دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
تلفن : 92-22180083
نمابر : 22180109
آدرس درب غربی : تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی:
1985713871
درب شرقی: تهران، ولنجک، کوچه ششم - برای مشاهده کروکی دانشگاه اینجا را کلیک کنید.

شناسه ملی دانشگاه : ۱۴۰۰۰۲۷۱۱۴۹۹

ارتباط مستقیم با مسئولین دانشگاه

تماس با دفاتر معاونین و مدیران دانشگاه

فرم پرسش

پرسش های متداول

 

نام مراکز دانشگاه

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

ایمیل

ریاست دانشگاه

22180123-124

2008-2012

Hrkk1@uswr.ac.ir

روابط عمومی

22180125

2072-2073
2144-2146

pr@uswr.ac.ir

IT

22180078

2600

webmaster@uswr.ac.ir
eskurchi@gmail.com

معاونت امور بین الملل

22180164-137

2005

international_affairs@uswr.ac.ir

دبیرخانه هیات جذب هیات علمی

22180025

2007

 

دبیرخانه هیات امنا

 

2115

 

بازرسی و رسیدگی به شکایات

22180129

2049

 

معاونت آموزشی

دفتر معاونت آموزشی

22180016

2430

amozesh@uswr.ac.ir

اداره امور هیات علمی

22180032

2436

 

امور عمومی آموزش

 

2458-2451-2452
2402-2450

 

امور مالی آموزش

 

2402-2403

 

کارپردازی آموزش

 

2451-2452

 

مدیریت آموزش

مدیر آموزش

22180142

2422

 

تحصيلات تكميلي

22180041

2428-2425

 

واحد برنامه ریزی آموزش

 

2426

 

ثبت نام مشمولین

 

2423

 

امتحانات

 

2421

 

فارغ التحصیلان

 

2427

 

مركز مطالعات و توسعه آموزش

22180148

2460-2453-2458-2456-2457

edc@uswr.ac.ir

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی دانشگاه

22180031

2447

 

واحد حق التدريس

22180033

2420

 

امور کلاس ها

22180047

2711

 

گروه های آموزشی

گروه آموزشی ارتوپدی فنی

22180010

2340-2331-2328-2337-2339

to@uswr.ac.ir

گروه آموزشی ارگونومی

22180119

2301-2303-2304-2510

ergo-info@uswr.ac.ir

گروه آموزشی آمار و كامپيوتر

22180146

2251-2252-2257

biostatistics@uswr.ac.ir

گروه آموزشی پرستاری

22180036

2741-2742-2740

 

گروه آموزشي پيش دبستاني

22180153

2876-2877-2879-2878

pse@uswr.ac.ir

گروه آموزشی رفاه اجتماعی

22180048

2861-2860-2864-2863-2862-2865

 

گروه آموزشی روانپزشکی

22180140
33401604

2432

psychiatry@uswr.ac.ir

گروه آموزشی روانشناسی و کودکان استثنایی

22180042

2503-2504-2507

 

گروه آموزشی روانشناسی بالینی

22180045

2560-2559

jpcp@uswr.ac.ir

گروه آموزشی ژنتیک

22180106-7

2551-2553-2552-2254-2556-2557-2462-2463-2114

 

گروه آموزشی سالمندي

22180154

2254-2256

 

گروه آموزشي شنوايي شناسي

22180100

2623-2621

 

گروه آموزشی علوم بالینی

22180140

2432

clinicalsciences@uswr.ac.ir

گروه آموزشی علوم پايه

22180046

2730-2731-2732

 

گروه آموزشی فیزیوتراپی

22180039-78

2881تا  2895

physiotherapy@uswr.ac.ir

گروه آموزشی کاردرمانی

22180063-37

2314-2315

 

گروه آموزشی گفتار درمانی

22180043-68

2675-2674-2673-2678-2679-2683-2673

speechtherapy@uswr.ac.ir

گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

22180064

2874-2876-2302-2874

social_work@uswr.ac.ir

گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

22180132

2506-2502-2511-2513

rehab-management@uswr.ac.ir

گروه آموزشی مشاوره

22180061

2567-2568

 

گروه آموزشي معارف اسلامي

22180015

2125-2126

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

22180113

2409

 

مدیر امور عمومی

 

2413

 

کارپردازی دانشجویی

 

2424

 

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

اداره تغذیه

22180103

2407-2025

 

اتوماسیون تغذیه

22180101

2026

 

ادراه رفاه

22180161

2415

 

اداره تعالی فرهنگی

22180020

2325-2348-2327-2417

farhangi@ uswr.ac.ir

اداره امور خوابگاه ها

22180019

2412

 

کمیته انضباطی

 

2411

 

تربیت بدنی

22180038

2781-2782

std.sport@uswr.ac.ir

مرکز مشاوره دانشجویی

22180009

2113

moshavereh@uswr.ac.ir

ستاد شاهد و ایثارگر

 

2459

 

ایاب و ذهاب دانشجویی

 

2416

 

بایگانی

 

2429

 

معاونت تحقیقات و فناوری

معاونت تحقیقات و فناوری

22180050

2822-2832

rd@uswr.ac.ir

امور مالی پژوهش

 

2817-2820

 

امور عمومی پژوهش

 

2828

 

مدیریت تحقیقات و فناوری

مدیر تحقیقات و فناوری

22180050

2821

 

مدیریت فناوری سلامت

 

2834-2835

 

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

 

2612

 

کارشناسان پژوهش

 

2823-2824-2819

 

کتابخانه

22180075-72

2643-2644-2645

centerlibrary@uswr.ac.ir 

انتشارات

22180081

2825

publisher@uswr.ac.ir

فصلنامه سالمندی

 

2816

 

فصلنامه توانبخشی

 

2816

 

فصلنامه ]IRJ

 

2830

 

فصلنامه رفاه اجتماعی

 

2851

 

فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا

 

2829

 

علم سنجی

22180072 

2881

Scientometric@uswr.ac.ir

پژوهان

 

2811

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

22180018

2833

Mohaghegh_src@yahoo.com

مراکز تحقیقاتی

مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی

22180127

2843-2838-2842-2836-2844

swmrc@uswr.ac.ir

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

22180115

2839-2857

sdh@uswr.ac.ir

مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد

22180097-95

2841-2852-2854

sadrc@uswr.ac.ir

مركز تحقيقات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

22180160

2760-2126

hderc@uswr.ac.ir

مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

22180099

2840-2845-2846-2850

pnrc@uswr.ac.ir

مرکز تحقیقات سالمندی

22180154

2204-2207

irca@uswr.ac.ir

مرکز تحقیقات ژنتیک

22180106-107

2553-2561-2562

 

مرکز تحقیقات رشد فناوري و تجهیزات توانبخشی

22180165

2762

 

معاون درمان و توانبخشی

معاون درمان و توانبخشی

22180012

2274

 

اداره امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

22180163

2275

 

اداره اقتصاد و درمان

22180163

2275

 

اداره مدیریت توانبخشی

22180163

2275

 

اداره مدیریت پرستاری

22180073

2278

 

اداره تجهیزات پزشکی

22180073

2282

 

امور مالی درمان

22180028

2280-2283

 

کارپردازی درمان

 

2273-2279

 

مراکز درمانی و توانبخشی

مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي

33401220-9
33401605 

 

razi@uswr.ac.ir

بیمارستان توانبخشی رفیده

22205326
22678519

 

rofeideh.hospital@uswr.ac.ir

مرکز آموزشی، پژوهشی وتوانبخشی اسماء

88480586

 

asma@uswr.ac.ir

کلنیک تخصصی درمانی و توانبخشی نظام مافی

44023156
44023127

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع

22180001
22180002

2010-2011

 

اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

22180136

2006

 

مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

22180005

2002

 

واحد اعتبارات

22180017

2019

 

دریافت و پرداخت

22180017

2021

 

درآمد

22180143

2019

 

صدور چک

22180143

2042

 

صدور سند

22180143

2019

 

واحد رسیدگی

22180076

2028

 

واحد بازنشستگی

22180128

2029

 

دفترداری

22180111

2024

 

اموال

 

2018

 

بایگانی

 

2038

 

مدیریت توسعه سازمان و منابع انساني

مدیر توسعه سازمان و منابع انساني

22180014

2009

Hrm@uswr.ac.ir

نقل و انتقال

 

2045

 

تشکیلات - تحول اداری

22180060

2035

 

طبقه بندی مشاغل

22180065

2039

 

آموزش ضمن خدمت کارکنان

22180060

2032

 

حضورو غیاب

22180027

2046

 

صدور احکام

22180027

2034

 

بازنشستگی

22180034

2001

 

مشمولین طرح نیروی انسانی وضریب k

22180026

2032

 

امور هیات علمی

22180065

2047

 

استخدام

22180060 

2035

 

آمار نیروی انسانی

22180060

2036

 

بایگانی

 

2047-2037

 

مدیریت امور عمومی و فنی

مدیر امور عمومی و فنی

22180024

2203-2212

 

امور قراردادها

22180097-135

2219

 

امور مالی

 

2214

 

کارپردازی

22180110

2218

 

اداره رفاه

22180116

2217

 

دبیرخانه

22180109

2062-2061-2063

 

فنی و مهندسی

 

2200

 

تاسیسات

 

2070

 

خدمات

22180055

2758

 

نقلیه

22180029

2761

 

انبار

22180058

2056-2057

 

آشپزخانه

 

2058

 

 

 

 

 

حراست

22180080-134

2102-2103-2104-2105-2106

Herasat@uswr.ac.ir

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه

22180157-130

2068-2067

bjp@uswr.ac.ir

دفتر حقوقی

22180094

2801

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

22180091

2260-2261-2263-2264-2265-2267

bt.masjed@gmail.com

تخلفات اداری

 

2049

 

بسیج خواهران

 

2712

 

کانون قرآن

 

2735

 

سالن آمفی تئاتر شهید احمدی روشن

 

2051

 

سالن استاد شاملو

 

2431

 

سمعی - بصری

 

2802

 

کانون بازنشستگان

 

2763

 

چاپ و تکثیر

 

2250

 

تعاونی مصرف

 

2213

 

صندوق قرض الحسنه

 

2220

 

فروشگاه کتاب و نشریات دانشگاه

 

2211

 

نگهبانی درب غربی (کودکیار)

 

2210

 

نگهبانی درب شرقی (پنجم ولنجک)

 

2765