ا234
جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

محمدعلی محسنی بندپی

استاد

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک:  mo.mohsenibandpay@uswr.ac.ir - Mohseni_Bandpei@yahoo.com . اطلاعات تکمیلی

 


پروانه محمدخانی

استاد

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

پست الکترونیک: pa.mohammadkhani@uswr.ac.ir .  اطلاعات تکمیلی

 


علیرضا محمدی آریا

استادیار

رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی

پست الکترونیک: mohammadiarya@yahoo.com - al.mohammadiariya@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

 


فرحناز محمدی شاهبلاغی

دانشیار

رشته تخصصی: پرستاری

پست الکترونیک: fa.mohammadi@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 

 


مریم محمودی راد

استادیار

رشته تخصصی: روان پزشکی

پست الکترونیک: ma.mahmoudirad@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


حمیدرضا مختاری نیا

استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: ha.mokhtarinia@uswr.ac.irاطلاعات تکمیلی

 


ربابه مزینانی

دانشیار

رشته تخصصی: روان پزشکی

پست الکترونیک: robabeh mazinani@yahoo.com - ro.mazinani@uswr.ac.ir.  اطلاعات تکمیلی

 


نهاله مشتاق بیدختی

استادیار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

پست الکترونیک: na.moshtagh@uswr.ac.ir .اطلاعات تکمیلی

 


سیدهادی معتمدی

دانشیار

رشته تخصصی: روان پزشکی

پست الکترونیک: ha.motamedi@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


مریم مقصودی پور

دانشیار

رشته تخصصی: طب کار

پست الکترونیک: ma.maghsoudi@uswr.ac.ir.  اطلاعات تکمیلی

 


اصغر مکارم

استادیار

رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی

پست الکترونیک: amakarem2001@yahoo.com - as.makarem@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

 


نجم السادات موسوی

مربی

رشته تخصصی: باکتری شناسی

پست الکترونیک: na.mosavi@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 


میرطاهر موسوی

استادیار

رشته تخصصی: جامعه شناسی

پست الکترونیک: mi.mosavi@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

 


سیدمحمدابراهیم موسوی

دانشیار

رشته تخصصی: جراحی استخوان و مفاصل

پست الکترونیک: mo.mosavi@uswr.ac.ir  . اطلاعات تکمیلی

 


گیتا موللی

استادیار

رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

پست الکترونیک:   drmovallali@yahoo.com  - gi.movallali@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی:   www.drmovallali.com- اطلاعات تکمیلی

 


آرش میراب زاده اردکانی

استاد

رشته تخصصی: روان پزشکی

پست الکترونیک: ar.mirab@uswr.ac.ir  . اطلاعات تکمیلی

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences