• بیست و ششمین شماره از دوره دوم مجموعه برگزيده مهمتـرين اخبار رسانه هاي همگاني منتشر شد
 • حمایت 90 درصدی کانون پتنت ایران از هزینه های پتنت فناوران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • سامانه رفاهی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بزودی راه اندازی می شود
 • اطلاعیه شماره 4ـ پذیرفته شدگان مقطع دکتری Ph.D - سال تحصیلی 99 ـ 1398
 • اطلاعیه شماره 3ـ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال تحصیلی 99 ـ 1398
 • اطلاعیه شماره 2ـ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 99 ـ 1398
 • اطلاعیه شماره 1ـ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد وزارت علوم سال تحصیلی 99 ـ 1398
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها