"اولین سمپوزیوم ویژه والدین "

تهران - مفتح جنوبی - دانشگاه خوارزمی " سالن 17 شهریور "

جمعه 16 مهرماه 1395

با حضور اساتید دانشگاه و ارائه تازه ترین یافته ها در مداخله خانواده محور

بزرگداشت پنجاهمین سالگرد روش کیود

کنفرانس های fcei اتریش

دفترچه دو زبانه سمپوزیم 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5229 | کل بازدید : 8664 

سه اصل طلایی

در موفقیت کودکان کم شنوا ناشنوا

تشخیص زودهنگام

سمعک/ کاشت زودهنگام

مداخله زودهنگام

FCEI Congress 2018   
FCEI Africa 2017  
FCEI Congress 2016  
FCEI Congress 2014   
FCEI Congress 2012