قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن؛ با سلام و احترام

خواهشمند است متن اطلاعیه‌ها و صورت‌جلسه‌های هیات مدیره و مجمع عمومی و همچنین کلیه اخبار مربوط به تعاونی مسکن را از این محل پیگیری نمایید. کلیه‌ی اخبار نیمه دوم سال 1394 در فایل‌های پیوست موجود و قابل قرائت می‌باشد. سایر اخبار و اطلاعات سال‌های پیشین از طریق صفحات دیگر قابل پیگیری است. 

با سپاس- هیئت مدیره تعاونی مسکن

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   دانلود فایل : نامه ارزیابی پروژه           حجم فایل 178 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه           حجم فایل 2152 KB
   دانلود فایل : هیات حل اختلاف           حجم فایل 5078 KB
   دانلود فایل : اطلاعیه           حجم فایل 1788 KB
   دانلود فایل : آگهی مجمع           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه           حجم فایل 1788 KB
   دانلود فایل : اطلاعیه           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : آگهی مجمع           حجم فایل 1614 KB
   دانلود فایل : تعاون           حجم فایل 222 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه           حجم فایل 1614 KB
   دانلود فایل : اطلاعیه           حجم فایل 148 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه هیات مدیره           حجم فایل 477 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه هیات مدیره           حجم فایل 1682 KB
   دانلود فایل : صورت جلسه 94/08/06           حجم فایل 907 KB
   دانلود فایل : اطلاعیه 94/8/20           حجم فایل 148 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه مورخ 94/8/6           حجم فایل 1023 KB
   دانلود فایل : مجمع عمومی 94/8/3           حجم فایل 693 KB
   دانلود فایل : تخصیص پارکینگ 94/7/23           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : آخرین وضعیت موجودی 94/7/23           حجم فایل 311 KB
   دانلود فایل : آگهی مجمع           حجم فایل 127 KB
   دانلود فایل : نامه مجمع           حجم فایل 153 KB
   دانلود فایل : نامه مجمع           حجم فایل 153 KB
   دانلود فایل : آگهی مجمع مورخ 94/7/18           حجم فایل 127 KB
   دانلود فایل : آخرین وضعیت موجودی مهرماه 94           حجم فایل 304 KB