صفحه اصلي|تماس با دانشگاه|ENGLISH
 
ریاست و معاونتهامعاونت توسعه مديريت و منابعمعاونت آموزشیمعاونت تحقيقات و فناوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگی و دانشجویی
عنوان ها
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آماربازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 7846
بازديدکنندگان امروز : 6790
کل بازديدکنندگان : 44052773
بازديدکنندگان آنلاین : 11
زمان بارگزاری صفحه : 0.44 ثانیه
 
»  برنامه ستاد شاهد
 

هدیه ورود به دانشگاه:

به منظور تشویق و قدردانی از پذیرفته شدگان آزمون های ورودی مراکز آموزش عالی متناسب با مقطع قبولی ، نوع دانشگاه و سیستم آموزشی

از طریق بنیاد محل تحصیل به واجدین شرایط با ارائه گواهی اشتفال به تحصیل  یا برگه انتخاب واحد ممهور به مهر دانشگاه مبالغ زیر پرداخت می شود.

(مبلغ به ریال می باشد)

 

مقطع مركز آموزش 

 

              روزانه (دولتی)

               شبانه

دانشگاه آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی، دوره های شبانه، جامع علمی کاربردی(غیر از پودمانی) و سایر مراکز شهریه ای و خارج از کشور

کاردانی

350000

250000

_

کارشناسی پیوسته

950000

750000

_

کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای پیوسته

1300000

1000000

_

کاردانی به کارشناسی

950000

750000

_

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4000000

3000000

2000000

دکترایPHD،تخصصی پزشکی

6500000

_

4000000

فوق تخصص و فلوشیب

8500000

_

6000000

  اجرای طرح استاد مشاور(دانشجویان شاهد و ایثارگر)

در راستای تحقق اهداف عالیه طرح شاهد که یکی از یادگارهای ارزنده و ماندگار حضرت امام خمینی(ره)می باشد و با توجه به تاکیدات

مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت فرهیختگان مدیر و متخصصانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند،طرح استاد مشاور به

 تصویب رسید که اهداف آن را میتوان چنین برشمرد:

*پیشگیری از بروز افت تحصیلی

*ایجاد زمینه های ارتقاء علمی

*بهبود وضعیت آموزشی،تحصیلی،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر

*شناسایی زمینه های آسیب پذیر و پیشگیری از بروز برخی مشکلات

*مشاوره و هدایت تحصیلی

*کنترل مستمر و ارزیابی وضعیت تحصیلی

*شناسایی عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آن

*مساعدت و حمایت منطقی مبنی بر خودباوری دانشجویان

کمک هزینه تحصیلی:

مبلغی است که برای جبران بخشی از هزینه های دانشجویی (مانند ایاب و ذهاب- خوابگاه- خرید وسایل آموزشی و کمک آموزشی و ...)

با توجه به اعتبارات مصوب به دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های (روزانه دولتی) در هر نیمسال تحصیلی

توسط بنیاد محل تحصیل پرداخت میشود.

 

کمک هزینه تحصیلی سال تحصیلی 89-88

مشمولین

مقاطع تحصیلی

کمک هزینه تحصیلی رشته های گروه 2

 

کمک هزینه تحصیلی رشته های گروه 1

 

مذکر،مجرد و اناث

 

مذکر متاهل

مذکر،مجرد و اناث

 

مذکر متاهل

گروه یک

فرزند و همسر شهید،

فرزند شهیده،

جانبازان70% و همسر و فرزند آنها

 

 

کاردانی و کارشناسی

2000000

3000000

2500000

3750000

ارشد پیوسته،دکترای حرفه ای ،دکترای پیوسته

_

_

 

3000000

 

4500000

ارشد ناپیوسته

 

_

_

3600000

5400000

دکترای PHD،تخصص پزشکی ،فوق تخصص و فلوشیب

_

_

 

42000000

 

6300000

گروه 2

آزاده و همسر و فرزند آنها

جانباز 50%تا69%

و همسر و فرزند آنها،

جانبازان 25%تا49%

کاردانی و کارشناسی 

1500000

 

2250000

     

1900000

 

2850000

     

 

ارشد پیوسته،دکترای حرفه ای ،دکترای پیوسته

 

 

_

    

 

_

 

 

2250000

 

 

3400000

 

ارشد ناپیوسته

 

_

_

2700000

4050000

دکترای PHD،تخصص پزشکی ،فوق تخصص و فلوشیب

_

_

 

3150000

 

4750000

 

 

 

 

 

گروه 3

همسر و فرزند  

 

جانبازان 25%الی 49%

کاردانی و کارشناسی 

750000

1150000

1000000

15000000

 

ارشد پیوسته،دکترای حرفه ای ،دکترای پیوسته 

_

_

 

1250000

 

1900000

ارشد ناپیوسته 

_

_

1500000

2250000

دکترای PHD،تخصص پزشکی ،فوق تخصص و فلوشیب

 

 

 

_

 

_

 

1800000

 

2700000

کمک شهریه تحصیلی:

مبلغی است که بنیاد برای مساعدت و مشارکت در امر تامین بخشی از شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و

مراکز آموزش عالی غیر دولتی،غیر انتفاعی و آزاد اسلامی که ناچار به پرداخت مستقیم شهریه می باشند،پرداخت می نماید. کمک شهریه 

تحصیلی که در هر نیمسال قابل محاسبه و پرداخت به مشمولین و واجدین شرایط (دانشجویان شهریه پرداز)به شرح جدول زیر می باشد:

مشمولین

مقاطع تحصیلی

کمک شهریه تحصیلی رشته های

 گروه 2

کمک شهریه  تحصیلی رشته های   

گروه 1

 

مذکر،مجرد و اناث

 

مذکر متاهل

مذکر،مجرد و اناث

مذکر متاهل

گروه یک

فرزند و همسر شهید،

فرزند شهیده،

جانبازان70% و همسر و فرزند آنها

  

کاردانی و کارشناسی

60%

70%

65%

75%

ارشد پیوسته،دکترای حرفه ای ،دکترای پیوسته

_

_

 

70%

 

80%

ارشد ناپیوسته

 

_

_

70%

80%

دکترای PHD،تخصص پزشکی ،فوق تخصص و فلوشیب

_

_

 

75%

 

85%

                                                   گروه 2

آزاده و همسر و فرزند آنها

+جانباز 50%تا69% و همسر و فرزند آنها،

جانبازان 25%تا49%

کاردانی و کارشناسی

 

55%

65%

     

60%

 

70%

    

 

ارشد پیوسته،دکترای حرفه ای ،دکترای پیوسته 

- -

 

 

65%

 

 

75% 

ارشد ناپیوسته

_

_

65%

75%

دکترای PHD،تخصص پزشکی ،فوق تخصص و فلوشیب  

_

_

 

70%

 

80%

 

 

 

 

 

گروه 3

همسر و فرزند

جانبازان 25%الی 49%

کاردانی و کارشناسی

20%

30%

25%

35%

 

ارشد پیوسته،دکترای حرفه ای ،دکترای پیوسته

 

_

 

_

 

30%

 

40%

ارشد ناپیوسته

 

_

_

30%

40%

دکترای PHD،تخصص پزشکی ،فوق تخصص و فلوشیب  

 

_

 

_

 

35%

 

45%

کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی دانشجویان مشروطی:

1 .چنانچه دانشجویی در یک ترم تحصیلی (نیم سال تحصیلی اول)مشروط شود تسهیلات قابل ارائه به مشارالیه(اعم از کمک شهریه و کمک هزینه و ...)

در ترم بعد به میزان 50%کاهش می یابد.

2.چنانچه دانشجویی دو ترم تحصیلی متوالی مشروط شود در ترم بعد(نیمسال سوم) هیچگونه تسهیلاتی (اعم از کمک شهریه و کمک هزینه و ...)

تا رفع مشروطی به مشارالیه قابل ارایه نمی باشد.به عبارت دیگر،در صورتی که دانشجو دو نیمسال متوالی مشروط شود کمک هزینه و کمک شهریه نیمسال سوم قابل پرداخت نمی باشد.

3.چنانچه دانشجویی دو ترم تحصیلی غیر متوالی مشروط شود در ترم بعد از دومین نیمسال مشروطی تسهیلات قابل ارایه به مشارالیه(اعم از کمک

 شهریه و کمک هزینه  و ...) به میزان 75% کاهش می یابد.

4. برقراری مجدد کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی در صورتی میسر است که دانشجو در نیمسال بعد از مشروطی ،مطابق آئین نامه آموزشی

 دانشگاه و مقطع مربوطه موفق به کسب حداقل نمره  قبولی معدل برای واحدهای اخذ شده گردد.

کمک هزینه اسکان:

الف)پرداخت کمک هزینه اسکان صرفاً شامل دانشجویان غیر بومی شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی عالی«فاقد خوابگاه» که می بایست در

محل تحصیل سکونت نماید می باشد.

مشمولین دریافت کمک هزینه ی اسکان دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه های زیر میباشند:

1.فرزند شهید وشهیده

2.جانبازان 70% و بالاتر و فرزندانشان

نکته 1:به موجب  مصوبه های شماره 255 مورخ 29/9/71 و 283 مورخ 12/4/73 شورای طرح و برنامه شاهد؛دانشگاه ها موظف می باشند تا اسکان دانشجویان شاهد را در اولویت  قرار دهند.

نکته 2:کمک هزینه ی اسکان از ابتدای سال تحصیلی89-88 صرفا به دانشجویان ورودی در مقطع تحصیلی تکمیلی تعلق می گیرد.

نکته3:دانشجویان کجرد(مونث و مذکر) و دانشجویان متاهل (مذکر)مشمول دریافت کمک هزینه اسکان می شوند.

نکته4: مدت پرداخت کمک هزینه ی اسکان براساس سنوات اعلام شده در دستور العمل شرایط و ضوابط کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی محاسبه حواهد شد.

تبصره 1:پرداخت کمک هزینه اسکان به دانشجویان ساکن خولبگاه دانشگاه های دولتی که دانشجو موظف است براساس مقررات مبلغی رابه عنوان

 هزینه خوابگاه بپردازد میسر نمی باشد.

چگونگی و میزان پرداخت:

مبلغ کمک هزینه اسکان در شهر تهران به صورت ماهانه و به شرح ذیل است:

-دانشجویان مجرد ماهیانه 375000ریال

-دانشجویان مذکر متاهل ماهیانه 750000 ريال

هدیه ممتازین:

1.هدیه به حائزین معدل های مناسب:

1-1.دانشجویان روزانه:

ردیف

مقطع

گروه

معدل

مبلغ هدیه (به ريال)

1

قبل از تحصیلات تکمیلی

کاردانی و کارشناسی پیوسته وناپیوسته

علوم انسانی

18 و بالاتر

 

 

1400000

علوم پایه،پزشکی و هنر

17 و بالاتر

فنی مهندسی

16 و بالاتر

2

کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای

علوم انسانی

18 و بالاتر

 

 

2100000

علوم پایه،پزشکی و هنر

17 و بالاتر

فنی مهندسی

16 و بالاتر

3

تحصیلات تکمیلی

کارشناسی  ارشد ناپیوسته

علوم انسانی

17 و بالاتر

 

 

2100000

علوم پایه،فنی و مهندسی

16 و بالاتر

علوم پزشکی و هنر

16 و بالاتر

4

دکترای P.H.D

علوم انسانی

18 وبالاتر

 

 

 

4300000

علوم پایه،فنی و مهندسی

17 و بالاتر

علوم پزشکی و هنر

16 وبالاتر

5

فوق تخصص

علوم پزشکی

-

 

هدیه پیشرفت تحصیلی:

به منظور بهبود وضعیت تحصیلی و ایجاد انگیزه بیشتر دانشجویان در رشد و ارتقاء آموزشی هدیه پیشرفت تحصیلی بر اساس جداول و فرمول ذیل

محاسبه و پرداخت می گردد.

مقاطع تحصیلی و ارقام مبناء در هدیه پیشرفت تحصیلی

(مبالغ به ريال)

ردیف

مقاطع تحصیلی

مبلغ مبناء

حداقل معدل پایه

1

کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

400000

12

2

کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای

 

600000

 

13

3

کارشناسسی ارشد ناپیوسته و دکترای PHD

 

800000

 

14

 

ارتقاء و ضرایب محاسبه در هدیه پیشرفت تحصیلی

ردیف

میزان ارتقاء معدل

ضریب محاسبه

1

1

1

2

2

5/2

3

3

4

4

4

5/5

5

5

7

6

6

5/8

روش محاسبه:

ضریب محاسبه مبلغ مبناء بر اساس جدول مقاطع تحصیلی= مبلغ هدیه پیشرفت تحصیلی

  • 1. مبنای پیشرفت تحصیلی،ارتقاء معدل در هر نیمسال نسبت به نیمسال قبلی است.
  • 2. دانشجویان حائز شرایط اعم از شهریه پرداز و کمک هزینه بگیر مشمول هدیه پیشرفت تحصیلی می گردند.
  • 3. در صورتی که دانشجویی موفق به احراز شرایط معدل مناسب و پیشرفت تحصیلی شود از مزایای هر دو مورد(هدیه پیشرفت و هدیه معدل مناسب)برخوردار خواهد شد.

هدیه ترازهای برتر آزمون سراسری:

در راستای سیاست های بنیاد مبنی بر تشویق و ترغیب داوطلبان به تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه،برای کلیه حائزین نمره تراز علمی 9000

و بالاتر در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور،مبالغ هدیه ای برای یکبار قابل پرداخت است.

 

تشویق حائزین رتبه های برتر کنکور

 

ردیف

نمره کل تراز

مبلغ هدیه

1

9000تا10000

کمک هزینه خرید رایانه همراه تا سقف 2000000ريال

2

10001تا11000

کمک هزینه خرید رایانه همراه تا سقف 3000000ريال

3

11001تا12000

کمک هزینه خرید رایانه همراه تا سقف 4000000ريال

4

12001 و بالاتر

کمک هزینه خرید رایانه همراه تا سقف 5000000ريال

هدیه دانشجویان نمونه دانشگاهی:

به دانشجویان شاهد و ایثارگری که توسط مسئولین دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب و معرفی می شوند علاوه بر سایر هدایای مشمول،مبلغ 1500000

ريال به عنوان هدیه نمونه دانشگاهی قابل پرداخت است.

هدیه فارغ التحصیلان ممتاز:

به کلیه دانش آموختگان شاهد و ایثارگر حائز شرایط زیر،هدیه فارغ التحصیلی مطلبق با جدول ذیل پرداخت می شود.

شرایط:

1.دانشجو فاقد ترم مشروطی باشد.

2. مجموع تسهیلات پرداختی به دانشجو خارج از سقف سنوات(بیش از ترم های مجاز پرداخت ) نباشد.

3. این هدیه به دانش آموختگانی پرداخت می شود که معدل انها در مقاطع تحصیلی تکمیلی براساس کارنامه تحصیلی مطابق با جداول گذشته

و در مقاطع کاردانی و کارشناسی و دکترای حرفه ای و پیوسته با حداکثر یک نمره ارفاق کمتر از معدل های یاد شده در جداول مذکور باشد.

4. پرداخت هدیه مزبور برای دانشجویانی که از نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 و پس از آن فارغ التحصیل می شوند قابل اقدام است و لذا عطف

به ما سبق نمیشود.

میزان مبلغ هدیه فارغ التحصیلان ممتاز

مقطع مراکز آموزش عالی

مبلغ هدیه فارغ التحصیلی بر حسب مراکز عالی

روزانه(دولتی)

 

شبانه

 

سایر مراکز

 

کاردانی و کاردانی به کارشناسی

1000000

750000

500000

کارشناسی پیوسته

1500000

1250000

1000000

کارشناسی ارشد پیوسته

2000000

1750000

1500000

دکترای حرفه ای

2500000

2250000

2000000

کارشناسی ارشد ناپیوسته

2000000

1750000

1500000

دکترایPHD،تخصص پزشکی

4000000

3500000

3000000

فوق تخصص و فلوشیپ

5000000

4500000

4000000

 

 

 

 

                                                          

 
جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
جستجو
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
ورود به سیستم
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
» عضویت «
پیوندهای مرتبط

جايگاه اينترنتي دفتر مقام معظم رهبري

 

 
 
 
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه