• جمعی از خادمان حرم امام رضا (ع) ، از بیماران بستری در بیمارستان توانبخشی
  • رییس جمهور، وزیر رفاه و رییس سازمان تامین اجتماعی، مصمم هستند که مطالبات سال گذشته وزارت بهداشت، ظرف یک ماه آینده پرداخت شود
  • ارتقای علمی – تخصصی و خدماتی سازمان های مردم نهاد، از برنامه های شبکه ملی توانبخشی کشور است
  • کارگاه آموزشی
  • آزمون های مصاحبه دکتری تخصصی هشت رشته در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شده است
  • دفاتر ثبت اختراع در 10 دانشگاه آمایشی کشور ایجاد می شود
  • طرح ملی
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی