ا234
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی

 

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: يونس لطفي

رتبه علمی: دانشيار

گروه: شنوائي شناسي

آدرس و تلفن محل کار: ولنجك- بلوار دانشجو –بن بست كودكيار – دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 22180100

پست الکترونیک : yones1333@gmail.com

 

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

 

 

 1356

 

1365

 

1370

 

 مهندس

 

دكتري  عمومی

 

دكتري تخصصي

 

 پلي تكنيك  

 

دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

تهران

 

تهران

 

تهران

 

شيمي و پتروشيمي  

پزشك عمومي 

 

گوش وحلق وبيني

 

 

زمینه های تخصصی

 

مهندسی شیمی و پتروشیمی

 جراحی گوش وحلق و بینی و سروگردن

 

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

 

مهندس توليد در شركت مس سرچشمه 

 مهندس توليد در شركت سيمان بهبهان                                                                                                                           

مديرعامل شركت افشره 

عضو هيات مديره شركت قوطي سازي حوا 

 

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

 

مديركل امور آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران

مديركل سازمان بهزيستي استان تهران

قائم مقام معاون اداري مالي دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد

معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

معاون اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

عضو كميسيون انجمن هاي علمي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

عضو بورد تخصصي شنوائي شناسي وگفتار درماني

دبير بورد تخصصي شنوائي شناسي وگفتاردرماني 

عضو هيات امناي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

عضو و رئیس هیات انتظامی  بدوی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی به مدت دو سال

مديرگروه آموزشي شنوائي شناسي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

عضو کمیسیون انجمن های علمی  وزارت بهداشت درمان به مدت 6 سال

 

 

انتشارات

 

1-ژورنال

 

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

  

1382

دانشور

سن تشخيص كم شنوائي دركودكان زير 6 سال مراجعه كننده به مراكز توانبخشي بهزيستي در ايران

48 صفحه 39-44

1384

دانشور

غربالگري شنوائي نوزادان دربيمارستان هدايت وميلاد

58 صفحه 45-51

2004

IRJ

Hearing impairment in consanguineous marriage

2 صفحه 9-14

1380

مجله توانبخشي

بررسی شیوع اختلالات شنوائي دركودكان 6-3 سال مهدهاي كودك سازمان بهزيستي استان تهران

4 صفحه  7-13

1383

دانشور

بررسی نگرش مربیان  مهدكودك هاي عادي درباره تلفیق آموزشی کودکان کم شنوای آموزش دیده

52 صفحه 39-46

1383

دانشور

تاثير تزريق دكترامتازون  تزریقی قبل از آدنوتونسيلكتومي بر درد بعد از عمل جراحی

53 صفحه 43-48

1384

دانشور

بررسی  رابطه انسداد مجاري اشكي با بيماريهاي انسدادي  بینی

59 صفحه 50- 45

1385

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

بررسی شیوع نسبت فامیلی والدین در کودکان دچار کاهش شنوائی

51 صفحه 187-183

1383

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

ساخت آزمون درك شنوائي دركودكان با كم شنوائي خفيف تا عميق

38 صفحه 950-943

1380

مجله شنوائي شناسي

رابطه بين  روش kiessling  و RNAL درتعيين بهره سمعك

 

1389

مجله شنوائي شناسي

مشخصات زباني كودكان پيش دبستاني كم شنوا در شهر تهران

 

1385

مجله شنوائي شناسي

ارزيابي نسخه فارسي آزمون SSW  دركودكان شنوا

 

1393

مجله شنوائي شناسي

ارزيابي عملكرد ساكول در كودكان ناشنواي كاشت حلزون با استفاده از آزمون vemp

شماره 4 دوره 23 صفحه 92-84

1380

مجله شنوائي شناسي

رابطه بين مشخصات رفلكس آكوستيك در افراد درمعرض نويز و افراد در معرض ترومای صوتي ناگهاني

 

1393

مجله شنوائي شناسي

روائي و پايائي آزمون تكرار ناكلمه دركودكان فارسي زيان

شماره 4 دوره 23 صفحه 31-39

1393

مجله شنوائي شناسي

ارزيابي رشد وتوانائي جهت يابي صوت دركودكان 11-8 ساله

شماره 4 دوره 23 صفحه 68-60

1390

IRJ

Gender difference in TEOAE and contralateral suppression of teoae in normal hearing adults

Vol.9;no 14 page 1-7

2012

IRJ

Age and gender effects on auditory brain response(ABR)

Vol 10 No 16 P 30- 36

1393

 

1391

IRJ

 

سالمند

   

توانائي جهت يابي شنوائي دركودكان مبتلا

به اختلالات شنوائي مركزي

 اثر اختلالات دستگاه شناختی و دستگاه شنوائی مرکزی بر میزان بهره مندی از وسایل تقویت کننده شنوائی

 

 

 

 24 صفحه 53-46

 

         

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

 

v      آموزش گام به گام كودكان كم شنواي زير دو سال         یک جلد دو با چاپ شده

v      آموزش گام به گام كودكان كم شنواي 6-2 سال           سه جلد سه بار چاپ شده

v      آموزش گام به گام كودكان ناشنوا – نابينا                دو جلد   سه بار چاپ شده

v      زيان اشاره فارسي ( جلد چهارم )                      یک جلد  دو بار چاپ شده

v      مشاوره با كودك ناشنوا وخانواده او                      یک جلد

v      آموزش رياضي به كودكان كم شنوا                      یک بار چاپ شده

v      توانبخشي وستيبول                                    یک جلد

v      بيماريهاي ارثي درسيستم شنوائي                        یک جلد

v      دانستني هاي كاشت حلزون براي والدين                  یک جلد

v      Terminology of Research                   یک جلد

  

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences