ا234
آمار بازدید
 بازدیدکنندگان آنلاین : 80
شنبه ١٢ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلي > پژوهش > اعضای هیات علمی پژوهش 
اعضای هیات علمی پژوهش
 

مهدی بنان

استادیار

رشته تخصصی:علوم زیست شناختی

پست الکترونیک: mbbanan@yahoo.com - me.banan@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

احمد دلبری

رشته تخصصی :دکتری تخصصی سالمندان                           اطلاعات تکمیلی

پست الکترونیک:  Ahmad.delbari@ki.se , Ahmad_1128@yahoo.com

 

 

 

 

 

معصومه دژمان

استادیار

رشته تخصصی: بهداشت روان

پست الکترونیک: masoumeh.dejman@ki.se - ma.dejman@uswr.ac.ir .  اطلاعات تکمیلی

فرین سلیمانی

دانشیار

رشته تخصصی: اطفال

پست الکترونیک: fa.soleimani@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 امین شاهرخی

استادیار

رشته تخصصی: اطفال

پست الکترونیک: am.shahrokhi@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی.

علی فرهودیان

استادیار

رشته تخصصی:روان پزشکی

پست الکترونیک: al.farhodian@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

الهه کیهانی

استادیار 

رشته تخصصی: آسیب شناسی تشریحی و بالینی

پست الکترونیک: el.keyhani@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

علی محمد گودرزی

مربی

رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی


پست الکترونیک:  al.godarzi@uswr.ac.ir  .اطلاعات تکمیلی


میرطاهر موسوی

استادیار

رشته تخصصی: جامعه شناسی

پست الکترونیک: mi.mosavi@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

 

مریم نیشابوری

استادیار

رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی

پست الکترونیک: nneisha@gmail.com - ma.neishabouri@uswr.ac.ir. اطلاعات تکمیلی

مروئه وامقی

رشته تخصصی: بورد تخصصی روانپزشکی      اطلاعات تکمیلی

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences