قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن؛ با سلام و احترام

خواهشمند است متن اطلاعیه‌ها و صورت‌جلسه‌های هیات مدیره و مجمع عمومی و همچنین کلیه اخبار مربوط به تعاونی مسکن را از این محل پیگیری نمایید. کلیه‌ی اخبار نیمه اول سال 1394 در فایل‌های پیوست موجود و قابل قرائت می‌باشد. سایر اخبار و اطلاعات سال‌های پیشین از طریق صفحات دیگر قابل پیگیری است. 

با سپاس- هیئت مدیره تعاونی مسکن

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   دانلود فایل : 940625.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود فایل : 940624.pdf           حجم فایل 4211 KB
   دانلود فایل : 940607.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود فایل : 940510.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود فایل : 940431.pdf           حجم فایل 743 KB
   دانلود فایل : 940427.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود فایل : 940424.pdf           حجم فایل 743 KB
   دانلود فایل : 940410.pdf           حجم فایل 1161 KB
   دانلود فایل : 940409.pdf           حجم فایل 305 KB
   دانلود فایل : 940408.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود فایل : 940327.pdf           حجم فایل 305 KB
   دانلود فایل : 940326.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود فایل : 940320.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود فایل : 940306.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود فایل : 940229.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود فایل : 940202.pdf           حجم فایل 1494 KB