همکار گرامی:

با سلام و آرزوی سالی توأم با سلامتی و نشاط برای جنابعالی، به استحضار می رساند سلسله اقداماتی از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع با هدف ایجاد نشاط محیطی و روانی- اجتماعی همکاران در جهت افزایش بهره وری، به شرح ذیل  انجام گرفته است. نظر سنجی تقدیمی جهت ارزیابی میزان رضایت همکاران و تحلیل اجتماعی- فرهنگی  و هزینه - فایده اقدامات ذکر شده و استمرار آن در آینده تقدیم حضور می گردد.

خواهشمند است با دقت و مسئولیت به پرسشهای زیر پاسخ داده و چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارید در پایان مرقوم فرمائید. لازم به ذکر است که هزینه های تخصیص یافته به این خدمات، از محل اعتبارات از سایر دستگاه های اجرایی بوده است که با ابتکار و پیگیری های همکاران این معاونت جذب شده و خارج از اعتبارات مصوب دانشگاه است.

اطلاعات این پرسشنامه محرمانه و صرفا جهت برنامه ریزی آتی استفاده خواهد شد.

 

فرم نظرسنجی