فهرست مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی

بیمارستان توانبخشی رفیده

کلینیک توانبخشی اخوان

مرکز آموزشی درمانی سینا

نیکوکاران و خیّرین عزیز می توانند برای مشارکت در امور عام المنفعه و گسترش خدمات درمانی با مراکز فوق ارتباط برقرار نمایند.