صفحه اصلي > آمار و آنالیز مدارک علمی دانشگاه 
پنج شنبه ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٦
اخبار
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم
لیست مجلات نامعتبر علمی
بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

آمار و آنالیز مدارک علمی دانشگاه
دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences