جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
آمار بازدید
 کل بازدید : 1132015 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 

بیمارستان توانبخشی رفیده ؛  به عنوان تنها بیمارستان دانشگاهی توانبخشی در سطح کشور و دارای امتیاز درجه یک اعتبار بخشی از وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با استفاده  از پرسنل مجرب با حفظ کرامت  انسانی و ارتقای ایمنی بیمار در راستای بهبود مستمر کیفیت به ارائه خدمات نوین توانبخشی و درمانی متعهد می باشد. 

   چگونه در بیمارستان توانبخشی رفیده پذیرش شوم

صفحه اصلي > حقوق گیرندگان خدمت > پروتکل بستری بیمار 
پروتکل بستری بیمار
 

 

پروتکل بستری بیماران توانبخشی رفیده


دامنه

بخش های بالینی پاراکلینیک واحدهای توانبخشی دفتر پرستاری

ذی نفعان 

 پزشکان مقیم و معالج پرستاران کارشناسان توانبخشی سوپروایزرین بالینی مدیر تخت های بیمارستانی مدیر پرستاری پزشک مسئول فنی

هدف

رعایت معیارهای پذیرش بیماران توانبخشی جهت ارائه خدمت توانبخشی ایمن، اثر‌بخش و کارآمد برای گیرندگان خدمت توسط ذینفعان ضروری است. این پروتکل با هدف افزایش ایمنی بیمار و جلوگیری از اعزام‌ها و مشاوره‌های مکرر اورژانسی خارج بیمارستان تهیه گردید.

 

شاخص

اعزام یا ترخیص بیمار 24 ساعت پس از پذیرش

درصد مشاوره‌های اورژانسی خازج از بیمارستان و شاخص اثر‌بخشی درمان به تفکیک بخش‌های بیمارستان

بیانیه 

با توجه به ماهیت توانبخشی بودن خدمات بیمارستان رفیده و نداشتن بخش‌های مراقبت ویژه و بانک خون، به منظور حفظ ایمنی بیماران و پیشگیری از انتقال خارج بیمارستانی مکرر بیماران این پروتکل تهیه گردید. رعایت معیارهای پذیرش بیماران توانبخشی جهت ارائه خدمت توانبخشی ایمن،اثربخش و کارآمد برای گیرندگان خدمت توسط ذینفعان ضروری است. بیماران کاندید خدمات توانبخشی در این بیمارستان پس از ویزیت و دستور بستری پزشک معالج طبق فرآیند پذیرش بیمارستان بستری می‌گردند.

 

روش اجرا 

پزشک مقیم در کلینیک یا اورژانس، بیمار را از نظر معیارهای پذیرش بستری و داشتن علائم حیاتی پایدار ارزیابی می‌نماید. در صورت انطباق با معیارهای پذیرش بستری و داشتن علائم حیاتی پایدار ارزیابی می‌نماید. در صورت انطباق با معیارهای پذیرش، بیمار طبق فرایند پذیرش بیمارستان بستری می‌گردد.

 

معیارهای پذیرش بیماران به شرح ذیل است :

1- شرایط  بستری یک یا چند مورد زیر می‌باشد :

الف) درمان و بهبود از زخم

ب) جراحی توانبخشی

ج) نیاز به بیش از یک خدمت توانبخشی و فیزیوتراپی

 

2- بیمار از توانایی ذهنی و فیزیکی لازم برای مشارکت در توانبخشی حداقل دو ساعت در روز به مدت پنج روز متوالی در هفته یا پانزده ساعت در هفته به طور متناوب برخوردار باشد. (رسیدن به این توانایی ممکن است در طول بستری ایجاد شود.)

 

3- داشتن فقط یک نفر همراه آموزش دیده و یا آموزش‌پذیر نسبت به مراقبت‌های توانبخشی و آشنا به مشکلات بیمار به منظور کمک و همراهی بیمار ضروری است. همراه موظف است طبق قوانین داخلی بیمارستان در طول دوران بستری بیمارش رفتار نماید. در صورت عدم رعایت و گزارش مکتوب مسئولیت بیمارستان، مسئول فنی بازخود لازم را به پزشک معالج داده و در صورت تکرار، علاوه بر ارجاع به کمیته تعیین تکلیف بیماران، مسئولیت هر اتفاق با پزشک معالج می‌باشد. (در صورت عدم نیاز به همراه ضروری است در برگ دستورات پزشک عدم نیاز به همراه در پرونده بیمار توسط پزشک معالج ثبت گردد.)

4- داشتن علائم حیاتی پایدار به طوری که نیازمند مراقبت‌های ویژه و مداخله درمانی اوژانسی نباشد.

5- کاهش یا تغییر سطح هوشیاری بیمار مانع از ارائه خدمات توانبخشی نباشد و بیمار بتواند از بیشتر دستورات درمانگر پیروی‌ نماید.

6- در سوابق بیمار نداشتن خونریزی گوارشی فعال تشنج حاد در طی دو هفته اخیر قبل از بستری و در صورت داشتن سابقه اقدام به خودکشی در سه ماهه اخیر قبل از بستری بررسی و ویزیت روانپزشکی انجام شود.

7- نداشتن نیاز بیمار به بخش های مراقبت ویژه از قبیل CCU و ICU و دیالیز به تشخیص پشک مقیم

پذیرش بیماران نیازمند مراقبت ویژه فوری و بیماران با وضعیت خطرناک که علائم حیاتی بیمار ناپایدار بوده و درمان حیاتی ضروری است؛ پس از تثبیت علائم حیاتی توسط پزشک مقیم طبق دستورالعمل اعزام بیمارستان، بیمار با رعایت شرایط ایمن به مراکز معین برای ادامه روند درمان تخصصی حیاتی انتقال یابد. بیماران نیازمند مراقبت ویژه فوری مانند بیماران با دیسترس نفسی شدید؛ اورژانس قلبی تهدید کننده حیات مانند : درد سینه شدید یا اختلالات ریتم قلبی حاد که به درمان معمول جواب نمی دهد، فشار خون بالای مقاوم اورژانسی، هیپوتاسیون شدید یا شوک؛ بیماران ورولوژیک با علائم حیاتی ناپایدار و فشار خون بالای کنترل نشده؛ بیماران با قند خون کنترل نشده با خطر بالقوه کمای هایپراسمولار یا دیابت کتواسیدوزیس

8- بیماران نیازمند ایزوله تنفسی (آبله مرغان، سرخک، سل، حنجره، سل استخوان همراه ترشحات خارج، زونای منتشر، سارس و عفونت‌های تنفسی حاد ناشناخته) نباشد.

9- ارزیابی بالینی بیمار حداقل طی 5 روز گذشته قبل ورود در دستور کتبی بستری توسط پزشک معالج به منظور حفظ و مراقبت و درمان مستمر بیماران ضروری است دستورات اولیه بستری در پرونده بیمار توسط پزشک معالج ثبت گردد. مسئولیت تلفیق دارویی بیمار به هنگام پذیرش بیمار با پزشک معالج است.

پزشک مقیم در صورت عدم انطباق شرایط بیمار با معیارهای پذیرش، عدم پذیرش بیمار را توسط سورپرایزر کشیک (در شیفت‌های عصر و شب ) یا مدیر تخت های بیمارستانی یا سوپروایزر کشیک موظف است به مسئول فنی بیمارستان اطلاع دهد. در صورت موافقت پزک مسئول فنی، بیمار با مسئولیت پزشک معالج و دستور بستری کتبی ایشان و ثبت دستورات اولیه در پرونده بستری گردد.

مدیر تخت‌های بیمارستانی یا سوپروایزر کشیک قبل از پذیرش بیمار از فراهم بودن تخت خالی و داشتن همراه بیمار اطمینان حاصل نماید.

 

هر دوره توانبخشی بستری سه هفته است.

در دوره بستری، پیشرفت بیمار در طی دوره توانبخشی توسط پزشک معالج ثبت گردد و در صورت صلاحدید پزشک معالج پس از بررسی و ارزیابی پیشرفت کیفی و کمی بیمار به تمدید دوره بستری اقدام نماید.

برای دوره‌های سوم بستری متوالی؛ پس از تشکیل Team work و یک هفته قبل از پایان دوره دوم نتایج ارزیابی پیشرفت بیمار، پلان درمانی و هدف‌های واقع‌بینانه قابل دستیابی برای بیمار توسط پزشک معالج تعیین و گزارش ضرورت تمدید دوره توسط پزشک معالج به رییاست بیمارستان یا مسئول فنی ارائه گردد و ادامه بستری منوط به اجاره کتبی ایشان می‌باشد.

پزشک معالج در صورت پایدار نبودن علائم حیاتی بیمار در طی دره توانبخشی مسئولیت ترخیص و اعزام بیمار را به عهده دارد. بیمار با نظارت پزشک مقیم و سوپروایزر بالینی کشیک بر اساس دستورالعمل اعزام به مراکز معین انتقال می‌یابد.

در صورت عدم توانایی بیمار در مشارکت در فعالیت‌های توانبخشی طبق بند 2، به طوری که بیمار بیش از 4 روز متوالی در هفته امکان انجام توانبخشی را نداشته باشد، پزشک معالج نسبت به ادامه بستری یا ترخیص بیمار تصمیم‌گیری نماید.

منابع 

1- فرایند پذیرش بیمارستان توانبخشی رفیده

2- دستور‌العمل اعزام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- Inpatient Rehabilitation Therapy Services : Complying with Documentation Requirement

4- Department of Health and Human Service. Centers for Medicare & Medical Service

بازگشت  به صفحه اصلی

 

آدرس: تهران،  قیطریه، بلوار اندرزگو

خيابان  سليمی جنوبی،

کوچه شهید نعمتی

بیمارستان توانبخشی رفیده

تلفن های تماس و پذیرش بیمار:

       22205326  - 22678519 - 23570

فاکس: 22232741

پست الکترونیک: 

rofeideh.hospital@uswr.ac.ir

تماس مستقیم با مدیریت بیمارستان

صفحه اینستاگرام بیمارستان

دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences