مرکز روانپزشکی رازی برای خدمات رسانی شایسته تر به بیماران آسایشگاه ها در نظر دارد تا نسبت به صنعتی سازی آشپزخانه اقدام نماید.

نیکوکاران عزیز می توانند در این امر خیر مشارکت نموده و در اجر معنوی آن سهیم باشند.   دانلود فایل : ashpazkhane.pdf           حجم فایل 80 KB