93/04/25 10 سالن جلسات ابن سینا
      زینب خوشحال ملاسرایی دکتر طاهره سیما شیرازی گفتاردرمانی بررسی روش های ارزیابی صرف  زمان فعل در کودکان 5-3 ساله شهر رشت و تعیین پاسخگو ترین روش 93/04/24 10 سالن جلسات ابن سینا
       هومن محمد علی زاده دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی بررسی اثر اضافه شدن کاربرد کینزیوتیپ به درمان معمول فیزیوتراپی در بیماران مبتلا به کمر دردد مزمن غیر اختصاصی 93/04/22 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      نسترن جوج دکتر بهمن بهمنی فاطمه شعاعی مشاوره اثر بخشی گشتالت درمانی بر افزایش سازگاری زنان دچار مشکلات سازگاری پس از طلاق (تک موردی ) 93/04/21 9 سالن جلسات ابن سینا
      مریم پرتوی فر رضا وهاب کاشانی ارتوپدی فنی تأثیر کفی پیش ساخته با قوس طولی و عرضی بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید 93/04/17 11 سالن جلسات ابن سینا
      ماندانا خوش سیرت دکتر پروانه محمد خانی روان شناسی بالینی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت با روش ایماکوتراپی بر سازگاری و رضایتمندی زناشویی در دو سال اول زندگی 93/04/17 9 سالن جلسات ابن سینا
      صغری تقی زاده کراتی دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک بررسی عدم ثبات ژنومی (ناپایداری کروموزومی )در 30 راننده تاکسی مناطق 6 و 7 تهران و مقایسه آن با 30 راننده تاکسی در لاهیجان 93/04/16 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      سهیلا امینی زاده دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی تعیین سهم کمال گرایی، سخت رویی و سبک های مقابله در پیش بینی سازگاری زناشویی 93/04/15 11 سالن جلسات ابن سینا
       فرشته تاج بخش دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی تأثیر مراقبت معنوی - مذهبی (الگوی ریچادز و برگین) براضطراب و افسردگی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله تهران در سال 1392 93/04/14 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      راضیه جغتین علی بازی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی مقایسه فضای ساب اکرومیال متعاقب خستگی کمربند شانه ای در زنان با و بدون شلی عمومی مفاصل 93/04/14 10 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا اصلانی اسلمرز دکتر گیتا موللی  دکتر منوچهرازخوش مشاوره تأثیر برنامه آموزشی تاب آوری بر مولفه های کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم شنوا 93/04/10 12 سالن جلسات ابن سینا
      منصور نوری دکتر سید علی حسینی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی رابطه عملکرد اندام فوقانی و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 5-8 ساله 93/04/10 10 سالن جلسات ابن سینا
       عنایت فرضی کجل دکتر میر طاهر موسوی رفاه اجتماعی بررسی رابطه بین نقش رسانه های جمعی و سرمایه اجتماعی در بین شهروندان سه منطقه تهران در سال 91 93/04/08 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      زینب حاج علی اکبری دکتر محمد علی حسینی پرستاری بررسی مقایسه ای موانع و تسهیل کننده های شرکت بیماران تحت عمل جراحی پیوندی عروق کرونر در برنامه بازتوانی از دیدگاه بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و کارشناسان توان بخشی قلبی استان آذر بایجان شرقی سال 1392 93/04/07 12 سالن جلسات ابن سینا
      نفیسه البویه دکتر روشنک وامقی مدیریت توان بخشی بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان و مدیران بهزیستی استان سمنان در سال 1392 93/04/07 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا عینی میر کوهی دکتر فیروزه ساجدی روان شناسی کودکان استثنایی تأثیر روش خودآموزی کلامی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارسا خوان 93/04/04 9 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه خیری دکتر گیتا موللی روان شناسی کودکان استثنایی بررسی تأثیر استفاده از نرم افزار گفتار نشانه دار بر افزایش خزانه واژگان بیانی کودکان 6-5 سال کم شنوا 93/04/02 9:30 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه کارخانه دکتر گیتا موللی روان شناسی کودکان استثنایی تعیین تأثیر قصه گویی بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم شنوا 93/04/02 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      ولی شیری دکتر سید علی حسینی دکتر ابراهیم پیشیاره  کاردرمانی بررسی ارتباط بین نقص در کارکرد اجرایی و علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا 93/03/28 10 سالن جلسات ابن سینا
      سمانه علی محمد دکتر شهریار پروانه دکتر ستاره قهاری کاردرمانی تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس کارایی صندلی چرخدار(whom) در افراد مبتلا به ضایعه نخاعی 93/03/24 11 سالن جلسات ابن سینا
      طیبه خیاطان دکتر منوچهر ازخوش دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی بر افسردگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (M.S) 93/03/24 9 سالن جلسات ابن سینا
      سحر پهلوان نشان دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی روان شناسی کودکان اسنثنائی اثر بخشی برنامه ایمن سازی بر سبک اسناد دانش آموزان نارسا خوان 93/03/20 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      فخر السادات جعفری موسوی دکتر زهرا مصلی نژاد فیزیوتراپی تأثیر شک ویو درمانی بر تغییر سلولیت ناحیه ران خانمها 93/03/18 12 سالن جلسات ابن سینا
      علیرضا بسطامی دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی تأثیر آموزش "مهارتهای تاب آوری" بر سطح اعتیاد پذیری و نگرش نسبت به مواد مخدر در میان دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر خرم آباد 93/03/18 10 سالن جلسات ابن سینا
      طیبه خوشبخت دکتر حمید رضا خرم خورشید ژنتیک پزشکی مطالعه ی وابستگی بین واریاسیون های ژن (Il-16(rs11556218,rs4778889) با بیماری آلزایمردیررس (اسپورادیک)در جمعیت ایرانی 93/03/17 12 سالن جلسات ابن سینا
      محدثه سفلایی شهر بابک دکتر مختار عراض پور اندام مصنوعی بررسی تأثیر اسپیلنت انگشت شست بر حجم عضلات دست بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل بازیلار 93/03/13 12 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه غلامی جم دکتر مصطفی اقلیما مددکار ی اجتماعی بررسی رابطه بین انگ اجتماعی و خود کارآمدی در بزرگسالان مبتلا به صرع 93/03/13 9:15 سالن جلسات ابن سینا
      شیرین همنشین بهبهانی دکتر حسن شاکری فیزیوتراپی تأثیر Kinesio Tape در درمان اپیکندیلیت خارجی آرنج 93/03/17 10 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا نژاد دکترحسن شاکری فیزیوتراپی بررسی مقایسه ای دو روش کینزیوتیپ در درمان نقاط ماشه ای عضله وستوس خارجی در افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلو فمورال 93/03/11 12 سالن جلسات ابن سینا
       تقی هادی زاده دکتر فیروزه ساجدی روان شناسی کودکان استثنائی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر رابطه مادر - کودک در مادران با کودکان کم توان ذهنی 93/03/11

9

سالن جلسات ابن سینا
      نسرین خسروی تپه دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی معلولین جسمی- حرکتی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 93/03/10 9:30 سالن جلسات ابن سینا
      عاطفه یوسفی دکتر فریبا یادگاری گفتاردرمانی مقایسه تأثیر دو روش درمان نامیدن بدون خطا و تسهیل سازی حرکات بیانگر بر بازیابی کلمه در بیماران زبان پریش 93/03/04 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا عرب دکتر نرگس ارسلانی -دکتر لیلا پیری ارگونومی بررسی ارتباط بارکاری و توان کاری با استرس شغلی در پرستاران 93/03/03 12 سالن جلسات ابن سینا
       فریبا محمودی دکتر طلیعه ظریفیان - دکتر طاهره سیما شیرازی گفتاردرمانی انطباق چک لیست تجدید نظر شده برقراری ارتباط با زبان فارسی و تعیین روایی محتوایی و پایایی آن در کودکان 7-9 ساله فارسی زبان شهر تهران 93/02/30 11 سالن جلسات ابن سینا
      مصطفی احمد زاده دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی تأثیر مقابله بازلزله به دانش آموزان پسر 10 ساله بر میزان آمادگی خود و خانواده هایشان در شهر گرگان 93/02/28 8 سالن جلسات ابن سینا
       مژگان نجفی اصلی پاشایی دکتر غلامرضا امینیان دکتر فریدون لایقی ارتوپدی فنی بررسی تأثیر اسپیلنت جدید دست بر میزان درد، عملکرد و قدرت کریپ در بیماران مبتلا به تنیس البو 93/02/21 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      کوثر مقدم نرگس ادیب سرشکی روان شناسی کودکان استثنائی تأثیر هوش هیجانی بر مشکلات رفتاری پسران با اختلال رفتاری برونی شده در مدارس ابتدایی تهران 93/02/14 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      اسرین شافعی دکتر حمیدرضا مختاری نیا ارگونومی بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری درد اسکلتی عضلانی اربرو 93/02/14 12 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا رحیمی دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثر بخشی مشاوره ی شناختی - معنویت محمور بر کاهش دلزدگی وجودی سالمندان 93/02/09 13 سالن جلسات ابن سینا
      نیما توحیدی دکتر محمد رضا صفری اعضاء مصنوعی تأثیر فیت سوکت پروتزی بر پارامترهای کینتیک راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو 93/02/07 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      آرام کریمیان دکتر حمید رضا خانکه پرستاری بررسی تأثیر آموزش اصول آمادگی بیمارستانی بر اساس برنامه ملی بر میزان آمادگی پاسخگویی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران به حوادث و بلایا 93/01/30 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      ندا قربانی دکتر مهدی رصافیانی           نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر رویکرد شناخت گرا به عملکرد کاری روزمره (co-po)بر عملکرد کاری کودکان 12-7 ساله مبتلا به فلج مغزی 93/01/26 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      خدیجه کاظمی دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات دیستال و پروگزیمال به دنبال اعمال اغتشاش بین افراد سالم و افراد با پیچ خوردگی عملکردی مچ پا 93/01/25 11 سالن جلسات ابن سینا
      مرتضی تقی پور دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی ترجمه، بومی سازی و ارزیابی پایایی و روایی نسخه مقیاس coop wonca در افراد مبتلا به بیماری مالتیپل افارسی زبان ایرانی 92/12/25 11 سالن جلسات ابن سینا
      نیلوفر محمدی ده رئیس دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی ارتیاط عملکرد عصبی شناختی و توانایی عملکردی در ورزشکاران با وبدون بی ثیاتی عملکرد مچ پا 92/12/25 8:30 سالن جلسات ابن سینا
      محمد داودی دکتر جلال یونسی مشاوره اثر بخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش خشم و افسردگی در مادران کودکان کم توان ذهنی 92/12/24 10 سالن جلسات ابن سینا
      مسعود بابائی

دکتر مهدی رصافیانی

دکتر ستاره قهاری

کاردرمانی تبیین تجارب کودکان 8 تا 18 سال مبتلا به فلج مغزی ، از کاردرمانی 92/12/20 11:30 ساختمان ابن سینا سالن دکتر شاکلو
      حجت پسندیده دکتر اصغر دالوندی پرستاری سالمندی بررسی تأثیر توان بخشی چند بعدی بر میزان تبعیت از رژیم بازتوانی و بار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی شهرستان سبزوار سال 1392 92/12/20 9 سالن جلسات ابن سینا
      دستان نریمانی دکتر اصغر دالوندی پرستاری تأثیر آموزش راهبردهای مقابله ای بر کیفیت زندگی و بار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران سکته مغزی شهر بهبهان در سال 1391 92/12/19 11 سالن اجتماعات دکتر شاملو
      سعیده بهرامپوری دکتر اصغر دالوندی پرستاری بررسی تأثیر آموزش بکارگیری ابزار ایرانی تشخیص پیش بیمارستانی سکته مغزی بر صحت تشخیص اولیه و زمان انتقال بیماران سکته مغزی توسط تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی اراک 92/12/19 9 سالن جلسات ابن سینا
      فریده دهقانی دکتر فریبا یادگاری گفتاردرمانی تدوین برنامه درمانی آموزش کل خوانی و بررسی تأثیر آن بر مهارتهای زبانی کودکان مبتلا به سندرم داون 2-3 ساله عقلی 92/12/19 11 سالن جلسات ابن سینا
      نازنین نخعی دکتر افسون نودهی مقدم فیزیوتراپی مقایسه سطح فعالیت عضلات کمربند شانه ای در حین انجام عمل کریپ در دو گروه افراد سالم و بیماران بادرگیری روتاتورکاف 92/12/18 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه صنعتی دکتر زهرا کاشانی نیا پرستاری مقایسه تأثیر زنجبیل و بابونه بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در خانم های مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به انستیتو کانسر سانترال 2 بیمارستان امام خمینی در سال 1391 92/11/18 10 سالن جلسات ابن سینا
      سجاد سجادی رمضان علی قادری ثانوی مددکاری اجتماعی اثر بخشی اموزش مهارتهای زندگی در رضایت زناشویی زوج های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره جویای شهر گرگان سال 1392 92/12/17 11 سالن جلسات ابن سینا
      کاظم بخشی دکتر سید جلال یونسی مشاوره اثر بخشی بازی درمانی گشتالتی بر عزت نفس کودکانن شبانه روزی 92/12/13 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      معصومه زمانپور 
دکتر نیکتا حاتمی زاده مدیریت توان بخشی نیاز سنجی تکنولوژی توان بخشی نوجوانان دانش آموز کم شنوا و ناشنوا ، شهر اهواز ، سال 1392ا 92/12/13 10 سالن جلسات ابن سینا
      محمد رستمی

دکتر سید جلال یونسی

دکتر کیتا موللی
مشاوره ثر بخشی آموزش گروهی مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان ناشنوا 92/12/12 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      تینا صیرفی دکتر حسن رفیعی

رفاه اجتماعی

جستجوی تجربه مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران 92/12/11 12:30

سالن جلسات ابن سینا

 

      ایمان قنبر پناه دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری تأثیر خاطه گویی گروهی بر تواناییهای شناختی سالمندان دچار نارسایی شناختی  خفیف کانون جهان دیدگان شهر شیراز در سال 1391 92/12/10 11 سالن جلسات ابن سینا
      پرستو مقیم اسلام دکتر معصومه پور محمد رضا تجریشی روان شناسی و آموزشکودکان استثنائی تأثیر آموزش تقلید بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با اوتیسم 92/12/04 13 سالن جلسات ابن سینا
      ناصر حسین پور دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی بررسی ارتباط سواد با سبک زندگی در زنان روستایی شوهر دار زیر پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشت ایذه 92/12/03 13 سالن جلسات ابن سینا
      مهسا رفیعی دکتر حمید رضا مختاری نیا مشاوره بررسی تأثیر وضعیت های مختلف نشسته کار با لپ تاب برروی سطح فعالیت عضلانی و راحتی کاربران 92/11/27 11 سالن جلسات ابن سینا
     

سانیا خیری

 

دکتر اصغر دادخواه مشاوره تأثیرنمایش درمانی برکفایت کودکان سندرم داون براساس مدل موهو 92/11/26 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      اکبرپور رحیمی دکتر کیان نورورزی تبریزی پرستاری برسسی مقایسه ای الگوی استفاده از خدمات بستری در بیماران سالمند و میلانسالان در بیمارستان میلاد تهران 1391 92/11/21 11 سالن جلسات ابن سینا
      اکرم فراهانی دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی ارزیابی عملکرد بخش ساکولی دستگاه دهلیزی قبل و بعدد از کاشت حلزون با استفاده از آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی (VEMPS) 92/11/15 11 سالن جلسات ابن سینا
      زهره علوی شهری آقای رمضانعلی قادری مددکاری اجتماعی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادارک شده و خطر پذیری در دانشجویان دانشگاههای شهر گناباد 92/11/14 10 سالن جلسات ابن سینا
      نیلوفر امامی نیا دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی بررسی رابطه بین خودآگاهی و خود کارآمدی با کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقطع تحصیلاتت تکمیلی مقیم خوابگاه دانشگاه گلستان سال 92-91 92/11/13 11 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا طیبی رامین دکتر اصغر دادخواه مشاوره اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر اتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا 92/11/08 13 سالن جلسات ابن سینا
      زینب ابراهیم پور   دكتر اصغر دالوندي  پرستاري  بررسی تاثیر اجرای مدل پرستاري توانبخشي ماک(ترکیب، شکل گیری، خودیابی) بر میزان سازگاری و خودكارآمدي بیماران سکته مغزی 92/11/08    10 سالن جلسات ابن سینا
      آندیا بهمنی  دكتر امير مسعود عرب و دکتر بیژن خراسانی  فيزيوتراپي  بررسي عملكرد عضلات كف لگن در زنان مبتلا به یبوست عملکردی مزمن و سالم توسط سونوگرافي 92/11/07 11 سالن جلسات ابن سینا
      مریم شجاع دکتراصغر دالوندی یرستاری بررسی تأثیر اجرای سه مرحله اول مدل پرستاری توان بخشی ماک(مرحله دردناک ، خیال پردازی، واقعیت گرایی)و راهبرد های مقابله و میزان مهارتهای بیماران سکته مغزی و خانوادههای انها در بیمارستان شهدای شهر تهران 92/11/05 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      تیام کیانی  دکتر مسعود فلاحی  پرستاري  بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن دردانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران91-92 92/11/01 13 سالن جلسات ابن سینا
      حمیده کبیران عین الدین  دکترعلیرضا کلدی   رفاه اجتماعی  بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1391 30/ 92/10 13 سالن جلسات ابن سینا
      فرشته براتی  دکترحسین فکرآزاد  مددكاري اجتماعي    بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و نگرش به مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه های شهرستان نیشابور 24/ 92/10 13 سالن جلسات ابن سینا
      آرزو بارگاهی  دکتر حسن شاکری   فيزيوتراپي بررسی اثر روش kinesio tape بر درمان افراد مبتلا به نقطه ماشه ای در عضله تراپز فوقانی  21/ 92/10 10 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه  قاسمي   دکتر بهروز دولتشاهی   روانشناسي باليني پیش بینی رفتارهای پرخطربر مبنای ایمنی دلبستگی و هیجان طلبی 18/ 92/10 13 سالن جلسات ابن سینا
      بهاره غزلانی  دکتر یونس لطفی و دکتر عبدالله موسوی شنوائی شناسی  مقایسه ظرفیت حافظه فعال شنیداری در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی با کودکان هنجار 7 تا 10 سال شهر تهران 18/ 92/10 10 سالن جلسات ابن سینا
      محمد علي  زماني  دکتر طباطبایی و آقای اسکویی زاده   ارگونومي  بررسی اثر پارامترهای تایپوگرافیک قلم های رایانه ای خط فارسی بر کارایی قرائت در جامعه فارسی زبان -مطالعه آزمایشی 17/ 92/10 10 سالن جلسات ابن سینا
      سمیه امینی   دکتر عبدالله موسوی ودکتر یونس لطفی   شنوائی شناسی  مقایسه میزان مهار دگر طرفی گسیل‌های صوتی بر انگیخته گذرای گوش در کودکان هنجار و کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی 8 تا 11 ساله شهر تهران 16/ 92/10 13 سالن جلسات ابن سینا
      محسن گلريز  دكتر ابوالفضل صالحي  گفتار درماني  تحلیل آکوستیک واکه ها در گفتار روان و ناروان بزرگسالان دارای لکنت  16/ 92/10 11 سالن جلسات ابن سینا
      مریم ملکیان 

دکتر طاهره سیما شیرازی وطلیعه ظریفیان  

گفتار درماني   بررسی مهارت تعریف واژه در کودکان 4-7 ساله فارسی زبان 16/ 92/10 10:30 سالن جلسات ابن سینا
      زهرا حسینی  دستگردی   دکتر یونس لطفی ـ دکترعبداله موسوی   شنوائی شناسی  مقایسه توانایی جهت یابی کودکان دارای اختلال پردازش شنوایی(مرکزی) با کودکان هنجار در محدوده سنی 8تا11سال 92/10/14 11  سالن جلسات ابن سینا
      سیده  محبوبه حسینی  اردالی  دکتر میرطاهر موسوی  رفاه اجتماعی  بررسی  تاثیر  سرمایه  اجتماعی  بر کیفیت زندگی  زنان  مبتلا  به سرطان پستان در مراحل 1 و 2 در استان چهارمحال بختیاری  92/10/04 10 سالن جلسات ابن سینا
      راضیه بیدهندی  یارندی   دکترعنایت اله بخشی  آمارزيستي برآورد نسبت شانس برای متغیر پاسخ پیوسته بدون نقطه برش و مقایسه آن بارگرسیون لجستیک درشناسایی عوامل خطردیابت بزرگسالان ایرانی 92/10/08 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      مرضیه مرادی  عباس آبادی   دکتر سیدعلی حسینی ـ نازیلا اکبرفهیمی   كاردرماني فارسی سازی ،روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ناتوانی کودکان PEDIدر کودکان فلج مغزی 4 تا 9 سال  92/09/26 11:30  سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه  داشاب   دکتر فریدون  لایقی ـ مریم فرزاد كاردرماني بررسی عوامل موثر بر ارتباط بین نقص و ناتوانی در بیماران با آسیب دست و اندام فوقانی پس از ضایعات تروماتیک 92/09/18 13:30  سالن جلسات ابن سینا
      معصومه فلاح بنه کهل دکتر نهاله مشتاق روانشناسی بالینی نقش ابعاد مختلف خشم، فرونشانی خشم، توانمندی ایگو و روابط ابژه ای زنان با نشانه های افسردگی  92/09/20 10 سالن جلسات ابن سینا
      الهه ولی پور دکتر مینا اوحدی ژنتیک مطالعه عملکردی تئالی تکراری هسته مرکزی ژن انسانی Mecom 92/09/12 11:30  
      افشار شاه محمدی دکتر عنایت الله بخشی آمار زیستی کاربرد روش معادلات برآوردی تعمیم یافته در تحلیل پاسخ های دو حالته دارای مقادیر گمشده 92/09/03 11 سالن جلسات ابن سینا
      بهناز رجبی شمامی دکتر معصومه تجریشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی عنوان تأثیر آموزش به روش پاسخ محور (PRT) بر اختلالات رفتاری کودکان 4 تا 6 سال با اختلال اوتیسم 92/01/29 13 سالن جلسات ابن سینا
      زینب علامی دکتر حمیدرضا خانکه پرستاری بررسی تأثیر موسیقی بر کیفیت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان در سال 1391 92/05/26 10 سالن جلسات ابن سینا
      فاروق بهرامی دکتر هادی معتمدی مددکاری اجتماعی بررسی رابطه معنویت و فرسودگی شغلی در کارکنان زندان مرکزی کرمانشاه 92/07/30 13 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی حسابی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری بررسی تأثیر ورزش متمرکز شانه بر درد و عملکرد شانه بیماران دچار ضایعات نخاعی استفاده کننده از صندلی چرخدار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1391 92/07/22 13 سالن جلسات ابن سینا
      مریم بامداد دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری بررسی تأثیر مراقبت معنوی مبتلایان به سوءمصرف آمفتامین بستری در مرکز آموزشی ـ درمانی روان پزشکی رازی در سال 1391 92/07/20 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      مریم دهقان زهرا کاشانی نیا پرستاری تأثیر مراقبت کانگورویی به میزان تنش و عزت نفس مادران و بروزن گیری نوزادان نارس در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های شهید صدوقی و تآمین اجتماعی یزد، سال 1390 92/07/16 13 سالن جلسات ابن سینا
      سکینه چراغی اکبر دارویی ـ فرهاد ترابی نژاد گفتاردرمانی طراحی برنامه درمان نوای گفتار و برری تأثیر آن بر وضوح گفتار بیماران مبتلا به پارکینسون 92/07/15 10 سالن جلسات ابن سینا
      پروانه رحمانی دکتر سیدفرهاد طباطبایی قمشه ارگونومی بررسی تاثیر کفش ایمنی بر الگو و دامنه حرکتی مفاصل مچ پا 92/07/14 10 سالن جلسات ابن سینا
      محبوبه قربانی محمدآبادی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی بررسی رابطه ویژگی های شغلی زنان شاغل در مراکز بهزیستی شهر تهران و رضایت زناشویی همسرانشان در سال 1391 92/07/10 10 سالن جلسات ابن سینا
      مجید نعیمی دره مرادی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی اثربخشی تحریکات دیداری ـ شنیداری منظم به عملکرد اجرایی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا 92/07/09 13 سالن جلسات ابن سینا
      مریم محمدپور دکتر مهدی رصافیانی ـ فاطمه بهنیا کاردرمانی مقایسه مدیریت استفاده از زمان در مادران کودکان اوتیسم با مادران کودکان سالم 92/07/09 10 سالن جلسات ابن سینا
      بهزاد امینی
کاردرمانی بررسی مقایسه ای کیفیت حرکتی و مولفه های راه رفتن کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی (ADHD) و کودکان هنجار 92/07/07 13 سالن جلسات ابن سینا
      داور زارع شرینکنه دکتر محمدعلی محمدی قره قانی رفاه اجتماعی برری رابطه بی سازمانی اجتماعی با یادگیری اجتماعی بزهکاری، در نوجوانان شهر تهران در سال 1391 92/06/31 10 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه سیف دکتر علی یونسی ـ مهندس رضا اسکویی زاده ارگونومی بررسی تأثیر جایگاه منوهای راست چین و چپ چین فارسی و انگلیسی بر کاربردپذیری صفحات وب 92/06/31 11 سالن جلسات ابن سینا
      الهام ایزدیان دکتر مکارم مدیریت توانبخشی بررسی رابطه ساختار سازمانی و خلاقیت از دیدگاه کارکنان ستاد سازمان بهزیستی کشور در سال 1391 92/06/30 13 سالن جلسات مدیریت
      محمد ابراهیمی دکتر ازخوش مشاوره ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس بخشودگی هارتلند در سالمندان 92/06/30 12 سالن جلسات ابن سینا
      میثم نجفیان خضرلو دکتر شریفیان ثانی رفاه اجتماعی بررسی رابطه بین دینداری و شادی در بین افراد معلول جسمی ـ حرکتی شهر تهران 92/06/30 13 سالن جلسات ابن سینا
      مینو خانعلی دکتر صادقی ـ وهاب کاشانی اندام مصنوعی تأثیر بریس بوستون بر تعادل ایستای نوجوانان دختر اسکولیوز ایدیوپاتیک 92/06/31 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      آزاده نوری دکتر محمدعلی حسینی پرستاری بررسی تأثیر اجرای تکنیک ساماندهی محیط کار بر میزان بهره وری پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1391 92/06/30 11:30 سالن جلسات شاملو
      طاهره حاجی احمد دکتر حقگو کاردرمانی بررسی تأثیر استفاده از بیوفیدبک تراپی بر حرکت اکستنسیون مچ بیماران سکته مغزی 92/06/30 9 سالن جلسات ابن سینا
      نسیبه نوری ممبینی دکتر مهدی رصافیانی ـ دکتر زهرا مصلی نژاد کاردرمانی فارسی سازی با بررسی روایی و پایایی پرسشنامه فارسی عادات زندگی در سالمندان 92/06/30 10 سالن جلسات ابن سینا
      الهام ایزدیان دکتر مکارم مدیریت توانبخشی بررسی رابطه ی ساختار سازمانی و خلاقیت از دیدگاه کارکنان ستاد سازمان بهزیستی کشور در سال 1391 92/06/30 13 سالن جلسات ابن سینا
      علی صفیان بلدجی دکتر مریم شریفیان ـ دکتر عباسیان رفاه اجتماعی ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های تأمین اجتماعی استان اصفهان در دوره 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 92/06/27 13 سالن جلسات ابن سینا
      فرشته مرادی دکتر علیرضا کلدی رفاه اجتماعی بررسی متغیرهای پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1391 92/06/26 13 سالن جلسات ابن سینا
      فرشته محمد ظاهری دکتر مجید رفیعی گفتاردرمانی تأثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده 6 تا 11 ساله شهر همدان 92/06/26 10 سالن جلسات ابن سینا
      سیدرضا سعادت مهر کیان نوروزی پرستاری بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی هوازی جسمانی، عزت نفس و خودپنداره جسمی پرستاری 92/06/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
      آتوسا مددکار سبحانیض دکتر مسعود کریملو آمار زیستی  به کارگیری روش رندم فارست برای تشخیص اثرهای متقابل پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در داده های ژنتیکی و مقایسه عملکرد آن با سایر روش های یادگیری ماشینی 92/06/24 13 سالن جلسات ابن سینا
      لیلا علی میرزایی دکتر حجت الله حق گو کودکان استثنایی مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و تمرین شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال ADHD 92/06/23 11 سالن جلسات ابن سینا
      عباس موزیری دکتر بهمن بهمنی مشاوره اثربخشی گروه درمانی وجودی در اضطراب مرضی مرگ در سالمندان 92/06/16 10 سالن جلسات ابن سینا
      سپیده زارع دلاور دکتر اکبر بیگلریان آمار زیستی کاربرد رگسون لجستیک تاواینده در شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلح مغزی کودکان 92/06/13 10 سالن جلسات ابن سینا
      هادی غلام محمدی دکتر فاضل بهرامی مشاوره اثربخشی آموزش آموزه های دینی مبتنی بر قرآن حدیث و روایات ـ اسلامی بر ارتقای معنای زندگی و امیدواری در سالمندان 92/06/16 11:30 سالن جلسات ابن سینا
      بهزاد ذاکر کندجانی دکتر مهدی بنان ژنتیک غربالگری برای جهش های ژن KLF1 با استفاده از SSCP در 130 بیمار تالاسمی اینترمدیای ایرانی  92/06/09 12:15 سالن جلسات ابن سینا
      مهدی کریمی دکترسیدهادی معتمدی مددکاری اجتماعی بررسی رابطه سلامت اجتماعی با اعتیاد اینترنتیدر دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 92/06/09 10 سالن جلسات ابن سینا
      مهسا فدایی دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک بررسی علل ژنتیکی در 8 خانواده ایرانی مبتلا به سندرم های میکروسفالی Deficiency syndrome adaptor protein4 92/06/06 10 سالن جلسات ابن سینا
      سمانه کربلیوند دکتر حسن رفیعی رفاه اجتماعی بررسی رابطه انواع سرمایه اجتماعی با استفاده از فضای مجازی و اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه های تهران 92/06/05 12:30 سالن جلسات ابن سینا
      علی کوثری دکتر مینا اوحدی ژنتیک مطالعه عملکرد توالی های GA-REPEAT پروموتر مرکزی ژن GABRA3 92/06/06 13 سالن جلسات ابن سینا
      محجوبه جعفری وسیه سری دکتر مریم نیشابوری ژنتیک بررسی تأثیر پلی فریم های تک نوکلئوتیدی ناحیه HBSIL-MYB در فنوتیپ بیماران تالاسمی با هاپلوتایپهای متفاوت وابسته به ناحیه کنترل بیان ژن بتاگلوبین 92/06/06 10 سالن جلسات ابن سینا
      خدیجه فتحی هاروق نرگس ادیب سرشکی کودکان استثنایی تأثیرآموزش هوش هیجانی بر کاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر کم توان جمسی ـ حرکتی 92/06/04 10 سالن جلسات ابن سینا
      پگاه نامدار دکترمهدی بنان ژنتیک بررسی رابطه 5 مارکر ژنتیکی با نوع تالاسمی (مینور،ماژور) بااستفاده از آنالیز چندمتغیری 92/05/30 12 سالن جلسات ابن سینا
      طاهره قطبی دکتر سادات سیدباقر مداح پرستاری بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی مبتلایان به نوع دو در بیمارستان ولی عصر شهر لامرد در سال 1391 92/05/26 10 سالن جلسات ابن سینا
      فاطمه زینعلی دکتر کیمیا کهریزی ـ دکتر حسن اتوکش ژنتیک بررسی علل ژنتیکی ناشنوایی ارثی همراه با Distal renal tubular acidosis در 10 خانواده مبتلای ایرانی 92/05/23 11 سالن جلسات ابن سینا
      سیدمحمد هادی یگانه دکتر منوچهر ازخوش مشاوره اثربخشی آموزش تحلیلی تبادلی بر افزایش خودتمایزیافتگی 92/05/23 13 سالن جلسات ابن سینا
      کمال پرهون دکتر گیتا موللی روانشناسی و آموزش کودکان استقنایی نیازسنجی آموزشی معلمان عادی و رابطه کودکان با آسیب شنوایی در نظام آموزشی فراگیر 92/05/14 10

سالن جلسات

ابن سینا

      سوده زندی دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی مقایسه اندازه عضلات ثباتی کمر و گردن در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با و بدون گردن درد از نگاه سونوگرافی 92/04/18 13

سالن جلسات

ابن سینا

      مژگان فلاحت دوست دکتر بهروز دولتشاهی روانشناسی بالینی شناسایی نقض طرحواره های ناسازگار اولیه در انواع خشونت خانگی علیه زنان قربانی خشونت 92/04/16 10

سالن جلسات

ابن سینا

      محسن نوری یالقوز آغاجی دکتر بهروز دولتشاهی روانشناسی بالینی عوامل شخصیتی و طرحواره جنسی در نارضایتی از تصویر تن 92/04/15 11

سالن جلسات

ابن سینا

      فریبا شکیبا دکتر منوچهر ازخوش مشاوره ویژگی های جمعیت شناختی با نگرش نسبت به روش های کمک باروری نوین و ناباروری 92/04/12 9:30

سالن جلسات

ابن سینا

      مرضیه یحیایی دکتر معصومه پورمحمدرضاتجریشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اضطراب، افسردگی و سبک اسنادی دانش آموزان با اختلال یادگیری 92/04/11 11

سالن جلسات

ابن سینا

      مرضیه دوستی دکتر معصومه پورمحمدرضاتجریشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانشناختی کودکان خیابانی با اختلال های رفتاری برونی شده 92/04/10 12:30

سالن جلسات

ابن سینا

      جمشید فرجی دکتر مسعود فلاحی پرستاری بررسی تأثیر شعردرمانی گروهی بر افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان در ابراهیم آباد اراک در سال 1391 92/04/08 12:30

سالن جلسات

ابن سینا

      طاهره دفتری انبارداران فاطمه بهنیا کاردرمانی بررسی مقایسه ای ارتباط بین کیفیت حرکتی و عملکرد شناختی در کودکان مبتلا به سندرم داون و کودکان ناتوان ذهنی 92/04/05 10

سالن جلسات

ابن سینا

      دانیال امانیان دکتر مهشید فروغان مدیریت توانبخشی بررسی تأثیر آموزش (بسته آموزشی مدیریت مشکلات شایع سالمندی) بر سطح استرس شغلی مراقبین آسایشگاه های سالمندی استان گلستان-1391 92/04/04 10

سالن جلسات

ابن سینا

     

پریسا صابونی اقدم

دکتر اکبر بیگلریان

آمار زیستی

تحلیل داده های طولی با گم شدگی غیریکنوا در متغییر پاسخ رسته ای

92/04/03

10

سالن جلسات

ابن سینا

      معصومه اسماعیل پورنوسر دکتر سیدعلی حسینی ـ نازیلا اکبرفهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر تحریک شنیداری بر کنترل وضعیت کودکان فلج مغزی اسپاتیک 12-5 سال شهر تهران 92/03/28 13

سالن جلسات

ابن سینا

      مهسا ستاری دکترسیدعلی حسینی ـ دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی تعیین روایی و پایانی آزمون خود ارزیابی کاری کودک در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی 13-8 سال شهر تهران 92/03/25 10

سالن جلسات

ابن سینا

      لیلا لشنی دکتر منوچهر ازخوش مشاوره اثربخشی مداخله بتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) همراه با ذهن آگاهی، بررضایتمندی زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی 92/03/22 11

سالن جلسات

ابن سینا

      سیده زهره حسینی دکتر منوچهر ازخوش مشاوره اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر حل مسئله بر افسردگی و مهارت های مقابله ای افراد میتلا به دیابت 92/03/21 11

سالن جلسات

ابن سینا

      گلنوش گل محمدی دکتر عباس پورشهباز - خانم ظریفیان گفتار درمانی طراحی آزمایه کیفیت بازنمایی واجی و بررس روایی و پایانی آن در کودکان 6؛4تا6؛ 6 ساله 92/03/20 10

سالن جلسات

ابن سینا

      عفت بهاری

دکترمصطفی اقلیما

مددکاری

بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی روانی ـ اجتماعی بر سلامت روان زنان دارای همسر بیمار روانی مزمن

92/02/30

9:30

سالن جلسات

ابن سینا

      محمد باباپور دکتر غنچه راهب مددکاری بررسی ارتباط میزان حمایت اجتماعی با میزان رضایتمندی از زندگی و سلامت عمومی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک 92/02/29 9

سالن جلسات

ابن سینا

      مریم رحمتی دکتر مهدی رهگذر آمار زیستی تحلیل بیزی زمان های وقوع عود در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با استفاده از مدل های شکنندگی 92/02/28 12:30

سالن جلسات

ابن سینا

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences