به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > مقالات > مقالات دكتر پروانه محمدخاني 
دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10079
 بازدید امروز : 182
 کل بازدید : 1186384
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.70
مقالات دكتر پروانه محمدخاني
 

1-      Psychopathology dimensions of females experiencing family violence and a perspective to their habilitation
Dr. Parvaneh Mohammadkhani, Dr. Ameneh setareh Forozan, Hedieh Azadmehr,
Volume 6, Number 7 (12-2008) 

2-       A Randomized Clinical Trial of Group Cognitive- Rehabilitation Therapy for Patients with Schizophrenia Resistant to Medication
Neda Ali beigi, Parvaneh Mohammadkhani, Robabeh Mazinani, Behrooz Doolatshahi,
Volume 6, Number 7 (12-2008) 

3-       The Relationship between Mental State and Functional Status inElderly Residents of Kahrizak
Hadi Kazemi, Sima Ghasemi, Farshad Sharifi, Hossein Fakhrzadeh, Maryam Ghaderpanahi, Mojde Mirarefin, Mahshid Foroughan, parvaneh Mohammadkhani,
Volume 4, Number 12 (Salmand, Iranian Journal of Ageing 2010) 

4-       Overweight as a Protective Factor in Dementia Incident in Elderly Residents of Kahrizak Charity Foundation Aged 80 andOlder
Maryam Ghaderpanahi, Farshad Sharifi, Hossein Fakhrzadeh, Mojde Mirarefin, Zohre Badamchizade, Mahshid Foroughan, Parvaneh Mohammadkhani, Bagher Larijani,
Volume 4, Number 12 (Salmand, Iranian Journal of Ageing 2010)   

5-       The effects of integrative reminiscence therapy on signs and symptoms of depression in the elderly
Asghar Mohammadzadeh, Behrooz Dolatshahy, Parvaneh Mohammadkhani,
Volume 6, Number 19 (spring 2011 2011)   

6-       The effects of “mindfulness meditation for pain management” on the severity of perceived pain and disability in patients with chronic pain
Farzaneh Mohammadi, Parvaneh Mohammadkhani, Behrooz Dolatshahi, Mohammad Ali Asghari,
Volume 6, Number 19 (spring 2011 2011) 

7-       Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory in a sample of recovered Iranian depressed patients

Parvaneh Mohammadkhani (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, I.R. of Iran), Keith S. Dobson (University of Calgary, Canada),Mehdi Amiri (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, I.R. of Iran), and Fatemeh Hosseini Ghafari (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, I.R. of Iran)

8-       STANDARDIZATION OF A TRAUMA SYMPTOMS CHECKLIST FOR CHILDREN
PARVANEH Mohammadkhani, MOHAMMAD REZA MOHAMMAD, MOHAMMAD ALI NAZARI, EBRAHIM REZAEE DOGAHEH, MASOUD NIKFARJAM, HEDIEH AZADMEHR,
Volume 19, Number 1 (5-2005)   

9-       PREDISPOSING AND PRECIPITATING RISK FACTORS FOR SUICIDE IDEATIONS AND SUICIDE ATTEMPTS IN YOUNG AND ADOLESCENT GIRLS
P. Mohammadkhani, M.R. MOHAMMADI, A. DELAVAR, K.S KHUSHABI, E. REZAEI DOGAHEH, H. AZADMEHR,
Volume 20, Number 3 (11-2006) 

10-    THE PREVALENCE OF ADHD IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN TEHRAN
K. KHUSHABI, H. POUR-ETEMAD, M. MOHAMMADI, P. Mohammadkhani,
Volume 20, Number 3 (11-2006)   

11-    Risk factors of enacting spouse abuse in a sample of Iranian male adults
Parvaneh Mohammadkhani, E. Rezaei Dogaheh, S.A. Forouzan, H. Azadmehr, H. Jafari,
Volume 21, Number 2 (8-2007) 

12-   Comparison of the Effectiveness Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Cognitive-Behavior Therapy and Treatment as Usual on Depression and Additional Symptoms and Other Psychiatric Symptoms
Parvaneh Mohammad-Khani, Kaite Dabsoun, Fatemeh Hosseini, Freshteh Momeini,
Volume 3, Number 1 (journal of clinical Psychology 2011)   

13-    The Discriminative Role of Quality of Life and Hope in Narcotic Anonymous and Methadone Maintenance Groups
Ali Beigi, Mohammad Taghi Farahani, Shahram Mohammad-Khani, Mohammad Ali Mohammadi-Far,
Volume 3, Number 3 (Journal of Clinical Psychology 2011) 

14-   Associations Between Coerced Anal Sex and Psychopathology, Marital Distress and Non-Sexual Violence

  1. Parvaneh Mohammadkhani PhD1,*,
  2. Katayoon S. Khooshabi MD2,
  3. Ameneh Setareh Forouzan MD2,
  4. Hedieh Azadmehr MS3,
  5. Shervin Assari MD4,
  6. Maryam Moghani Lankarani MD4

Article first published online: 24 APR 2009

DOI: 10.1111/j.1743-6109.2009.01273.x

© 2009 International Society for Sexual Medicine

15-   The Efficacy of Brief Object Relations Psychotherapy on Reduction of Depression Severity and Interpersonal Problems of Women suffer from Major Depressive Disorder Comorbid with Cluster C Personality Disorders
Shima Shakiba, Parvaneh Mohammad - Khani, Abbas Pour-Shahbaz, Nahaleh Moshtagh-Bidokhti,
Volume 2, Number 4 (Journal of Clinical Psychology 2011) 

16- Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and their Comorbidity with Other Disorders in Eleven to Sixteen Years Old Adolescents in the City of Bam
Leila Mohamadi, Parvane Mohamadkhani , Behroz Dolatshahi , Mahmud Golzari ,
Volume 16, Number 3 (11-2010)

17- The efficacy of Group Cognitive-Remediation Therapy for Patients with Schizophrenia with Longitudinal Course
Neda Ali beigi, Parvaneh Mohammadkhani, Robabeh Mazinani, Behrooz Dolatshahi,
Volume 17, Number 1 (Spring 2011)


-نظری. وکیل، محمدخانی. |،دولتشاهی. ب(1390)مقایسه اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی. فصلنامه |ژوهشهای نوین روانشناختی، سال ششم شماره 22 تابستان

 -علی بیگی. ن،. محمدخانی.پ،. مزینانی.ر،.دولتشاهی.ب،.(1390).اثربخشی درمان گروهی ترمیم شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم،شماره1،ص44-52

-شکیبا.ش،. محمدخانی.،.پورشهباز. ,،.مشتاق.ن،.(1389). اثربخشی رواندرمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش شدت افسردگی و مشکلات بین فردی زنان مبتلا به اختلال اساسی با همبودی اختلالهای شخصیتC . مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 4(پیاپی8)،ص29-40

-شکیبا.ش،. محمدخانی.،.پورشهباز. ,،.مشتاق.ن،.(2011). اثربخشی درمان کوتاه مدت روابط موضوعی بر اختلال افسردگی اساسی با همبودی اختلالهای شخصیت C: یک مطالعه موردی.مجله انگلیسی زبان پزشکی جمهوری اسلامی، دوره 25شماره 2،ص 57-.65

-محمدخانی.پ، دابسون.ک.س،.مساح چولایی.ا.،آثاری.ش.(1390).تعیین نقش جنسیت در رابطه میل جنسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، مجله توانبخشی، دوره 12 شماره 5 ، ص27-33.

-محمدی.ف،.محمدخانی.پ،. دولتشاهی.ب ،.اصغری مقدم. م.ع،.(1390).اثربخشی درمان شناختی حضور ذهن بر شدت درد ادراک شده و محدودیت عملکرد زنان مبتلا به درد مزمن در روند سالمندی، مجله سالمند، سال ششم، شماره19، ص59-65.

-محمدزاده.ا،. محمدخانی.پ،. دولتشاهی.ب، اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر نشانه های افسردگی سالمندان.(1390). ، مجله سالمند، سال ششم، شماره19، ص23-37.

-محمدخانی.پ، دابسون.ک.س، حسینی غفاری.ف.،مومنی.ف.(1390). مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، درمان نوین شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری و درمان معمول بر علائم افسردگی و سایر علائم روانپزشکی.مجله روانشناسی بالینی-سال سوم، شماره1(پیاپی9)، بهار .ص19-25

-رضایی دوگاهه.ا ،محمدخانی. پ،دولتشاهي.ب(2011) مقایسه درمان شناختی رفتاری گروهی و انفرادی در کاهش ترس از ارزیابی منفی.مجله گزارشهای روانشناختی، دوره 108،ص 955-962

-رضايي.م،محمدخاني.پ،دولتشاهي.ب(1389)ارتباط بين تفسير انتقال با كاهش شدت افسردگي در رواندرماني روانپويشي  كوتاه مدت. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره يازدهم.شماره 2،ص 32-38

-محمدخاني.پ،آزادمهر.ه.،متقي.ش(1389 )رابطه خشونت جنسي و نگرشهاي زناشويي و همراهي انواع خشونت در روابط زناشويي.،مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(انديشه و رفتار)16(3)195-202

-محمدي.ل.،محمدخاني.پ.،دولتشاهي.ب.،گلزاري.م.،(1389)نشانگان اختلال استرس پس از سلنحه و همبودي آن با اختلالهاي ديگر در نوجوانان زلزله زده 11تا16 ساله شهر بم.، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(انديشه و رفتار) 16 (3) 187-194

-ناظمي .ف.،محمدخاني.پ.،خوشابي.ك(2010)استفاده از اداره گرداني والديني براي تعاملات آزارنده والد-كودك در كودكان مبتلا به ADHD ،مجله علوم رفتاري و اجتماعي شماره 5-244-249 .

- محمدخانی.پ.،دابسون.ک.س.،امیری.م.،حسینی غفاری.ف.(2010( مختصات روانسنجی پرسشنامه نشانگان مختصر،مجله بين اللملي روانشناسی بالینی و سلامتی روانی ،دوره 10شماره3. 541-551

-اویسی .س.،اردبیلی افتخار.ح.،مجدزاده.ر.، محمدخانی.،علاقه بندراد.ج.،لو.ج(2010 )نگرش مادران به تنبیه جسمی کودکان در قزوین-ایران،مجله خشونت خانوادگی شماره25-159-164.

-اویسی .س.،اردبیلی افتخار.ح.،ددز.ر.م، مجدزاده.ر.، محمدخانی.پ،علاقه بندراد.ج، شهریور.ز.(2010 )پیشگیری اولیه از تعارض والد-کودک و آزار در مادران ایرانی:یک آزمایش کنترل شده تصادفی. مجله خشونت خانوادگی شماره34-ص .206-213

-محمدخاني .پ ، عسگري . ع ، فروزان . س آ ، مومني . ف ، دلاور . ع.(1389 ) بروز نشانگان روانپزشكي در زنان داراي همسران معتاد، فصلنامه علمي – پزوهشي روانشناسی تحولی.روانشناسان ایرانی، سال ششم – شماره 23.ص 238-245

-محمدخانی .پ ،فروزان .آ .س ،خوشابی .ک ،آثاری .ش ، مقنی .لنکرانی م (2009). آیاپیش بینی کننده های خشونت جنسی و غیر جنسی یکسان هستند؟یک تحلیل بر مبنای جنسمجله پزشکی جنسیت ،دوره 6 شماره 8،ص. 2215-2223.

-محمدخانی .پ ، خوشابی .ک، فروزان .آ .س ، ،آثاری .شروین ، آزادمهر هدیه، مقنی .لنکرانی مریم (2009).رابطه بين ارتباط جنسي مقعدي اجباري و آسيب شناسي رواني،آشفتگي در روابط زناشويي وخشونت خانوادگي غير جنسي(2009)مجله پزشکی جنسیت ،دوره 6 ، شماره 7،ص.1938-1946
 
-پشت مشهدي.م ،محمدخاني.پ،پور شهباز.ع ،خوشابي.ك.(1388) اثر بخشي آموزش مداخله تركيبي درمان دلبستگي و آموزش فرزند پروري در مادران دلبسته ناايمن بر نشانه هاي كودكان مبتلا به اختلال فزون كنشي/نارسايي توجه،فصلنامه روان شناسي باليني ،سال اول شماره سوم ، ص63-76

-خوشابی.ک.،فروزان.آ.س.،مرادی.ش.، محمدخانی.پ.(1385) بررسی عوامل خطر ساز در ابتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره هفتم.شماره 26،ص 6-10

-موتابی.ف.،جزایری.ع.،محمدخانی.پ.،ع.پورشهباز(1386)مقایسه روانسازه های مربوط به عود در بیماران افسرده با سابقه عود ،بدون سابقه عود و افراد بهنجار. روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی ایران دوره اول ،شماره2،ص.33- 40

-محمدخانی.پ.،محمدی.م.ر.، رضایی دوگاهه.ا.، آزادمهر.ه. (1385)آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی –ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانوادگی می شوند. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دروه هفتم،شماره 4 ص.6-14

-میرزایی.ج.، خدایی.خ.، محمدخانی.پ.(1385)تاثیر خشونت جنسی در بروز اختلال پس از ضربهPTSD، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دروه هفتم،شماره 4 ص.65-74

-محمدخانی.ش.، جزایری.ع.، محمدخانی.پ.، رفیعی.ح.، قاضی طباطبایی.م ( 1386)بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم بازخورد نسبت به مصرف مواد،کانون کنترل و توانمندی های فردی و اجتماعی بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی ایران دوره دوم شماره 3 ویژه نامه

-محمدخانی.پ.،آزادمهر.پ(1386)آسیب شناسی و مشکلات روانی – ارتباطی زنان قربانی خشونت خانوادگی ،مجله رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال هفتم ،شماره 27

-خوشابی.پ.،حبیبی.م.،عسگرآبادی.، فرزادفرد.ز.،محمدخانی(1386 ) میزان شیوع کودک آزاری در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال هفتم27 ص115-135

-دابسون.ک.س.، محمدخانی.پ(1386) مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی(فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شماره 29.ص82-88

-امیدی.ع، محمدخانی.پ.( 1387)آموزش حضور ذهن به عنوان یک مداخله بالینی:مروری،مفهومی و تجربی فصلنامه سلامت روان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره سال اول ص9-14

-امیدی.ع.،محمدخانی.پ.،دولتشاهی.ب.، پور شهباز.ع (1388)اثربخشی درمان ترکیبی حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری – شناختی بر کاهش تعمیم پذیری بیش از حد حافظه روانپزشکی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان دوره 14 شماره 2 ص107-117

-امیدی.ع.،محمدخانی.پ.،دولتشاهی.ب.، پور شهباز.ع (1387)اثربخشی درمان ترکیبی روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری – شناختی بر نشانگان روانپزشکی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی فصلنامه فیض دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، درمانی کاشان دوره 12 شماره 2

-محمدخاني.شهرام،جزايري.عليرضا،محمدخاني.پروانه،رفيعي.حسن،قاضي طباطبايي.محمود(1387)اثر آموزش مهارتهاي زنگي بر عوامل خطرساز مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر،رفاه اجتماعي ،سال هفتم شماره29 ص 125-150

-محمدخانی.پ.،محمدی.م.ر.،دلاور.علی.،خوشابی.ک،رضایی. دوگاهه.ا.،آزادمهر.ه. (2006 ) عوامل زمینه ساز و آشکار ساز افکار و اقدام به خودکشی در زنان و دختران جوان ،مجله بين ‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 20 شماره 3 ص123-129

-محمدخانی.پ.،رضایی دوگاهه.ا.،فروزان.آ.س.،آزادمهر ه.(2007)عوامل خطر اقدام به همسر آزاری در مردان ایرانی جوان مجله بين ‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره21 شماره 2ص79-86

-كوهسالي.م ، مير زماني. م ، محمدخاني.پ، كريملو.م.(1386)مقايسه سازگاري اجتماعي مادران دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير با مادران دختران عادي شهر كاشان،فصل نامه توانبخشي،دوره هشتم ،ويزه نامه توانبخشي در بيماريها و اختلالات رواني ،ص 40-46

-طهماسيان.ك،جزايري ع،محمدخاني . پ ،قاضي طباطبايي . م.(1386)مدليابي خود اثر مندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي،فصلنامه توانبخشي توانبخشي،دوره هشتم ،ويزه نامه توانبخشي در بيماريها و اختلالات رواني ص 34-40

-محمدخاني.پ.،محمدي.م.ر.،نظري.م.ع.،رضائي دوگاهه.ا. (2005) استانداردسازي فهرست نشانگان ضربه رواني براي كودكان (TSCC-A) مجله بين ‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران

-محمدخاني.پ.،رضائي دوگاهه.ا.، نظري.م.ع.، محمدي، م.ر. (2004) عزت نفس کودکان آزار دیده. مجله بين‌المللي اعتياد و بهداشت رواني. 18 آگوست  دانشگاه ويرجينا (انگلیسی)http://www.e-community-Journal-com

-محمدخاني.پ.،رضائي دوگاهه.ا.، نظري.م.ع.، محمدي، م.ر. (2004) نيمرخ روانشناختي اقدام به خودكشي‌ و كساني كه افكار خودكشي دارند. مجله بين‌المللي اعتياد و بهداشت رواني. 18 آگوست  دانشگاه ويرجينا (انگلیسی)http://www.e-community-Journal-com

-محمدخاني.پ. (1383). همه‌گيرشناسي افكار خودكشي و اقدام به خودكشي در دختران جوان مناطق پرخطر ايران. مجله رفاه اجتماعي شماره 13 دوره 4.

-محمدخاني.پ.(1383) همبودي نشانگان افسردگي و استرس روانشناختي با افكار خودکشي و اقدام به خودكشي. مجله رفاه اجتماعي شماره 12، دوره 2

-محمدخاني.پ.(1383) همبودي نشانگان افسردگي و استرس روانشناختي با افكار خودکشي و اقدام به خودكشي. مجله رفاه اجتماعي شماره 12، دوره 2

-محمدخاني.پ.،محمدی.م.ر.،نظري.م.ع.،صلواتي.م.،رزاقي.م.ع. (1382) تهيه، روايي و پايايي مقياس خودگزاري كودك آزاري (CASRS) در دانش آموزان ايراني. مجله بين‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران. شماره 1 دوره 17
ِ
-دادخواه.ا،محمدخانی.پ.(2000)مکان کنترل و عزت نفس در دختران فراری،مقالات جمع آوری شده کنگره تئوری عزت نفس ،پژوهش و عمل سیدنی ، استرالیا

-ياگر.ب،راجریو.جی.م.،ادلوند.ب.،گومز.پراتا.سی.،لانگ..ف.،محمدخاني.پ.، ساحلين –ويزلي.سی.،لامبرجت.ف. (2001). عدم رضايت از بدن و ارتباط آن با عوامل خطر ابتلا به اختلال پرخوري مرضي در 12 كشور. مجله رواندرماني و روانتي دوره 71 شماره 1.ص .54-61

-محمدخاني.پ.، دلاور.ع.،محمدي.م. (1379) كيفيت زندگي و سلامت عمومي در والدين كودكان آزار ديده. مجله انديشه و رفتار. مجله ملي روانپزشكي و روانشناسي باليني. شماره دوره

-محمدخاني، پ. (1378). منابع استرس شغلي در گروهي از پرسنل سازمان بهزيستي در ايران. مجله توانبخشي شماره 1

-محمدخاني.پ.،ذوالفقاري.ف.،پورشهباز.ع. (1370) خودكارآمدي انتظاري و نگرش به حوادث زندگي مجله انديشه و رفتار شماره
 
 
مقالات در دست چاپ
محمدخانی.پ،دابسون.س.ک، حسینی.غفاری.ف،فراهانی.ح.مختصات روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی(زیر چاپ در مجله روانشناسی بالینی و سلامتی)

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
برنامه هفتگی دکتری ورودی 98) 99-400
برنامه هفتگی دکتری ورودی 98) 99-400
برنامه هفتگی دکتری ورودی 98) 99-400 از قسمت اطلاعیه ها و آیین نامه‌های دانشجویان قابل دسترسی است
 ١٠:٤٢ - 1399/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقويم آموزشي و نحوه ي استفاده از نرم افزارها دانشجويان جديدالورود
تقويم آموزشي و نحوه ي استفاده از نرم افزارها برای دانشجويان جديدالورود
تقويم آموزشي و نحوه ي استفاده از نرم افزارها برای دانشجويان جديدالورود از قسمت اطلاعیه ها و آیین نامه‌های دانشجویی قابل دسترسی است
 ١٢:٥٨ - 1399/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیخدمات الکترونیک

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی