• کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار شد
  • اولین استارتاپ تریگر تخصصی توانبخشی، سه شنبه آغاز می شود/ ثبت نام فردی و گروهی تا دوشنبه ادامه دارد
  • مسابقه
  • سی و ششمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها