دانش آموخته گرامي

 فارغ التحصیلان گرامی می توانند صرفا جهت ثبت مشخصات خود در واحد ارتباط با دانش آموختگان فرم عضویت را تکمیل نمایند .