آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 27356 | بازدیدکنندگان آنلاین : 9 
شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

حق التدريس
 

كارشناس واحد حق التدريس، آزاده خوش طینت متین

مهمترين فعاليت هاي  واحد:

- اخذ مدارك اساتيد وتشكيل پرونده آموزشي 
- دریافت گواهي هاي تدريس دروس ( نظري و عملي وكارورزي ) از دفتر آموزش -واحد برنامهریزی -واحد تحصیلات تکمیلی و گروههای اموزشی
-  محاسبه تعرفه حق التدریس مدرسین مدعو

-محاسبه حق التدريس  اساتيد
- تهيه وتنظيم قراردادهاي حق ا لتدريس 
- ساير امورمحوله ازسوي مقام مافوق   

شماره تلفن مستقيم :22180033  ـ شماره تماس 71732420 - شماره داخلي :2420

صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences