آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 20361 | بازدیدکنندگان آنلاین : 6 
شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

مصوبات شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

وظایف و اختیارات شورای تخصصی آموزشی:

1- همکاری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصمیمات هیات رئیسه؛

2-تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی و تحصیلات تکمیلی به شورای موسسه از جمله:

-برنامه های مختلف آموزشی در مقاطع  کاردانی و کارشناسی به صورت تفکیکی؛

- تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب مصوبات؛

-آیین نامه ای آموزشی و اظهار نظر درباره آنها؛

-طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت؛

-برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های کاردانی و کارشناسی

3-بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه به شورا ارجاع   می دهد؛

4-بررسی و اظهار نظر در خصصوص کیفیت آموزشی موسسه در مقاطع دوره های کاردانی و کارشناسی و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی جهت ارائه به شورای موسسه؛

5-بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید موسسه در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛

6-بررسی متون جزوات و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی از لحاظ تطبیق با سر فصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای موسسه؛

7-بررسی دعوت از استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه های آموزشی و تایید دانشکده برای ارائه و کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع قانونی؛

8-تدوین گزارشهای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای موسسه.

 

 

وظایف شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی :

1-همکاری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای موسسه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب؛

2-تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای موسسه از جمله:

-برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری؛

-پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه ، اجرای برنامه های درسی در چارچوب ضوابط مصوب؛

-بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها؛

-پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای موسسه؛

-برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای موسسه؛

3-بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای موسسه یا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود؛

4-بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در موسسه و بررسی کیفیت آموزشی اعضاء هیات علمی فعال در این دوره ها و ارائه گزارش آن به شورای موسسه؛

5-بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید موسسه؛

6-بررسی پیشنهادات ارائه شده از شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده ها در خصوص تعداد پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائه به شورای موسسه؛

7- تدوین گزارشهای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها ، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای موسسه.

 

 

 

 

   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی سال 1402           حجم فایل 282 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی سال 1401           حجم فایل 460 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی سال 1400           حجم فایل 425 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی سال 99           حجم فایل 307 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی سال 98           حجم فایل 136 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی سال 97           حجم فایل 164 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی سال 96           حجم فایل 97 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی سال 95           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : مصوبات شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی سال 94           حجم فایل 146 KB
صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences