سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8043
 بازدیدکنندگان آنلاین : 17

شرح وظایف
 

شرح وظایف کارشناس امور هیات علمی :

  1- جذب و استخدام اعضای هيات علمی به صورت پيمانی و تعهد خدمات قانونی

  2- تنظيم و صدور کليه احکام حقوقی

  3- مکاتبه در خصوص ترفيع پايه، ارتقای مرتبه و احتساب سنوات خدمت

  4- مکاتبه درخصوص امور مربوط به متعهدين خدمات قانونی و نظام وظيفه

  5- مکاتبات مربوط به هيات مميزه و هيات اجرايی جذب دانشگاه

  6- تبديل وضعيت استخدامی به يکی از طرق زير:

  الف. از پيمانی به رسمی آزمايشی

  ب. از رسمی آزمايشی به رسمی قطعی

  7- مکاتبه در خصوص امور مرخصی استحقاقی و ذخيره آن و همچنين مرخصی بدون حقوق

  8- مکاتبه در خصوص ماموريتهای آموزشی و شرکت در فرصتهای مطالعاتی

  9- مکاتبه در خصوص انتقال و مامورين به خدمت

  10- مکاتبه در خصوص امور مربوط هيات بدوی و ديوان عدالت اداری

  11- تهيه و تنظيم خلاصه پرونده و صدور گواهی اشتغال به کار

  12- ارائه آمار و گزارش بر حسب درخواست مقامات مافوق
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences