ا234
 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English


بسمه تعالی

احمدعلی اکبری کامرانی

متولد : 1332/01/01            

وضعیت زناشویی: متأهل

رتبه علمی:  دانشیار

رشته تحصيلی: پزشکی

 

 عضو هيئت علمی گروه  آموزشي باليني و  مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندان

 

پست الکترونیک: akbarikamrani@uswr.ac.ir

                        akbarikamrani@yahoo.com

                                                                                                                                                            

 مقطع تحصيلی: بورد تخصصی طب داخلی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد وفلوشیپ طب سالمندان از فرانسه 

 درجه علمی: دانشيار             وضعيت استخدام: رسمی قطعی            وضعيت فعاليت: تمام وقت

عنوان گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم بالينی- مرکز تحقيقات مسايل اجتماعی روانی سالمندان

 سابقه خدمت در دانشگاه: از سال 1376  تا كنون  

آدرس محل کار : تهران اوين دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي کد پستي  1985713834    

تلفن دانشگاه : 92-22180083  - فکس :   22180077 

تلفن مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه : 22180004   

تلفن و فاکس گروه آموزشي  :  22180140                          

تلفن مجله علمي پژوهشي سالمند  :22180077

 

سوابق تحصيلي :

- دوره تکميلي تخصصي پيشرفته طب سالمندان (فلوشیپ )  از فرانسه پاريس بيمارستان اروپايي      ژرژ پمپيدو 10/8/1383

-بورد تخصصي طب داخلي از دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6/6/1376

-دکترای طب عمومي از دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2/4/1358           

 

 سوابق آموزشي :

شرکت در فرصت های مطالعاتی خارج از کشور :

دوره تکميلی طب سالمندی ( دوره تخصصی پيشرفته ) در خارج از کشور با هزينه شرکت توتال فرانسه

مکان : بيمارستان اروپايی ژرژ پمپيدو -  پاريس فرانسه    زمان : يکسال  از 10/8/82  تا  10/8/83    

1-دوره آموزشی زبان فرانسه ، سطح دوم -  پاريس -  کارگاه زبان شرکت توتال -  6 ماه از 14/11/82 تا 29/4/83 

2-شرکت در دوره های آموزشی  کاپاسيته طب سالمندی بيمارستان ژرژ پمپيدو-  پاريس سال 82 -83

3-شرکت در دوره های آموزشی ديپلم بيماری آلزايمر بيمارستان ژرژ پمپيدو -  پاريس سال 82 -83

4-شرکت در دوره آموزشی تخصص پيشرفته در طب سالمندی - بيمارستان ژرژ پمپيدو -  پاريس يک سال  - در سال  82 - 83

 

شرکت در کارگاه ها كنگره ها و دوره های آموزشی داخل كشور :

1-شرکت در ششمين کنگره کاردرمانی ايران دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ  24/9/1377 تا  25 /9/1377 _10 امتياز 

2-شرکت در دهمين کنگره سالانه و بازآموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران تاريخ  13/2/1378 تا 16/2/1378- 22 امتياز

3-شرکت در اولين دوره آموزشی آندوسکوپی فوقانی  دستگاه گوارش جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران ، 13-14 /2/78

4-شرکت در کارگاه آموزشی سلامت سالمندان -  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی-  تاريخ  31/3/78  تا  3/4/78        

5-شرکت در سمينار بهداشت سالمندان- دانشگاه علوم پزشکی همدان-  تاريخ  10/10/79  تا  12/10/79 _ 8 امتياز

6-شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی-  تاريخ 29/11/79  تا  3/12/79  _ 25 امتياز

7-شرکت در سمينار بيماری های داخلی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران   -   تاريخ  8/12/79    تا  11/12/79  -  15 امتياز

8-کارگاه آموزشی سمينار بيماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاريخ  8/12/79  تا 11/12/79  - 1 امتياز

9-دوره آموزشی تازه های آندوسکوپی دستگاه گوارش  -  تاريخ  10/2/80  تا 12/2/80 

10-دوازدهمين کنگره ساليانه و باز آموزی جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران تاريخ  10/2/80  تا 13/2/80  - 15 امتياز

11-سمينار اختلالات کروموزومی با ضايعات مغزی -  دانشگاه علوم بهزيستی- تاريخ 13/8/80  تا   15/8/80 -12 امتياز

12-کارگاه ارتقای مستمر کيفيت  CQI  -   دانشگاه علوم بهزيستی تاريخ  25/10/80   تا 26/10/80

13-دوره آموزشی تازه های آندوسکوپی دستگاه گوارش جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران -  تاريخ 9/2/81  تا 12/2/81

14-سيزدهمين کنگره ساليانه جامعه پزشکان متخصص ئاخلی ايران  -   تاريخ 9/2/81   تا  12/2/81   -  15 امتياز

15-کارگاه "روش تحقيق کمی" -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ 16/6/81  تا  19/6/81

16-کنگره بررسی مسائل سالمندی در ايران و جهان -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی -  تاريخ  9/7/81  تا 10/7/81 8 امتياز

17-چهاردهمين کنگره ساليانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران تاريخ  29/2/82  تا  1/3/82 15 امتياز

18-کارگاه آموزشی پايگاه تحقيقات جمعيتی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ  27/8/83

19-دوره آموزشی زبان فرانسه -  مرکز فرهنگی سفارت فرانسه در ايران -  6 ماه از 26/11/81 تا 24/5/82

20-كارگاه آموزشي پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 27/8/83

21-دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيك -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -28/8/83 تا 1/3/84 

22-كارگاه آموزشي توانبخشي رواني ژاپني با روش  دوسا 5/12/83 

23-شانزدهمين کنگره ساليانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران -10/2/84  تا  13/2/84 

24-دوره آموزشی تازه های آندوسکوپی دستگاه گوارش جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران-10/2/84

25-دوره آموزشي اسپيرومتري جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران- 13/2/84

26-كارگاه آموزشي " عوامل موثر بر سلامت جامعه "   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- 1/10/84 

27-كارگاه اطلاع رساني ارتقاء - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -13/10/84

28-كارگاه آموزشي آموزش مجازي -    دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -13/12/84

29-"كنفرانس يك روزه پنوموني ناشي از ونتيلاتور " مركز آموزشي و پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي-دانشكاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 22/4/85  

30-دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي - "مباني طب سالمندي و سالمند شناسي "   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- 27/10/85  تا 29/10/85 

31-"كارگاه آموزشي آموزش الكترونيكي " -  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -3/11/85 

32-دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي - "اختلالات شايع روانپزشكي دوران سالمند "  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- 25/11/85 تا 27/11/85

33-دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي - "اختلالات شايع جسمي دوران سالمندي "  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-23/12/85 تا 25/12/85 

34-دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي - "توانبخشي در سالمندي"  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 22/1/86 تا 24/1/86 

35-دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي مديريت خدمات بهداشتي سالمندان -  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 26/2/86 تا 28/2/86 

36-كارگاه اموزش اسپيرومتري " جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران 25/2/86 تا 28/2/86  

37-هجدهمين كنگره ساليانه " جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران 25/2/86 تا 28/ 2/86 

38-كارگاه مشورتي سياستگذاري و جهت گيري پژوهش -  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-24/4/86 

39-"طرح معرفت " ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور معاونت آموزشي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشهد مقدس -  6/5/86 تا 11/5/86 

40-"كارگاه روش تحقيق كيفي "- مركز تحقيقات سلولي و ملكولي " دانشگاه علوم پزشكي ايران و دانشگاه    UMEA  سوئد 3/8/86 تا 5/8/86

41-كارگاه آموزشي "مرور سيستماتيك دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 17/6/86 

42-كارگاه آموزشي " مهارتهاي داوري و نقد مقالات علمي " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-   10/11/86 

43-كارگاه آموزشي " روش تحقيق باليني " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-  15/11/86   

44-كارگاه آموزشي " آشنايي با كتابخانه ديجيتال " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- 7/8/87   

45-"کارگاه ارزیابی درونی " -  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 11/10/87 

46-" سمینار سراسری اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی " 31/2/88 

47-کارگاه  " کاربرد روش های آماری "  - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- 3/4/88       

48-سمپوزیوم طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20/3/89  

49-سمینار دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن دیابت گابریک -29/8/89 

50-سمینار ملی سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 15/10/89   

  

 تدريس در كلاس ،  دوره های آموزشي و كارگاهها  :

تدریس در کلاس :

1-درس بيماريهای داخلي   دانشجويان کار درماني و فيزيوتراپي مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد- از سال 1377  تا كنون هر ساله

2-درس روماتولوژی -  دانشجويان کار درماني و فيزيوتراپي مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد از سال 1377  تا كنون هر ساله

3-درس فيزيولوژي سالمندي دانشجويان دوره ء MPh   سالمندي -1/7/1387 

4-درس اپيدميولوژي بيماري هاي شايع دوران سالمندي - دانشجويان دوره ء MPh   سالمندي -19/11/1387  

5-درس آشنايي با مباني آزمايشات پارا كلينيك دانشجويان كاردرماني 19/11/1387

6-درس کلیات پزشکی  -دانشجویان ارشد آمار زیستی سال 1389

7-درس تغییرات بیوفیزیولوژیک در دوران سالمندی دانشجویان دوره PhD  سالمند شناسی -1389

8-درس سندرم های شایع در دوران سالمندی  - دانشجویان دوره PhD  سالمند شناسی -1389

 

سخنرانی در دوره های آموزشی و کارکاه ها :   

 1-" بيماری های جسمی ناشی از سالمندی " در دوره آموزشی کاردرمانگران شاغل در مراکز سالمندی- دفتر آموزش و بازآموزی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی -  تاريخ  7/9/77  تا  11/9/77

2-" تفاوت سالمند بيمار و سالمند سالم " در دوره آموزشی مديران  مراکزخصوصی سالمندی- آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- تاريخ  8/4/1379

3-" تغييرات طبيعی جسمانی با افزايش سن " دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان- با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ 5/10/81

4-" مشکلات راه رفتن و زمين خوردن در سالمندان " دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان- با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ 12/10/81

5-"آرتريت و استئو آرتريت در سالمندان " دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان- با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ 15/12/81

6-" سقوط و سندرم پس از سقوط در سالمندان " دوره  آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان- با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ 17/2/82

7-"بحث تشنگی در سالمندان " کارگاه آموزشی شيوه زندگی سالم در دوره سالمندی -  دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت و درمان -  تاريخ 27/3/82

8-" بحث تشنگی در سالمندان " کارگاه آموزشی شيوه زندگی سالم در دوره سالمندی -  دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت و درمان -  تاريخ 8/4/82

9-تغييرات فيزيولوژيك در دوران سالمندي دوره آموزشي بهداشت و تغذيه سالمندان دفتر آموزش ضمن خدمت و باز آموزي دانشگاه علوم بهزيستي -17/4/82

10-آرتروز و سقوط كارگاه آموزشي شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران- 28/11/83

11-تغييرات فيزيولوژيك در دوران سالمندي" دوره آموزش بهداشت و سلامت سالمندان - با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ 5/3/84

12-" مشکلات راه رفتن و زمين خوردن در سالمندان " دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان- با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ  6/3/84 

13-"آرتريت و استئو آرتريت در سالمندان " دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان- با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ  6/5/84 

14-"اختلالات آب و الكتروليت در سالمندان "  - دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان- با امتياز باز آموزی- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ  3/6/84  

15-"معاينات دوره اي در سالمندان" دوره مدون طب سالمندي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مركز همايشهاي رازي 27/3/85   

16-"سالمندي سالم " كارگاه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران مركز همايش هاي رازي 29/3/85 

17-"ارزيابي اختلالات تعادلي در سالمندان "كارگاه آموزشي طب و بهداشت سالمندان- مركز بهداشت  استان مركزي اراك -معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اراك -31/3/85

18-"كليات و تعاريف در طب سالمندي "- دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي "مباني طب سالمندي و سالمند شناسي " مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -27/10/85

19-"مراقبت از سالمند "دوره آموزشي كاربردي مراقبين سالمند سازمان بهزيستي كل كشور دفتر امور سالمندان 6/12/85 

20-"معاينات دوره اي در سالمندان" دوره مدون طب سالمندي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مركز همايشهاي رازي 15/12/85 

21-"تغييرات فيزيولوژيك دوران سالمندي " - دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي "اختلالات جسمي شايع دوران سالمندي  " مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -23/12/85  

22-"سقوط و عدم تعادل " كارگاه مهارت آموزي مراقبتهاي ادغام يافته سالمند معاونت سلامت وزارت بهداشت دفتر سلامت خانواده و جمعيت 16/2/86 

23-"كار تيمي در خدمات بهداشتي سالمندان " دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي "مديريت خدمات بهداشتي سالمندان   " مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -28/2/86

24-"سقوط و عدم تعادل " كارگاه مهارت آموزي مراقبتهاي ادغام يافته سالمند معاونت سلامت وزارت بهداشت دفتر سلامت خانواده و جمعيت 21/3/86  

25-"ارزيابي جامع سالمند " در طب سالمندي برنامه مدون طب و بهداشت سالمندان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 25/7/86 

26-"طب و بهداشت سالمندان " برنامه مدون  آموزش مداوم - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  24/11/86    

27-"دوره مدون طب و بهداشت سالمندان " درمانهای دارویی کنترل درد در سالمندان - سازمان نظام پزشکی سالن همایش های رازی 2/4/88 

28-"کارگاه مراقبتهای ادغام یافته جامع سالمندی " معاونت سلامت وزارت بهداشت اداره سلامت سالمندان -  10/4/88   

29-"کارگاه مراقبتهای ادغام یافته جامع سالمندی " معاونت سلامت وزارت بهداشت اداره سلامت سالمندان - 24/4/88   

30-"کارگاه مراقبتهای ادغام یافته جامع سالمندی " معاونت سلامت وزارت بهداشت اداره سلامت سالمندان 7/5/88   

31-"کارگاه مراقبتهای ادغام یافته جامع سالمندی " معاونت سلامت وزارت بهداشت اداره سلامت سالمندان 28 /5/88    

32-سمپوزیوم طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20/3/89

33-روز جهانی سالمند اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت 11/7/89

34-کارگاه تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تخقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -10/8/89 

35-سمینار ملی سلامت خانواده - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 15/10/89    

 

استاد راهنما، مشاور، داور و ناظر  در پايان نامه ها- طرح ها  وکتب و مجلات  :   

استاد راهنما :   

1-استاد راهنمای پايان نامه دکتری طب عمومی دکتر فريبرز هاشمی (بررسی میزان تغییرات چربیهای خون در سالمندان تهرانی و مقایسه آن با معیارهای جهانی ) -  سال تحصيلی 1380   

2-استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته كاردرماني خانم مرجان قوامی  " بررسي ناثير مداخلات كاردرماني مراجع مدار بر رضايتمندي و عملكرد افراد مبتلا به سكته مغزي در فعاليتهاي خود مراقبتي "  88/2/15

3-استاد راهنمای  پایان نامه MPH  سالمندی دکترعلی شجاعی (بررسی هزینه های درمان سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران  1386-87  ) -  89/2/14

4-استاد راهنمای  پایان نامه MPH  سالمندی دکترامیر کریمی ( بررسی علل مرگ و میر در جانبازان میانسال و سالمند ایرانی در سال 1387 و مقایسه آن با علل مرگ و میر در کشور ) 89/7/26

5-استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   خانم دکتر زهرا حاجی هاشمی (بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان شهری و روستایی مراجعه کننده سرپایی به درمانگاه داخلی بیمارستان امام سجاد ع شهرستان شهریار تهران سال 1389 ) 89/12/17

6-استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   سالمندی آقای دکتر محمد رضا قدیر زاده (بررسی وضعیت مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در سالمندان ایرانی طی  سالهای 1385-1387 ) -  1390/03/02

7-استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   خانم دکترزهرا روشنی  -  (  ارتباط عوامل دموگرافیک با بیماری های شایع در کارکنان سالمند صدا و سیمای مرکز تهران ) . 1390 

8-استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   سالمندی آقای دکتر رضا امیدی با عنوان : ( بررسی ویژگی های روانسنجی شاخص خطر زمین خوردن  ایزی کر  و قدرت پیش بینی آن در سالمندان تهرهنی . )  - 1390 

9-استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   سالمندی آقای دکتراحسان مدیریان  با عنوان : ( مرور سیستماتیک و متا آنالیز ارتباط بین مصرف کافئین و پوکی استخوان در میانسالی و سالمندی ) 1390 

10-استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   سالمندی آقای دکتر خلیل نو کهن اهوازی  با عنوان ( الگوی مصرف دارو در سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال 1388) 

11-  استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   سالمندی آقای دکترحمید رضا پیشه با عنوان ( بررسی شیوع پلی فارماسی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم آسایشگاه  خیریه کهریزک ) . 1389 

12-  استاد راهنمای  پایان نامه  MPH   سالمندی آقای دکتر امیر رضا عرفا  با عنوان ( بررسی تاثیر رژیم غذایی ویژه در درمان پرفشاری خون در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه اختیاریه و رئوف تهران .

 

استاد مشاور :

1.استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد فيزيوتراپی -  آقای فتح الله آزادی (بررسی و مقایسه سه روش ارزیابی  Berg Balance Scale , CTSIB ,  Tinetti Scale ,   در پیش بینی خطر زمین خوردن سالمندان آسایشگاهی  )- سال تحصيلی 1381

2.استاد مشاور پايان نامه ارشد مشاوره  آقای حسن کریمی  "اثر بخشي درمان هاي خاطره پردازي انسجامي و ابزاري بر كاهش نشانه هاي افسردگي سالمندان ساكن كهريزك  " 17/1/87 

3.استاد مشاور پايان نامه  ارشد مددکاری اجتماعی  خانم اعظم انتظاری تطفی "بررسي ميزان مشاركت اجتماعي سالمندان مراجعه كننده به فرهنگسراي سالمندان سال 1387 "  - 1/5/87 

4.استاد مشاور  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت توانبخشي " بررسي مقايسه اي شكاف كيفيت در خدمات توانبخشي حسي- حركتي افراد كم توان بالاي 14 سال در مراكز دولتي و غير دولتي شهر تهران ( با استفاده از الگوي سروكوال )  2/9/88   

5.استاد مشاور پایان نامه MPH  سالمندی دکتر سعید ابن سعیدی  ( بررسی اپیدمیولوژیک ریسک فاکتورهای دلیریوم در سالمندان بستری در بیمارستان نفت اهواز ) -16/3/89 

6.استاد مشاور پایان نامه ارشد رفاه اجتماعی آقای مجتبی لعل آهنگر ( بررسی رابطه  یکپارچگی اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بین سالمندان شهرستان سبزوار در سال 1389 ) 28/6/89   

7.استاد مشاور پایان نامه دکتری PhD  -آقای فرهاد آزادی - دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی. با عنوان : تجزیه و تحلیل سیستماتیکی یکسری فعالیت های ایستا و پویا در جوانان سالم و سالمندان با و بدون سلبقه زمین خوردن 1390

8.استاد مشاور پایان نامه دکتری  PhD    - خانم لیلا والی دانشجوی مقطع  دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با عنوان : ( تعیین میزان و عوامل موثر بر تجویز نامناسب دارو در سالمندان بستری در بیمارستان های اموزشی و غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387

 

استاد داور پایان نامه ها :

1-استاد داور پايان نامه ارشد کار درمانی خانم اعظم شاهواروقی فراهانی " تعيين اعتبار و روايي نسخه فارسي مقياس سنجش شدت خستگي در افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس " 3/9/87  

2-استاد داور پايان نامه ارشد مددکاری اجتماعی آقای حسین قاسمی " مقايسه كيفيت زندگي سالمندان مقيم خانواده با سالمندان مقيم سراي سالمندان در شعر اصفهان سال 1387 21/11/87   

3-استاد داور پايان نامه ارشد پرستاری  آقای محمد مهربانی  ( بررسی مقایسه ای تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید کامفیل- در ترمیم زخم بستر در بیماران آی-سی-یو شهر کرمانشاه در سال 1387 ) 

4-استاد داور پايان نامه ارشد مدیریت توانبخشی خانم نگار اخوان ماسوله (بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت در خدمات توانبخشی حسی حرکتی افراد کم توان بالای 14 سال در مراکز دولتی و غیر دولتی شهر تهران با استفاده از الگوی سروکوال ) 25/8/88 

5-استاد داور پايان نامه ارشد مدیریت توانبخشی  آقای بهرام جعفری مورجانی ( ساخت مقیاس بررسی تناسب فیزیکی آسایشگاه های سالمندان و تعیین اعتبار و پایایی آن در سرای سالمندان استان های فارس و اصفهان 1388 )-25/9/88

6-استاد داور پايان نامه ارشد پرستاری خانم مریم قاسمی ده چشمه ( بررسی تاثیر تای چی بر آمادگی جسمانی و پیشگیری از سقوط در سالمندان مستعد سقوط مقیم کهریزک سال 1387 ) 7/10/88 

7-استاد داور پايان نامه ارشد ژنتیک خانم سمانه فراشی(بررسی بیان ژن گاما گلوبین در رده سلولی K562  با بیان پایدار MBD2  shRNA    )- 14/4/89 

8-استاد داور پايان نامه ارشد مدیریت توانبخشی خانم ریحانه حق جو سروستانی(بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس ومیزان اضطراب بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس به تفکیک سیر بیماریشهر فسا 1388)-21/6/89

9-استاد داور پايان نامه ارشد گفتار درمانی خانم مریم فرشاد تقی دیزج (بررسی شدت کنش پریشی دهانی و کلامی و میزان همبستگی آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی نیمکره چپ ) -21/6/89 

10-استاد داور پايان نامه ارشد مدیریت توانبخشی خانم اکرم فرهادی دالکی (بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی ) 13/7/89  

11-استاد داور پايان نامه ارشد پرستاری خانم زینب جوکار ( بررسی تاثیر خدمات پرستاری توانبخشی مبتنی بر منزل بر خستگی ، فعالیت روزمره ، کیفیت زندگی و شاخص های اسپیرومتری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران 1389 ) -15/2/90

12-استاد داور پايان نامه MPH   سالمندی خانم دکتر عزیزه قرنجیک ( بررسی وضعیت سلامت روانشناختی و اجتماعی سامندان ترکمن ایرانی  ) 9/3/90    

  

داوری طرح های پژوهشی و پروپوزال ها : 

1-داوری پروپوزال" بررسی سالمند آزاری وعوامل خانوادگی موثر بر آن "  ارشد مددکاری اجتماعی 16/1/88

2-داوری پروپوزال"بررسی مکانیسم مهار ژن گاماگلوبین از طریق MBD2  و کمپلکس LARC  - ارشد ژنتیک-26/3/88 

3-داوری پروپوزال"بررسی بیان ژن گاما گلوبین در رده سلولی K562   با بیان پایدار shRNA  ی MBD2 " ارشد ژنتیک 25/3/88 

4-داوری پروپوزال" بررسی نقش CREBI  در مسیر سیگنالی هیدروکسی اوره در القای ژن گاما گلوبینارشد ژنتیک 30/11/88  

5-داوری پروپوزال"بررسی تاثیر خدمات پرستاری توانبخشی مبتنی بر منزل بر خستگی، فعالیت روزمره، کیفیت زندگی و شاخص های اسپیرومتری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران سال 1389 ارشد پرستاری -  6/6/89 

6-داوری پروپوزال" بررسی نقش پروموتر در مکانیسم مهاری ژن گاماگلوبین توسط MBD2  - ارشد ژنتیک 7/8/89 

7-داوری پروپوزال" بررسی نقش تغییرات نوکلئوتیدی در ناحیه ی HS45  ناحیه LCR  بتاگلوبین در فنوتیپ بیماران تالاسمی ارشد ژنتیک 17/8/89 

8-داوری پروپوزال" شناسایی ژن های مرتبط با عقب ماندگی ذهنی اتوزومی مغلوب غیر سندرمی در ده خانواده بزرگ ایرانی با کمک روش نقشه برداری هموزیگوسیتی و نیز تعیین عملکرد آنها "-دکتری ژنتیک 20/9/89

9-داوري طرح پژوهشي "مقايسه تاثير ارتز عملكردي و ارتز اصلاح شده در كاهش درد، فعاليت روزمره و ميزان فعاليتهاي ورزشي و سرگرمي بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس " -28/8/86  

10-داوری طرح پژوهشی "شناسایی بیماری آلزایمردر سالمندانی که از سمعک خود رضایتی ندارند "-1388

11-داوری پروپوزال پژوهشی ( بررسی اثر بخشی امید درمانی بیمار و خانواده بر کیفیت زندگی بیملران مبتلا به ام اس  ) گروه آموزشی بالینی 13/4/89 

12-داوری پروپوزال پژوهشی (بررسی شیوع کم شنوایی های انتقالی در کودکان کم شنوای حسی عصبی ) - گروه آموزشی بالینی 13/4/89 

13-داوری پروپوزال (بررسی تاثیر خدمات پرستاری توانبخشی مبتنی بر منزل بر خستگی ، فعالیت روزمره ، کیفیت زندگی و شاخص های اسپیرومتری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران 1389 ) 6/6/89 

14-داوری پروپوزال ( بررسی نقش تغییرات نوکلئوتیدی در ناحیه HS45  ناحیه  LCR  بتاگلوبین در فنوتیپ بیماران تالاسمی ) 17/8/89 

15-داوری پروپوزال ( بررسی نقش پروموتر در مکانیسم مهاری ژن گاماگلوبین توسط  MBD2   ) -17/8/89 

16-داوری پروپوزال ( شناسایی ژن های مرتبط با عقب ماندگی ذهنی اتوزومی مغلوب غیر سندرمی در ده خانواده بزرگ ایرانی با کمک روش نقشه برداری هموزیگوسیتی و نیز تعیین عملکرد آنها ) -20/9/89

17-داوری پروپوزال ( بررسی الگوی مولکولی زنان ایرانی مبتلا به سرطلن پستان تک گیر و ارتباط آن با شاخص های بالینی و ایمینو هیستوشیمی ) 24/1/90 

18-داوری پروپوزال ( بررسی عوامل موثر بر کمبود وبتامبن د  در سالمندان با نارسایی قلبی در مرکز قلب ساری سال 89 ) 25/2/90  


ناظر علمی  طرح پژوهشی :  

1-ناظر علمي طرح پژوهشي بررسي نظام خدمات سالمندي انگلستان 9/11/84

2-ناظر علمي طرح پژوهشي پياده سازي استانداردهاي مديريت  خدمات ارائه شده در مراكز نگهداري سالمندان كل كشور - خانم دکتر مرضیه شیرازی خواه -   26/1/85     

3-ناظر علمي طرح پژوهشي ( بررسی تاثیر بصیرت و آگاهی از روند تغییرات وزن از طریق مانیتورینگ وزن بر میزان چاقی و تثبیت وزن در کارکنان دارای اضافه وزن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ) مجری : دکتر فلاحی  - 25/12/.88   

4-ناظر علمي طرح پژوهشي " بررسي تاثیرتمرینات کششی ران و مچ پا در بهبود تعادل عملکردی سالمندان "   مجری : دکتر افسون نودهی مقدم  - 1390    

داوری کتاب ها و مجلات علمی پژوهشی:

1-داوری کتاب توانبخشی قلبی تاليف دکتر گوشه   سال تحصيلی 1381

2-داوري كتاب مراقبت هاي بهداشتي اوليه در سالمندان ايران دکتر شهربانو مقصود نیا -1384   

3-داوري كتاب" چاقي در كودكان" دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1386

4-داور کتاب  "دمانس و مراقبت هاي آن " 22/12/86 

5-داور کتاب  " مباني طراحي خدمات بهداشتي ، اجتماعي مبتني بر جامعه ويژه سالمندان " 5/12/86  

6-داوري مقالات مجله علمي پژوهشي - توانبخشي - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی -1384

7-داوري مقالات مجله سالمند وابسته به مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی1385

8-داوري مقالات فصلنامه علمي پژوهشي- توانبخشي 1386

9-داوري مقالات مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند- 1387

10-داوری مقالات مجله علمی پژوهشی توانبخشی 1389

11-داوری مقالات مجله علمی پژوهشی سالمند 89-1390  

     

سوابق باليني :

1-رزيدنت ارشد بخش داخلي بيمارستان قائم (ع) دانشگاه علوم پزشكي مشهد-74-1375    

2-مسئول راه اندازی و سرپرست مرکز آموزشی پژوهشی و توانبخشی سالمندان دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی-23/12/76   

3-پزشک معتمد و عضو شورای پزشکی دانشگاه -  14/6/78 

4-مسئول فنی مرکز جامع توانبخشی پزشکی پويا 11/8/79 

5-همکاری با مجتمع توانبخشی نمونه بهزيستی استان تهران 30/1/82   

6-سرپرست بخش سالمندان بيمارستان توانبخشی رفيده 21/9/83  

7-مسئول آموزشي بيمارستان توانبخشي رفيده 27/3/87 

8-مسئول كلينيك توانبخشي سالمندان بيمارستان رفيده 27/7/87   

 

فعاليت های اجرايي :

1.عضو هيئت تعيين ساختار علمی و تشکيلاتی کلينيک های وابسته به دانشگاه و تهيه طرح پيشنهادی توانبخشی نوين کشور 26/2/77

2.عضو هيئت تدوين آيين نامه مراکز جامع توانبخشی 9/4/77

3.عضو هيئت تهيه طرح پيشنهادی آموزش طب سالمندان در ايران ارسال آن به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 25/6/77

4.عضو هيئت تهيه برنامه آموزشی دوره فلوشيپ طب سالمندان جهت متخصصين داخلی  و ارسال آن به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 21/9/77

5.عضو هيئت تهيه برنامه آموزشی دوره فلوشيپ روانپزشکی سالمندان جهت متخصصين روانپزشکی  و ارسال آن به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 21/9/77

6.عضو هيئت تهيه طرح تکميلی آموزش طب سالمندان در ايران دی ماه 77

7.مدير عامل کلينيک های ويژه دانشگاه 5/10/77

8.عضو هيئت بررسی امکاه راه اندازی دوره تکميلي طب سالمندان در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 9/12/77

9.مسئول شورای سياستگذاری معاونت درمان دانشگاه 21/3/81

10.معاونت علمی و اجرايي موسسه دانشگاهی پژوهش های سالمندی 29/7/81

11.نماينده گروه آموزشی علوم بالينی در شورای پژوهشی موسسه سالمندی- 15/11/81

12.عضو کميته برنامه ريزی راهبردی حوزه معاونت درمان دانشگاه 4/3/82

13.عضو هيئت تدوين ساختار بيمارستان توانبخشی و سطح بندی خدمات 5/3/82

14.قائم مقام و جانشين رئيس مرکز تحقيقات سالمندی دانشگاه 8/4/82

15.رئيس کميته برنامه ريزی خدمات بهداشتی و پيشگيری دبيرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزيستی کل کشور- 5/7/83

16.عضو هسته مرکزی برنامه ريزی استراتژيک دانشگاه 15/10/83

17.عضو شورای مجلات دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 16/10/83

18.عضو شوراي آموزش و پژوهش مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندان -1/3/84 

19.عضو كميته تخصصي تشخيص و درمان طبي و جراحي آسيب هاي گفتاري 16/7/84

20.مسئول تشكيل كميته تخصصي سالمندان در گروه ياليني دانشگاه 13/2/84

21.مدير شوراي آموزشي مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه 18/7/84

22.عضو گروه كانوني توانبخشي اعصاب دانشگاه -29/9/84

23.عضو كميته كشوري ارتقاي سلامت سالمندان " معاونت سلامت وزارت بهداشت 13/2/85

24.مدير مسئول فصلنامه آموزشي و پژوهشي سالمند وابسته به مركز تحقيقات سالمندي -17/2/85 

25.عضو كميته تخصصي آموزش ارتقاي سلامت سالمندان  - معاونت سلامت وزارت بهداشت 1/3/85

26.عضو هسته برنامه ريزي آموزش طب سالمندان معاونت آموزشي وزارت بهداشت -14/4/85

27.رئيس مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -4/10/85

28.عضو شوراي اجرايي طب سالمندان دانشگاه علوم پزشكي ايران -19/10/85

29.مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سلامت سالمندان مباني طب سالمندي سالمند شناسي مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي -27/10/85 تا 29/10/85   با امتياز باز آموزي 

30.عضو كميته ايمني پيشگيري از حوادث سالمندان شانزدهمين كنفرانس جهاني جامعه ايمن -3/11/85

31.مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سلامت سالمندان اختلالات جسمي شايع دوران سالمندي  مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي -25/11/85 تا 27/11/85  با امتياز باز آموزي 

32.مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سلامت سالمندان اختلالات شايع روانپزشكي دوران سالمندي مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي -23/12/85 تا 25/11/85  با امتياز باز آموزي 

33.مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سلامت سالمندان توانبخشي سالمندان مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي -22/1/86 تا 24/1/86  با امتياز باز آموزي 

34.مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سلامت سالمندان مديريت خدمات بهداشتي سالمندان مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي -26/2/86 تا 28/2/86 با امتياز باز آموزي 

35.عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 5/4/86  

36.عضو شوراي پژوهشي دانشگاه -16/4/87    

37.عضو كميته تهيه كوريكولوم درسي دوره MPh  سالمندي -1/6/87

38.عضو كميته علمي و طراح سئوال آزمون MPh  سالمندي دوره اول - 16/5/87

39.عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات سالمندي -17/6/87  

40.دبير كميته پژوهشي گروه  آموزشي باليني دانشگاه -23/7/87        

41.عضو كميته علمي و طراح سئوال آزمون MPh  سالمندي  - دوره دوم - 22/10/87 

42.عضو کمیته تخصیص امتیاز دانشگاه 24/3/88 

43.عضو كميته علمي و طراح سئوال آزمون MPh  سالمندي دوره سوم 30/4/88  

44.عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  10/6/88 

45.عضو کمیته برنامه ریزی رشته سالمند شناسی شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -  25/6/88

46.عضو كميته طراحي و پيشنهاد برنامه آموزشي دكتري تخصصي .Ph.D  سالمند شناسي 2/8/88

47.عضو شوراي ملي سالمندان كشور از سال 1389      

48.معاون گروه آموزشی بالینی دانشگاه 9/11/1389  

49.عضو ستاد اجرای برنامه حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه 17/5/89    

50.عضو شورای دانشگاه بمدت دو سال  از 1/2/89 با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه  

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی، خارجی ، کتاب ها :

1."واکنش دستگاه گوارش در برابر محرک های روانی يا استرس" - فصلنامه سالمند ، شماره 6 -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- سال 77  صفحه 31 تا 32

2." بتاکاروتن و پاسخ های ايمنی " ترجمه - فصلنامه سالمند ، -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- سال 77  - صفحه 30 

3." طب سالمندی در ايران و جهان " کتاب 3 جلدی ، مجموعه مقالات سالمندی- ناشر :گروه بانوان نيکوکار -سال انتشار:1379- : شابک 4-840-350-964 ؛ جلد اول- کليات طب سالمندی صفحات 1 تا 5

4."بررسی فراوانی شکايات و نيازهای توانبخشی در 150 سالمند مراجه کننده به مرکز آموزشی پژوهشی و توانبخشی سالمندان دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی" فصلنامه پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی،شماره 4 تا 5 ،سال 1380، صفحه 46 تا50-

5." معرفی طب سالمندی " (Geriatrics )- کتاب بررسی مسائل سالمندی در ايران و جهان جلد اول- سال 1381 انتشارات کتاب آشنا صفحه 93 تا 97 -  ISBN : 8-8-92750-964    

6. un centre ambulatoire de consultation Multidiseiplinaire et de reeducation pour les adultes ages,  une premiere experience dans la IR , D IRAN                   p : 219    -    volume 23- 2002 مجله فرانسوی زبان  Revue medical        

7.  la situation des femmes agees en Iran.  

مجله فرانسوی زبان  

  Revue medical-                    p : 144  -  volume 23- 2002

8. Evaluation des besoins de protection et dassistance social de personnes agees sur le territoire Iranien.

مجله فرانسوی زبان  Revue medical ،p : 215 -  volume 23- 2002 

9. Educational, Research , Rehabilitation  Center for elderly people in Iran.           

مجله انگليسي زبانSaudi Journal of Disability and Rehabilitation     p: 74-75  January – March . 2003 volume 9 number 1  

10.  پیش بینی خطر زمین خوردن سالمندان با استفاده از  دو روش ارزيابی عملکردی فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی - سال چهارم  -شماره 13 ص 45-52     1382 - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

11. مسائل و مشکلات سالمندان منطقه 13 شهرداری تهران فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی  دوره 4 -شماره 14   ص  233-255   پائیز  1383ا    

12. سطح سرمی چربی های خون در سالمندان بالای 60 سال تهرانی مجله طب داخلی فصلنامه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران سال اول- شماره 4 ص 7-14   تابستان 1384

13. Prediction of risk of falling among institutionalized elderly people in Iran .

Iranian Rehabilitation Journal – vol.3 –no. 3  p:37-47   -novamber  2005

14. Serum lipid level in Tehranian people,                                                  

 Middle East Journal of Family Medicine , volume 4, May 2006

15. The discriminative value of two functional  assessment for predicting  falls in institutionalized elderly people in Iran  

Middle East Journal of Age and Ageing   , Volume 3, Issuue 2, September 2006

16.ويژگي هاي زمين خوردن در سالمندان مقيم آسايشگاه مجله سالمند سال اول شماره دوم 1385

17.فراواني اختلالات رواني در مراجعان سر پايي كلينيك سالمندان پويا مجله سالمند سال اول شماره دوم زمستان 1385

18.تاليف كتاب  حافظه و شناخت در سالمندي انتشارات دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی -1384

19.بررسي اثر تمرين  رومبرگ بر ميزان زمين خوردن سالمندان با سابقه زمين خوردن مجله علمي پژوهشي سالمند شماره 4 تابستان 1386

20.مقايسه وضعيت سالمندان مقيم آسايشگاه و مقيم خانواده در ايران - مجله علمي پژوهشي سالمند شماره 4 تابستان 1386     

21.رابطه دانش ، نگرش و عملکرد بهداشتی سالمندان با سلامت عمومی آنان در شهر تهران . مجله مدد کاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دوره پنجم شماره سه -1386   

22.A glance on diagnosis and treatment of profound fatigue in Multiple Sclerosis – Iranian Rehabilitation Journal – Volume 5, No 5, & 6, - April/Sep. 2007 

 

23.Risk factor of Alzheimer’s Disease among Iranian population                      Current  Alzheimer Research –Volume 5- number 1- Feb. 2008 

24.-سالمندی و سلول های بنیادین کتاب مجموعه مقالات سومین کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان انتشارات اندیشه کهن - 1387- 

25- بررسی اثر تمرین رومبرگ بر میزان زمین خوردن سالمندان با سابقه زمین خوردن - کتاب مجموعه مقالات سومین کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان انتشارات اندیشه کهن - 1387- 

26- گرد آوری و ویراستاری  کتاب مجموعه مقالات سومین کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان انتشارات اندیشه کهن - 1387- 

27- مقایسه نتایج حاصل از جراحی باز و لاپاراسکوپی در سالمندان مجله سالمند سال سوم شماره نهم و دهم زمستان 1387

28- Quality of life in elderly people in Kashan, Iran

Middle East Journal of Age and Ageing- Volume 5-Issue 2- April 2008 

29- Physical Health Status : Effect of physical health components on utilization of health services and community aged care services among the Iranian elderly in the Sydney metropolitan area .   

 Middle East Journal of Age and Ageing- Volume 6-Issue 2- march 2009     

 30 The Application of Romberg Exercise on falling state of elderly persons in nursing homes 

  Middle East Journal of Age and Ageing- Volume 6-Issue 4- August 2009

 31-بررسي شيوع پرفشاري خون و ديابت در سالمندان آسايشگاه كهريزك مجله سالمند سال چهارم بهار 1388 

32- اثر روغن ماهي بر سطح سرمي فراسنج هاي ليپيدي، ليپوپروتئين آ، آپوليپوپروتئين آ يك و ب، قند خون و انسولين ناشتا، و مقاومت به انسولين در سالمندان آسايشگاه كهريزك  - مجله سالمند -سال چهارم تلبستان 1388 

33-ارتباط سندرم متابوليك، پروتئين واكنشي  و بيماري مزمن كليوي در سالمندان آسايشگاه كهريزك - مجله سالمند -سال چهارم تلبستان 1388   

34- ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری در سالمندان مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران سال شانزدهم- شماره 1 بهار 1389     

 35- Pneumocephalus secondary to pneumomediastinum & pneumohemothorax and subcutaneous emphysema

Research Journal of Biological Sciences , 2010 ,vol.5 ,1ssue 1 , p: 6-8 

 

 

     36 -  The effect of low dose  n-3 fatty acid on serum lipid profiles and insulin resistance of the elderly : a randomized controlled clinical trial  

 International Journal for vitamin and nutrition research   , 79(3), 2010  

Hogrefe & Huber publishers         

 

37-ساختار عاملی آزمون ارزیابی عملکردی راه رفتن در سالمندان ایرانی مجله علمی پژوهشی سالمند سال پنجم شماره 17 پائیز 1389  

38- هنجاریابی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی ، کلامی  ری مجله پایش فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی سال نهم شماره سوم تابستان 1389    

39-   

Concurrent validity of Functional Gait Assessment ‘ Timed up and Go ‘

And Gait speed test in Persian Community-Dwelling  elderly   

Iranian Rehabilitation Journal, 2010, Vol. 9, number 12- 

40-

Effectiveness of integrative and instrumental reminiscence therapies on depression symptoms reduction in institutionalized older adults : An empirical study 

Aging & Mental Health  journal  , 2010 ,  Volume 14, Issue 7,   pp:881-887  

DOI : 10.1080/13607861003801037                               

   -    41

Comparison of Clinical Manifestations and Outcome of Appendicular Mass Between  Elderly and Non-Elderly Patients.

Research Journal of Biological Sciences , 2010 , Volume  5, Issue  12 , pp: 805-808   

 

سخنراني و مقاله در همايش های بين المللی  :

1-  " طب سالمندی در ايران و جهان " اولين کنفرانس بين المللی سالمندی در ايران سازمان ايراني مجامع بين المللي وزارت امور خارجه  - گروه بانوان نيکوکار آسايشگاه سالمندان  کهريزک - تاريخ  27/7/78  تا  29/7/78

2-  "يک تجربه جديد در ايران : مرکز سزپايي مشاوره به روش کار تيمي و توانبخشی ويژه سالمندان"- هفتمين کنگره بين المللی سالمند شناسی بروکسل ،  بلژيک -  تاريخ 1/7/81

3- " وضعيت زنان سالمند در ايران" هفتمين کنگره بين المللی سالمند شناسی بروکسل ،  بلژيک - تاريخ 1/7/81

4-  " ارزيابی نيازهای حمايتی و کمک های اجتماعی به سالمندان ايران زمين هفتمين کنگره بين المللی سالمند شناسی بروکسل ،  بلژيک -  تاريخ 1/7/81

5- طب سالمندی( Geriatrics ) کنگره بررسي مسائل سالمندی در ايران و جهان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -  10-9/7/1381

6-   "سطح سرمي چربيهاي خون در سالمندان بالاي 60 سال تهراني "دومين كنگره بين المللي سالمندي در ايران  - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 15/12 84 

 7-   "سقوط- شايعترين حادثه دوران سالمندي  " شانزدهمين كنفرانس جهاني جامعه ايمن با مشاركت سازمان جهاني بهداشت و دانشگاه كارولينسكاي سوئد تهران خرداد 1386

 

سخنراني و مقاله در همايش های داخلی كنفرانس ها، سمينارها و كنگره ها   :

8-  " نقش بخش های مختلف در سلامت سالمندان " ، ميز گرد سلامت سالمندان سالروز جهانی بهداشت هتل لاله تهران وزارت بهداشت و درمان - تاريخ  18/1/78

9-  " معرفی طب سالمندان " در کنفرانس ادواری طب سالمندان با امتياز بازآموزی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- تاريخ  1/7/1378

10- "روش برخورد با بيمار در سالمندان (geriatric approach  )" در کنفرانس ادواری طب سالمندان با امتياز بازآموزی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- تاريخ  4/9/1378

11- "کاردرمانی در سالمندان" در هفتمين کنگره کاردرمانی ايران -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- تاريخ  3/12/1378 و 4/12/1378

12- " استئوپروزيس در سالمندان " در کنفرانس ادواری طب سالمندان با امتياز بازآموزی - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی-  تاريخ  5/12/1378

13- " تفکيک بيماری از سالمند طبيعی " در چهارمين نشست پيش کسوتان عرصه بهداشت و درمان استان مازندران ، تنکابن - دانشگاه علوم پزشکی مازندران - تاريخ  30/4/1379

14- "پوکی استخوان" سمينار آموزش بهداشت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی همدان تاريخ  10/10/79  تا  12/10/79

15- " تاثير محيط در زمين خوردن سالمندان " همايش  مديران مراکز خصوصی توانبخشی و نگهداری سالمندان سراسر کشور "- سازمان بهزيستی کل کشور تاريخ 14/12/81

16-  " تغييرات طبيعی جسمی با افزايش سن " سمينار سالمند شناسی پژوهشکده مهندسی جانبازان تاريخ 6/3/82

17-" زمين خوردن در سالمندان " سمينار سالمند شناسی پژوهشکده مهندسی جانبازان تاريخ 7/3/82

18- " تغذيه و اختلالات ناشی از آن در سالمندان " سمينار طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ايران   تاريخ 24/3/82 تا26/3/82 

19- " تغييرات فيزيولوژيکي و بيان اهداف تغذيه  در دوران سالمندی " سمينار تغذيه و بهداشت سالمندان دفتر بازآموزی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی -  تاريخ 17/4/82

20-" دمانس هاي برگشت پذير " سمينار آلزايمر با تاكيد بر توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 25/12/84

21-"نقش توانبخشي در طب سالمندان " كنفرانس علمي سير تحولات و فن آوري در توانبخشي سازمان بهزيستي كل كشور و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -11/9/85 تا 12/9/85

22-"تغييرات فيزيولوژيك جسمي در سالمندي " سمينار آشنايي با طب سالمندي بنياد شهيد و امور ايثارگران-معاونت بهداشت و درمان دفتر پايش سلامت -28/4/86 

23- "حوادث در سالمندي " سمينار طب سالمندي قم دانشگاه علوم پزشكي قم 29/6/86   

24- "ضرورت پرداختن به مسائل سالمندان " كنگره سالمندي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان  -دانشكده پرستاري و مامايي كاشان 1/8/86      

25- " همایش بیماری آلزایمر در ایران " علل برگشت پذیر ضعف حافظه و دمانس - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 2/8/87     

26-" اولین سمینار سراسری اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن " اهمیت عوامل تشخیصی و درمانی -  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -31/2/88  

27-"سمینار مراقبتهای اساسی در سالمندان " آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت سلامت وزارت بهداشت اداره سلامت سالمندان 14/3/88 

28-"همایش طب و بهداشت سالمندان "  -  درمانهای دارویی کنترل درد - - بهداشت و درمان صنعت نفت تهران- 14/5/88

29- "همایش خانواده و بیماری آلزایمر " بیماری های شایع دوران سالمندی انجمن آلزایمر ایران مجتمع فرهنگی تلاش - 30/6 88    

30- " سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرایند پیری و دمانس " - دارو و درمان های جدید در دمانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 30/10/1389     

 

ژورنال کلاب ها :

1- مشکلات عضلانی ، استخوانی در سالمندان گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه تاريخ 16/8/77

2- استئوپروز و دانسيتومتری گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه تاريخ 4/9/81

3-" درمان های جديد پوکی استخوان " گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه تاريخ 6/2/82

5- "آرتروز در سالمندان " گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه تاريخ 7/3/84 

6-" تازه های درمان در دمانس" - گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه تاريخ 26/11/89      

 

صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران :

1-شبکه 2 سيمای جمهوری اسلامی ايران برنامه تصوير زندگی " ميزگرد بهداشت و سلامت سالمندان " تاريخ 5/9/80

2-شبکه 2 سيمای جمهوری اسلامی ايران برنامه تصوير زندگی " ميز گرد پرستاری در سالمندان " تاريخ 11/10/80

3-شبکه 2 سيمای جمهوری اسلامی ايران برنامه خانواده " ميز گرد بررسی مشکلات سالمندان " تاريخ 9/7/81

4-شبکه خبر سيمای جمهوری اسلامی ايران ميز گرد با حضور رياست سازمان بهزيستی، راجع به سپردن سالمند به آسايشگاه های سالمندی- تاريخ 9/7/81

5-راديو فرهنگ برنامه " در سايه سپيدار " 3 گفتار راديويي در مورد " بهداشت و تغذيه در دوران سالمندی " تاريخ 15/8/81

6-شبکه 3 سيمای جمهوری اسلامی ايران -  برنامه " صبح و زندگی " " ميز گرد پيشگيری از معلوليت ها در دوران سالمندی " با حضور دکتر ميراب زاده   اسفند 81

7- راديو فرهنگ برنامه " در سايه سپيدار "-  ميز گرد سالمندان و خدمات بهداشتی دولتی با حضور دکتر دلاور از وزارت بهداشت و درمان تاريخ 6/9/83

8-شبکه 3 سيمای جمهوری اسلامی ايران -  برنامه " صبح و زندگی "در سالهاي 84-85-86 -87 بهداشت سالمندان

 

ساير نهاد های عمومی :

1-فرهنگسرای شفق ، وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، " تاثير آلودگی هوا بر سالمندان "، به مناسبت روز هوای پاک   دی 81

 

اجرای طرح های پژوهشی :

1. مجري طرح "بررسي فراواني شکايات و نياز های توانبخشي در 150 بيمار سالمند مراجه کننده به مرکز آموزشي پژوهشي و توانبخشي سالمندان " دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی سال  1378

2. همکار اصلی طرح پژوهشی  پيش بينی زمين خوردن سالمندان با استفاده از 3 روش ارزيابی بالينی تعادل-   سال 1378-1379 .......-

3. همکار اصلی طرح پژوهشی   بررسی مسائل و مشکلات جسمی روانی اجتماعی سالمندان - منطقه 13- شهرداری تهران   سال 1382 

4. مجري طرح پژوهشي " بررسي اثر تمرين رومبرگ بر ميزان زمين خوردن سالمندان با سابقه زمين خوردن   "سال   1385 -1386   

5. مجری طرح پژوهشی " تعیین  روایی و پایایی آزمون های  عملکردی راه رفتن و سرعت راه رفتن برای شناسایی خطر زمین خوردن  در سالمندان ایرانی  "- 1389   

 

عضويت در کميته های علمی همايش ها و انجمن ها :

1-عضو کميته علمی ششمين کنگره کار درمانی ايران   25-24  آذر ماه 77

2-عضو گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 17/1/78

3-عضو گروه کار درمانی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 17/1/78

4-دبير علمی سمينار ادواری طب سالمندی با امتياز باز آموزی -  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی -  از مهر 78  تا اسفند 78

5-عضو هيئت علمی اولين کنفرانس بين المللی سالمندی در ايران ( همايش بين المللی ) -  سازمان ايرانی مجامع بين المللی وزارت امور خارجه -  تاريخ 27/7/78

6-دبير علمی کنگره بررسی مسائل سالمندی در ايران و جهان -، با امتياز باز آموزی ( همايش بين المللی ) از 25/1/81 تا 10/7/81

7-عضو کميته علمی دومين همايش سراسری پرستاری توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تاريخ 3/6/81

8- عضو كميته علمي "دومين  كنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان " 24/5/84

9-عضو كميته علمي كنگره سالمندي دانشگاه علوم پزشكي كاشان -1/5/86   

10-عضو كميته علمي "آلزايمر با تاكيد بر توانبخشي " 15/12/84    

11-عضو كميته علمي " سومين كنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان "8/12/86

12- عضو كميته علمي "اولين كنگره توانبخشي سالمندي "-دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 13/8/87     

13-عضو كميته علمي "اولين سمينار ملي اسكيزوفرنيا و اختلالات خلقي مزمن  " دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 11/12/87    

14-عضو کمیته علمی " سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرایند پیری و دمانس " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بهمن 1389

15-عضو کمیته علمی "اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران " دانشگاه شهید بهشتی بهمن 89

 

دريافت تقدير و امتياز :

1-لوح تقدير از معاونت درمان و توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی بواسطه راه اندازي اولين مركزجامع  درماني و توانبخشي  ويژه سالمندان- سال 1382

2-لوح تقدير و جايزه  از رئيس سازمان بهزيستي کشور بواسطه فعاليت آموزشي و پژوهشي و درماني در حوزه سالمندي  سال  1382

3-لوح تقدير و جايزه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی-بواسطه تاليف برتر كتاب دانشگاه در سال 1384

4-لوح تقدير از معاونت بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران بواسطه همكاري در  برگزاري سمينار آشنايي با طب سالمندي ويژه پزشكان اداره پايش سلامت بنياد شهيد و امور ايثارگران - 30/5/86

5-لوح سپاس از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان كنگره سراسري سالمندي- 3/8/86

6-لوح تقدير از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی- فعاليت در فصلنامه علمي پژوهشي سالمند 3/11/86   

7-لوح تقدير از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی -  همكاري فعال با شوراي پژوهشي دانشگاه  - -25/3/87   

8-لوح قدرداني از همكاري در برگزاري اولين كنگره دانشجويي سالمندي-دانشكده علوم توانبخشي  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -28/8/87   

9-لوح تقدیر از ریاست  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی بعنوان استاد نمونه  -1389  

10-لوح تقدیر از معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  با امتیز دانش پژوهی آموزشی همکاری با موسسه چشم انداز توسعه سلامت در تهیه بسته های آموزشی توانمندسازی پزشکان خانواده  - 11/11/89   

 

علائق فردی :

مطالعه موسيقي تئاتر سينما تورهای فرهنگي تاريخي پياده روی

 

مرجع در صورت نياز :

گروه آموزشي علوم باليني  و گروه آموزشی سالمند شناسی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی و

مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندان دانشگاه . 

   دانلود فایل : رزومه فارسی           حجم فایل 208 KB
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences