ا234
 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

سعیده بهرامپوری دکتر حمید رضا خانکه  دکتر سید علی حسینی سلامت در بلایا و فوریتها طراحی و روان سنجی مجموعه ابزار سنجش صلاحیت سالمندان جهت تمدید گواهینامه رانندگی 99/09/02 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
نصر امانت دکتر حمید رضا خانکه دکترمهرداد فرخی سلامت در بلایا و فوریتها بررسی توسعه تئوری درک از خطر تغییر اقلیم در شهروندان تهرانی و استخراج راهکارهای اصلاحیی بکارگیری معنویت در کار بالینی کاردرمانی : تدوین راهنمای آموزشی 99/08/28 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
محسن امینی زاده دکتر حمید رضا خانکه دکترمهرداد فرخی سلامت در بلایا و فوریتها طراحی و اعتباریابی ابزار آمادگی بیمارستان در رویدادهای بیولوژیک نگارنده 99/08/26 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
مریم چهره گشا دکتر رضا فدای وطن دکتر مهتاب علیزاده سالمند شناسی بررسی اثر بخشی مدل مراقبت در منزل مبتنی بر مجموعه حداقل داده ها (MDS-HC)بر شاخص های عملکردی ، بالینی و کیفیت زندگی سالمندان نیازمند مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان : یک مطالعه کارآزمایی بالینی 99/08/25 11:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
مسعود بابائی دکتر اشرف کربلایی نوری دکترحسن رفیعی کاردرمانی بررسی بکارگیری معنویت در کار بالینی کاردرمانی : تدوین راهنمای آموزشی 99/08/24 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
ندا سلیمان وندی آذر دکتر آمنه ستاره فروزان دکتر سید محققی کمال سلامت و رفاه اجتماعی تحلیل نابرابری و چند سطحی بهره مندی از خدمات سلامت در خانوارهای ساکن در شهر در سال 1397 99/08/14 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
زهرا حسینی دستگردی دکتر یونس لطفی دکتر مرتضی فرازی شنوایی شناسی تأثیر برنامه توان بخشی زمانی شنوایی برافزایش روان گویی کودکان دارای لکنت رشدی 99/08/05 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
سامیه پناهنده دکتر حمید پور شریفی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی عوامل والدینی موثر بر مشکلات رفتاری کودکان و اثر بخشی برنامه فرزند پروری مثبت براین عوامل و مشکلات 99/07/30 11:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
فاطمه نیسه دکتر اصغر دالوندی دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستاری تبیین فرایند رها سازی در افراد با ناتوانی جسمی 99/07/30 08:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
گیتی بهرامی دکتر حمیرا سجادی سلامت و رفاه اجتماعی ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر سلامت در ایران 99/07/29 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
نرجس خاتون صادقی گوغری دکتر مهشید فروغان سالمند شناسی تبعیض درک شده توسط زنان سالمند در بستر خانواده: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی 99/07/29 10:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
کوثر باغبان دکتر طلیعه ظریفیان دکتر فاطمه درخشنده گفتاردرمانی بررسی تأثیر رویکرد درمانی واج -شناختی بر خطاهای تولید جبرانی در کودکان دارای شکاف کام با استفاده از ارزیابی اولتراسونیک و ادراکی 99/07/23 10:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
عقیل آبسالان دکتریونس لطفی شنوایی شناسی تأثیر تحریک دهلیزی برکاهش قند خون و هموگلوبین A1C در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 99/0723 12:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
مریم بهشتیان دکتر خسین نجم آبادی ژنتیک پزشکی بررسی علت ژنتیکی ناتوانی ذهنی با توارث اتوزوم مغلوب در 5 خانواده دارای دو یا بیش از دو فرزند مبتلا با روش اولیه توالی یابی کل اکزوم، علت ژنتیکی بیماری در آن ها پیدا نشده و بررسی عملکرد یک ژن بیماری زای جدید که در این مرکز به عنوان عامل بیماری ناتوانی ذهنی با توارث اتوزوم مغلوب شناخته شده است 99/07/21 08:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
پروین جعفری دکترسید جلال یونسی  دکتر علی عسگری 99/07/16 ساختار آسیب کاربرد شناختی زبان در کودکان دچار اختلالات عصب رشدی 99/07/16 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
اعظم کیوانی دکتر غلامرضا امینیان دکترمجتبی عظیمیان ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتز مچ پا -پایی پسیودارای مکانیسم کنترل کننده ی دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن وبررسی تأثیر آن بر پارامترهای سینتیکی وسینماتیکی راه رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکروزیس 99/07/16 10:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
مهدیه حسنی دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتر مریم سلیمانی ژنتیک پزشکی بررسی اثر ترکیبات AN352 ، فلوکسیتین و گلاتیرامراستات بر تغییر پروفایل بیان برخی از ژن های سایتوکینی خانواده TH1 lfn-y) ،6-11، 12-11 و (Tnf-a) نسبت به ژنهای سایتوکینی خانواده (tgf-b)Th2، 11-4 ، 5-11و 10-11  در مدل حیوانی بیمرای مالتیپل اسکلروزیس 99/07/16 08:30 سالن جلسات ژنتیک
مائده نقیایی دکتر بهمن بهمنی دکتر علی عسگری مشاوره توانبخشی تبیین مفهوم و فرآیند معنا سازی در مبتلایاتن به بیماری های تهدید کننده زندگی 99/07/06 10:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
سجاد سجادی دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی طراحی پروتکل مداخله سیستمی مددکاری اجتماعی به منظور کاهش علائم رفتاری کودکان دارای اختلال سلوک 99/06/15 08:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
فریبا ماهوتی دکترغنچه راهب مددکار ی اجتماعی تدوین راهنمای  تخصصی مداخلات مددکاری اجتماعی برای افراد دچار ضایعه نخاعی 99/06/12 08:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
سید حسین حسینی دکتر حمید رضا خانکه دکتر مهرداد فرخی سلامت در حوادث و بلایا طراحی مدل ملی سامانه هشدار اولیه نظام سلامت در حوادث و بلایا 99/04/31 11:00 سالن جلسات ابن سینا
جعفر بازیار دکترحمید رضا خانکه دکتر مهرداد فرخی سلامت در بلایا و فوریتها ارائه مدل بومی تریاز بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه درایران 99/03/25 10:00 سالن جلسات ابن سینا
مهناز امامی دکتر محمد علی بند پی فیزیوتراپی بررسی تأثیر تمرینات ثباتی به همراه تمرینات روتین در مقایسه با تمرینات روتین به تنهایی بر اندازه عضلات ثباتی شکمی و ناحیه کمر، اندازه و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ در مردان فوتبالیست با سابقه کشیدگی عضلات همسترینگ سمت غالب : یک مطالعه تصادفی بالینی 99/04/23 12:15 سالن جلسات ابن سینا
محمد جواد نوری دکتر غلامرضا امینیان ارتوپدی فنی طراحی، ساخت وارزیابی لاینر منبسط شونده سوکت زیر زانو با قابلیت تنظیم توسط فرد قطع عضو 99/03/24 10:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
زهرا تمیزی دکتر مسعود فلاحی  دکتر اصغر دالوندی پرستاری طراحی و وروان سنجی پرسشنامه ارزیابی بار مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا 99/03/12 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
نسرین جعفری گلستان دکتراصغر دالوندی دکترمحمد علی حسینی پرستاری طراحی و روان سنجی پرسشنامه سنجش توانایی مراقبت از خود درک شده بیماران فاز مزمن سکته مغزی در منزل 99/03/06 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
الهام قناعت دکتر حمیدرضا خانکه سلامت در بلایا و فوریتها طراحی مدل بومی تاب آوری بیمارستان در حوادث و بلایا : تدوین پروتکل ارتقا تاب آوری بیمارستان 99/03/06 10:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
حسین جعفری تکاب دکترمهدی بنان ژنتیک پزشکی ساخت وآنالیز ناک - این GFP در رده سولی K562 حامل جهش های HPFH-type از نوع غیر حذفی 99/02/29 11:00 سالن جلسات ژنتیک
سارا تقی زاده دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی بررسی علل ژنتیکی در 20 بیمار مبتلا به بیماری شارکوت ماری توث از نوع آکسونال از خانواده های غیر مرتبط به روش توالی یابی اکزوم و بررسی عملکردی یکی از ژن های کاندید 99/02/29 09:00 سالن جلسات ژنتیک
مهدی احمدی دکتر ایرج عبداللهی دکترمحسن امیری فیزیوتراپی مقایسه ی مابین تآثیر مانور شاکر،تمرینات تنفسی و تمرینات هوازی با دارو درمانی بر شاخص های تغییرات ضخامت عضلات شکمی ف کیفیت زندگی و شدت ریفلاکس در بیماران مبتلا به ریفلاکس شدید با استفاده از اولتراسونوگرافی و اسپیرومتری 99/02/27 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
پیمانه شیرین بیان دکتر روشنک وامقی دکتر مهیار صلواتی اعصاب اطفال طراحی و آزمون مدل ارتباطی هوامل خانوادگی و اجتماعی - اقتصادی مرتبط با سلامت روان نوجوانان 99/02/27 10:00 سالن جلسات ابن سینا
سروناز کریمی دکتربهنام اخباری فیزیوتراپی ارتباط بین راهبرد های مقابله ای و اجرای تکلیف کنترل پاسچر در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی 99/02/16 10:30 سالن جلسات ابن سینا
پریسا جلیل زاده دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی اثر توان بخشی مدولاسیون طیفی - زمانی بر درک گفتار در نویز کودکان دارای اختلال پردازش شنوایی 98/11/05 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
طاهره رضاییان کوچی ذکتر زهرا مصلی نزاد دکترفیروزه ساجدی فیزیوتراپی مقایسه درمان نقاط ماشه ای ناحیه گردن با تکنیک های سوزن خشک و ازاد سازی بافت نرم بر شاخص های بالینی و یافته های اولترا سونوگرافیک در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی 98/10/30 13:30 سالن جلسات ابن سینا
رضا حسین آبادی دکتریدالله ابوالفتحی ممتاز دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی سالمند شناسی توسعه کدهای اخلاق بین حرفه ای مراقبت سالمندی 98/10/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
سعید مهری دکترمحمد علی حسینی پرستاری طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش تبعیض سنی سالمندان در مراقبت های بیمارستانی 98/10/23 13:00 سالن جلسات ابن سینا
حسین آسیایی دکت رمحمود بهرامی زاده دکتر مختا رعراض پور ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتوز هدایت گر هیپ جدید مبتنی برآنالیز داینامیک نیرو و تأثیر ان بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن 98/10/22 08:30 سالن جلسات ابن سینا
صفورا محمدیان دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی الگوی روابط جنسی افراد متاهل ساکن تهران و ارزیابی اثر بخشی برنامه اموزش روانی جنسی با مدل WHO در ارتقاء رضایت جنسی و زناشویی 98/10/21 08:30 سالن جلسات اساتید
الهام سپهوند دکتر حمید رضا خانکه پرستاری طراحی مدل چگونگی ایجاد آسیب نخاعی به دنبال حوادث ترافیکی و تدوین راهکارهای اصلاحی : یک مطالعه تلفیقی 98/10/04 13:00 سالن جلسات ابن سینا
پیمان پورداود اصل دکتر حسین نجم آبادی زنتیک پزشکی بررسی و تشخیص عوامل زنتیکی ناشنوایی ارثی در یکصد خانواده های خانواده آذری ایرانی اصل از ازدواج خویشاوندی با روش توالی یابی هدفمند نسل جدید 98/09/25 09:00 سالن جلسات ژنتیک
عالیه دریابر دکتر مختار عراض پور دکتر غلامرضاامینیان اعضاء مصنوعی ارزیابی تأثیر ارتوز مچ پا -پایی مفصلدار با مکانیسم ایجاد کننده راگر اول و دوم حرکتی و کفش دارای بار گهواره ای بر بیومکانیک راه رفتن در بیماران به سکته مغزی همی - پلژی یک کارآزمایی تصادفی بالینی 98/09/17 08:30 سالن جلسات ریاست
مرجان حقی دکتر رضا فدای وطن دکترمهتاب علیزاده سالمند شناسی تأثیر مداخله آموزشی به شیوه بازیابی با فاصله زمانی بردرک درد در سالمندان مبتلا به آلزایمر 98/09/16 10:30 سالن جلسات ابن سینا
نرگس ادیب سرشکی دکتر نیکتا حاتمی زاده دکترانوشیروان کاظم نزاد توان بخشی اعصاب اطفال تدوین و اجرای برنامه ارتقای تاب آوری برای دانش آموزان نوجوان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی و بررسی اثرات آن بر سلامت روان (بهزیستی روانی )آنان 98/09/10 13:00 سالن جلسات ابن سینا
محمد تقی محسنی تکلو دکترسید علی حسینی دکتر حمید رضا خانکه کاردرمانی تبیین عملکرد کاری مراقبان خانوادگی افراد با مالتیپل اسکروزیس و بررسی اثر بخشی مداخلات طراحی شده بر ان 98/07/29 13:00 سالن جلسات اساتید
مرتضی تقی پور دکترمحمد علی محستی بند پی فیزیوتراپی بررسی اثر تمرینات ثباتی تحت نظر همراه با فیزیوتراپی متداوال درمقایسه با فیزیوتراپی متداوال به تنهایی برروی ابعاد عضلات عمقی شکمف سواس مازور و مالتی فیدوس کمری، میزان درد، ناتوانی عملکردی و دامنه حرکتی بیماراان مبتلا به بیرون زدگی یک طرفه ی دیسک کمر: یک مطالعه تصادفی بالینی 98/07/20 10:30 سالن جلسات اساتید
مهنا جوانبخت دکتریونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی بررسی عملکرد بخش سری دستگاه وابران شنوایی بر اساس پاسخ های شنوایی ساقه مغز به محرکات گفتاری در حضور نویز
98/07/10 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
کاملیا حمیری دکتر بهروز دولتشاهی دکتر کامیار زمردیان روان شناسی بالینی مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه ای یک جلسه ای و چند جلسه ای د رعلایم و نشانه های روانشناختی ، و تغییرات سرمی سیتوکین ها، هورمون ها و نسخه برداری ژنهای التهابی در افراد مبتلا به اختلال فوبی خاص 98/07/07 10:30 سالن اجتماعات اساتید
ژاله صمدی قلعه جوقی دکتر یونس لطفی قره باغ دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر تربیت شنوایی فضایی بر درک گفتار در حضور نویز سالمندان جوان با شنوایی هنجار 98/07/06 13:00 سالن جلسات اساتید
محسن دهقانی نیشابوری دکتر بهروز دولتشاهی دکترپروانه محمد خانی روان شناسی بالینی پردازش مدل یکپارچه کارکردی رفتارهای آسیب به خود و سنجش اثر بخشی مداخله مبتنی بر این مدل در سربازان ایرانی 98/07/03 10:30 سالن دکتر شاملو
حسین قاسم زاده دکتر رباب صحاف دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمند شناسی بررسی عوامل خطر دمانس در سالمندان تحت پوشش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران  یک مطالعه مورد شاهدی : در سال 1396 98/07/02 13:00 سالن اجتماعات اساتید
معصومه عباس آبادی عرب دکترحمید رضا خانکه سلامت در حوادث وبلایا طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در یمارستانهای ایران 98/06/31 13:30 سالن اجتماعات اساتید
عطا بوشهری دکتر خرم خورشید زنتیک انسانی شناسایی واریانت های شناخته شده و جدید رتینیت پیگمنتوزای اتوزومی مغلوب غیر سندرمی در 25 خانواده با حداقل 2 بیمار ارجاع شده از استان یزد به روش توالی یابی کل اگزوم 98/06/31 10:00 سالن جلسات ژنتیک
بهزاد ریگی گوته دکتر بهروز دولتشاهی دکتر مسعود نصرت آبادی روان شناسی بالینی رابطه عوامل هیجانی با ولع مصرف واثر بخشی درمان ترکیبی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم (tdcs)و اموزش تنظیم هیجان بر ولع مصرف بیماران افیونی 98/06/30 08:30 سالن جلسات اساتید
زهرا صفاریان دکتربهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی شناسایی ابعاد شناخت و عملکرد اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنیا با علائم پارانوئید و کارایی مداخله مبتنی بر آموزش شناخت و تعامل اجتماعی (SCIT)بر شناخت، عملکرد اجتماعی و علائم مثبت  ومنفی این اختلال 98/06/27 10:30 سالن جلسات ابن سینا
معصومه ویسکرمی دکترمحمود بهرامی زاده دکترغلامرضا امینیان ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتز داینامیک کنترل کننده پاسچر وبررسی اثر ان بر روی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین وکنترل تعادل در افراد سالمند مبتلا به کیفوز 98/06/11 13:30 سالن جلسات ریاست
گلاویژ کریمی دکتراکبر داروئی دکتر عباس عبادی گفتاردرمانی اعتبار سنجی بسته تشخیصی آسیب زبانی در کودکان دوزبانه ترک - فارس زبان 5 تا 7 ساله 98/06/10 13:00 سالن جلسات اساتید
مژگان اسدی دکترطلیعه ظریفیان دکترمهدی دستجردی گفتاردرمانی بررسی رابطه برهم نگاشت سریع واژگان با رشد زبان در نوپایان دیر گفتار و طبیعی 30 و 36 ماهه فارسی زبان 98/06/10 10:30 سالن جلسات اساتید
مریم خوشبخت پیشخانی دکتراصغر دالوندی پرستاری طراحی وتعیین ویژگی های روان سنجی ابزار سنجش تبعیت از رژیم توان بخشی در بیماران سکته مغزی : یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی 98/06/09 11:30 سالن دکترشاملو
علی اکبر ویس رایگانی دکت راصغر دالوندی پرستاری تبیین مفهوم مراقبت پرستاری شفقت آمیز از نگاه بیمار : یک مطالعه ترکیبی موازی همگرا 98/04/29 13:15 سالن دکترشاملو
راضیه السادات حسینی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز دکترفرحناز شاهبلاغی سالمند شناسی توسعه و ارزیابی مدل ساختاری رضایت از زندگی والدین سالمند شهدا در سال 1396 98/04/23 10:00 سالن جلسات اساتید
مهدی جعفری عوری دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکترکیان نوروزی تبریزی پرستاری طراحی وآزمون مدل مفهومی تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا 98/04/23 08:00 سالن جلسات ابن سینا
مقصود مهری دکترمریم نیشابوری ژنتیک پزشکی بررسی علل ژنتیکی آنمی در 20 خانواده مبتلا با استفاده از توالی یابی کل اگزوم که با روش های رایج به تشخیص نرسیده اند 98/03/26 11:00 سالن جلسات ژنتیک
عمران اسماعیل زاده دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتر مریم سلیمانی ژنتیک پزشکی بررسی مقایسه ای تأثیر آنتی اکسیدان IMOD و Curcumin برتغییرات پروفایل بیان ژن های سایتوکاینی خانواده (Th1y-IFN)(TNF-a,IL-12-IL-6)نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده (IL-10,IL-5-IL-4_TH2TGF-b) در موش های C57BL/6  مدل مولتیپل اسکلروزیس 98/03/25 09:00 سالن جلسات ژنتیک
محسن سوسن آبادی دکتر الهه کیهانی دکترفرخنده بهجتی زنتیک پزشکی بررسی تغییرات تعداد کپی والگوی بیانی انگوژن های خانواده ی ژنی HER در زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر و ارتباط ان با شاخص های بالینی وایمنوهیستوشیمی 98/03/07 10:00 سالن جلسات گروه ژنتیک
یونس دوستیان دکتر بهمن بهمنی دکتر علی فرهودیان مشاوره توان بخشی طراحی مدل توان بخشی شغلی درافراد دارای اختلال مصرف مواد 98/03/01 10:00 سالن دکتر شاملو
مهدیه حسنعلی فرد دکتریونس لطفی شنوایی شناسی بررسی تأثیر توان بخشی گفتارو نویز دارای فاصله فضایی بر عملکرد درک گفتار در حضور نویز کودکان 8 تا 12 ساله استفاده کننده از bimodal fitting (سمعک دریک گوش وکاشت حلزونی در گوش مقابل ) 98/02/14 13:00 سالن جلساتت اساتید
محسن سلمان نژاد دکتر بدالله ابوالفتحی ممتاز دکتررباب صحاف 98/02/04 بررسی تأثیر برنامه مراقبت سالمند از سالمند بر رضایت از زندگی وکیفیت زندگی سالمندان وبار مراقبتی مراقبین آسایشگاه سالمندان قدس 98/02/04 13:30 سالن جلسات ابن سینا
بهاره رضائی دکترفریبا یادگاری گفتاردرمانی مقایسه تأثیر تحریک جریان الکتریکی مستقیم از روی جمجمه(tDCS) روی شکنج تحتانی فرونتال (IFG)و شکنج فوقانی تمپورال(STG) راست و چپ بر صحت و سرعت نامیدن تصویر بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی ناشی از سکته مغزی  97/12/22 10:30 سالن جلسات ابن سینا
فیدان شبانی دکترفرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری بهنیه سازی برنامه ترخیص بیماران مبتلا به نارسایی قلب در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی: مطالعه اقدام پژوهی 97/12/20 13:00 سالن جلسات ابن سینا
عطیه اشتری دکتر فریبا یادگاری دکتر سید علی صمدی گفتاردرمانی بررسی دوسویه ویژگی های تعاملی مادر - کودک و تغییرات آن در طی شش ماه و ارتباط این ویژگیها با رشد اولیه زبانی در کودکان دارای رشد عادی و اختلالات طیف اتیسم شه رتهران 97/12/15 09:30 سالن جلسات اساتید
سعید فطوره چی دکترسید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی طراحی و بررسی تأثیر gait trainer جدید بر تعادل و عملکردی حرکتی درشت کودکان فلج مغزی سطح III از مقیاس طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت 97/12/13 11:30 سالن جلسات ابن سینا
هدی مهرگان دکترحسین نجم آبادی زنتیک شناسایی زن های دخیل د رناشنوایی ارثی به روش توالی یابی نسل جدیدد در 20 خانواده ایرانی 97/12/11 08:30 سالن جلسات ژنتیک
حسین سورتیچی دکتر سید علی حسینی دکترمهدی رصافیانی کاردرمانی الگوهای استفاده از زمان در کودکان زیر 5 سال شهرستان تاکستان 9711/29 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
معصومه حسینی دکترکیمیا کهریزی زنتیک پزشکی بررسی عملکرد ژن CAPN10 در دو مدل حیوانی موش و درزوفیلاملانوگاستر 97/11/28 11:00 سالن جلسات ژنتیک
نگین چهره نگار دکت رمهشید فروغان دکتروحید نجاتی سالمند شناسی مقایسه کارکرد های شناختی - رفتاری در سه گروه سالمندان سالم، با آسیب شناختی خفیف و با بیماری الزایمر : ارائه مدلی تشخیصی برای اختلالات شناختی خفیف 97/11/27 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
زهرا پاشازاده آذری دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی طراحی برنامه مداخلات زمینه ای مبتنی برمدل پردازش حسی دان و اثر بخشی آن برمشارکت کودکان و خودکارآمدی والدین در کودکان با اختلال طیف اتیسم 97/11/17 10:30 سالن جلسات اساتید
امین اجلی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری تبیین فرآیند و طراحی مدل تآمین ایمنی بیمار در بخش های روان پزشکی 97/11/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
زهرا مختاری دکتر محمد علی حسینی دکتر حمیدرضا خانکه پرستاری تبیین فرایند حمایت از پرستاران قربانی دوم خطا 97/11/06 13:00 سالن جلسات اساتید
شهلا اسیری دکتر مهشید فروغان دکتررضا فدای وطن سالمند شناسی طراحی و ارزشیابی اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه تعالی سالمندی (ژروترانسندنس)برتعالی افسردگی و رضایت از زندگی سالمندان ایرانی مقیم جامعه 97/10/26 12:30 سالن دکتر شاملو
زهرا روشنی دکتر علی اکبر کامرانی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز سالمندشناسی بررسی متغیرهای زیستی، روانی و اجتماعی مرتبط با اختلالات شناختی در سالمندان (مراجعه کننده به کلینییک صدا و سیما مرکز تهران در سال 1396)یک مطالع موردی شاهدی 97/10/26 10:00 سالن جلسات ابن سینا
فاطمه شیبانی دکتر زهرا قریشی دکتر رضانیلی پور گفتاردرمانی انطباق وتعیین مشخصه های روان سنجی مقیاس های رشد زبان برای کودکان فارسی زبان بین 7-2 سال 97/10/19 08:30 سالن جلسات ابن سینا
محمد رستمی دکتر سید جلال یونسی دکترمهشید فروغان مشاوره تبیین فرایند پدید آیی افکار و احساسات خودکشی در سالمندان ایرانی:ارائه مدل 97/10/10 13:15 سالن دکتر شاملو
سینا احمدی دکتر حسن رفیعی دکتر فرشاد فرزاد سلامت و رفاه اجتماعی بررسی پوشش موثر درمان دیابت و پرفشاری خون درسطوح ملی و فروملی و عوامل اجتماعی موثر برآن در جمعیت بزرگ سال ایران طی سال های 2011- 2005 با استفاده از داده های پیمایش ملی خطر بیماریهای غیر واگیر 97/10/10 09:00 سالن جلسات ابن سینا
اکبر محمد زاده دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک پزشکی بررسی وضعیت عدم تعادل ژنومی در 30 بیمار واجد ناهنجاری های چندگانه مادرزادی با کار یوتایپ نرمال با استفاده از روش array-CGH 97/10/05 11:00 سالن جلسات ژنتیک
فاطمه فلاح رستمی دکترفرین سلیمانی دکترمهدی نوروزی توانبخشی اعصاب اطفال طراحی بسته مداخلهای مراقبتهای عصبی - تکاملی نوزادان نارس بستری درواحد مراقبت های ویژه (از تولد تا سن یک ماهگی اصلاح شده)، ویژه والدین وتعیین تأثیر اجرای آن برپیامدهای تکاملی در شیرخوارگی 97/09/28 13:00 سالن دکتر شاملو
شیما فردی پور دکترمحمود بهرامی زاده دکترمختار عراض پور ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتوز قدرتی دست و ارزیابی تأثیر آن بر عملکرد دست افراد با پارزی ناشی از سکته مغزی 97/09/24 13:00 سالن جلسات ابن سینا
ملیحه صبور دکتراحمدی علی اکبری کامرانی دکتریدالله ابوالفتحی ممتاز سالمند شناسی بررسی شیوع تجویز داروهای بالقوه نامناسب و عوامل مرتبط با آن درسالمندان مراجعه کننده به داروخانه های شهر تهران درسال 1396 97/09/18 10:00 سالن جلسات ریاست
سکینه پرستش دکتر محمد علی حسینی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری طراحی و اعتبار یابی ابزار حرفه ای گری در پرستاری 97/08/28 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
مریم رمضانی دکتریونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر برنامه توان بخشی شنوایی مبتنی برپردازش زمانی برعملکرد درک گفتار در حضور نویز نوجوانان با طیف اتیسم دارای عملکرد بالا 97/08/26 12:45 سالن جلسات اساتید
مجتبی جعفری دکتر محمد علی حسینی دکتر سادات سید باقرمداح پرستاری طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش دیسترس اخلاقی ارائه دهندگان خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 97/08/14 08:30 سالن جلسات اساتید
پیام روشنفکر دکترمحمد رضا خدایی دکترحسین ملک افضلی عوامل اجتماعی موثر برسلامت تحلیل نابرابری های تصادفات جاده ای و پیامدهای سلامت آن درایران وتعیین کننده های اجتماعی آنها براساس مدل سازمان بهداشت جهانی 97/07/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
حسین زاهد نژاد دکترمحمد علی حسینی پرستاری توسعه و روانسازی پرسشنامه عدالت سازمانی درک شده درپرستاران 97/07/21 09:00 سالن جلسات اساتید
مسعود غریب دکترمهیارصلواتی دکترروشنک وامقی توان بخشی اعصاب اطفال طراحی وآزمودن مدل ارتباطی عوامل فردی و محیطی برتحرک کودکان فلج مغزی دایپلری اسپاستیک 97/07/14 13:00 سالن جلسات اساتید
سمیه امیری اریمی دکترمحمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی بررسی اثر فیزیوتراپی روتین با وبدون تمرینات ثباتی، برمیزان درد، ناتوانی ، دامنه حرکتی وابعاد عضلات مولتی فیدوس و لونگوس کولی گردنی در بیماران مبتلا به گردن درد رادیکولار مزمن یکطرفه : یک کارازمایی تصادفی بالینی  97/07/10 11:00 سالن جلسات اساتید
منیژه علوی دکترمحمد رضا خدایی دکتر حمیرا سجادی  دکترامنه ستاره فروزان عوامل اجتماعی موثربر سلامت بررسی وضعیت پاسخگویی نظام سلامت به افراد دارای ناتوانی جسمی حرکتی گیرنده خدمات توان بخشی مراجعه کننده به مراکز جامع توان بخشی شهرتهران : برابری یا نابرابری از دیدگاه گیرندگان خدمت با توجه به جایگاه اقتصادی اجتماعی آنان 97/06/31 12:30 سالن جلسات ابن سینا
طیبه احمدی دکتریونس لطفی شنوایی شناسی تأثیر توان بخشی توجه شنوایی برپردازش ساختار ظریف زمانی دو گوشی و عملکرد درک گفتاردر نویز کودکان 12-9 ساله مبتلا به اختلال پردازش شنوایی مرکزی 97/06/31 10:45 سالن جلسات اساتید
معصومه صادقی رودسری دکتر مهشید فروغان سالمند شناسی تبیینن و تحلیل عوامل روانی اجتماعی موثر بر اختلال افسردگی سالمندان مقیم جامعه: یک مطالعه تلفیقی 97/06/31 08:30 سالن اجتماعات فارابی
زهرا جرجران دکترسید علی حسینی عوامل اجتماعی موثر برسلامت تحلیل شبکه اجتماعی: بررسی ارتباط ویزگی های شبکه اجتماعی با رفتارهای پرخطر ابتلا به HIV در زنان آسیب پذیر شهرتهران درسال 94-93 97/06/26 13:30 سالن جلسات ابن سینا
مریم رحیمی دکتر الهه کیهانی دکتر فرخنده بهجتی ژنتیک پزشکی بررسی تغییرات تعداد کپی ژن C-KIT و وضعیت بیان آن به عنوان یک مارکر رگزایی درزنان ایرانی مبتلا بهه سرطان پستان تک گیر 97/06/26 11:00 سالن جلسات ژنتیک
بهار ضمیران دکتر مریم شریفیان ثانی سلامت و رفاه اجتماعی الگوی طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهر تبریزی 97/06/17 10:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم مالکی دکترمختارعراض پور دکترفرزام فرهمند ارتز و پروتز ارزیابی تآثیر مکانیسم ایجاد کننده ی فوت کلیرنس بر حرکات جبرانی تنه وانرژی مصرفی در بیماران آسیب نخاعی سطح سینه ای  97/06/12 10:00 سالن جلسات اساتید
صلاح الدین کریمی دکترحسن رفیعی دکترحمیراسجادی سلامت ورفاه اجتماعی تعیین کنندههای اجتماعی رفتارسلامت سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شهر تهران در سال 1396 97/06/07 10:00 سالن جلسات اساتید
نرگس جعفری دکترابوالفضل صالحی دکتر فرزاد ایزدی گفتاردرمانی توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ارزیابی لمسی در بیماران مبتلا به دیسفونی ناشی ازتنش عضلانی 97/05/03 08:30 سالن جلسات ابن سینا
کتایون فلاحت دکتر آرش میراب زاده  دکترمنیر برادران افتخارن عوامل اجتماعی موثر بر سلامت طراحی و آزمون مدل ساختاری تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان مثبت بزرگسالان شهر تهران 97/04/31 07:00 سالن جلسات ابن سینا
طیبه حسن طهرانی دکتر سادات سیدباقر مداح دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش حریم خصوصی در بیماران بستری در بیمارستان  97/04/30 11:00 سالن جلسات اساتید
لیلا داددوست دکرت حمید رضا خانکه دکترعباس عبادی سلامت در حوادث وبلایا طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش آسیب پذیری اجتماعیی سالمندان در بلایای طبیعی 97/04/23 13:00 سالن دکترشاملو
زهرا جدی دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی مقایسه تأثیر شنوایی مبتنی بر دقت طیفی بر عملکرد اداراک گفتار کودکان استفاده کننده از کاشت حلزونی 97/04/23 11:00 سالن جلسات اساتید
بابک فرزین نیا  دکتر حمید رضا خانکه دکترعلی اردلان  سلامت درحوادث و بلایا  طراحی مدل معرف مراکز پاسخگویی مراکز امدادی در حوادث و فوریت ها و استخراج راهکارهای اصلاحی در ایران  97/03/27 13:00 سالن جلسات اساتید 
بیتا بهرامی دکتربهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی تبیین نوع فرزند پروری براساس مدل فرآیندی بلکسی با افزودن تنظیم هیجان والد و تعیین اثر بخشی برنامه آموزش والدین بر سبک های فرزند پروری  سهل گیر ومستبد 97/03/27 10:00 سالن جلسات دکترشاملو
سارا نوروزی دکتر مصطفی اقلیما دکتر حمید رضا خانکه مددکاری اجتماعی طراحی مدل معرف خدمت مددکار یاجتماعی در رضایت جنسی زوجین 97/03/05 13:30 سالن جلسات اساتید
محمد باباپور مددکار ی اجتماعی دکترغنچه راهب تبیین فرایند زندگی خانوادگی کارکنان اقماری صنعت نفت : ارائه راهکارهای حمایتی مددکاری اجتماعی 97/03/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
الهام حبیبی دکترفیروزه ساجدی دکترزهرامصلی نزاد توان بخشی اعصاب اطفال طراحی و بررسی اثر بسته مداخلاتی ارتقاء تکامل کودکان 0 تا 3 سال "ویژه والدین" 97/02/26 12:30 سالن جلسات ابن سینا
آیلین طلیم خانی  دکتر ایرج عبداللهی  فیزیوتراپی  بررسی اثر تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه بر روی یادگیری مهرات حرکتی در بیماران سکته مغزی و افراد سالم  97/02/26 10:00 سالن جلسات اساتید 
ناهید تفتی دکتر محمد رضا صفری دکتر محمد علی مردانی ارتز و پروتز طراحی و ساخت دستگاه لیزری بر مبنای ارتباط کمی شاخص های آناتومیکی اندام های تحتانی درسمت سالم و سمت قطع عضو جهت کمک به تعیین راستای پروتز در افراد قطع عضو زیر زانو یکطرفه 97/02/23 10:00 سالن جلسات اساتید
آهورا نوذری دکتر فرخنده بهجتی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک پزشکی بررسی علل ژنتیک بیماری های مادرزادی قلبی خانوادگی غیر سندرمی در 10 خانواده ی ایرانی با استفاده از روش نسل جدید توالی یابی (NGS) 22/02/97 09:00 سالن جلسات ژنتیک
سید ابراهیم احمدی دکتر حسن رفیعی دکت رحمیرا سجادی رفاه اجتماعی بررسی فرآیند تصمیم گیری برای بی فرزندی در خاواده های بی فرزند انتخابی 97/02/19 10:00 سالن جلسات ریاست
سمیه کاظمی نسب دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی بررسی عملکرد نقص ژنتیکی ژن CNKSR1 به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزومال مغلوب 97/02/11 10:30 سالن ژنتیک
فاطمه حسناتی دکتر رضا نیلی پور دکتر زهراسادات قریشی گفتاردرمانی فرآیند ه9ای دستیابی واژگانی و فاکتورهای موثر بر انها در کودکان 7-9 ساله با وبدون اختلال ویزه زبان 97/01/29 13:00 سالن جلسات اساتید
لیلا منشی زاده دکتر روشنک وامقی دکتر فریبا یادگاری توان بخشی اعصاب  اطفال طراحی بسته آموزشی واژگان درکی و بررسی اثر آن بر توان بخشی و تکامل زبان کودکان 24-20 ماهه فارسی زبان بعداز کاشت حلزون شنوایی 97/01/20 09:00 سالن جلسات اساتید
مرضیه شیرازی خواه دکتر ارش میراب زاده دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی عوامل اجتماعی موثر برسلامت طراحی ابزار سنجش پوشش خدمات توان بخشی جسمی در نظام سلامت 96/12/23 11:00 سالن جلسات ابن سینا
تکتم پیکانی دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی

بررسی تطبیقی اثر تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سطح کلان

 

96/12/23 08:45 سالن جلسات ابن سینا
عهدیه چینه کش دکتر علی حسینی دکتر فرحناز محمدی شاهلاغی عوامل اجتماعی موثر برسلامت تبیین کیفی نیازهای سلامت جوانان شهر تهران : شناخت ، تعیین اواویتها و راهکارها 96/12/21 13:00 سالن جلسات اساتید
عذرا فرمانی دکترمیرطاهر موسوی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی طراحی مدل مداخله توان بخشی اجتماعی برای افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 96/12/14 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
عطا حیدری دکتر فریبا یادگاری  دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر تربیت شنوایی واکه ای بردرک گفتاردر حضور نویز در سالمندان با شنوایی هنجار 96/11/28 11:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم خاک رنگین دکتر مصطفی اقلیما دکت رحسن رفیعی مددکاری اجتماعی طراحی و ارزشیابی پروتکل مداخله حمایتی بهه منظور افزایش تاب اوری کودکان دارای پدر مصرف کننده مواد 96/11/28 08:30 سالن جلسات ریاست
فاطمه زارع زاده دکتر محمد علی مردانی ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوهه توزیع فشار کف پایی و پارامترهای فضایی مکانی راه رفتن در بیمارن دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال 96/11/24 11:00 سالن جلسات اساتید
شیوا جوادی دکتر فریبا یادگاری دکتر وحید نجاتی گفتاردرمانی بررسی نقایص کارکردهای اجرایی و اثر بخشی توان بخشی شناختی توجه بر بهبود نقایص درک شنیداری در افراد با زبان پریشی ناروان 96/11/09 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
بتول ماندنی دکتر سید علی حسینی دکتر محمدرضا خدایی کاردرمانی تبیین چالش ههای عملکرد کاری در مراقبان خانوادگی افراد با اختلالات روانپزشکی مزمن :تهیه بسته آموزشی 96/10/27 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
زهره فتاحی دکتر حسین نجم آبادی پژوهشی ژنتیک پزشکی روشن کردن نقش عملکردی جهش یافت شده در زن ZBTB11 با استفاده از روش انالیز پیوستگی و توالی یابی نسل جدید در خانواده ی مبتلا به ناتوانی ذهنی 96/10/27 08:30 سالن جلسات ژنتیک

نسرین بابائیان

 

دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی تبیین فرایند مواجهه مددکاران اجتماعی با خشونت مراجعان 96/10/18 12:30 سالن جلسات دکتر شاملو
لیلا کزازی دکتر مهشید فروغان دکتر وحید نجاتی  سالمند شناسی اثر بخشی مداخلات تقویت شناختی مبتنی بر کامپیوتر بر کیفیت زندگی سالمندان مقیم جامعه با کنترل اثر متغیرهای احتمالی موثر بر رابطه ی کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی 96/10/17 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
شکوفه احمدی دکتر حمید رضا خانکه سلامت در بلایا و فوریتها طراحی مدل بازگشت سالمندان به زندگی پس از زلزله 96/10/16 13:00 سالن جلسات اساتید
مژگان بابانژاد دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی شناسایی ژن ها و جهش های مرتبط با ناشنوایی اوزومی مغلوب غیر سندرمی در ده خانواده ایرانی با کمک روش Whol Exom Sequencing 96/10/02 09:00 سالن جلسات زنتیک
سمیه کاوسی پور دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی تأثیر عوامل محیطی خانه بر تکامل حرکتی کودکان 96/09/27 13:00 سالن جلسات اساتید
نیلوفر بزاززدگان دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتری پژوهشی ژنتیک بررسی اثر ترکیب Ectione بربیان ژن های                         Nfkb، Daxx،mapk3، Psen1،Syp،Mtap2،tnf-a، وVegfو داروی IMODTM وANGIPARSTM بر بیان ژن های Nfkb،Daxx وVegf در نمونه هیپوکمپ رت های مدل آلزایمری شده اسپورادیک 96/09/26 11:00 سالن جلسات ژنتیک
ملیحه خلوتی دکتر حسین فکر آزاد دکتر حمید رضا خانکه مددکاری اجتماعی برساخت هویت حرفه ای مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان 96/09/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
لیلا استاد هاشمی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی طراحی مدل معرف خدمات مددکاری اجتماعی در عرصه سرطان کودک 96/09/21 11:00 سالن جلسات دکتر شاملو
لیلا غمخوار دکتر امیر مسعود عرب فیزیوتراپی بررسی ارتباط عوامل عضلانی - اسکتلی ، حسی حرکتی و عملکردی با گردن درد مزمن غیر اختصاصی 96/09/12 11:30 سالن جلسات ریاست
منیژه مقدم دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر مهیار صلواتی سالمند شناسی توسعه مفهوم رضایتمندی از زندگی در سالمندان ایرانی :پژوهش تلفیقی 96/09/11 13:00 سالن اجتماعات شاملو
عطیه حاشیه باف دکتر حسین فکرآزاد دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه عملکرد اخلاقی در مددکاری اجتماعی 96/08/23 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
عاطفه ابوترابی دکتر مختار عراض پور دکتر فرزام فرهمند ارتوپدی فنی ارزیابی کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و مقایسه اثر ان با کفش طبی مرسوم بر کنترل تعادل در افراد سالمند 96/08/16 12:00 سالن جلسات دکتر شاملو
علی رضا عزیزی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی آشفتگی -هیجانی با توجه به نقص در تنظیم هیجانی ، عاطفه منفی و راهبردهای تنطیم هیجانی و اثر بخشی آموزش تنظیم عاطفه در اختلالات هیجانی 96/08/13 10:00 سالن جلسات دکتر شاملو
نرگس قمری دکتر سید علی حسینی دکتر فریدون لایقی کاردرمانی تبیین فرایند عملکردی در افراد با سندرم خروجی قفسه سینه ای 96/07/17 13:00 سالن جلسات ساختمان اساتید
زهرا نوبخت دکتر مهدی رصافیانی دکتر سید علی حسینی کاردرمانی تأثیر اموزش مبتنی بر وب مراقبت روزمره کودکان دارای فلج مغزی بر کیفیت زندگی مراقبان 96/07/15 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
مژگان مشتاق دکتر حسن رفیعی دکتر ژیلا میرلاشاری رفاه اجتماعی فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در زنان جوان ایرانی 96/06/26 09:00 سالن جلسات دکترشاملو
رضا مولودی دکتر عباس پورشهباز دکتر پروانه محمدخانی روان شناسی بالینی بررسی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی کمال گرایی با توجه به سبک والدگری ، طرحواره های ناسازگار اولیه و سامانه ی بازداری / گرایش رفتاری و سودمندی بالینی مدل در تبیین اختلالات هیجانی و خوردن 96/06/19 11:30 سالن جلسات اساتید
عباس دهقان
دکتر سید علی حسینی دکت رمهدی رصافیانی
کاردرمانی
طراحی بسته اموزشی هندلینگ مبتنی برنیاز و بررسسی تأثیر ان برکیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری کودکان فلج مغزی شهر تهران
96/06/15
11:00
سالن جلسات دکترشاملو
امیر رحمانی رسا دکتر سید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی تببین فرایند تاب آوری و ارائه توصیه های مداخلاتی جهت ارتقاء آن در افراد با ضایعه نخاعی با سطح تاب آوری پایین 96/06/15 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
فاطمه آقایی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی شناسایی راهبردهای جامعه پذیری هیجان در مادران و تعیین میزان اثر بخشی برنامه همگامی با کودک برجامعه پذیری هیجان در مادران و کفایت هیجانی و رفتار کودکان پیش دبستانی دچار مشکلات رفتاری 96/06/5 11:00 سالن جلسات دکترشاملو
مینا احمدی کهجوق دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر برنامه کوچینگ عملکرد کاری بر خودکارآمدی و عملکردکاری مادران کودکان با فلج مغزی و شناسایی موانع و راهبردهای تسهیل گر مورد استفاده توسط مادران : مطالعه تلفیقی 96/04/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
نیما رضا زاده دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیرتوان بخشی دهلیزی بر عملکرد های دهلیزی ، تعادلی و شناختی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال توجه و پیش فعالی ترکیبی توام با اختلال دهلیزی 96/03/27 12:30 سالن جلسات دکترشاملو
ساناز شنبه زاده دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی مقایسه نیازهای توجهی کنترل پاسچر ایستا در افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با اضطراب خفیف و شدید ناشی از درد 96/02/30 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
محمد هادی صافی دکتر جلال یونسی دکتراصغر دادخواه  مشاوره توان بخشی تبیین فرایند عود در بیماران مبتلا به اختلال مصرف محرک های نوع آمفتامینی 96/02/25 11:00 سالن اساتید

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences