ا234
 

زمان بندی دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

سمیه حسنی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکترمهشید فروغان سالمند شناسی طراحی و آزمون مدل معادلات ساختاری پیش بینی کننده تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به سل  در ایران 99/09/24 08:30 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
ابراهیم برزگر دکتر مرتضی فرازی دکتراکبرداروئی
گفتاردرمانی مقایسه اثربخشی برنامه قوانین روانی گفتار با وبدون آموزش تعامل والد- کودک درکودکان دارای لکنت پیش از سن دبستان 99/09/08 13:15 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
محمد حسین روحانی دکتر اکبر داروئی دکترعباس عبادی گفتاردرمانی تبیین فرآیند درمان از راه دورلکنت برای کودکان پیش دبستانی : طراحی مدل 99/09/03 13:15 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
هاجر صادقی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی  دکتر محمد علی حسینی پرستاری طراحی و ارزیابی مدل پیش بینی کننده خود مدیریتی در سالمندان مبتلا به چند بیماری (شرایط )مزمن هم زمان 99/08/05 08:30 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
جمشید محمدی اصل دکتر زهرا مصلی نژاد دکتر حسن شاکری فیزیوتراپی بررسی تأثیر اضافه شدن مداخله سوزن خشک به درمان فیزیوتارپی بر فاصله آکرومیوهیومرال و شدت درد و ناتوانی شانه  درافراد مبتلا به سندرم درد ساب آکرومیال 99/07/22 13:00 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
وهاب علی نیا دکتر مایحه عرشی مددکاری اجتماعی طراحی الگوی ارزیابی مبتنی بر توانمندی های خدمت گیرندگان بزرگسال در مددکاری اجتماعی 99/07/14 09:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
اسماء بنی اسد دکتر غنچه راهب دکتر کیان نوروزی تبریزی مددکاری اجتماعی
طراحی و آزمایش پروتکل مراقبت تسکینی مددکاری اجتماعی ویژه بیماران HIV و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی آنان 99/05/25 08:30 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
مائده محمودی دکتر مختار عراض پور دکترسید ابراهیم موسوی ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر اعمال نیروی بیومکانیکی مستقیم با غیر مستقیم بر درد،عملکرد و راستای زانو در افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو 99/05/22 10:00 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
عباس بیانلو دکتر امیر مسعود عرب فیزیوتراپی ردیابی و پیش بینی زمین خوردن سالمندان در طول فعالیت روزمره زندگی 99/04/24 11:00

connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین

مهدی ناخدایی زاده دکتر نسیبه زنجری دکتر رضا فدای وطن سالمند شناسی تبیین فرآیند سازگاری با تشخیص و درمان بیماری سرطاتن پروستات در سالمندان 99/04/14 10:00 بصورت آنلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
مصطفی مردانی دکترفردین علی پور دکتر حسن رفیعی مددکاری اجتماعی تبیین فرآیند بهبود د رخانوادههای متأثر از اعتیاد وارائه خلاصه سیاستی 99/03/26 12:00 سالن جلسات ابن سینا
صدیقه سادات میرباقری دکتر محمود بهرامی زاده دکتر غلامرضاامینیان
ارتز و پروتز طراحی، ساخت و بررسی اثر ارتوز حرکتی داینامیکی جدید بر پارامترهای بیومکانیکی و عملکردی راه رفتن و عملکرد کاری در کودکان فلج مغزی 99/03/12 10:00 بصورت آنلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
ژاله حیدری دکتر محمد علی مردانی دکتر غلامرضاامینیان ارتز و پروتز بررسی تأثیر کمربند تغییر یافته بر کاهش درد و فعالیت عضلانی کمر و لگن خانم های باردار مبتلا به کمر درد و درد لگن و مقایسه ان با کمربند مرسوم 99/03/11 11:00 بصورت آنلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
علی صادقی مقدم دکتر مهرداد فرخی دکتر حمید رضا خانکه سلامت در بلایا و فوریتها بررسی تأثیر توان طوفان های گردو غبار و عوامل آب و هواشناسی بر بیماریهای قبلی - عروقی، مغزی و تنفسی در یک دوره زمانی 7 ساله در شهر دزفول 99/02/22 11:00 سالن جلسات ابن سینا
صادق احمدی ماژین دکتر حمید رضا خانکه دکتر مهرداد فرخی سلامت در بلایا و فوریتها طراحی پایگاه ملی ثبت حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت درایران 99/02/21 10:00 سالن جلسات ابن سینا
بتول باقری دکتر محمد علی مردانی ارتز و پروتز مقایسه تأثیر قالبگیری و ساخت سوکت تغییر یافته ی پروتز با سوکت وزن گیرنده از کل سطح استامپ بر میزان رضایت، فیت سوکت و نحوه توزیع تنش واسطه ای در افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانوی یکطرفه 99/02/17 9:00 connect.uswr.sc.ir/thesisبصورت آنلاین
عاطفه جعفری دکترمحمد علی مردانی دکتر محمد تقی کریمی ارتز و پروتز ارزیابی تأثیر انی بریس طراحی شده توراکولومبوساکرال بر اصلاح انحنا بیماران مبتلا به کایفوز شوئر من با تمرکز بر بهینه سازی اعمال بار 99/02/16 12:00 بصورت انلاین connect.uswr.sc.ir/thesis
یوسف اسمری دکتربهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی برازش مدل آسیب شناسی اضطراب اجتماعی براساس رویکرد متمرکز برهیجان (EFT)و مقایسه ی اثربخشی درمان گروهی متمرکز بر هیجان با درمان گروهی شناختی - رفتاری در اختلال اضطراب اجتماعی 99/02/16 08:30 به صورت آنلاین connect.uswr.sc.ir/thesis
علی صادقی مقدم دکتر مهرداد فرخی دکتر حمیدرضا خانکه سلامت در بلایا وفوریت ها بررسی تأثیر توام طوفان های گردو غبار و عوامل آب و هوا شناسی بر بیماریهای قلبی - عروقی مغزی و تنفسی دریک دوره زمانی 7 ساله در شهر دزفول 98/11/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
آزاده احمدی فرد دکتر مهدی بنان ژنتیک پزشکی اثر پلی مورفیسم Xmn1-HBG2 بر روی بیان GFP در سلول های ناک - این K562 با استفاده از روش CRISPR-Cas9 98/12/10 10:45 سالن ژنتیک
علی ابراهیمی دکتر حمید پورشریفی دکتر بهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی مدل شناختی علائم منفی اسکیزوفرنیا و کارامدی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر بهبودی همراه با باز توانی شناختی د رافراد دارای اختلال اسکزوفرنیا 98/12/05 08:30 سالن جلسات ابن سینا
مهرداد سعیدی بروجنی دکترسید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر برنامه توان بخشی بر رویکرد co-op بر مشارکت، عملکرد و رضایت از عملکرد، سطح ناتوانی و خستگی در مقایسه با درمان مبتنی بر تمرین در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 98/11/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا
جعفر محرابی سی سخت دکتر مریم نیشابوری ژنتیک پزشکی بررسی طیف بیمرای های گلبول قرمز ارثی نادر با تظاعر بالینی کم خونی و عوامل ژنتیکی آنها با استفاده از توالی یابی نسل بعد در 20 خانواده ارجاع شده از مراکز تخصصی به مرکز تحقیقات ژنتیک 98/11/30 10:00 سالن جلسات ژنتیک
مرضیه نوروز پور دکترعباس پور شهباز        دکترحمید پورشریفی روان شناسی بالینی روایی ساختاری و تشخیصی اختلالات بیرونی ساز مدل طبقه بندی سلسه مراتبی ابعادی در کودکان و نوجوانان 98/11/13 10:30 سالن جلسات ابن سینا
شعله رحیمی دکترحمیدرضا خانکه دکترنرگس ارسلانی پرستاری ارتقاء فرآیند ایمنی بیمار د ربخش کودکان بیمارستان توان بخشی رفیده 98/11/12 13:00 سالن جلسات ابن سینا
فاطمه بهرامیان دکترمختارعراض پور ارتوپدی فنی طراحی و ساخت کمربند ارزیابی کننده شتاب و نوسان تنه سالمندان هنگام راه رفتن 98/11/08 08:30 سالن جلسات ابن سینا
طوبی حسین زاده دکتر کیان نوروزی تبریزی پرستار ی تبیین فرایند و طراحی مدل توسعه مهارت های استدلالی بالینی در آموزش دانشجویان پرستاری 98/11/07 10:00 سالن جلسات ابن سینا
حامد صدیقی دکترحمیرا سجادی سلامت و رفاه اجتماعی آمادگی کودکان در برابر بلایای طبیعی درایران: تحلیل سیاستها درایران وارزشیابی برنامه ها در شهر یزد 98/11/05 08:30 سالن جلسات ابن سینا
الحکیم جوربنیان دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز دکتر مهشید فروغان سالمند شناسی توسعه و ارزیابی مدل ساختاری عوامل مرتبط با استفاده واقعی از سمعک در سالمندان کم شنوای شهر تهران در سال 1399 98/10/30 11:00 سالن جلسات ابن سینا
الهام رجبی دکتر حمید رضا خانکه دکتر مهرداد فرخی سلامت در بلایا توسعه خدمات بهداشت باروری پس از زلزله مبتنی بر تجارت ملی و بین المللی  98/10/24 12:00 سالن جلسات ابن سینا
بتول محمدی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکترمحمد علی حسینی پرستاری تبیین فرآیند و طراحی مدل مراقبت از مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به سرطان 98/10/08 13:00 سالن جلسات ابن سینا
زهرا اسحاقی دکتر سعیده مهرکیان دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر توان بخشی مبتنی بر توجه فضایی شنوایی بر پردازش فضایی ودایکوتیک شنوایی در بیماران مبتلا به غفلت فضایی یکطرفه 98/09/26 13:30 سالن جلسات اساتید
فرخنده جمشیدی دکترسیدعلی حسینی دکتر مریم فرزاد کاردرمانی اعتبار سنجی هسته محوری  جامع طبقه بندی بین الملل عملکرد،معلولیت و سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان تا ساخت ابزار سنجش 98/09/16 13:00 سالن جلسات اساتید
سیروان نجفی دکتر سعیده مهرکیان  دکترعبدالله موسوی شنوایی شناسی بررسی تأثیر درمان ترکیبی تحریک جریان مستقیم تراجمجمه ای (TDCs) پیش پیشانی و تمرین با موسیقی طراحی شده انفرادی (TMNMt) بر وزوز مزمن 98/09/10 10:30 سالن جلسات ابن سینا
فرخنده جمشیدی دکترسید علی حسینی دکترمریم فرزاد کاردرمانی اعتبار سنجی هسته محوری جامع طبقه بندی بین الملل عملکرد، معلولیت و سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان تا ساخت ابزار سنجش 09/09/98 13:00 سالن جلسات ابن سینا
معصومه ابراهیم زاده دکتر ایرج عبداللهی  دکتر نورالدین نخستین انصاری فیزیوتراپی بررسی اثر سوزن زدن خشک بر اسپاستیسیتی،پیوستگی مسیر کورتیکو اسپاینال و عملکرد اندام فوقانی در افراد مبتلا به سکته مغزی 98/08/20 13:30 سالن جلسات ابن سینا
کانگ بنگ لیم دکتر محمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی تأثیر برنامه تعادل پیاده روی بر سرعت، استقامت، تعادل، عملکرد، ترس از سقوط و کیفیت زندگی در میان سالمندان 98/08/14 13:00 سالن جلسات ابن سینا
محمد جعفر سپهوند دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکتر حمید رضا خانکه پرستاری تبیین فرآیند نحوه تصمیم گیری حاضرین در صحنه برای کمک رسانی در حوادث ترافیکی و استخراج توصیه های اصلاحی 98/08/13 11:00 سالن جلسات ابن سینا
آسیه نمازی دکترحسن رفیعی دکترمیرطاهرموسوی سلاما و رفاه اجتماعی بررسی وضعیت تحرک اجتماعی بین نسلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در زنان شهر رشت 1398 98/08/12 12:00 سالن جلسات ابن سینا
سوح تزر شیانگ دکتر محمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی تأثیر تمرینات ثبات هسته ای علاوه بر فیزیوتراپی روتین و فیزیوتراپی روتین به تنهایی بر تعادل برگ، زمان بندی و حرکت به موقع، رسیدن به عملکرد، ویژگی های عضله تنه، ترس از افتادن، کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، شدت درد وناتوانی عملکردی درافراد مسن با سابقه سقوط و کردرد: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی 98/08/11 13:00 سالن جلسات ابن سینا
مصطفی دائمی دکتر زهرا سالسادات قریشی گفتاردرمانی بررسی زمان واکنش و عملکرد مغزی بیماران مبتلا به پارکینسون در پردازش افعال حرکتی 98/08/11 08:30 سالن جلسات ابن سینا
احسان آقا پور دکترمهدی باسخا سلامت و رفاه اجتماعی نابرابری در هزینه های پرداخت از جیب سلامت خانوارهای ایرانی: تجزیه، محاسبه روند و بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر این نابرابری 98/07/30 11:00 سالن جلسات گروه
مریم یوسفی دکتر فرشته مومنی دکتر نورمحمد بخشانی روان شناسی بالینی بررسی کارایی درمان تلفیقی متمرکز بر خانواده (FFT) و شناخت اجتماعی و آموزش تعامل (SCIT) در بیماران دو قطبی نوع یک وبررسی فرآیند تغییر این دو رویکرد درمانی 97/07/30 08:30 سالن جلسات ابن سینا
جعفر آقا زاده دکترسعیده مهرکیان دکترعبدالله موسوی شنوایی شناسی بررسی تأثیرتوان بخشی شنوایی مبتنی بر لکالیز یشن بر سرعت پردازش و درک گفتار سالمندان دچار اختلال درک گفتار در حضور نویز  98/07/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
میترا پارسا دکتر ایرج عبداللهی دکترحسین نگهبان سیوکی فیزیوتراپی تأثیر تمرینات تعادلی با تمرکز بیشتر بر صفحه فرونتال بر نحوه عملکرد تعادلی و زمین خوردن افراد مبتلا به سکته مغزی مزمن 98/07/14 13:00 سالن جلسات ابن سینا
فرانک ایمانی دکترملیحه عرشی دکتر سید محمد حسین جوادی مددکاری اجتماعی طراحی ، اجرا و ارزشیابی پروتکل مداخله ی مددکار اجتماعی ویزه مراکز سازمان بهزیستی به منظور کاهش عود و رفتارهای پرخطر در کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست مصرف کننده مواد 98/07/10 10:45 سالن جلسات ابن سینا
حسین رفسنجانی دکتر محمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی بررسی اثر سوزن خشک همراه با فیزیوتراپی رایج در مقایسه با فیزیوتراپی رایجبه تنهایی بر روی شدت درد، ناتوانی عملکردی ، دامنه حرکتی ناحیه کمر واندازه گیری کمیت نقاط ماشه ای توسط سونوگرافی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با دردهای رادیکولار یکطرفهه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی 98/07/09 13:30 سالن جلسات ابن سینا
مرتض دانایی فر دکتر ملیحه عرشی دکتر حسن رفیعی مددکاری اجتماعی طراحی مدل مداخله مددکار یاجتماعی ویژه کودکان قربانی آزار جنسی 98/07/03 10:45 سالن جلسات ابن سینا
رویا امینی دکتر شیما شکیبا  دکتر مریم افروخته روان شناسی بالینی بررسی بازنمای های ذهنی مادرانه در دوره بارداری و اثر بخشی رواندرمانی والد مدار مدل ژنو در کاهش نشانگان زنان مبتلا به افسردگی پریناتال 98/07/03 08:00 سالن جلسات ابن سینا
نسیم موسوی دکتر فرشته مومنی دکتر حمید پورشریفی روان شناسی بالینی مقایسه کارایی درمان فرا تشخیصی یکپارچه حضوری ومبتنی بر اینترنت در کاهش درکاهش علائم و بهبود کارکرد نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطرابی 98/07/02 10:30 سالن جلسات ابن سینا
مریم یوسفی دکتر فرشته مومنی دکتر ربابه مزینانی روان شناسی بالینی بررسی کارایی درمانی تلفیقی متمرکز بر خانواده (FFt)و شناخت اجتماعی وآموزش تعامل (SCIT) در بیماران دو قطبی نوع یک و بررسی فرآیند تغییر این دو رویکرد درمانی 98/07/02 08:30 سالن جلسات ابن سینا
نسرین گوهری دکترسعیده مهرکیان دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر توان بخشی مبتنی ر تمایز زیر و بمی بر درک گفتار در حضور نویز در کودکان کم شنوای 10-6 سال 98/06/30 10:30 سالن جلسات ریاست
محمد رضا قمری دکترفرهاد نصرتی نزاد سلامت ورفاه اجتماعی طراحی الگوی ارتقاء سلامت ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد تعیین کننده های اجتماعی سلامت (مطالعه موردی : شهر مشهد ) 98/06/26 11:00 سالن دکترشاملو
فرشته رضایی دکتر رضا فدای وطن  دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی سالمند شناسی طراحی مدل پیش بینی کننده ابتلا به عفونت های ناشی از مراقبت های بهداشتی در سالمندان بستری در بیمارستان های تهران در سال 1398 98/06/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
امید مساح دکتر امیر مسعود عرب مطالعات اعتیاد مقایسه احتلالات اسکلتی عضلانی درافرادد وابسته به مواد وافراد سالم وتعیین عوامل مرتبط با آن در شهر تهران در سال 1398 98/06/25 10:30 سالن جلسات ابن سینا
میمنه جعفری دکترحجت الله حقگو دکترعبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر توان بخشی ترکیبی بر تحرکات درکی بینایی و گالوانیک دهلیزی بر عملکرد تعادلی و فعالیت قشری مبتلایان به سکته مغزی نیمکره راست 98/06/09 09:00 سالن جلسات ابن سینا
علیرضا رجب زاده دکترحسن شاکری فیزیوتراپی بررسی تقارن دو طرفه کینماتیک لگن و اندام تحتانی حین راه رفتن درافراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا 98/06/03 10:30 سالن جلسات ابن سینا
وحید دلشاد دکترحمید رضا خانکه دکترمارکوس اشتوک سلامت در بلایا و فوریتها مدل یابی عملکرد بیوسنتریک رانندگان آمبولانس / وسایل نقلیه عمومی براساس الگو مدیریت سلامت بیوسنتریک درایران 98/05/28 13:00 سالن جلسات ابن سینا
آیدا راوریان دکتر محمد علی محسنی بند پی توابخشی علوم اعصاب طراحی بسته تحریکات وستیبولار ویژه نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه وبررسی تأثیر اجرای ان بر روی عملکرد حرکتی و رفتار نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان : یک کارآزمایی تصادفی بالینی یک سو کور 98/04/30 08:30 سالن جلسات ساختمان اساتید
حمید رضا هندی دکتر حسن رفیعی دکتر میرطاهر موسوی سلامت ورفاه اجتماعی ساخت و رواسازی ابزارنگرش به هم ختنگی وسنجش آن در افرادد مجرد شهر تهران (یک مطالع کمی - کیفی ) 98/04/29 09:30 سالن دکترشاملو
سمیه ولایتی دکترحمیرا سجادی سلامت ورفاه اجتماعی بررسی شبکه اجتماعی قلدری وعوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس شهر تبریزی 98/04/26 13:00 سالن جلسات ابن سینا
طاهر علیزاده دکتر بهمن بهمنی دکت رمحمد سعید خانجانی مشاوره توان بخشی طراحی و اثر بخشی یک پروتکل مشاوره توان بخشی مبتنی بر رواندرمانی پویشی کوتاه مدت مبتنی بر تجربه افراد دارای البینیسم بر روی شفقت خود 98/04/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
محمد طاهر پناه دکتر فرهاد طارمیان روانشناسی بالینی آزمون مدل تعدیل یافته عملکرد اجرایی بارکلی، در تبیین و شناسایی علایم اختلال ADHD بزرگسالی و مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر عملکرد اجرایی و تمرین های کامپیوتری عصب - روانشناختی در کاهش علائم ADHD بزرگسالی 98/04/23 13:00 سالن جلسات ابن سینا
مهدی شریفی دکتر سید جلال یونسی دکتر مهشید فروغان مشاوره توان بخشی تبیین تجارب زیسته والدین مراقبت کننده از فرزند مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و ارائه یک راهنمای عملی برای مراقبان:پژوهشی به روش کیفی 98/04/22 13:00 سالن جلسات ابن سینا
حمید خاکباز دکترمحمد سعید خانجانی دکترسید جلال یونسی مشاوره توان بخشی مقایسه کاربرد درمان شناختی - رفتاری (CBT)و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)بر سازگاری اجتماعی و کاهش توهم وهذیان بیماران روان  -پریش و ارائه الگوی مداخله تلفیقی مشاوره توان بخشی 98/04/22 10:45 سالن جلسات ابن سینا
امیر آقاجانی دکتر محمد سعید خانجانی دکتر سید جلال یونسی مشاوره توان بخشی طراحی الگوی مشاوره توان بخشی مبتنی بر رویکرد شناختی - وجودی و اثر بخشی ان بر امیدواری همسران مردان مبتلا به سرطان 98/04/22 08:30 سالن جلسات ابن سینا
علی اکبر رضا خو دکتر سید جلال یونسی دکتر بهمن بهمنی مشاوره توان بخشی طراحی پروتکل مشاوره توان بخشی مبتنی بر درمان سازه شخصی آن بر ارتقاء بهزیستی روان شناختی افراد با کم توان جسمی خفیف 98/04/15 13:00 سالن جلسات ابن سینا
اعظم شریفی دکتر نرگس ارسلانی دکترمسعود فلاحی خشکناب پرستاری تدوین پروتکل مراقبتی مهار فیزیکی در سالمندان 98/04/15 10:00
سالن جلسات ابن سینا
سعید سعیدی مهر دکتر احمد دلبری دکتر نسیبه زنجری سالمند شناسی بررسی شیوع و عوامل مرتبط با آسیب پذیری در سالمندان استان خوزستان 98/04/09 11:00 سالن جلسات ابن سینا
نادر مجیدی دکترمهرداد فرخی دکترحمیدرضا خانکه سلامت در بلایا و فوریت ها بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر بیماریهای واگیر دار در ایران : استفاده از مدل های سری زمانی 98/04/04 08:30 سالن گروه سلامت وبلایا 
ملیحه ابوطالبی دکتراحمد دلبری دکترنسیبه زنجبری سالمند شناسی تبیین فرآیند توقف رانندگی درسالمندان ایرانی 98/04/01 13:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم بخشنده باورساد دکتر مهشید فروغان دکترنسیبه زنجری سالمند شناسی طراحی وآزمون مدل سلامت سالمندان مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی 98/03/29 13:00 سالن جلسات  ابن سینا
زهرا علی اکبر زاده آرانی دکتر نسیبه زنجری دکتراحمد دلبری سالمند شناسی طراحی وآزمون مدل دلبستگی مکانی سالمندان 98/03/29 11:00 سالن جلسات  ابن سینا
پروین چراغی دکتراحمد دلبری دکتر نسیبه زنجری سالمند شناسی ارزشیابی برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان با استفاده از مدل سیپ در شهرستان همدان 98/03/22 13:00 سالن جلسات  ابن سینا
جعفر بازیار دکترحمید رضا خانکه دکتر مهرداد فرخی سلامت در بلایا و فوریت ها ارائه مدل بومی تریاژ بیمارستانی در حوادث با مصدومین انبوه و بلایا د رایران 98/03/21 13:00 سالن جلسات  ابن سینا
شبنم دانش دکتر امنه ستاره فروزان دکتر منیر براداران افتخاری سلامت و رفاه اجتماعی تعیین نیازهای خدمات سلامت جنسی و باروری زنان معلول جسمی - حرکتی و عوامل مرتبط با آن در استان مازندااران 98/03/21 10:00 سالن گروه مددکاری اجتماعی
اعظم کیوانی دکتر غلامرضا امینیان دکتر مجتبی عظمیان ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتز مچ پا -پایی پسیو دارای مکانیسم کنترل کننده ی دورسی فلکشن وپلنتار فلکشن و بررسی تأثیر آن برپارمترهای سینتیکی و سینماتیکی راه رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 98/03/20 08:00 سالن جلسات ابن سینا
محسن نوری یالقوز آغاجی دکتر عباس پورشهباز دکترشیما شکیبا روان شناسی بالینی بررسی تأثیر یازخورد چهره ای از طریق تحریک الکتریکی عضلات صورت برمیزان تغییرات خلقی و کاربرد بالینی آن در اختلال افسردگی خفیف 98/03/12 08:30 سالن جلسات ابن سینا
امیر حسین حسین پور دکترمنوچهر ازخوش دکترسید جلال یونسی مشاوره توان بخشی تدوینن برنامه مشاوره توان بخشی مبتنی بر تجارب زیسته والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و اثر بخشی ان بر کیفیت زندگی والدین 98/03/08 08:30 سالن جلسات ابن سینا
منصوره هاشمی دکتر بهمن بهمنی دکترمحمد سعید خانجانی مشاوره توان بخخشی شناسایی تسهیل گر ها وموانع بازسازی معنای زندگی در سالمندان ساکن آسایشگاه و ارائه پروتکل مداخله ای مبتنی بر معنا 98/02/25 13:30 سالن جلسات ابن سینا
شادی نوروزی علی دکتربهمن بهمنی -دکترمنوچهر ازخوش مشاوره توان بخشی طراحی و تعیین اثر بخشی یک پروتکل مشاوره توان بخشی زناشوئی مبتنی بر تجربه زنان پس از عمل استومی و همسرانشان 98/02/25 11:00 سالن جلسات ابن سینا
زویا شمس المعالی دکتراشرف کربلایی نوری دکترحسن رفیعی کاردرمانی طراحی وآزمون برنامه کاردرمانی بر سبک زندگی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 98/02/21 13:00 سالن جلسات ابن سینا
اشرف اکبری دکتربهروز دولتشاهی دکتر فرهاد طارمیان روان شناسی بالینی طراحی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با محتوای مذهبی و تعیین اثر بخشی آن در بیماران مبتلا به اختلال وسواس جبری با محتوای مذهبی نجس - پاکی 97/12/25 11:00 سالن جلسات ابن سینا
موسی چاکری دکتر حمید پور شریفی روان شناسی یالینی بازنگری و تعیین اثر بخشی پروتکل مداخله د رخودکشی منطبق با سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی 97/12/25 08:30 سالن جلسات ابن سینا
زهرا سالاریان کالجی دکترحمید پورشریفی روان شناسی بالینی پیش بینی شدت نشانه های پرخوری براساس شرم و خود انتقاد گری و اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر شفقت، پذیرش و ذهن آگاهی برکاهش شدت نشانه های افراد مبتلا به پرخوری 97/12/21 08:30 سالن جلسات ابن سینا
محمد جواد حسین آبادی فراهانی  دکتر مسعود فلاحی خشکناب  دکتر نرگس ارسلانی پرستاری تبیین فرایند تبیعض د رارئه مراقبت سلامت در محیط های بالینی و طراحی مدل بهبود وضعیت 97/12/20 10:00 سالن جلسات ابن سینا
سمیهه بهادرام دکترنرگس ارسلانی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری طراحی پروتکل مراقبت در منزل جهت بیماران به سکته مغزی 97/12/19 13:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم کامی دکتر عباس پور شهباز دکتر مسعود نصرت آبادی روان شناسی بالینی روایی سازه و تشخیصی اختلال شخصیت مرزی  در مدل طبقه بندی سلسه مراتبی آسیب روانی 97/12/19 11:00 سالن جلسات ابن سینا
امیر مغنی باشی دکتر حسن رفیعی  دکتر فردین علی پور مددکاری اجتماعی ساخت و رواسازی ابزار سنجش سرمایه بهبود در افراد دارای اختلال مصرف مواد 97/12/19 08:15 سالن جلسات ابن سینا
راضیه امینی دکترفرحناز محمدی شاهبلاغی دکترکیان نوروزی تبریزی پرستاری تبیین فرآیند مشارکت اجتماعی سالمندان مقیم جامعه و طراحی مدل ارتقا مشارکت اجتماعی 97/12/13 08:30 سالن جلسات ابن سینا
محسن امینی زاده دکتر حمید رضا خانکه         دکتر مهرداد فرخی سلامت در حوادث و بلایا طراحی و اعتباریابی ابزار جامع ارزیابی آمادگی بیمارستان درحوادث بیولوژیک 97/12/08 10:00 سالن جلسات ابن سینا
لیلاا گودرزی دکتر امیر حسین کهلایی فیزیوتراپی بررسی تأثیر اضافه شدن تمرینات متمرکز بر عملکرد حس عمقی گردن به مداخلات رایج فیزیوتراپی بر وزن دهی نسبی حس عمقی ناحیه گردن وکنترل وضعیت دربیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی 97/12/05 10:30 سالن جلسات ابن سینا
شمس الدین نامجو دکترمهشید فروغان دکتررضا فدای وطن سالمندشناسی ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیر گذار برسلامت روان سالمندان ایرانی مبتلا به دیابت 97/12/01 13:00 سالن جلسات ابن سینا
شهین دخت نوابی ریگی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکتر مهشید فروغان سالمند شناسی تبیین فرآیند ادراک پیری در گفتار یائسگی زنان بلوچ 97/11/29 10:30 سالن ابن سینا
امیر اکبری دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی طراحی مدل میانجی های روانشناختی در رابطه بین ادراک بیماری و شدت خستگی ناشی از بیماری مالتیپل اسکلروزیس و تدوین پروتکل مدیریت خستگی براساس این مدل میانجی 97/11/28 08:30 سالن جلسات ابن سینا
حسین افشار مقدم دکتر مینا اوحدی دکتر احمد دلبری سالمندشناسی نقش توزیع توالی های تکراری بسیار بلند GA،CA واقع در پروموتور مرکزی زنهای انسانی NHLH2و ZMYM3 در بیماران آلزایمری 97/11/27 10:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم ترابیان دکتررضا فدای وطن دکترنسیبه زنجری سالمند شناسی مطالعه ی ساختار روابط بین نسلی والدین سالمند با فرزندانشان از دیدگاه سالمندان 97/11/17 13:00 سالن جلسات ابن سینا
منصور نوری دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی مقایسه تأثیر تردمیل تراپی معمولی و واتراواک بر تحرک، تعادل راه رفتن و عملکردی کاری کودکان فلج مغزی اسپاستیک 97/11/15 13:00 سالن جلسات گروه کاردرمانی
زهرا میرزایی دکتر معصومه معارف وند دکترمیرطاهر موسوی مددکار ی اجتماعی طراحی و ارزشیابی مداخله پیشگیری از ازدواج دختران زیر 18 سال ، یک اقدام پژوهی مشارکتی 97/11/14 10:00 سالن جلسات ابن سینا
مهدیه پاشایی دکتر آفاق علوی ژنتیک پزشکی بررسی زنتیکی 10 خانواده ی ایرانی مبتلا ب اسپاستیک پارپلاژیا وراثتی (HSP) با استفاده از تکنیک توالی یابی کل اگزوم (WES)،به منظور یافتن ژن های جدید عامل بیماری و شناسایی مسیرهای دخیل در بروز بیماری 97/11/13 10:00 سالن جلسات ژنتیک
مهدیه حسنی دکتر حمید رضا خرم خورشید دکترمریم سلیمانی ژنتیک پزشکی بررسی اثر ترکیبات AN352 ،فلوکستین و گلاتیرامراستات بر تغییر پروفایل بیان برخی از ژن های سایتو کاینی خانواده (Th1 (IFN-γ، IL-6، IL-12 و TNF-α) نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده Th2(TGF-β، IL-4، IL-5 و IL-10) در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس 97/11/09 10:00 سالن جلسات ژنتیک
محمد پورابراهیمی دکتر محمد علی حسینی پرستاری تبیین فرآیند اختلال عملکرد جنسی در مردان (بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر ) 97/11/08 13:00 سالن جلسات ابن سینا
آریا همدان چی دکتریدالله ابوالفتحی ممتاز دکترنسیبه زنجری سالمند شناسی واکاوی تجربه زیسته سالمندان هرگز ازدواج نکرده - یک مطالعه پدیدار شناسی 97/11/07 10:00 سالن جلسات اساتید
مریم ملکیان دکتر طلیعه ظریفیان دکتر یلدا کاظمی گفتاردرمانی بررسی مراحل یادگیری حافظه صریح و حافظه ضمنی در حوزه های کلامی و حرکتی در کودکان دارای اختلال تکاملی زبان 97/11/07 08:00 سالن جلسات اساتید
نعیم احتشام دکترحسین نجم آبادی زنتیک پزشکی بررسی عملکرد نقص ژنتیکی ژن CACNAIG به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزومال مغلوب 97/11/03 13:00 سالن جلسات ژنتیک
میثم مصلایی دکترحسین نجم آبادی ژنتیک پزشکی بررسی عملکرد نقص ژنتیکی MADD به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزوم مغلوب 97/11/03 10:00 سالن اجتماعات ژنتیک
ایوب اسلامیان دکتر ملیحه عرشی دکتر سیامک طهماسبی مددکاری اجتماعی تبیین فرایند ترک تحصیل در مقطع ابتدایی و تدوین خلاصه ی سیاستی 97/11/02 13:00 سالن جلسات ابن سینا
محمد سبزی خوشنامی دکترملیحه عرشی دکتر فردین علیپور مددکاری اجتماعی تبیین فرآیند بازگشت به جامعه درافراد مرتکب خشونت مجرمانه و ارائه پروتکل مداخله مددکاری اجتماعی 97/11/02 10:00 سالن جلسات ابن سینا
زهرا صادقی دکتر زهرا سادات قریشی گفتاردرمانی بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال بلع بیماران دارای مالتیپل اسکلروزیس 97/11/01 08:30 سالن جلسات ابن سینا
محمد رضا افشاری 
دکتر طلیعه ظریفیان 
گفتاردرمانی 
بررسی کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی دارای اختلال صداهای گفتار و مقایسه با همتایان طبیعی 97/10/30
10:00
 سالن جلسات ابن سینا
مریم حسین پور دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی بررسی علل ژنتیک یدر 20 بیمار مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومی غالب به روش توالی یابی هدفمند (پنل)و نیز توالی یابی کل اگزوم برای بیمارانی که در آنان با روش توالی یابی هدفمند (پنل)جهشی یافت نشده است 97/10/30 08:00 سالن جلسات ژنتیک
زهرا جمشیدی دکترکیان نوروزی تبریزی دکترحمیدرضا خانکه پرستاری ارتقای فرآیند از بیماران ترومایی توسط کارکنان بخش اورژانس بیمارستان شهید رجائی شیراز 97/10/24 13:00 سالن جلسات اساتید
تبسم عظیمی دکترزهرا سادات قریشی دکتررضا نیلی پور گفتاردرمانی میزان دسترسی شناختی دررمز گزاری معنایی اسم و فعل در بزرگسالان فارسی زبان دارای لکنت د رمقایسه با همتایان سنی بدون لکنت 97/10/24

10:00

سالن جلسات اساتید
جاسم نوذر پور دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر نرگس ارسلانی پرستاری طراحی و روانسنجی ابزار خشونت با سالمندان دارای معلولیت مقیم خانه سالمندان 97/10/16 13:00 سالن جلسات ابن سینا
اعظم کیوانی دکتر مختار عراض پوردکتر محمود بهرامی زاده ارتوپدی فنی طراحی و ساخت ارتز مچ پا - پایی داینامیک دارای مکانیسم جبران کننده اختلاف حرکات ومقایسه آن با ارتز مچ پا - پایی فنر مانند از نظر تأثیر بر پارامترهای کینماتیک و کینتیک راه رفتن افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 97/10/04 08:30 سالن جلسات ابن سینا
صمد عزیزی دکتر سید جلال یونسی دکتر مهشید فروغان مشاوره مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مرور زندگی برافسردگی و کیفیت زندگی سالمندان 97/09/28 10:30 سالن جلسات ابن سینا
حمید نبوی دکتر رضا فدای وطن دکترمحسن اسدی لاری سالمند شناسی تحلیل نابرابری درسرمایه اجتماعی و عوامل تعیین کننده آن در سالمندان شهر تهران 97/09/20 08:30 سالن جلسات ابن سینا
امنه سبحانی دکتررضا فدای وطن دکترفرشاد شریفی  سالمند شناسی بررسی ارتباط بین آسیب پذیری با سارکوپنی درسالمندان جامعه ایرانی :یک مطالعه همگروهی آینده نگر 97/09/07 10:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم ذبیحی پور سعادتی  دکتر معصومه معارف وند مددکار ی اجتماعی طراحی و ارزشیابی مداخله مددکاری اجتماعی درپیشگیری از عود درافرادمبتلا به اسکیزوفرنی  97/08/28 13:00 سالن جلسات ابن سینا
سید حمید سید نژاد دکتر بهروز دولتشاهی دکتر مسعود نصرت آبادی روان شناسی بالینی شناسایی عملکرد ساختارهای مغزی درگیردر وسواس الودگی و اثر بخشی روش fMRI نوروفیدبک ودرمان هیجان محور EFT در کاهش وسواس آلودگی و بهبود عملکرد ساختارهای مغزی  97/07/25 11:00 سالن جلسات اساتید
نصیر امانت دکتر مهرداد فرخی دکتر حمید رضا خانکه سلامت در بلایا و فوریتها توسعه درک از خطر تغییرات اقلیم در شهروندان تهرانی 97/08/07 13:00 سالن جلسات اساتید
محمد رضا پرهیزگار دکتر یونس لطفی شنوایی شناسی تأثیر توان بخشی شنوایی مبتنی بر تمایز زیر و بمی صوت بر افزایش درک گفتار در حور نویز کودکان 8 تا 12 ساله دارای اختلال پردازش شنوایی 97/07/07 13:00 سالن جلسات ابن سینا
فاطمه غلامی جم دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی مداخله ی فرزند پروری مشترک پس از طلاق و بررسی تأثیر ان بر استرس والدگری و تعارض والد -نوجوان 97/06/18 10:00 سالن جلسات اساتید
سامیه پناهنده دکتر حمید پورشریفی دکتربهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی عوامل والدینی موثر برمشکلات رفتاری کودکان واثر بخشی برنامه فرزندپروری مثبت براین عوامل والدینی و مشکلات رفتاری 97/06/11 10:00

سالن جلسات ابن سینا

مرضیه تکفلی دکتر ملیحه عرشی مددکار ی اجتماعی تدوین نشانگر های ارزیابی خدمات رفاه کودک در ایران 97/06/10 10:00 سالن جلسات اساتید
احمد بهرامیان پرچکوهی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی بررسی کینماتیک کمربند لگنی در بیماران دچار در رفتگی برگشت پذیر مزمن دیسک مفصل فکی گیجگاهی 97/06/06 08:00 سالن جلسات ابن سینا
علی برزگر دکترنورالدین کریمی فیزیوتراپی ارزیابی و مقایسه خواص بیومکانیکی بافت های عضلانی ، فاشیا و ورید در افراد مبتلا به بیماری وریدی مزمن و سالم 97/05/01 13:00

سالن جلسات ابن سینا

بهزاد ریگی کوته 

دکتر بهروز دولتشاهی 

روان شناسی بالینی 

رابطه عوامل هیجانی با ولع مصرف و اثر بخشی درمان ترکیبی تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای با جریان مستقیم (TDCS)و اموزش تنظیم هیجان بر ولع مصرف بیماران افیونی 

97/05/01

10:00

سالن جلسات ابن سینا 

زهره سادات علوی شهری دکتر فردین علی پور دکتریداله ابوالفتحی ممتاز مددکاری اجتماعی تدوین ، اجرا و ارزشیابی بسته آمادگی روانی - اجتماعی برای بازنشستگی 97/04/26 13:00

سالن جلسات ابن سینا

مجتبی آزاد بخت دکتررضا فدای وطن دکترپریسا طاهری  سالمند شناسی اثر بخشی مداخله مبتنی ب رایجاد گروه های خودیار در توانمند سازی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 مقیم جامعه 97/04/25 13:00

سالن جلسات ابن سینا

کوثر باغبان دکتر طلیعه ظریفیان دکتر فاطمه دخشنده گفتاردرمانی مقایسه ارزیابی اولتراسونیک ، آکوستیک و ادراکی دربررسی تأثیر رویکرد درمانی واج شناختی بر خطاهای تولید جبرانی در کودکان دارای شکاف کام 97/04/25 09:00 سالن جلسات ابن سینا
گل نساء کاظمی اولی دکتر حسین نجم آبادی ژنتیک پزشکی بررسی علت زنتیکی بیماریهای ژنتیکی نادردر 20 خانواده به روش نقشه یابی هموزیگوسیتی و توالی یابی اگزوم 97/04/24 11:00 سالن جلسات ژنتیک

سکینه پرستش

دکترمحمد علی حسینی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

پرستاری

طراحی مدل آموزش پرستاری مبتنی بر بازی نمایی : مدل معادلات ساختاری

97/04/10

13:00

سالن جلسات ابن سینا

فرهاد سخایی

دکتر اکبر داروئی

گفتاردرمانی

بررسی یادگیری ضمنی سریع کلمه در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت

97/04/05

10:00

سالن جلسات اساتید

گلنوش گل محمدی

دکتر طلیعه ظریفیان

گفتاردرمانی

بررسی اثر راهکارهای تنظیم هیجانی مادرانه بر واکنش پذیریف تنظیم هیجانی و ناروانی های گفتاری در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت

97/04/04

09:00

سالن جلسات ابن سینا

گیتی بهرامی دکتر حمیرا سجادی سلامت و رفاه اجتماعی ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم برسلامت درایران 97/04/03 13:00 سالن جلسات ابن سینا

ندا سلیمان وندی

دکترآمنه ستاره فروزان دکتر حسین محققی کما

سلامت ورفاه اجتماعی

بررسی وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و تعیین کنندههای موثر بران در جمعیت عمومی شهرتهران

97/03/23

13:00

سالن جلسات ابن سینا

سید حسین حسینی

دکتر حمید رضا خانکه دکتر مهرداد فرخی

سلامت در حوادث و بلایا

طراحی مدل سامانه هشدار حوادث و بلایای طبیعی در نظام سلامت

97/03/22

13:00

سالن جلسات ابن سینا

زینب امیریان

دکتر سادات مداح دکتر مسعود فلاحی خشکناب

پرستاری

تبیین فرآیند اقدام به خودکشی با مسمومیت در جوانان بستری شده دربخش مسمومین / اورژانس

97/03/20

10:00

سالن جلسات ابن سینا

فاتح توانگر

دکتر حسن رفیعی دکتر احمد علی نوربالا

سلامت و رفاه اجتماعی

تحلیل چند سطحی و الگوی توزیع نابرابری در تعیین کننده های اجتماعی موثر بر تجربه رویدادهای پرفشار روانی و اجتماعی در شهر تهران 

97/03/19

11:00

سالن جلسات ابن سینا

مولود فرمهینی فراهانی

دکتر کیان نوروزی تبریزی -دکتر حمید رضا خانکه

پرستار ی

تبیین فرآیند مراقبت گذرا از بیمارستان به جامعه در افراد ضایعه نخاعی

97/03/07

13:00

سالن جلسات ابن سینا

زهرا قربانپور

دکتر ابراهیم پیشیاره دکترسید علی حسینی

کاردرمانی

بررسی تأثیر بازی والیبال تطبیق یافته بر پیچدیدگی رفتار حرکتی و مشارکت در بیماران با سکته ی مغزی مزمن : در بافتار بازی واقعی براساس اصول پداکولوژی غیر خطی

97/03/05

11:00

سالن جلسات ابن سینا

حسین جعفری تکاب

دکتر مهدی بنان

ژنتیک پزشکی

ساخت و انالیز ناک - این GFP در رده سلولی k562 حامل جهش های HPHF-type از نوع غیر حذفی

97/03/02

10:00

سالن جلسات ژنتیک

پیمان پورادود

دکتر حسین نجم آبادی

ژنتیک پزشکی

بررسی و تشخیص عوامل ژنتیکی ناشنوایی ارثی در یگصد فرد آذری ایرانی حاصل از ازدواج خویشاوندی با روش توالی یابی هدفمند نسل جدید

97/02/03

13:00

سالن جلسات گروه

زهرا حسینی دستگردی

دکتر یونس لطفی دکتر مرتضی فرازی

شنوایی شناسی

تأثیر برنامه توان بخشی زمانی شنوایی برافزایش روان گویی کودکان دارای لکنت رشدی

97/02/01

13:00

سالن جلسات ابن سینا

اکرم فراهانی

دکتر یونس لطفی مجتبی عظیمیان

شنوایی شناسی

تأثیر برنامه توان بخشی دهلیزی بر عملکرد تعادلی افراد دچار اسکلروز متعدد

97/02/01

11:00

سالن جلسات ابن سینا

جواد کاظمی

دکترسید جلال یونسی دکتر محمد سعید خانجانی 

مشاوره توان بخشی

اثر بخشی درمان بر پذیرش و تعهد بر احساس انسجام منبع کنترل و رشد بعد از تروما در بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی و مولتیپل اسکلروریس

97/01/29

10:45

سالن جلسات ابن سینا

محمد لطفی

دکتر مهشید فروغان دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

سالمند شناسی

طراحی مدل تجویزی مراقبت خانواده از سالمندان مبتلا به آلزایمر در منزل

97/01/22

13:00

سالن جلسات ابن سینا

زهرا غمخوار

دکتر عباس پورشهباز

روان شناسی بالینی

بررسی روایی ساختاری مدل طبقه بندی سلسله مراتبی ابعادی و سودمندی تشخیصی ان در اختلالات شخصیت

96/12/22

10:00

سالن جلسات ابن سینا

فرزانه علی محمدی گوشه

دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

پرستاری

تحلیل مفهوم، طراحی و روان سنجی ابزار سنجش خود غفلتی در سالمندان

96/12/21

10:00

سالن جلسات ابن سینا

محبوبه داخته هارونی

دکتر کیان نوروزی تبریزی دکتر کسعود فلاحی خشکناب

پرستاری

تبیین فرایند ارتباطات بین نسلی در کاکنان و سالمندان آسایشگاههای سالمندی : تئوری زمینه ای

96/12/20

13:00

سالن جلسات ابن سینا

مینا مرادی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر اصغردالوندی

پرستاری

تبیین فرایند و ارائه مدل مراقبت توان بخشی در کودکان با کاشت حلزون شنوایی

96/12/05

08:30

سالن جلسات ابن سینا

سجاد سجادی

دکتر غنچه راهب

مددکاری اجتماعی

طراحی مداخله سیستمی مددکاری اجتماعی و بررسی اثر بخشی آن در کاهش علائم اختلال سلوک

96/11/30

10:00

سالن جلسات ابن سینا

فریبا ماهوتی

دکتر غنچه راهب

مددکاری اجتماعی

تدوین پروتکل مداخلات روانی اجتماعی مددکار یاجتماعی برای افراد دچار ضایعه نخاعی

96/11/28

13:00

سالن جلسات ابن سینا

عباسعلی یزدانی

دکترمیرطاهر موسوی دکترفردین علیپور

مددکار ی اجتماعی

بررسی کیفیت زندگی خانواده های باز تشکیل شده پس از طلاق: یک مطالعه ترکیبی

96/11/25

13:00

سالن جلسات ابن سینا

سارا افشار

دکترنازیلا اکبر فهیمی

کاردرمانی

تأثیر مداخلات مبتنی بر اکوپیشن بر عملکرد های اندام فوقانی و مقایسه ان با درمان های مبتنی بر تمرین در افراد مولتیپل اسکلروزیس

96/11/18

13:00

سالن جلسات ابن سینا

سحر جوهری

دکتر حجت اله حقگو دکتر سید علی حسینی

کاردرمانی

بررسی مقایسه ای تأثیرات افزونی "تحریک الکتریکی مغز " همراه با رویکرد شناخت گرا به عملکرد کاری روزمره "و یا "درمان عصبی رشدی " بر عملکرد کاری مبتنی بر حرکت اندام فوقانی در کودکان 7-12 ساله فلج مغزی

96/11/16

13:00

سالن جلسات ابن سینا

محسن سوسن آبادی فراهانی

دکترالهه کیهانی دکتر فرخنده بهجتی

ژنتیک پزشکی

بررسی تغییرات تعداد کپی و الگوی بیانی انکوژن های خانوادگی ژنی HER در زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر و ارتباط ان با شاخص های بالینی و ایمنوهیستوشیمی

96/11/09

10:00

سالن جلسات ژنتیک

عباسعلی یزدانی

دکتر میرطاهر موسوی دکتر فردین علیپور

مددکاری اجتماعی

بررسی کیفیت زندگی خانواده های بازتشکیل شده پس از طلاق :یک مطالعه ترکیبی 

96/11/08

10:00

سالن جلسات ابن سینا

مینا مرادی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر اصغر دالوندی

پرستاری

تبیین فرآیند و ارائه مدل مراقبت توان بخشی در کودکان با کاشت حلزون شنوایی

96/11/01

13:00

سالن جلسات ابن سینا

راضیه بندری

دکتر حمید رضا خانکه دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

پرستاری

طراحی و روان سنجی ابزار احساس تنهایی در سالمندان

96/10/25

13:00

سالن جلسات ابن سینا

عمران اسماعیل زاده

دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتر مریم سلیمانی

ژنتیک پزشکی

بررسی مقایسه ای تأثیر آنتی اکسیدان های IMOD و Curcumin بر تغییرات پروفایل بیان ژن های سایتوکاینی خانواده 800x600 Th1 (IFN-γ، IL-6، IL-12 و TNF-α)  نسبت به ژن های سایتوکاینی خانواده Th2 (TGF-β، IL-4، IL-5 و IL-10) در موش های C57BL/6 مبتلا به مولتیپل اسکروزیس Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

96/10/23

11:00

سالن جلسات زنتیک

افسانه کجائی بیدگلی

دکتر رضا فدای وطن

سالمند شناسی

بومی سازی مدل مراقبتی HELP جهت پیشگیری از دلیریوم در بیماران سالمند بستری در بیمارستان و ارزیابی اثر بخشی آن

96/09/28

11:00

سالن جلسات ابن سینا

مریم چهره گشا

دکتر رضا فدای وطن دکترمهتاب علیزاده

سالمند شناسی

اثر بخشی مدل مراقبت در منزل سالمندان پس از ترخیص از بیمارستان مبتنی بر مجموعه حداقل داده ها (MDS-HC) برشاخص های عملکردی ، بالینی و کیفیت زندگی سالمندان نیازمند مراقبت در منزل

96/09/28

09:00

سالن جلسات ابن سینا

سعید فطوره چی

دکترسیدعلی حسینی دکتر حجت اله حقگو

کاردرمانی

طراحی وبررسی تأثیر gait trainer بر تعادل و عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی سطح III از مقیاس طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت

96/09/22

13:00

سالن جلسات ابن سینا

عباس شفیعی

دکتر جلال یونسی دکتر محمد سعید خانجانی

مشاوره توان بخشی

مقایسه اثر بخشی مداخله های طرح واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) گروهی بر رضایت زناشویی، تعارض زناشویی وسبک های اداره تعارض مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

96/09/11

11:00

سالن جلسات ابن سینا

فاطمه همتی

دکتر محمد علی مردانی دکتر محمد تقی کریمی

ارتز وپروتز

مقایسه تأثیر کفش های زیره غلتکی پنجه با زاوایای مختلف راکر بر تعادل دینامیک ، نیروی تماسی بین مفصلی اندام تحتانی ومصرف انرژی طی راه رفتن در سالمندان

96/09/07

11:00

سالن جلسات ابن سینا

حکیمه حسین رضایی

دکت رحمید رضا خانکه دکتر کیان نوروزی تبریزی

پرستاری

تبیین فرآیند تصمیم گیری در خانواده بیماران مرگ مغزی اهدا کننده عضو

96/09/01

13:00

سالن جلسات ابن سینا

محمد ابراهیم ساریچلو

دکتر فرهاد طارمیان

روان شناسی بالینی

علائم و مولفه های شناختی اختلال وسواسی -جبری (OCD)با وبدون تجربه تروماتیک واثر بخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم وبازپرداش (EMDR) همراه با مواجهه وجلوگیری از پاسخ (ERp) در درمان انها

96/07/30

08:30

سالن جلسات ابن سینا

مسعود بابایی

دکتر اشرف کربلایی نوری دکتر حسن رفیعی

کاردرمانی

بررسی بکارگیری معنویت در کار بالینی و تدوین راهنمای اموزش

96/07/29

08:30

سالن جلسات ابن سینا

احمد امانی

دکتر احمد علی اکبری کامرانی 

سالمند شناسی

تعیین توزیع جغرافیایی و محاسبه بار پنج سرطان شایع سالمندان و عوامل خطر آنها در استان مرکزی در سال 1395

96/07/24

10:00

سالن جلسات ابن سینا

شهروز خوشبخت

دکتر حسین نجم آبادی

ژنتیک پزشکی

بررسی عملکرد جهش ژن CEP104 به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزومی مغلوب

96/07/22

11:00

سالن جلسات ژنتیک

ایوب نافعی

دکتر میرطاهر موسوی

رفاه اجتماعی

مفهوم پردازی ساخت ورواسازی شاخص شهروندی اجتماعی : با تأکید بر ایران

96/07/18

11:00

سالن جلسات ابن سینا

منیژه دهی

دکتر کیان نوروزی تبریزی

پرستاری

تبیین فرایند مراقبت انتهای زندگی در سالمندان مقیم جامعه

96/07/17

10:00

سالن جلسات ابن سینا

مهدی بایرامی

دکتر حمید رضا خانکه دکتر مهرداد فرخی

سلامت در بلایا و فوریتها

طراحی ابزار بومی ارزیابی آمادگی اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث و بلایا

96/07/16

13:00

سالن جلسات دکتر شاملو

طاهره منصوری

دکتر احمد دلبری دکترنسترن کشاورزمحمدی

سالمندی شناسی

طراحی الگوی کاربردی خدمات حمایتی رسمی مراقبت در منزل برای سالمندان ایرانی ساکن جامعه

96/07/15

10:00

سالن دکتر شاملو

هدی مهرگان

دکتر حسین نجم آبادی

ژنتیک پزشکی

شناسایی ژن های دخیل در ناشنوایی ارثی به روش توالی یابی نسل جدید در 20 خانواده ایرانی

96/07/12

9:00

سالن جلسات ژنتیک

مقصود مهری

دکتر مریم نیشابوری

ژنتیک پزشکی

بررسی ژنومی در 5 خانواده مبتلا به آنمی ناشناخته با توالی یابی نسل جدید

96/07/04

11:00

سالن جلسات ژنتیک

هیمن سعادتی

دکتر منوچهر ازخوش دکتر مهشید فروغان

مشاوره توان بخشی

طراحی و آزمون مدل عوامل موثر بر پدید آیی افسردگی در سالمندان

96/07/01

08:30

سالن جلسات ابن سینا

ملیحه صبور

دکتر احمد علی اکبری کامرانی

سالمند شناسی

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با تجویز نامناسب دارو در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهرستان تهران

96/06/29

11:00

سالن جلسات ابن سینا

مائده نقیائی

دکتر بهمن بهمنی دکتر علی عسگری

مشاوره توان بخشی

تبیین مفهوم و فرایند معنا سازی در مبتلایان به بیماری های تهدید کننده زندگی

96/06/28

08:30

سالن جلسات ابن سینا

پروین جعفری

دکتر جلال یونسی دکتر علی عسگری 

مشاوره توان بخشی

ساختار آسیب کاربرد شناختی زبان در کودکان دچار اختلالات عصب رشدی

96/06/27

08:30

سالن جلسات ابن سینا

نازیلا وثوقی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

پرستاری

تبیین فرایند رویارویی پرستاران با کودکان قربانی خشونت : طراحی مدل

96/06/26

13:00

سالن جلسات ابن سینا

سعیده بهرامپور

دکتر حمید رضا خانکه دکتر سید علی حسینی

سلامت در بلایا و فوریتها

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش صلاحیت سالمندان برای تمدید گواهینامه رانندگی

96/06/25

13:00

سالن جلسات دکتر شاملو

سعید مهری

دکتر محمد علی حسینی

پرستاری

توسعه و روان سنجی مقیاس نگرش به تبیض سنی در نظام سلامت

96/06/25

13:00

سالن جلسات ابن سینا

مهرنوش اینانلو

دکتر بهمن بهمنی  دکتر علی فرهودیان

مشاوره توان بخشی

تحلیل مفهوم بهبودی در اعتیاد به مواد

96/06/22

08:30

سالن جلسات ابن سینا

محبوبه عباسیان

دکتر عباس پورشهباز دکتر فرهاد طارمیان

روان شناسی بالینی

انطباق روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر اساس عوامل محافظ و خطر زا در خود زنی و بررسی اثر بخشی ان در نوجوانان دارای رفتار خود زنی

96/06/21

08:30

سالن جلسات ابن سینا

عاطفه رحیمی

دکتر امیر مسعود عرب

فیزیوتراپی

بررسی کینماتیک لگن و سگمان های اندام تحتانی و تقارن یا عدم تقارن آنها حین راه رفتن در زنان ومردان مبتلا به کمردرد مزمن

96/06/20

11:00

سالن جلسات ابن سینا

حسین علی بخشی

دکتر منوچهر ازخوش دکتر بهمن بهمنی

مشاوره توان بخشی

تبیین فرایند پدید آیی امید در خانواده های دارای فرزند مبتلا به فلج مغزی

96/06/20

09:00

سالن جلسات ابن سینا

محمد جواد نوری

دکتر غلامرضا امینیان

اعضائ مصنوعی

طراحی، ساخت و ارزیابی پوشش داخلی قابل اتساع سوکت زیر زانو با قابلیت تنظیم توسط فرد قطع عضو 

96/06/08

13:00

سالن جلسات ابن سینا

مهدی احمدی

دکتر ایرج عبدالهی دکتر محسن امیری

فیزیوتراپی

مقایسه ی بین تأثیر تمرینات تنفسی با مانور شاکر وبا دارو درمانی بر عوارض ناشی از Reflux گوارشی و برکیفیت زندگی در بیماران مبتلا

96/06/06

10:00

سالن جلسات ابن سینا

کاملیا حمیری

دکتر بهروز دولتشاهی دکتر کامیار زمردیان

روان شناسی بالینی

مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه ای یک جلسه ای و چند جلسه ای در علایم و نشانه های روان شناختی ، و تغییرات سرمی سیتوکین ها، هورمون ها و نسخه برداری ژنهای التهابی در افراد مبتلا به اختلال فوبی خاص (موش و رت )

96/06/05

09:00

سالن جلسات دکتر شاملو

محسن سلمان نزاد

دکتر رباب صحاف دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز

سالمند شناسی

بررسی تأثیر برنامه مراقبت سالمند از سالمند بر رضایت از زندگی ، کیفیت زندگی سالمندان وبار مراقبتی مراقبین در آسایشگاه خیریه قدس

96/05/11

13:00

سالن جلسات ابن سینا

فاطمه نیسه

دکتر اصغر دالوندی دکتر کیان نوروزی تبریزی

پرستاری

تبیین فرآیند رهاسازی در افراد دچار ناتوانی جسمی حرکتی

96/05/09

10:00

سالن اجتماعات د کتر شاملو

مژگان فلاحت دوست

دکتر بهروز دولتشاهی  دکتر عباس پورشهباز

روان شناسی بالینی

پردازش هیجانی در افراد مبتلا به اختلال علامت جسمی و اثربخشی درمان پویای بین -فردی

96/05/09

08:30

سالن جلسات ابن سینا

محبوبه نخشب

دکتر فریبا یادگاری دکت رعلی عسگری

گفتاردرمانی

تحول کاربرد شناسی زبان در کودکان فارسی زبان

96/04/31

09:00

سالن جلسات ابن سینا

رویا قاسم زاده

دکتر جلال یونسی دکتر بهمن بهمنی

مشاوره توان بخشی

تبیین فرایند سازماندهی مجدد خویشتن در مراقبان غیر رسمی افراد با آسیب نخاعی ضربه ای

96/04/27

10:30

سالن جلسات ابن سینا

نسرین جعفری گلستان

دکتر اصغر دالوندی

پرستاری

طراحی و روان سنجی ابزار اندازه گیری توانایی مراقبت از خود درک شده بیماران فاز مزمن سکته مغزی در منزل

96/04/24

13:00

سالن جلسات ابن سینا

مژگان اسدی

دکتر طلیعه ظریفیان دکتر مهدی دستجردی کاظمی

گفتاردرمانی

بررسی رابطه توانایی نگاشت سریع واژگان و رشد زبان در نوپایان دیر گفتار و طبیعی 30 و 36 ماهه فارسی زبان

96/04/21

10:00

سالن جلسات ابن سینا

سرونازکریمی

دکتر بهنام اخباری

فیزیوتراپی

ارتباط بین راهبرهای مقابله ای وپارامترهای کنترل پاسچر د رافراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

96/04/20

13:00

سالن جلسات ابن سینا

فریبا اصل ذاکر

دکتر مهیار صلواتی

فیزیوتراپی

مقایسه نیازهای توجهی راه رفتن در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با اضطراب شدید و خفیف ناشی از درد و افراد سالم

96/04/20

10:30

سالن جلسات ابن سینا

کتایون فلاحت

دکترآرش میراب زاده دکترمنیربرادران افتخاری 

تحقیقات عوامل موثر بر سلامت

طراحی و آزمون مدل ساختاری تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان مثبت بزرگسالان شهر تهران

96/04/20

08:30

سالن جلسات ابن سینا

مریم خوشبخت

دکت راصغر دالوندی

پرستاری

طراحی و روانسجی ابزار سنجش تبعیت از رژیم توان بخشی در بیماران سکته مغزی : یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

96/04/12

13:00

سالن جلسات ابن سینا

حسین قاسم زاده

دکتر رباب صحاف دکتر احمد علی اکبری کارمانی

سالمند شناسی

بررسی ریسک فاکتورهای دمانس در سالمندان تحت پوشش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران در سال 1396 : یک مطالعه مورد-شاهدی

96/04/10

09:00

سالن جلسات ابن سینا

مهدی جعفری عوری

دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی دکتر کیان نوروزی تبریزی

پرستاری

طراحی مدل مفهومی تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا

96/04/10

13:00

سالن جلسات ابن سینا

یونس دوستیان

دکتر بهمن بهمنی دکتر علی فرهودیان

مشاوره توان بخشی

تدوین مدلی برای توان بخشی شغلی در افراد دارای اختلال مصرف مواد

96/03/20

9:00

سالن جلسات ابن سینا

معصومه ویسکرمی

دکتر غلامرضا امینیان دکترمحمودبهرامی زاده

ارتوز و پروتز

طراحی و ساخت ارتز داینامیک کنترل کننده پاسچر و بررسی اثر آن بر روی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین و کنترل تعادل در افراد سالمند مبتلا به کیفوز

96/03/10

13:00

سالن جلسات ابن سینا

عطیه اشتری

دکتر فریبا یادگاری دکتر سید علی صمدی

گفتاردرمانی

بررسی ویژگی های تعاملی مادر - کودک و ارتباط ان با رشد اولیه زبانی در کودکان دارای رشد عادی و اختلالات طیف اتیسم

96/03/10

10:00

سالن جلسات ابن سینا

مجتبی جعفری

دکتر محمد علی حسینی دکتر سادات مداح

پرستاری

توسعه و اعتبار یابی ابزار سنجش دیسترس اخلاقی ارائه دهندگان خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

96/03/03

13:00

سالن جلسات ابن سینا

کبری قربان زاده

دکتر سادات سید باقر مداح دکتر محمد علی حسینی

پرستاری

تبیین فرایند مراقبت در گذار بیمار از بخش مراقبت های ویژه : ارائه توصیه های اصلاحی مراقبتی

96/03/03

10:45

سالن جلسات ابن سینا

ساجده حمید یان

دکترعباس پورشهباز دکتر اسماعیل شاهسوندآنانلو

روان شناسی بالینی

بررسی نقش ژن کاتکول - او -متیل ترانسفراز در ابتلا به اختلال وسواس ، روان - آسیب شناسی ، حافظه و پاسخ دهی ان در درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مواجهه

96/02/23

12:00

سالن جلسات ابن سینا

محسن دهقانی

دکتر بهروز دولتشاهی دکتر پروانه محمد خانی

روان شناسی بالینی

برازش مدل یکپارچه کارکردی رفتارهای آسیب به خود و سنجش اثر بخشی مداخله مبتنی بر مدل یکپارچه کارکردی بر کاهش رفتارهای آسیب به خود و بهبود عوامل پیش بینی کننده این رفتارها در سربازان ایرانی

96/02/23

08:30

سالن جلسات روان شناسی بالینی

محمد اقبالی

دکتر حمید رضا خانکه دکتر سید علی حسینی

پرستاری

توسعه تئوری توان بخشی زود هنگام در افراد دچار آسیب تروماتیک مغزی و استخراج توصیه های مراقبتی اصلاحی

96/02/20

08:30

سالن جلسات ابن سینا

مجنبی جعفری

دکتر محمد علی حسینی دکتر سادات مداح

پرستاری

توسعه و اعتباریابی ابزار سنجش دیسترس اخلاقی ارائه دهندگان خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

96/02/16

10:00

سالن جلسات ابن سینا

راضیه سادات حسینی

دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

سالمند شناسی

توسعه و ارزیابی مدل رضایت از زندگی والدین سالمند شهدا در سال 1396

95/02/13

13:00

سالن جلسات ابن سینا

مهناز امامی

دکتر محمد علی محسنی بند پی

فیزیوتراپی

بررسی تأثیر تمرینات ثباتی به همراه تمرینات روتین در مقایسه با تمرینات روتین به تنهایی بر اندازه عضلات ثباتی ناحیه کمر، اندازه و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ در ورزشکاران با سابقه کشیدگی عضلات همسترینگ : یک مطالعه تصادفی بالینی

96/02/12

11:00

سالن جلسات ابن سینا

نرگس ادیب سرشکی

دکترنیکتا حاتمی زاده

توانبخشی اعصاب اطفال

تدوین و اجرای برنامه ارتقاء تاب آوری برای دانش آموزان نوجوان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی و بررسی اثرات آن بر سلامت روان آنان

96/02/11

13:30

سالن جلسات ابن سینا

مرتضی تقی پور

دکت رمحمد علی محسنی بند پی

فیزیوتراپی

بررسی اثر تمرینات ثباتی تحت نظر همراه با فیزیوتراپی معمولی در مقایسه با فیزیوتراپی معمولی به تنهایی بر روی ابعاد عضلات همقی شکم و مالتی فیدوس کمری، میزان درد، ناتوانی عملکردی و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به بیرون زدگی یک طرفه ی دیسک کمر : یک مطالعه تصادفی بالینی

96/01/28

11:00

سالن جلسات ابن سینا

علیرضا قهرمانی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر محمد علی حسینی

پرستاری

بهبود وضعیت خشونت محل کار در بخش اورژانس بیمارستان سبلان اردبیل : اقدام پژوهشی مشارکتی

95/12/22

13:00

سالن جلسات ابن سینا

علی اکبر ویسی رایگان

دکت راصغر دالوندی

پرستاری

مراقبت شفقت آمیز در پرستاری :یک مطالعه ترکیبی موازی همگرا

95/12/21

10:00

سالن جلسات ابن سینا

زهرا روشنی

دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز

سالمند شناسی

عوامل مرتبط بر وضعیت شناختی سالمندان ایران مبتنی بر مدل زیستی ، روانی ، اجتماعی یک مطالعه مورد شاهدی

95/12/17

13:00

سالن جلسات ابن سینا

عقیل ابسالان

دکتر یونس لطفی

شنوایی شناسی

تأثیر تحریک گالوانیک دهلیزی بر مدیریت درمان بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2

95/12/17

10:00

سالن جلسات ابن سینا

پریسا جلیل زاده

دکتر یونس لطفی

شنوایی شناسی

توان بخشی مدولاسیون طیفی - زمانی بر درک گفتار در نویز

95/12/16

13:00

سالن جلسات ابن سینا

محمد رستمی

دکتر سید جلال یونسی دکتر مهشید فروغان

مشاوره توان بخشی

تبیین فرایند پدید آیی افکار و احساسات خودکشی در سالمندان ایرانی : ارائه مدل

95/12/11

08:30

سالن جلسات ابن سینا

حسنعلی فرد

دکتر یونس لطفی

شنوایی شناسی

بررسی تأثیر توان بخشی " گفتارو نویز دارای فاصله فضایی" بر عملکرد درک گفتار درحضور نویز کودکان 8 تا 12 ساله استفاده کننده از bimodal fitting (سمعک در یک گوش و کاشت حلزونی در گوش مقابل )

95/12/10

10:00

سالن جلسات ابن سینا

فاطمه فلاح رستمی

دکتر فریم سلیمانی

توان بخشی اعصاب اطفال

طراحی بسته مداخله ای مراقبت های عصبی - تکاملی نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت های ویژه (از تولد تا سن یک ماهگی اصلاح شده )، ویژه والدین و تعیین تأثیر اجرای ان بر پیامد های تکاملی درشیر خوارگی

95/12/04

08:30

سالن جلسات ابن سینا

صفورا محمدیان

دکتر بهروز دولتشاهی

روان شناسی بالینی

شناسایی الگوی روابط جنسی افراد متأهل جوان و ارزیابی اثر بخشی آموزش روانی جنسی با مدل WHO در ارتقاء رضایت جنسی و زناشویی

95/12/04

11:00

سالن جلسات ابن سینا

فاطمه شیرین بیان

دکتر مهیار صلواتی دکتر روشنک وامقی

توان بخشی اعصاب اطفال

طراحی و آزمون مدل ارتباطی عوامل مرتبط با سلامت روان کودکان و نوجوانان

95/11/26

08:30

سالن جلسات ابن سینا

گلاویژ کریمی جوان

دکتر اکبر داروئی

گفتاردرمانی

اعتبار سنجی بسته تشخیصی آسیب زبانی برای کودکان دوزبانه آذری - فارسی

95/11/24

12:30

سالن جلسات ابن سینا

سارا تقی زاده

دکتر کیمیا کهریزی

ژنتیک پزشکی

بررسی 20 بیمار مبتلا به بیماری شارکوت ماری توث از نوع آکسونال به روش توالی یابی کل اگزوم

95/11/19

11:00

سالن جلسات ژنتیک

عهدیه چینه کش

دکتر سید علی حسینی دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تبیین کیفی چالش سلات جوانان شهر تهران: شناخت، تعیین اولویت و راهکارها

95/11/16

10:00

سالن جلسات ابن سینا

عالیه دریا بورد

دکترمختارعراض پور دکتر غلامرضا امینیان 

ارتز و پروتز

ارزیابی  تأثیر ارتوز مچ پا - پایی مفصل دار با مکانیسم ایجاد کننده راکراول و دوم حرکتی و کفش دارای بار گهواره ای بر پارامتر های راه رفتن و فعالیت الکتریکی عضلات در بیماران مبتلا به سکته مغزی همی پلژی : یک کارآمازیی تصادفی بالینی

95/11/12

10:00

سالن جلسات ابن سینا

زهرا تمیزی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر اصغر دالوندی

پرستاری

طراحی و روانسنجی پرسشنامه ارزیابی بار مراقبین خانگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا 

95/10/27

13:00

سالن جلسات ابن سینا

شهرزاد محمدی

دکتر مهیار صلواتی

فیزیوتراپی

بررسی مقایسه ای نیاز های توجهی کنترل پاسچر ایستا در ورزشکاران با اضطراب زیاد و کم بعد از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو و ورزشکاران سالم

95/10/26

08:30

سالن جلسات ابن سینا

الهام سپهوند

دکتر حمید رضا خانکه دکتر محمد علی حسینی

پرستاری

طراحی مدل چگونگی ایجاد آسیب نخاعی به دنبال حوادث ترافیکی و تدوین پروتکل مراقبتی

95/10/15

10:00

سالن جلسات ابن سینا

ژاله صمدی قلعه جوقی

دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی

تأثیر تربیت شنوایی فضایی بر درک گفتار در حضور نویز سالمندان با شنوایی هنجار

95/10/06

13:00

سالن جلسات ابن سینا

محمد تقی محسنی تکلو

دکتر سید علی حسینی دکتر حمیدرضا خانکه

کاردرمانی

تبیین عملکرد کاری مراقبان خانوادگی افراد با مالتیپل اسکلروزیس : یک مطالعه تلفیقی

95/09/22

13:00

سالن جلسات ابن سینا

عطاحیدری

دکتر حمید رضا خرم خورشید

ژنتیک پزشکی

شناسایی واریانت های شناخته شده و جدید رتینیت پیگمنتوزای غیر سندرمی در 25 بیمار ارجاع شده از استان یزد به روش توالی یابی کل اگزوم

95/09/14

11:30

سالن جلسات ژنتیک

مرجان حقی

دکتر رضا فدای وطن مهتاب علیزاده

سالمندشناسی

تأثیر مداخله آموزشی به شیوه بازیابی با فاصله زمانی بردرک درد در سالمندان مبتلا به آلزایمر

95/09/06

11:30

سالن جلسات ابن سینا

مهدیه اسماعیلی

دکتر رضا فدای وطن دکتر وحید نجاتی

سالمند شناسی

بررسی تأثیر مداخله شناختی مبتنی بر تقویت توجه و حافظه کاری بر شواهد رفتاری و عصب شناختی کارکردهای شناختی در سالمندان با آسیب شناختی خفیف

95/07/19

13:15

سالن اجتماعات اساتید

شهلا اسیری

دکتر مهشید فروغان دکتر رضا فدای وطن

سالمند شناسی

طراحی و ارزشیابی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه ژروتر انسندنس برتعالی سالمندی، افسردگی و رضایت از زندگی سالمندان ایرانی مقیم جامعه

95/07/14

13:30

سالن جلسات ابن سینا

مریم رمضانی

دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی

تأثیر برنامه توان بخشی شنوایی مبتنی بر پردازش زمانی بر عملکرد درک گفتار در نویز نوجوانان مبتلا به طیف اتیسم 

95/07/10

13:00

سالن جلسات ابن سینا

آهورا نوذری

دکتر فرخنده بهجتی دکتر حسین نجم ابادی

ژنتیک پزشکی

بررسی علل ژنتیک ناهنجاریهای مادرزای قلبی فامیلیال غیر سندرومیک  در 10 خانواده از بیماران ایرانی با استفاده از روش نسل جدید توالی یابی (NGS)

95/06/27

08:15

سالن اجتماعات ژنتیک

عطا حیدری

دکتر فریبا یادگاری دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی

تأثیر تربیت شنوایی واکه ای بر درک گفتاردرحضور نویز درسالمندان با شنوایی هنجار

95/06/20

13:00

سالن جلسات ابن سینا

صلاح الدین کریمی

دکتر حسن رفیعی دکتر حمیرا سجادی

سلامت ورفاه اجتماعی

تعیین کننده های اجتماعی رفتار غربالگری سرطان پستان

95/06/08

08:30

سالن جلسات ابن سینا

زهرا صفاریان

دکتر بهروز دولتشاهی دکتر عباس پور شهباز

روان شناسی بالینی

بررسی اثر بخشی آموزش شناخت تعاملی (SCIT) بر بهبود شناخت اجتماعی (سوگیری استادی ، تئوری ذهن و ادارک هیجان) و علائم مثبت و منفی و عملکرد اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

95/04/26

08:30

سالن جلسات ابن سینا

نگین چهره نکار

دکتر مهشید فروغان دکتر وحید نجاتی

سالمند شناسی

مقایسه کارکردهای شناختی - رفتاری در سه گروه سالمنادن سالم،مبتلا به اختلال شناختی خفیف و مبتلا به بیماری الزایمر: ارائه مدلی تشخیصی برای اختلالات شناختی خفیف

95/04/12

10:00

سالن جلسات دکترشاملو

عذرا فرمانی

دکتر میر طاهر موسوی دکتر مصطفی اقلیما

مددکاری اجتماعی

طراحی مدل مداخله توان بخشی اجتماعی برای افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

95/04/02

10:00

سالن جلسات ابن سینا

حسین سورتچی

دکتر سید علی حسینی  دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی

بررسی الگوی استفاده از زمان در کودکان دبستانی استان تهران

95/03/31

13:00

سالن جلسات دکترشاملو

حسین سرآسیابی

دکتر مختار عراض پور دکتر محمود بهرامی زاده

ارتوپدی فنی

طراحی و ساخت ارتز هدایت گر هیپ " جدید مبتنی بر آنالیز داینامیک نیرو و تأثیر آن بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن در بیماران آسیب نخاعی

95/03/31

10:00

سالن جلسات دکترشاملو

طاهره رضاییان

دکتر زهرا مصلی نزاد

فیزیوتراپی

مقایسه تأثیر درمان نقاط ماشه ای ناحیه گردن با تکنیک Dry needling و تکنیک آزاد سازی بافت نرم (Soft Tissue Release) بر بهبود بیماران مبتلا به یردرد میگرنی همراه با سندرم درد میوفاشیال ناحیه گردن

95/03/30

13:00

سالن جلسات ابن سینا

زهرا جدی

دکتریونس لطفی دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی

مقایسه تأثیر توان بخشی شنوایی مبتنی بر دقت زمانی و دقت طیفی بر عملکرد ادراک گفتار کودکان استفاده کننده از کاشت حلزونی

95/03/17

13:00

سالن اجتماعات اساتید

الهام قناعت پیشه

دکتر حمید رضا خانکه

سلامت در حوادث در بلایا

طراحی مدل بومی تاب -آوری بیمارستان در حوادث و بلایا (تدوین پروتکل ارتقاء تاب - آوری بیمارستان )

95/03/10

10:00

سالن اجتماعات اساتید

زهرا پاشازاده

دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی

بررسی تأثیر مداخلات زمینه ای مبتنی بر مدل پردازش حسی دان ، بر مشارکت کودکان و کفایت والدین در کودکان با اختلال طیف اوتیسم

95/03/03

13:00

سالن اجتماعات اساتید

مینا احمدی کهجوق

دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی

کاردرمانی

بررسی تأثیر برنامه کوچینک عملکرد کاری (همراهی و هدایت در عملکرد کاری ) برخودکارآمدی و عملکرد مادران کودکان فلج مغزی

95/02/20

1:00

سالن جلسات دکترشاملو

هاجر بهرامی

دکتر بهروز دولتشاهی

روانن شناسی بالینی

تبیین نوع فرزند پروری بر اساس مدل فرایندی بلکسی و نقش "تنظیم هیجان والد " در آن

95/02/12

10:00

سالن جلسات ابن سینا

منیژه علوی

دکتر محمد رضا خدایی دکتر حمیرا سجادی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

سنجش نابرابری پاسخگویی نظام سلامت در افراد دارای ناتوانی جسمی حرکتی دریافت کننده خدمات توان بخشی مراجعه کننده به مراکز جامع توان بخشی شهر تهران

95/02/04

10:00

سالن جلسات ابن سینا

فیدان شبانی

دکتر فرحناز محمدی شاهبلغی

پرستاری

بهینه سازی برنامه ترخیص بیماران مبتلا به نارسایی قبل : مطالعه عملکردی

95/01/25

10:30

سالن جلسات ابن سینا

محمد باباپور

دکتر غنچه راهب

مددکاری اجتماعی

تبیین مشکات خانوادگی کارکنان اقماری صنعتت نفت و ارائه بسته حمایتی مددکاری اجتماعی جهت حل ان مشکلات

94/01/25

11:00

سالن جلسات ابن سینا

حسین زاهد نژاد

دکتر محمد علی حسینی

پرستاری

طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه عدالت سازمانی درک شده در پرستاری

94/12/22

10:00

سالن گروه پرستاری

سید ابراهیم احمدی

دکتر حسن رفیعی دکتر حمیرا سجادی

سلامت و رفاه اجتماعی

فرآیند تصمیم گیری برای فرزند آوری در خانواده های بی فرزند و تک فرزند

94/12/18

10:00

سالن جلسات ابن سینا

عطیه حاشیه باف

دکتر حسین فکر آزاد دکتر معصومه معارف وند

مددکار ی اجتماعی

طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش عملکرد اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی

94/12/17

13:00

سالن جلسات ابن سینا

تکتم پیکانی

دکتر حمیرا سجادی

سلامت و رفاه اجتماعی

تبیین نابرابری در سلامت :بررسی تطبیقی اثر تعیین کننده های اجتماعی در سطح کلان

94/12/16

10:00

سالن جلسات ابن سینا

الهام حبیبی

دکتر فیروزه ساجدی

توان بخشی اعصاب اطفال

طراحی وارزیابی بسته مداخلاتی ارتقاء کودکان 0 تا 3 سال ویژه والدین

94/12/12

08:30

سالن جلسات ابن سینا

نسرین بابائیان

دکتر غنچه راهب

مددکار ی اجتماعی

تبیین فرآیند مواجهه مددکاران اجتماعی با خشونت مراجعان

94/12/10

13:00

سالن جلسات ابن سینا

بهاره رضائی

دکتر فریبا یادگاری

گفتاردرمانی

بررسی و مقایسه تأثیر تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه (TDCS) روی شکنج تحتانی فرونتال (IFG) و شکنج فوقانی تمپورال (STG) راست و چپ بر بهبود صحت و سرعت توانایی نامیدن تصویر بیماران زبان پریش مزمن فارسی زبان

94/12/08

13:00

سالن جلسات ابن سینا

بهار ضمیران

دکتر مریم شریفیان ثانی

سلامت و رفاه اجتماعی

الگوی طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار

94/12/04

10:00

سالن جلسات ابن سینا

سمیه کاظمی نژاد

دکتر کیمیا کهریزی

ژنتیک پزشکی

بررسی عملکرد نقص ژنتیکی ژن CNKSR1 به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزومال مغلوب

94/12/03

07:30

سالن اجتماعات ژنتیک

وحید راشدی

دکتر رضا فدای وطن

سالمند شناسی

تحلیل نابرابری و مدل سازی عوامل موثر بر عدالت در سلامت سالمندان شهر تهران

94/12/01

10:00

سالن جلسات ابن سینا

امیر رحمانی رسا

دکتر سید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو

کاردرمانی

تبیین و ارتقاء فرآیند تاب آوری افراد با ضایعه نخاعی : یک مطالعه تلفیقی

94/11/19

13:00

سالن جلسات دکترشاملو

طیبه احمدی

دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی 

شنوایی شناسی

تأثیرتوان بخشی توجه شنوایی بر پردازش ساختار ظریف زمانی دو گوشی و عملکرد درک گفتاردر نویز کودکان 12-9 ساله مبتلا به اختلال پردازش شنوایی مرکزی

94/11/12

13:00

سالن جلسات ابن سینا

امین اجلی

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

پرستاری

تبیین فرآیند و طراحی مدل تأمین ایمنی در مراکز روان پزشکی

94/11/04

13:00

سالن جلسات ابن سینا

بتول ماندنی

دکتر سید علی حسینی دکتر محمد رضا خدایی

کاردرمانی

تبیین عملکرد کاری در مراقبین خانوادگی افرادد دچار اختلالات روانپزشکی مزمن : تهیه بسته آموزشی

94/10/28

13:00

سالن جلسات دکترشاملو

زهرا مختاری

دکتر محمدعلی حسینی دکتر حمید رضا خانکه

پرستاری

تبیین فرآیند حمایت از پرستاران به عنوان قربانی دوم خطا

94/10/21

13:00

سالن جلسات ابن سینا

فاطمه زارع زاده

دکتر محمد علی مردانی

اعضاء مصنوعی

مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز های مرسوم بر نحوه توزیع فشار کف پایی و پارامترهای فضایی مکانی در بیماران دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال

94/10/20

10:00

سالن جلسات ابن سینا

طیبه حسن طهرانی

دکتر ملیه سادات سید باقر مداح دکتر مسعود فلاحی خشکناب

پرستاری

طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش حریم خصوصی در بیماران بستری در بیمارستان

94/10/19

13:00

سالن جلسات ابن سینا

بابک فرزین

دکتر حمید رضا خانکه دکتر علی اردلان

سلامت در بلایا و فوریت ها

طراحی مدل معرف مراکز پاسخگویی (دیسپچ) امدادی در حوادث و فوریت ها و استخراج مداخلالات اصلاحی در ایران

94/10/01

10:00

سالن جلسات معاونت پژوهشی

شیما فردی پور

دکتر محمود بهرامی زاده دکتر مختار عراض پور

اعضاء مصنوعی

طراحی و ساخت ارتوز قدرتی دست وارزیابی تأثیر آن بر عملکرد دست افراد با پارزی ناشی از سکته مغزی

94/09/23

10:00

سالن جلسات دکترشاملو

حمید اخوان

دکتر مریم شریفیان ثانی

سلامت و رفاه اجتماعی

بررسی نیازهای خانواده های دارای کودک مبتلا به فلج مغزی و نقش حمایت های اقتصادی دولت 

94/09/16

12:00

سالن جلسات ابن سینا

امیر رحمانی رسا

دکتر سید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو

کادرمانی

تبیین چگونگی عملکرد کاری افراد با ضایعه نخاعی ؛ طراحی پروتکل عملکردی

94/08/25

13:00

سالن اجتماعات اساتید

سمیه امیر آریمی

دکتر محمد علی محسنی بندپی

فیزیوتراپی

بررسی اثر درمان فیزیوتراپی روتین با و بدون تمرینات ثباتی ، بر میزان درد، ناتوانی، دامنه حرکتی و ابعاد عضلات مولتی فیدوس و لونگوس کولی گردنی در بیماران مبتلا به گردن درد رادیکولار مزمن یک طرفه : یک کارآزمایی تصادفی بالینی

94/07/29

10:30

سالن جلسات ابن سینا

مهنا جوانبخت

دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی

کاربرد پاسخ های شنوایی ساقه مغز به محرکات گفتاری در حضور نویز جهت بررسی عملکرد بخشی سری دستگاه و ابران شنوایی

94/07/27

13:00

سالن اجتماعات اساتید

نرگس جعفری

دکتر ابوالفضل صالحی دکترفرزاد ایزدی

گفتاردرمانی

ساخت مقیاس ارزیابی دستی و اعتبار سنجی آن در بیماران دچار دیسفونی تنشن عضلانی

94/08/25

08:30

سالن جلسات دکترشاملو

حمید اخوان

دکتر مریم شریفیان ثانی

سلامت و رفاه اجتماعی

بررسی وضعیت حمایت های اقتصادی دولت از خانواده های دارای فرزند فلج مغزی

94/07/21

11:00

سالن اجتماعات اساتید

عیسی صفوی

دکتر حسن رفیعی دکتر مریم شریفیان

سلامت و رفاه اجتماعی

رویکرد امام علی بن ابی طالب به رفاه : یک تحلیل محتوا

94/07/15

10:00

سالن جلسات ابن سینا

ایمانه عباسی

دکتر عباس پور شهباز دکتر پروانه محمد خانی

روان شناسی بالینی

بررسی مدل تنظیم هیجان (منینو همکاران) و کارایی در مان تنظیم هیجان در اختلال اضطراب اجتماعی : نقش واسطه ای راهبرد های تنظیم هیجان

94/07/14

08:00

سالن جلسات ابن سینا

نرجس خاتون صادقی گوغری

دکتر مهشید فروغان دکتر فرحناز محمدی

سالمند شناسی

تبعیض درک شده توسط زنان سالمند در بستر خانواده :یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی

94/07/13

10:00

سالن جلسات ابن سینا

لیلا داد دوست

دکتر حمید رضا خانکه دکتر عباس عبادی

سلامت در بلایا و فوریتها

طراحی و روان سنجی ابزار سنجش آسیب پذیری اجتماعی سالمندان در بلایای طبیعی

94/07/11

11:30

سالن جلسات ابن سینا

شکوفه احمدی

دکتر حمید رضا خانکه

سلامت در بلایا و فوریتها

طراحی مدل مراقبت سالمندان ساکن جامعه پس از حوادث و بلایای طبیعی در یک جامعه ایرانی

94/07/07

09:00

سالن جلسات ابن سینا

ایلین طلیم خانی

دکتر ایرج عبداللهی

فیزیوتراپی

بررسی اثر تحریک مغزی با جریان مستقیم یک طرفه همزمان بر دو ناحیه ی حرکتی اولیه و پری فرنتال کورتکس خلفی - کناری بر روی یادگیری مهارت حرکتی بیماران سکته ی مغزی و افراد سالم

94/06/30

10:30

سالن جلسات ابن سینا

محمد هادی صافی

دکتر جلال یونسی دکتر اصغر دالوندی

مشاوره توان بخشی

تیین فرایند عود در بیماران مبتلا به اختلال مصرف محرک های نوع آمفتامینی

94/06/15

11:15

سالن جلسات گروه مدیریت توانبخشی

رضا قانعی قشلاقی

دکتر کیان نوروزی تبریزی

پرستاری

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تاب آوری برای بیماران بالغ مبتلا به بیماریهای مزمن جسمی

94/07/08

13:00

سالن جلسات ابن سینا

فاطمه آقایی میبدی

دکتر پروانه محمد خانی  دکتر عباس پور شهباز

روان شناسی بالینی

الگوهای تعامل هیجانی والد- کودک و اثر بخشی برنامه همگامی با کودک بر مادران کودکان پیش دبستانی با مشکلات رفتاری

94/06/23

08:30

سالن جلسات دکترشاملو

شیوا جوادی پور

دکتر فریبا یادگاری دکتر وحید نجاتی

گفتاردرمانی 

مقایسه کارکرد های اجرایی بیماران زبان  پریش ناروان با افراد طبیعی

94/06/21

13:30

سالن جلسات ابن سینا

وحید رضا برهانی نژاد

دکتر رضا فدای وطن

سالمند شناسی

طراحی و ارزیابی مداخله آموزشی به منظور ارتقاء خود مراقبتی سالمندان دیابتی

94/05/14

11:00

سالن جلسات ابن سینا

بهاره زینل زاده

دکتر سید علی حسینی

کاردرمانی

بررسی میزان اثر پذیری اختلالات حسی پیکری بر حفظ پوسچر و ثبات در جوانان و سالمندان

94/05/14

08:30

سالن جلسات ابن سینا

زهرا نوبخت

دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی

تأثیر آموزش مراقبت روزمره کودکان دارای فلج مغزی از طریق اینترنت برکیفیت زندگی مراقبان

94/04/22

11:30

سالن اجتماعات اساتید

سمیه کاوسی پور

دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی

بررسی تأثیر عوامل محیطی خانه بر تکامل حرکتی کودکان

94/04/21

13:30

سالن جلسات دکتر شاملو

نرگس قمری

دکتر سید علی حسینی دکتر فریدون لایقی

کاردرمانی

تبیین عملکرد کاری در افراد با سندرم خروجی قفسه سینه ای

94/04/15

10:30

سالن جلسات دکترشاملو

علیرضا عزیزی

دکتر پروانه محمد خانی دکتر بهروز دولتشاهی

روان شناسی بالینی

روابط ساختاری مدل فراتشخیصی اختلالات هیجانی با توجه به نقص در تنظیم هیجانی، عاطفه منفی و راهبردهای تنظیم هیجانی و اثر بخشی آموزش تنظیم عاطفه در اختلالات اضطرابی

94/04/14

08:30

سالن جلسات دکترشاملو

عباس دهقان

دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی

طراحی بسته آموزشی مبتنی بر نیاز و برسی اثر بخشی آن بر کیفیت مراقبان شاغل در مراکز نگهداری کودکان فلج مغزی شهر تهران

94/04/08

11:00

سالن جلسات دکتر شاملو

فاطمه شیبانی

دکتر رضا نیلی پور دکتر زهرا قریشی

گفتاردرمانی

انطباق مقیاس رشدی زبان رینل برای کودکان 2-7 سال فارسی زبان

94/04/06

10:30

سالن اجتماعات اساتید

مریم مالکی

دکترمختارعراض پوردکترفرزام فرهمند

اعضاء مصنوعی

ارزیابی تأثیر مکانیسم ایجاد کننده ی فوت -کلیرنس برحرکات جبرانی تنه و انژی مصرفی در بیماران آسیب نخاعی سطح سینه ای

94/04/06

09:30

سالن جلسات گروه ارتوپدی

مسعود غریب

دکتر مهیار صلواتی

توان بخشی اعصاب و اطفال

طراحی مدل ارتباطی عوامل فردی و محیطی بر تحرک کودکان فلج مغزی دایپلری اسپاستیک و آزمودن آن

94/03/27

13:30

سالن جلسات ابن سینا

لیلا غم خوار

دکتر امیر مسعود عرب

فیزیوتراپی

بررسی ارتباط عوامل عضلانی - اسکلتی،حسی- حرکتی و عملکردی با گردن درد مزمن غیراختصاصی

94/03/27

09:30

سالن جلسات فیزیوتراپی

فاطمه حسناتی

دکتر رضا نیلی پور دکتر زهرا قریشی

گفتاردرمانی

بررسی فرآیند های دستیابی واژگانی و فاکتورهای موثربرآن درکودکان6-8 ساله با اختلال ویژه زبانی

94/03/25

10:00

سالن جلسات ابن سینا

فرهود سعید ارشادی

دکتر غلامرضا امینیان دکتر مهدی رصافیانی

اعضاءمصنوعی

طراحی و ساخت ارتز مفصل ران با قابلیت حرکت متقابل برای کودکان فلج مغزی مبتلا به راه رفتن کراچ و بررسی تأثیر آن بر عملکرد حرکات درشت و پارامترهای راه رفتن

94/02/30

11:00

سالن جلسات ابن سینا

محمد بهرامخانی

دکتر عباس پور شهباز

روان شناسی بالینی

بررسی روایی ساختار سه عاملی مدل فرا تشخیصی "آسیب پذیری سه سه گانه " و اثر بخشی پروتکل واثر بخشی پروتکل یکپارچه درمان فرا تشخیصی بر اختلالات هیجانی

94/02/30

08:30

سالن جلسات ابن سینا

مریم دلفی

دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی

تأثیر توان بخشی جهت یابی صوت براساس پوش محرک بر عملکردهای رفتاری شنیداری در سالمندان مرد با شنوائی هنجار تا 2000 هرتز و اختلال درک گتار در نویز

94/02/28

13:30

سالن جلسات ابن سینا

عاطفه ابوترابی

دکتر مختار عراض پور دکتر فرزان فرهمند

اضاء مصنوعی

طراحی و ساخت کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و ارزیابی اثر آن در مقایسه با کفش طبی بر کنترل تعادل در افراد سالمند

94/02/22

08:30

سالن جلسات ابن سینا

پویا فرخ نژاد

دکتر مهشید فروغان

سالمند شناسی

اعتبار بخشی و توسعه مدل آسایش اجتماعی کییز در سالمندان مقیم جامعه در ایران

94/02/05

13:00

سالن جلسات ابن سینا

محمد سعید خانجانی

دکتر سید جلال یونسی

مشاوره توان بخشی

تبیین فرآیند رشد پس از آسیب در بیماران ضایعه نخاعی واستخراج موانع و تسهیل کننده ها

93/12/19

13:00

سالن جلسات ابن سینا

مرضیه شیرازی خواه

دکتر آرش میراب زاده دکترحمیرا سجادی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ساختار مطلوب ارائه خدمات توان بخشی در نظام سلامت با رویکرد تعیین کننده های اجتماعی سلامت

93/11/28

10:30

سالن جلسات ابن سینا

پیام روشنفکر

دکتر محمد رضا خدایی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تحلیل نابرابری های تصادفات جاده ای و پیامد های سلامت آن در ایران و تعیین کننده های اجتمااعی آنها براساس مدل سازمان بهداشت جهانی 94

93/11/19

12:30

سالن جلسات ابن سینا

رضا مولودی

دکتر عباس پور شهباز

روان شناسی بالینی

روابط ساختاری مدل فراتشخیصی کمال گرایی با توجه به سبک والدگری ، طرحواره های ناسازگار اولیه و سامانه ی باز داری رفتاری /گرایش رفتاری و کارآیی بالینی مدل در تبیین اختلالات هیجانی و خوردن

93/11/19

08:30

سالن جلسات ابن سینا

غلامرضا قائد امینی

دکتر حمیرا سجادی

سلامت و رفاه اجتماعی

تبیین نابرابری های سلامت چند بعدی در شهر تهران

93/11/15

10:00

سالن جلسات ابن سینا

زهرا جرجران

دکتر سید علی حسینی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تحلیل شبکه اجتماعی بررسی ارتباط ویژگی شبکه احتماعی با رفتارهای پر خطر و وضعیت ابتلا به HIV زنان آسیب پذیر شهر تهران در سال 94-93

93/11/13

13:30

سالن جلسات ابن سینا

اکبرمحمد زاده

دکتر فرخنده بهجتی

ژنتیک پزشکی

بررسی وضیعیت عدم تعادل ژنومی در بیماران واجد ناهنجاری های چند گانه مادرزادی با کاریوتایپ نرمال با استفاده از روش array-CGH

93/11/12

12:00

سالن جلسات ابن سینا

هدی مهرگان

دکتر حسین نجم آبادی

ژنتیک پزشکی

بررسی اثر جهش بر عملکرد ژن CACNAIG در یک خانواده با ناتوانی ذهنی ارثی

93/11/07

10:00

سالن ژنتیک

مریم رحیمی

دکتر الهه کیهانی دکتر فرخنده بهجتی

ژنتیک پزشکی

بررسی جهش های ژن  c-kit   و وضعیت  بیان آن به عنوان یک بیومار کر رگزایی در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر

93/11/04

10:00

سالن ژنتیک

ناهید تفتی

دکتر محمدرضا صفری کلایه

ارتوپدی فنی

بررسی ارتباط راستای پروتزی مطلوب با شاخص های آناتومیکی سمت سالم وسمت قطع عضو در افراد قطع عضو زیر زانو یکطرفه و مقایسه کیفیت تعیین راستای پروتز با استفاده از دستگاه لیزری برمبنای شاخص های آناتومیکی با راستای پروتزی حاصل از روش سنتی

93/11/04

11:00

سالن جلسات ابن سینا

اکرم فرهادی

دکتر مهشید فروغان

سالمندی شناسی

توسعه مفهوم خود ارزیابی مراقبت ارائه شده توسط مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس: پژوهش ترکیبی موازی همگرا

93/10/28

08:30

سالن جلسات ابن سینا

سید مسعود رفیعائی

دکتر مختار عراض پور

ارتوپدی فنی

ارزیابی مفصل استانس کنترل جدید با قابلیت فلکشن زانو در فاز استانس بر پارامترهای راه رفتن افراد دارای ضعف عضله چهار سر رانی

93/10/24

10:00

سالن جلسات ابن سینا

مریم خاک رنگین

دکتر مصطفی اقلیما

مددکاری اجتماعی

طراحی و ارزیابی پروتکل مداخله حمایتی به منظور افزایش تاب اوری کودکان دارای والدین مصرف کننده مواد محرک

93/10/22

08:30

سالن جلسات ابن سینا

لیلا استاد هاشمی

دکتر مصطفی اقلیما

مددکاری اجتماعی

طراحی مدل معرف ارائه خدمات مددکاری اجتماعی برای کودکان مبتلا به سرطان و خانواده ی آنها

93/10/17

10:00

سالن جلسات ابن سینا

ملیحه خلوتی

دکتر حسین فکر آزاد

مددکاری اجتماعی

برساخت هویت حرفه ای مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان

93/10/14

13:30

سالن جلسات ابن سینا

لیلا منشی زاده

دکتر روشنک وامقی

توان بخشی علوم واعصاب اطفال

طراحی بسته اموزشی واژگان و بررسی اثر آن بر توان بخشی زبان و دامنه واژگان کودکان 48-20 ماهه فارسی زبان بعد از کاشت حلزون شنوایی

93/10/08

13:30

سالن جلسات ابن سینا

سارا نوروزی

دکتر مصطفی اقلیما

مددکاری اجتماعی

طراحی و کارآزمایی بالینی مدل مداخله ی مددکاری اجتماعی موثر بر رضایتمندی جنسی زوجین

93/29/11

10

سالن جلسات ابن سینا

سید محمد صادق حسینی

دکتر علی عسگری  دکترمهدی رصافیانی

کاردرمانی

ساختار عاملی و تدورین مدلی برای تبیین اوقات فراغت بر پایه " مدل کارانسان" در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

93/09/03

13:30

سالن دکتر شاملو

شیما نظری

دکتر مهشید فروغان دکتر فرحناز محمدی

سالمند شناسی

طراحی و روان سنجی مقیاس حمایت اجتماعی درک شده سالمندان

93/07/28

10

سالن دکتر شاملو

محبوبه شیخ زاده

دکتر یونس لطفی

شنوایی شناسی

تأثیر ویتامین D بر نتایج توان بخشی دهلیزی بیماران مبتلا به سرگیجه ی وضعیتی ناگهانی خوش خیم و کمبود ویتامینِ د40  تا 60 ساله  

93/07/15

13

سالن جلسات ابن سینا

لیلا صادق مقدم

دکتر مهشید فروغان دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

سالمند شناسی

توسعه مفهوم ادارک پیری در سالمندان : یک مطالعه ترکیبی

93/0714

13

سالن دکتر شاملو

 مژگان مشتاق

دکتر حسن رفیعی دکتر ژیلا میر لاشاری

سلامت و رفاه اجتماعی

تبیین فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در جوانان مبتلای ایرانی

90/0707

13:30

سالن جلسات ابن سینا

نسیبه زنجری

دکتر شریفیان دکترمیمنت حسینی چاوشی 

سلامت و رفاه اجتماعی

سالمندی موفق در ایران : مفهوم سازی ، ساخت و رواسازی ابزار

93/06/30

13

سالن جلسات ابن سینا

ساناز شنبه زاده

دکتر صلواتی

فیزیو تراپی

بررسی نیاز های توجهی و یکپارچه سازی حسی در بیماران کمردرد مزمن با ترس و اضطراب از درد بالا و پایین و افراد سالم

93/06/11

8:30

سالن جلسات ابن سینا

 فاطمه احسانی

دکتر مسعود عرب

فیزیوتراپی

مقایسه اولتر اسونوگرافیک عملکرد شکمی در یک تکلیف پاسچرال پویا در بین افراد سالم و مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

93/06/11

10

سالن جلسات ابن سینا

سید محمد صادق حسینی

دکتر رصافیانی دکتر حجت الله حقگو

کاردرمانی

ساخت و اعتبار ابزار ایرانی اوقات فراغت بیماران مولتیپل اسکلروزیس و بررسی رابطه بین اوقات فراغت با توانایی راه رفتن، خستگی و افسردگی در این بیماران

93/05/25

10

سالن جلسات ابن سینا

منیژه مقدم

دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر مهیار صلواتی

سالمند شناسی

شفاف سازی مفهوم رضایتمندی از زندگی در سالمندان ایرانی : پزوهش تلفیقی

93/05/22

9

سالن جلسات ابن سینا

امیر عباس ابراهیمی

دکتر گیتا موللی

شنوایی شناسی

اثر توان بخشی دهلیزی بر کارکرد تعادلی کودکان دچار کم شنوایی حسی- عصبی تا عمیق و کم کاری دهلیزی دو طرفه 

93/05/19

10

سالن جلسات ابن سینا

احترام السادات ایلالی

دکتر رباب صحاف  حمید پیروی

سالمند شناسی

تجربه سالمندان از زندگی با همودیالیزیک مطالعه پدیدار شناسی

93/05/21

13:30

سالن جلسات ابن سینا

سیده حامده انفرادی

دکترپروانه محمد خانی

روان شناسی بالینی

وضعیت الگوهای رایج حل تعارض والد - کودک در جامعه ایرانی و اثر بخشی برنامه درمانی تعامل والد- کودک در اصلاح روابط آزارنده والد- فرزندی

93/05/21

10:30

سالن جلسات ابن سینا

علی دهقان

دکتر فریبا یادگاری دکتر علی عسگری

گفتاردرمانی

مفهوم سازی وبررسی ساختار عاملی کیفیت زندگی مرتبط با اختلالات صدای بیماران ایرانی

93/04/31

10

سالن دکتر شاملو

حسین عجم زیبد

دکتر مشهید فروغان دکتر فرحناز محمدی

سالمند شناسی

طراحی و روانسنجی ابزار سلامت معنوی سالمندان

93/04/24

13:30

سالن جلسات ابن سینا

یاسمین جلیلیان

دکتر فریبا یادگاری دکتر عباس عبادی

گفتاردرمانی

اعتبار یابی مدل چند سازه ای یکپارچه ی لکنت در کودکان 7تا14ساله ی فارسی زبان دارای لکنت

93/04/22

10

سالن جلسات ابن سینا

فرزانه ضمیری

دکتر عبدالله موسوی دکتر یونس لطفی

شنوایی شناسی

تأثیر توان بخشی مکان یابی صوت بر عملکردبالینی و پاسخ های برانگیخته ی میان رس شنوایی مبتلایان به نقص پردازش شنوایی مرکزی 10 تا 18 ساله

93/04/18

8:30

سالن جلسات ابن سینا

مهشید آقا جان زاده

دکتر دارویی

گفتاردرمانی

تعیین و ارزیابی مدل چند عاملی شاخص شدت بدآوائی برای جمعیت فارسی زبان

93/04/09

8:30

سالن دکتر شاملو

فاطمه علایی کرهرودی

دکتردکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

پرستاری

بتبیین نظری مفهوم خود مدیریتی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک : یک مطالعه تلفیقی

93/03/27

13

سالن دکتر شاملو

 منیژه نوریان

دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

پرستاری

تبیین نظری تاب آوری در نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی : یک پژوهش ترکیبی

92/02/27

13

سالن جلسات ابن سینا

کبری کرمی

دکتر سید باقر مداح دکترعباس عباس زاده

پرستاری

تبیین  فرآیند یادگیری عملکر اخلاقی در پرستاران بخش کودکان

93/02/15

10

سالن دکتر شاملو

سید علیرضا درخشان راد

دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی

توسعه ی مفهوم خود ساماندهی در مدل نرو- آکوپیشن در افراد مبتلا به سکته مغزی تاب آور

92/12/26

12:30

سالن جلسات ابن سینا

روشنک بقایی

دکتر علی استکی دکتر غلامرضا امینیان

اعضاء مصنوعی

طراحی و ساخت بریس با مکانیسم جدیدد اصلاحی واروم زانو در صفحه فرونتال وتأثیر آن بر پارامترهای سینتیک و سینماتیک راه رفتن در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمنت داخلی زانو

92/12/24

12:30

سالن جلسات ابن سینا

بهزاد چاوشی

دکتر پروانه محمد خانی

دکتر بهروز دولتشاهی

روان شناسی بالینی

روان درمانی کوتاه مدت و فشرده بر بیماران مبتلا به اختلالات غیر قابل توجیه از نظر پزشکی با شکایت از درد

92/12/19

10

سالن جلسات ساختمان اساتید

فاطمه منجذبی

دکتر اصغر دالوندی

پرستاری

طراحی و روان سنجی پرسشنامه سنجش فعالیت های روزانه زندگی (ADL) در سالمندان مبتلا به به بیماریهای مزمن انسدادی ریه (COPD)

92/12/19

13

سالن جلسات ابن سینا

پروانه دانشمند

دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتر غلامحسین ریاضی

ژنتیک پزشکی

بررسی تغییرات پروفایل بیانی ژن ها PSEN1,SYP, Mtap2, TNF-alpha,ERK1در نمونه های هایپوکامپ موشهای مدل الزایمر اسپورادیک پس از استفاده از داروهای "IMOD وANGIPARS"

92/12/11

10

سالن جلسات ابن سینا

محمد رضا شهبازی

دکتر مهشید فروغان

سالمندی شناسی

ررسی سطح ناتوانی و عوامل مرتبط در سالمندان دریافت کننده خدمات توان بخشی از مراکز توان بخشی روزانه استان تهران سال93-92 یک مطالعه طولی

92/11/26

10

سالن جلسات ابن سینا

سیده نگار پورخشووری

دکتر حمید رضا خانکه

پرستاری

طراحی مدل آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا

92/11/21

13

سالن اجتماعات ابن سینا

کامران عزتی

دکتر بهنام اخباری

فیزیوتراپی

مقایسه آثار بالینی، عملکردی و سنوگرافیک دو روش Dry needling روی نقاط ماشه ای و خطوط مردین در افراد دارای نقاط ماشه ای میوفاشیال عضله تراپزیوس فوقانی

92/11/16

10

سالن جلسات ابن سینا

معصومه صادقی پور

دکتر مشهید فروغان

سالمندی شناسی

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر اختلال افسردگی در سالمندان ایرانی

92/11/12

8

سالن اجتماعات ساختمان اساتید

صدیقه امیر علی اکبری

دکتر روشنک وامقی

توانبخشی اعصاب اطفال

طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت مادران با فرایند تکامل شیرخوارن تا 12 ماه

92/11/09

8:30

سالن جلسات ابن سینا

نادر فلاحیان 

دکتر طباطبایی 

ارتوپدی فنی 

طراحی و ساخت پروتوتایپ سیستم تولید باز خورد مکانیکی قابل نصب بر روی پروتزهای دست الکترونیکی مرسوم

92/11/06

10

سالن جلسات ابن سینا

حسین دهقانی 

دکتر نیشابوری 

ژنتیک پزشکی 

بررسی نقش جایگاه پالیندرومیک-پلی مورفیک  5HS4-LCR

92/11/01

8:30

سالن جلسات ابن سینا

مسلم شعبانی  

دکتر یونس لطفی 

شنوایی شناسی

GVS)rotarod در موش های صحرایی مبتلا به ضعف وستیبولار یکطرفه ناشی از تزریق اینتراتیمپانیک سدیم آرسنیلیت 

92/10/23

12:30

سالن جلسات ابن سینا

شیوا ابراهیمیان   

دکترفریبا یادگاری  دکترعلي عسگري 

گفتاردرمانی 

 

 92/10/23

13

سالن اجتماعات اساتید

سید طیب الله مرادیان وفایی 

دکتر حمیدرضا خانکه 

پرستاری 

عنوان تبیین فرایند ارائه خدمات سلامتی به بیمار وابسته به تهویه مکانیکی در منزل

92/10/23

13

سالن جلسات ابن سینا

جواد فرخی 

دکتر اقلیما 

مددکاری اجتماعی 

تبیین رفتار نوع دوستی در یک جامعه ایرانی (تهران)

92/10/18

10

سالن شاملو

محبوبه احمدی دولابی 

دکتر فیروزه ساجدی 

مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال  

بررسی جایگاه و سهم مشارکت والدین در آموزش کودکان در مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی سلامت بر سطح تکاملی کودکان پیش دبستانی شهر تهران

92/10/14

8

سالن جلسات ابن سینا

سلمان  نظری  مقدم 

دكتر مهيار صلواتي  

فیزیوتراپی

بررسی اثر تکلیف دوگانه بر اثر تغییر پذیری پارامترهای راه رفتن در افراد مبتلا به پارگی رباط متقاطع قدامی

92/10/03

12

سالن جلسات ابن سینا

نیما رضا زاده

دکتر لطفی ـ دکتر عبدالله موسوی

شنوایی شناسی

تأثیر توانبخشی دهلیزی، تعادلی و شناختی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال توجه و بیش فعالی

92/08/01

13:30

سالن جلسات ابن سینا

شهناز ترک زهرانی

دکتر فرین سلیمانی

توانبخشی اعصاب اطفال

طراحی و روان سنجی ابزار ارزیابی کیفیت ارائه مراقبت های عصبی تکاملی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

92/07/30

12

سالن جلسات ابن سینا

نادر متین صدر

دکتر رصافیانی ـ دکتر علی صمدی

کاردرمانی

تأثیر افزودن بالشتک های بادی به صندلی بر رفتار دانش آموزان طیف اوتیسم

92/07/29

14:30

سالن جلسات ابن سینا

محمد حدادی

دکتر موسوی ـ دکتر ابراهیمی

ارتوپدی فنی

طراحی و ساخت ارتوز ترکیبی مچ پا ـ پنجه، ارزیابی تأثیر آن بر کنترل پاسچر افراد با بی ثباتی مزمن مچ پا و مقایسه آن با ارتوزهای موجود

92/07/15

10

گروه ارتوز و پروتز

احمدرضا ناظری

دکتر لطفی ـ دکتر موسوی

شنوایی شناسی

بررسی تلفیق دو گوشی در سالمندان با شنوایی هنجار و امکان توسعه آن با تربیت شنوایی

92/07/10

9

سالن اجتماعات مدیریت

منیره احمدی

دکتر فرهمند ـ دکتر عراضپور

ارتوپدی فنی

بررسی تأثیر ارتوز جدید با مفصل هیپ داخلی پیشبرنده بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن افراد مبتلا به آسیب نخاعی

92/07/06

13

سالن جلسات ابن سینا

محمد حسن دوازده امامی

دکترپروانه محمد خانی  دکتر دولتشاهی

روان شناسی بالینی

اثر بخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری گروهی و درمان کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن در مبتلایان به اختلال کندن پوست برای کاهش شدت علائم جسمی و روانی و بهبود کیفیت زندگی آنها

92/06/31

8

سالن جلسات ابن سینا

ابوذر باقری

دکتر خرم خورشید ـ دکتر تولایی

ژنتیک

بررسی پروفایل بیانی miRNA در نمونه های بافت سرم و خلط بیماران مبتلا به آدنو کارسینومای ریه

92/06/26

8

سالن جلسات ابن سینا

معصومه باقرزاده

دکتر محسنی بندپی ـ دکتر بهرامی زاده

ارتوپدفنی

طراحی، ساخت و ارزیابی تأثیر لحظه ای کفی طبی ـ ارتعاشی بر حس فشار ارتعاش، توزیع فشارکف پایی در طول راه رفتن و کنترل پاسچر در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی خفیف و متوسط

92/06/26

12:30

سالن اجتماعات مدیریت

ناهید رحمانی

دکتر محسنی بندپی

فیزیوتراپی

بررسی اندازه عضلات شکمی (عرض شکم، مایل داخلی و خارجی) در دانش آموزان دبیرستان سالم (دختر و پسر) و مقایسه آن با گروه سنی مشابه مبتلا به کمردرد غیراختصاصی با استفاده از سونوگرافی

92/06/18

9:30

سالن اجتماعات شاملو

سیدمحمدحسین جوادی

دکتر حسین فکرآزاد

مددکاری 

طراحی مدل مداخله روانی ـ اجتماعی جهت کاهش عوامل خطر تصادفات در جوانان

92/05/21

14

سالن جلسات ابن سینا

سیما نجات

دکتر رباب صحاف ـ دکتر حمیدرضا خانکه

سالمندشناسی

طرح مدل کاربرد دانش سلامت در جامعه سالمندان ایرانی:یک مطالعه نظریه پایه

92/04/18

15

سالن جلسات ابن سینا

مریم رضازاده

دکتر مینا اوحدی

ژنتیک

مطالعه عملکردی و تکاملی تکرارهای GTTT هسته مرکزی ژن CYTH4 انسانی

92/04/12

8:30

سالن جلسات ابن سینا

سکینه شهسواری اصفهانی

دکتر محمدعلی حسینی

پرستاری

تببین فرآیند خلاقیت در پرستاری بالینی و ارائه مدل

92/04/01

8:30

سالن جلسات ابن سینا

زهره ترقی

دکتر مهشید فروغان - دکتر احمدعلی کامرانی

سالمندان

بررسی رفتارهای مراقبت از خود در سالمندان دچار نارسایی قلبی مزمن و عوامل پیش گویی کننده آن

92/03/22

10

سالن جلسات ابن سینا

شهرزاد حبیبی قهفرخی

دکتر احمد علی کامرانی - دکتر حمیدرضا خانکه

سالمندشناسی

تبیین فرآیند زمین خوردن و طراحی مدل پیشگیری از زمین خوردن در سالمندان یک جامعه ایرانی

92/03/22

8:30

سالن جلسات ابن سینا

سمانه پورهادی

دکتر ربابه صحاف - دکتر حمیدرضا خانکه

سالمندی

طراحی مدل ارائه مراقبت از سالمندان ایرانی ساکن جامعه

92/03/18

9

سالن جلسات ابن سینا

شبنم شاه علی

 

فیزیوتراپی

ارتباط تست های بالینی تحملی عضلات تنه با میزان خستگی و سطح مقطع این عضلات در افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با استفاده از الکترومیوگرافی و سونوگرافی

92/03/11

10:30

سالن جلسات ابن سینا

لیلا دهقان

دکتر سیدعلی حسینی ـ دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی

تببین فرآیند سلامتی در مراقبان خانوادگی افراد فلج مغزی

92/03/08

8

سالن جلسات ابن سینا

معصومه نخعی

دکتر سیدابراهیم موسوی ـ دکتر محمدعلی محسنی بندپی

ارتز و پروتز

بررسی اثر ارتز طراحی شده براساس توزیع فشار کف پای دینامیک در بیماران مبتلا به التهاب نیام کف پایی مزمن: یک مطالعه تصادفی بالینی

92/03/06

10

سالن جلسات ابن سینا

حسین اسدبیگی

دکترعباس پورشهباز

روانشناسی بالینی

مقایسه اثربخشی تقویت اجتماعی و آموزش خانواده (کرافت) با خانواده معتادان گمنام در بیماران وابسته به مواد برای تغییر مراحل انگیزشی آنها و کیفیت زندگی و افسردگی خانواده آنها.

92/02/30

13

سالن جلسات

ابن سینا

 


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences