• بازدید ریاست دانشگاه از خوابگاه های دانشجویی و کلاس های درس
  • امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه های
  • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران ، تفاهم نامه همکاری امضا می کند
  • دهمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • اعزام تیم پزشکی و توانبخشی مرکز بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منطقه جوادیه
  • اولین همایش ملی
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی