ا234
 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

عطیه حاشیه باف دکتر حسین فکرآزاد دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه عملکرد اخلاقی در مددکاری اجتماعی 96/08/23 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
عاطفه ابوترابی دکتر مختار عراض پور دکتر فرزام فرهمند ارتوپدی فنی ارزیابی کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و مقایسه اثر ان با کفش طبی مرسوم بر کنترل تعادل در افراد سالمند 96/08/16 12:00 سالن جلسات دکتر شاملو
علی رضا عزیزی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی آشفتگی -هیجانی با توجه به نقص در تنظیم هیجانی ، عاطفه منفی و راهبردهای تنطیم هیجانی و اثر بخشی آموزش تنظیم عاطفه در اختلالات هیجانی 96/08/13 10:00 سالن جلسات دکتر شاملو
نرگس قمری دکتر سید علی حسینی دکتر فریدون لایقی کاردرمانی تبیین فرایند عملکردی در افراد با سندرم خروجی قفسه سینه ای 96/07/17 13:00 سالن جلسات ساختمان اساتید
زهرا نوبخت دکتر مهدی رصافیانی دکتر سید علی حسینی کاردرمانی تأثیر اموزش مبتنی بر وب مراقبت روزمره کودکان دارای فلج مغزی بر کیفیت زندگی مراقبان 96/07/15 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
مژگان مشتاق دکتر حسن رفیعی دکتر ژیلا میرلاشاری رفاه اجتماعی فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در زنان جوان ایرانی 96/06/26 09:00 سالن جلسات دکترشاملو
رضا مولودی دکتر عباس پورشهباز دکتر پروانه محمدخانی روان شناسی بالینی بررسی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی کمال گرایی با توجه به سبک والدگری ، طرحواره های ناسازگار اولیه و سامانه ی بازداری / گرایش رفتاری و سودمندی بالینی مدل در تبیین اختلالات هیجانی و خوردن 96/06/19 11:30 سالن جلسات اساتید
عباس دهقان
دکتر سید علی حسینی دکت رمهدی رصافیانی
کاردرمانی
طراحی بسته اموزشی هندلینگ مبتنی برنیاز و بررسسی تأثیر ان برکیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری کودکان فلج مغزی شهر تهران
96/06/15
11:00
سالن جلسات دکترشاملو
امیر رحمانی رسا دکتر سید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی تببین فرایند تاب آوری و ارائه توصیه های مداخلاتی جهت ارتقاء آن در افراد با ضایعه نخاعی با سطح تاب آوری پایین 96/06/15 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
فاطمه آقایی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی شناسایی راهبردهای جامعه پذیری هیجان در مادران و تعیین میزان اثر بخشی برنامه همگامی با کودک برجامعه پذیری هیجان در مادران و کفایت هیجانی و رفتار کودکان پیش دبستانی دچار مشکلات رفتاری 96/06/5 11:00 سالن جلسات دکترشاملو
مینا احمدی کهجوق دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر برنامه کوچینگ عملکرد کاری بر خودکارآمدی و عملکردکاری مادران کودکان با فلج مغزی و شناسایی موانع و راهبردهای تسهیل گر مورد استفاده توسط مادران : مطالعه تلفیقی 96/04/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
نیما رضا زاده دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیرتوان بخشی دهلیزی بر عملکرد های دهلیزی ، تعادلی و شناختی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال توجه و پیش فعالی ترکیبی توام با اختلال دهلیزی 96/03/27 12:30 سالن جلسات دکترشاملو
ساناز شنبه زاده دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی مقایسه نیازهای توجهی کنترل پاسچر ایستا در افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با اضطراب خفیف و شدید ناشی از درد 96/02/30 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
محمد هادی صافی دکتر جلال یونسی دکتراصغر دادخواه  مشاوره توان بخشی تبیین فرایند عود در بیماران مبتلا به اختلال مصرف محرک های نوع آمفتامینی 96/02/25 11:00 سالن اساتید
             

           
پروانه دانشمد دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتر غلامحسین ریاضی
ژنتیک پزشکی
 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences