به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401-1400
معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز (سه شنبه) طی اطلاعیه ای، زمان درج همه مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد امسال را اعلام کرد.
 سه شنبه ٤ آبان ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1401 ـ 1400ـ وزارت بهداشت
معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز طی اطلاعیه ای مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری امسال را اعلام کرد.
 يکشنبه ١٨ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دستیاری سال 1401 ـ 1400
معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، امروز شنبه طی اطلاعیه ای مدارک لازم برای ثبت نام دستیاران پذیرفته شده سال تحصیلی 1401-1400 را اعلام کرد.
 شنبه ١٧ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401-1400
معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز (چهارشنبه) طی اطلاعیه ای، چگونگی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401-1400 را اعلام کرد.
 پنج شنبه ٩ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1401-1400
معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز (یکشنبه) طی اطلاعیه ای چگونگی ثبت نام اینترنتی را اعلام کرد.
 پنج شنبه ٨ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کارشناسی ارشد
معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز طی اطلاعیه ای، تقویم آموزشی و تاریخ شروع کلاس ها برای دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کارشناسی ارشد را اعلام کرد.
 پنج شنبه ٨ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
قابل توجه همه دانشجویان جدیدالورود مقاطع مختلف
معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز طی اطلاعیه ای، چگونگی سنجش سلامتی همه دانشجویان جدیدالورود مقاطع مختلف را اعلام کرد.
 پنج شنبه ٨ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
از کادر اداری، حسابداری و ... جهت همکاری در مراکز تزریق رمدسیویر و واکسیناسیون بیمارستان رازی دعوت شد
معاونت درمان و توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی روز شنبه طی اطلاعیه ای، از کادر اداری، حسابداری، حراست و ... جهت همکاری در مراکز تزریق رمدسیویر و واکسیناسیون بیمارستان رازی، دعوت کرد.
 شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>