• هفدهمین شماره از دوره دوم مجموعه برگزيده مهمتـرين اخبار رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • بازدید مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت از امکانات مرکز آموزشی - درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد)
  • طراحی و ساخت مفصل جدید زانو برای بهبود وضعیت راه رفتن افراد مبتلا به فلج اندام تحتانی
  • موافقت هیات ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با ارتقای مرتبه یک تن از اعضای هیات علمی
  • تیم ارزشیابی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی کشور، از مرکز آموزشی - درمانی روانپزشکی رازی بازدید کرد
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها