• مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود
  • بازدید رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از پروژه احداث کلینیک ویژه توانبخشی
  • احکام جدید جمعی از مدیران گروه های آموزشی و مرکز EDC دانشگاه صادر شد
  • تریبون آزاد بسیج دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
  • بیست و هفتمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در کمپین
  • انتخاب نام و طرح لوگو برای رویداد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها