ا234
چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨
 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

حمید ابوالحسنی

استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: ha.abolhasani@uswr.ac.ir  .اطلاعات تکمیلی

 


یداله ابوالفتحی ممتاز

استادیار پژوهشی

رشته تخصصی : سلامت سالمندان

پست الکترونیک :drmomtaz@gmail.com . اطلاعات تکمیلی

 


منیره احمدی بنی

استادیار

رشته تحصیلی : اعضای مصنوعی

پست الکترونیک : m.ahmadi_bani@yshoo.com . اطلاعات تکمیلی

 


بهنام اخباری

استاد

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: be.akhbari@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


نرگس ادیب سرشکی

مربی

رشته تخصصی: تعلیم و تربیت کودکان استثنایی

پست الکترونیک: v.adib@uswr.ac.ir/na.adib@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

 


نرگس ارسلانی

استادیار

رشته تخصصی : علوم پرستاری

پست الکترونیک :                              . اطلاعات تکمیلی

 


منوچهر ازخوش

دانشیار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

پست الکترونیک: azkhosh34@yahoo.com / mn.azkhosh@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


نازیلا اکبر فهیمی

استادیار

رشته تخصصی : کاردرمانی

پست الکترونیک : na.akbarfahimi@uswr.ac.ir .اطلاعات تکمیلی

 


محسن اکبری پابندی

استادیار

رشته تخصصی : فقه و اصول

پست الکترونیک : akbari.m0251@gmail.com . اطلاعات تکمیلی

 


احمدعلی اکبری کامرانی

دانشیار

رشته تخصصی: طب داخلی

پست الکترونیک: ah.kamrani@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


غلامرضا امینیان

استادیار

رشته تحصیلی: آموزش ارتوز و پروتز

پست الکترونیک: gh.aminian@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


مینا اوحدی

استاد

رشته تخصصی: هماتولوژی

پست الکترونیک : mi.ohadi@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


غلامرضا آذری

استادیار

رشته تخصصی: فیزیولوژی

پست الکترونیک: azarigh@uswr.ac.ir - azarigh@dr-azari.com . اطلاعات تکمیلی

 


فرهاد آزادی

استادیار

رشته تخصصی : فیزیوتراپی

پست الکترونیک : fa.azadi@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences