آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13181 | بازدیدکنندگان آنلاین : 14 
يکشنبه ١٦ بهمن ١٤٠١

کارشناس برنامه ریزی
 

كارشناسان واحد برنامه ريزي آموزشی،

مهمترین فعالیتهای این واحد:

- تهيه وتنظيم برنامه دروس وارسال آن به گروههاي آموزشي جهت اظهار نظر

- تهيه وتنظيم برنامه نهايي  دروس عمومي  وتخصصي كليه رشته ها

- كنترل وبررسي  عناوين دروس و تعداد واحدهاي هردرس براساس سرفصل مصوب

- برنامه ريزي كلاسها براساس ظرفيت كلاسها و تعداد دانشجويان هررشته

- هماهنگي وارسال دعوتنامه  به اساتيد و مدرسان جهت اعلام برنامه درسي

- صدور گواهي تدريس براي اساتيد مدعو و هيأت علمي

- ساير امورمحوله ازسوي مقام مافوق

 شماره تماس مستقيم :22180149  ـ  شماره تماس داخلي : 2426

صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences